char karakter;
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);//Seri iletişimi başlat.
}
void loop() {
  if (Serial.available()) { //Veri geliyorsa...
    karakter = Serial.read(); //Gelen veriyi karakter değişkenine ata.
    if (karakter == 'A') //Gelen karakter A ise...
      digitalWrite(13, 1); //LED'i yak.
    if (karakter == 'B') //Gelen karakter B ise...
      digitalWrite(13, 0); //LED'i söndür.
  }
}

Finishing Seri port ile bilgisayardan Arduino’ya veri gönderme 1 void setup() { 2 Serial.begin(9600); //Seri iletişim başlatıldı. 3 } 4 void loop() { 5 if (Serial.available()>0) { //Seri iletişimde veri mevcutsa 1 yoksa 0. 6 char karakter = Serial.read(); //Karekter değişkenine seri hattan gelen veriyi yükle. 7 Serial.print(“Gelen karakter “); //Ekrana “Gelen karakter ” yaz. 8 Serial.println(karakter); //Karakter değişkeninin içeriğini yazdır. 9 } 10 } 11 ​ 12 /* 13 String metin; 14 void setup() { 15 Serial.begin(9600); //Seri iletişimi başlat 16 } 17 void loop() { 18 if (Serial.available()) { //Veri geliyorsa… 19 metin = Serial.readString(); //Gelen veriyi metin değişkenine ata. 20 Serial.print(“Gelen metin—> “); 21 Serial.println(metin); 22 } 23 } 24 */ 25 ​ 26 /* 27 char karakter; 28 void setup() { 29 pinMode(13, OUTPUT); 30 Serial.begin(9600);//Seri iletişimi başlat. Seri Monitör

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler