stdint.h kütüphanesinde en çok kullanılan değişkenler aşağıdadır:

Değişkenler               Alabilecekleri değerler

bool                             true ile false

boolean                       true ile false

char                            -128 ile 127

byte                             0 ile 255

int                                -32768 ile 32768

unsigned int                0 ile 65535

float                            3.4E +/-38 (7 haneli)

double                         3.4E +/- 308 (15 haneli)

int8_t                           -128 ile 127

uint8_t                          0 ile 255

int16_t                         -32,768 ile 32,767

uint16_t                       0 ile 65,535

int32_t                         -2,147,483,648 ile 2,147,483,647

uint32_t                       0 ile 4,294,967,295

int64_t                         −9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807

uint64_t                     0 ile 18,446,744,073,709,551,615

Önceki uygulamayı değişkenleri kullanarak tekrar yazalım.

const byte buton = 2;
const byte led = 13;
boolean durum;

void setup() {
  pinMode(buton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  durum = digitalRead(2);
  digitalWrite(13, durum);
}No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler