Amaç: Diyot çalışma prensibini kavrar.

Giriş: Diyot doğru polarmada 0,7V’tan sonra iletime geçer. Buna eşik gerilimi denir. Diyotlar devreye her zaman seri bir direnç ile bağlanır.

diyot deneyi

Doğru polarma ölçümleri

Güç Kaynağı (V) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 5 10 15
Voltmetre (V)
Ampermetre (mA)

 

 

Ters polarma ölçümleri

Güç Kaynağı (V) 5 10 15 20 30
Voltmetre (V)
Ampermetre (mA)
 • Ölçümlere göre doğru ve ters yöndeki akım-gerilim grafiklerini çiziniz.

diyot karakteristik eğrisi

 

Diyot karakteristik eğrisi deneyi, bir diyotun akım-gerilim (I-V) ilişkisini gösteren önemli bir elektrik deneyidir. Bu deney, bir diyotun iletkenlik özelliklerini anlamak için yapılır. İşte bu deneyi gerçekleştirmek için adımlar:

Gereçler:

 1. Bir diyot (örneğin, bir yarı iletken diyot)
 2. Bir direnç
 3. Bir voltmetre
 4. Bir ampermetre
 5. Bir anahtar
 6. Bir güç kaynağı
 7. Bağlantı kabloları

Deneyin Yapılışı:

 1. Devre Kurma:
 • Diyotu bir devre kartına bağlayın. Diyotun anot (A) ve katot (K) uçlarını belirleyin. Anot, genellikle uzun bacaklıdır.
 1. Direnci Ekleyin:
 • Bir direnci devreye bağlayın. Bu direnç, diyot üzerinden geçen akımı sınırlamak için kullanılır.
 1. Gerilim Kaynağı Bağlama:
 • Güç kaynağını devreye bağlayın. Artı (+) kutbunu diyotun anotuna, eksi (-) kutbunu diyotun katotuna bağlayın.
 1. Voltmetre ve Ampermetre Ekleyin:
 • Voltmetreyi devrenin çıkışına, ampermetreyi diyotun anot tarafına bağlayın. Bu, gerilim ve akım değerlerini ölçmenizi sağlar.
 1. Anahtarı Kapatın:
 • Anahtarı kapatarak devreyi tamamlayın.
 1. Gerilim ve Akım Değerlerini Okuma:
 • Voltmetre ile gerilimi ölçün ve ampermetre ile akımı ölçün. Bu değerleri not alın.
 1. Sonuçları Gözlemleme:
 • Elde ettiğiniz verileri kullanarak diyotun karakteristik eğrisini oluşturun. Bunun için akımı x-eksenine, gerilimi y-eksenine çizin.

Bu deney, bir diyotun belirli bir gerilim altında nasıl davrandığını anlamak için önemlidir. Eğer doğru sonuçları almakta zorlanıyorsanız, devre elemanlarının doğru şekilde bağlandığından ve ölçüm aletlerinin doğru modda olduğundan emin olun. Ayrıca, güvenlik önlemlerine dikkat etmek de çok önemlidir.

Amaç: Zener diyot çalışma prensibini kavrar.

zener diyot deneyiGiriş: Zener diyot doğru polarmada 0,7V’tan sonra iletime geçer. Ters polarmada ise kırılma geriliminden sonra iletime geçer. İhtiyaca göre değişik ters kırılma geriliminde çalışan zener diyotlardan biri seçilir.

 

 

Doğru polarma ölçümleri

Güç Kaynağı (V) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 5 10 15
Voltmetre (V)                  
Ampermetre (mA)                  

 

 

Ters polarma ölçümleri

Güç Kaynağı (V) 5 10 15 20 30
Voltmetre (V)          
Ampermetre (mA)          

 

 • Ölçümlere göre doğru ve ters yöndeki akım-gerilim grafiklerini çiziniz.

diyot karakteristik eğrisi

Zener diyot karakteristik eğrisi deneyi, bir Zener diyotunun ters yöndeki çalışma durumunu gösteren bir elektrik deneyidir. Bu deney, bir Zener diyotunun voltaj-regülasyon özelliklerini anlamak için yapılır.

Gereçler:

 1. Bir Zener diyot
 2. Bir direnç
 3. Bir voltmetre
 4. Bir ampermetre
 5. Bir anahtar
 6. Bir güç kaynağı
 7. Bağlantı kabloları

Deneyin Yapılışı:

 1. Devre Kurma:
 • Zener diyotu bir devre kartına bağlayın. Diyotun anot ve katot uçlarını belirleyin.
 1. Direnci Ekleyin:
 • Bir direnci devreye bağlayın. Bu direnç, akımı sınırlamak için kullanılır.
 1. Gerilim Kaynağı Bağlama:
 • Güç kaynağını devreye bağlayın. Artı (+) kutbunu Zener diyotunun anotuna, eksi (-) kutbunu katotuna bağlayın.
 1. Voltmetre ve Ampermetre Ekleyin:
 • Voltmetreyi devrenin çıkışına, ampermetreyi Zener diyotunun anot tarafına bağlayın.
 1. Anahtarı Kapatın:
 • Anahtarı kapatarak devreyi tamamlayın.
 1. Gerilim Değerini Ayarlayın:
 • Güç kaynağı ile Zener diyot üzerindeki gerilimi ayarlayarak başlayın. Ters yönde çalışması için kritik bir voltaj seviyesine ihtiyaç vardır.
 1. Gerilim ve Akım Değerlerini Okuma:
 • Voltmetre ile gerilimi ölçün ve ampermetre ile akımı ölçün. Bu değerleri not alın.
 1. Sonuçları Gözlemleme:
 • Elde ettiğiniz verileri kullanarak Zener diyotun karakteristik eğrisini oluşturun. Akımı x-eksenine, gerilimi y-eksenine çizin.

Bu deney, bir Zener diyotunun ters yöndeki voltaj-regülasyon özelliklerini incelemek için önemlidir. Eğer doğru sonuçları almakta zorlanıyorsanız, devre elemanlarının doğru şekilde bağlandığından ve ölçüm aletlerinin doğru modda olduğundan emin olun. Ayrıca, güvenlik önlemlerine dikkat etmek de çok önemlidir.

 

Amaç: Transistörün anahtar olarak kullanılmasını kavrar.

 

İşlem Basamakları:

 1. LDR, PTC ve NTC için ölçümleri yapınız.
 2. Her devrenin hangi durumda çalıştığını yazınız.

 

Ortam LDR Ω
Aydınlık  
Karanlık  

 ldr transistör anahtarlama

 

Sıcaklık PTC Ω
Oda sıcaklığında  
Isıtıldığında  
Sıcaklık NTC Ω
Oda sıcaklığında  
Isıtıldığında  

  ntc ptc transistör anahtarlama

 

 

Dosyalar

Transistörler, elektrik devrelerinde anahtar olarak kullanılabilir. Bu, bir transistörün iletim (ON) ve kesim (OFF) durumları arasında geçiş yapabilmesi anlamına gelir. Bu, özellikle düşük akım devrelerinde güçlü yükleri kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır. İşte bir transistörün anahtar olarak kullanılması için temel adımlar:

 1. Transistör Seçimi:
 • Kullanmak istediğiniz uygulamaya uygun bir transistör seçin. Genellikle NPN veya PNP tipi transistörler kullanılır. Datasheet’ler, transistörün özelliklerini sağlar.
 1. Devre Tasarımı:
 • Devreyi kağıt üzerinde veya bir elektronik tasarım programı kullanarak tasarlayın. Bu, transistörün nerede ve nasıl kullanılacağını belirlemenizi sağlar.
 1. Temel Bağlantılar:
 • Transistörün baz, kolektör ve emetör bacaklarını belirleyin. NPN transistörlerde genellikle kolektör ve emetör arasına, baz ise temele bağlanır.
 1. Dirençler Ekleyin:
 • Gerekirse, baz akımını sınırlamak için bir baz direnci ekleyin. Bu, transistörün doğru çalışmasını sağlar.
 1. Yük Bağlantısı:
 • Kontrol etmek istediğiniz yükü transistörün kolektör ve güç kaynağı arasına bağlayın.
 1. Kontrol Sinyali Ekleyin:
 • Kontrol sinyalini transistörün bazına bağlayın. Bu sinyal, transistörün iletim durumuna geçmesini sağlar.
 1. Güç Kaynağı Bağlantısı:
 • Transistörün kolektörünü bir güç kaynağına bağlayarak devreyi tamamlayın. Eğer yük yüksek akımlı ise, transistörün taban akımını sağlamak için bir direnç kullanılmalıdır.
 1. Anahtarın Çalışması:
 • Kontrol sinyali geldiğinde, transistörün iletim durumuna geçmesi yoluyla yükün çalışmasını sağlayın. Kontrol sinyali kesildiğinde, transistör devresini kesecek ve yük kapanacaktır.

Bu temel adımları takip ederek, bir transistörü bir anahtar olarak kullanabilirsiniz. Devrenin istediğiniz şekilde çalıştığından ve transistörün datasheet’ine uygun olarak bağlandığından emin olun.

GİRİŞ : Kararsız multivibratörler R-C değerlerine bağlı olarak düzenli aralıklarla kare dalga sinyal üreten osilatörlerdir. Bu özelliklerinden faydalanılarak çeşitli tetikleme ve kontrol devrelerinde kullanılabilir.

Genellikle çift çıkışlı olarak kullanılırlar. Transistorün birinin iletime geçmesi durumunda diğerinin kesime gitmesi mantığına göre çalışır. Böylece çıkışlardan birisi aktif iken diğeri aktif değildir.

DEVRENİN ÇALIŞMASI :

S1 anahtarı kapatılarak devreye enerji uygulandığında tolerans farklılığından dolayı transistörlerden biri iletime diğeri kesime gider. Örneğin T1 iletken olduğunda bir süre sonra C2 deşarj, C1 şarj olur. Bu nedenle T1 kesime T2 iletime gider. T2 iletime gittiğinde C1 deşarj, C2 şarj olmaya başlar. Kısa bir süre sonra T1 yeniden iletime T2 ‘de tekrar kesime gider. Ve bu olaylar tekrarlanır. Transistörlerin sırayla iletime ve kesime gitmesi kollektöründe kare dalga sinyalin oluşmasını sağlar.

Biz bu devremizde çıkışların aktif veya pasif olma durumunu ledler yardımıyla görsel hale getirilmiş halini uygulayacağız. Böylece hangi çıkışın aktif hangi çıkışın pasif olduğunu gözlemleme imkanı bulacağız. Çıkış aktif iken led yanmaz, pasif iken ise yanar. Bu durum kondansatör kapasitelerine göre belli hızda sıralı bir şekilde devam eder. Yani kondansatör şarj olurken bağlı olduğu transistör iletimde, kondansatör deşarj olurken bağlı olduğu transistor ün beyzine ters sinyal geleceği için transistör kesimdedir.

 

BC237-238

 

Malzeme Listesi:

 • 2xBC237
 • 2x100uf/16V
 • 2x1kΩ
 • 4,7kΩ
 • 2xLed

İşlem Basamakları:
1. Gerekli malzemeleri temin ediniz.
2. Bread Board üzerinde devre bağlantı şekline göre devreyi kurunuz.
3. Devreyi kurarken Bread Board bağlantı yollarına ve eleman özelliklerine dikkat ediniz.
4. Devreyi kurduktan sonra öğretmen gözetiminde devreye enerji veriniz.
5. Ledlerin sırasıyla yanıp söndüğünü gözlemleyiniz.

flip flop devresi isis devresi

flip flop ares devresi

https://youtu.be/bDmxtGKwk9E

Bir Flip Flop devresi, diğer adıyla Astable Multivibrator veya kararsız kare dalga osilatörü, sürekli olarak sinyal üreten bir elektronik devredir. Bu devre, kendisini sürekli olarak tetikleyen ve çıkış sinyalini dönüştüren bir geribildirim döngüsüne sahiptir. İşte Astable Multivibrator’ün temel yapısı ve çalışma prensibi:

Gereçler:

 1. İki adet transistör (örneğin, NPN tipi)
 2. Dirençler
 3. Kapasitörler
 4. Bir baskı devre kartı
 5. Lehimleme ekipmanları (lehim, lehim tabancası veya lehim istasyonu)
 6. Bağlantı telleri
 7. Bir güç kaynağı

Adımlar:

 1. Devre Şemasının Hazırlanması:
 • Öncelikle, Astable Multivibrator devresinin şemasını kağıt üzerinde çizin. Bu, bileşenlerin nereye yerleştirileceği ve nasıl bağlanacağı konusunda size rehberlik edecektir.
 1. Baskı Devre Kartının Hazırlanması:
 • Baskı devre kartını seçtiğiniz devreye uygun olarak hazırlayın. Gerekirse kartın kenarlarını keserek veya delerek şeklini ayarlayabilirsiniz.
 1. Bileşenlerin Yerleştirilmesi:
 • Transistörler, dirençler, kapasitörler ve diğer bileşenleri belirli bir düzenlemeyle baskı devre kartına monte edin. Bileşenleri şemaya uygun şekilde yerleştirin.
 1. Bacakların Bükülmesi ve Bağlantıların Yapılması:
 • Bileşenlerin bacaklarına ihtiyaç duyulan şekilde bükün. Bileşenlerin birbirine ve baskı devre kartına bağlantılarını yapın. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde lehim kullanarak bağlantıları güçlendirin.
 1. Lehimleme:
 • Lehimleme işlemine başlamadan önce lehim istasyonunuzu veya lehim tabancanızı hazırlayın. Bileşenlerin bacaklarına lehim sürün ve lehim ile kartın bakır yollarına bağlantıları yapın.
 1. Kontrol ve Düzeltmeler:
 • Devreyi dikkatlice gözden geçirin. Bağlantıların doğru olduğundan ve lehimlerin iyi yapıldığından emin olun. Eksik veya yanlış bağlantıları düzeltin.
 1. Test Etme:
 • Devreyi bir güç kaynağına bağlayarak ve gerekirse bir kontrol sinyali sağlayarak test edin. Flip Flop devresinin istediğiniz şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Bu adımları takip ederek, bir Astable Multivibrator (kararsız kare dalga osilatör) yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini unutmayın, özellikle lehimleme işlemi sırasında.

 

DENEYİN AMACI : 555 entegre devresi ile istenilen frekansta sinyal üretebilecek kare dalga osilatörü dizayn edebilme.TEORİK BİLGİLER :   Başlangıçta C kondansatörü boş ve 3 nolu çıkış ucunun ise “1” de olduğunu kabul edelim. Devrede +5v besleme gerilimi uygulandığında C kondansatörü R1 ve R2 dirençleri üzerinden şarj olmaya başlar. Şarj gerilimi belirli noktaya geldiğinde çıkış 0 olur. Bu işlemler tekrarlanarak çıkışta kare dalga elde edlir. Çıkış sinyalinin kare dalga olması için şarj ve deşarj esnasında direnç değerleri aynı olması gerekir. Devrede şarj yolu R1+R2,deşarj yolundaki dirençler ise R2 dirençidir.

555

555 üst görünüş

Malzeme Listesi

 • 555
 • 330Ω
 • 1kΩ
 • 1MΩ pot
 • 10nf
 • 1uf
 • Led
 • 2×2’li PCB klemens

PCB Klemens

saat üreteç devresi dosyası

DENEYİN YAPILIŞI              :1-AVOmetre ile devre elemanlarının sağlamlık kontrollerini yapınız.2-Baskı devreyi çıkarınız.3-Potansiyometrenin değerini değiştirerek sonuçları gözlemleyiniz.4-Deney sonuçlarını tabloya kaydediniz.5-P1 potansiyometresinin değerini değiştirerek frekansa etkisini gözleyip yorumlayınız. SORULAR                              :

1-Devredeki C kondansatörünün görevini ve çıkışa etkisini açıklayınız?

2-P1 potansiyometresinin çıkış sinyaline etkisini açıklayınız?

555 devresi ares dosyası

555 ve 4017

http://youtu.be/VaZxLLAkgPs

555 entegresi, birçok farklı uygulamada kullanılan popüler bir zamanlama entegresidir. Bu entegre, astable modda çalıştırıldığında bir saat sinyali üretebilir. İşte 555 entegreli saat üreteç devresinin temel yapımı:

Gereçler:

 1. Bir NE555 entegresi
 2. Dirençler (2 adet)
 3. Kapasitör
 4. Potansiyometre (isteğe bağlı)
 5. Buzzer veya hoparlör
 6. Baskı devre kartı
 7. Lehimleme ekipmanları (lehim, lehim tabancası veya lehim istasyonu)
 8. Bağlantı telleri
 9. Bir güç kaynağı

Adımlar:

 1. Devre Şemasının Hazırlanması:
 • Öncelikle, 555 entegresi ile bir saat üreteç devresinin şemasını kağıt üzerinde çizin. Bu, bileşenlerin nereye yerleştirileceği ve nasıl bağlanacağı konusunda size rehberlik edecektir.
 1. Baskı Devre Kartının Hazırlanması:
 • Baskı devre kartını seçtiğiniz devreye uygun olarak hazırlayın. Gerekirse kartın kenarlarını keserek veya delerek şeklini ayarlayabilirsiniz.
 1. Bileşenlerin Yerleştirilmesi:
 • 555 entegresi, dirençler, kapasitör ve diğer bileşenleri belirli bir düzenlemeyle baskı devre kartına monte edin. Bileşenleri şemaya uygun şekilde yerleştirin.
 1. Bacakların Bükülmesi ve Bağlantıların Yapılması:
 • Bileşenlerin bacaklarına ihtiyaç duyulan şekilde bükün. Bileşenlerin birbirine ve baskı devre kartına bağlantılarını yapın. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde lehim kullanarak bağlantıları güçlendirin.
 1. Lehimleme:
 • Lehimleme işlemine başlamadan önce lehim istasyonunuzu veya lehim tabancanızı hazırlayın. Bileşenlerin bacaklarına lehim sürün ve lehim ile kartın bakır yollarına bağlantıları yapın.
 1. Kontrol ve Düzeltmeler:
 • Devreyi dikkatlice gözden geçirin. Bağlantıların doğru olduğundan ve lehimlerin iyi yapıldığından emin olun. Eksik veya yanlış bağlantıları düzeltin.
 1. Test Etme:
 • Devreyi bir güç kaynağına bağlayarak test edin. Saat üreteç devresinin istediğiniz frekansta sinyal üretip üretmediğini kontrol edin. Eğer hoparlör kullanıyorsanız, üretilen sesi de kontrol edebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, bir 555 entegreli saat üreteç devresi yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini unutmayın, özellikle lehimleme işlemi sırasında.

	understanding-electronics-components-chapter-04-4-03

 2N...2SA...2SB...2SC...2SD...2SJ...2SK...3SK...AC...BC...BD...BF...BG...
 BL...BS...BU...D...G...H...I...J...K...L...M...P...R...S...T...U...V...Z... 

2N109     GE-P 35V 0.15A 0.165W     | 2N1304    GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz  
2N1305    GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz   | 2N1307    GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60  
2N1613    SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz    | 2N1711    SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz   
2N1893    SI-N 120V 0.5A 0.8W      | 2N2102    SI-N 120V 1A 1W <120MHz   
2N2148    GE-P 60V 5A 12.5W       | 2N2165    SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz  
2N2166    SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz   | 2N2219A    SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz  
2N2222A    SI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz   | 2N2223    2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50  
2N2223A    2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50   | 2N2243A    SI-N 120V 1A 0.8W 50MHz   
2N2369A    SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns  | 2N2857    SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz  
2N2894    SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns  | 2N2905A    SI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100  
2N2906A    SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100   | 2N2907A    SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100  
2N2917    SI-N 45V 0.03A >60Mz     | 2N2926    SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz  
2N2955    GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz  | 2N3019    SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz  
2N3053    SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz    | 2N3054    SI-N 90V 4A 25W 3MHz    
2N3055    SI-N 100V 15A 115W 800kHz   | 2N3055    SI-N 100V 15A 115W 800kHz  
2N3055H    SI-N 100V 15A 115W 800kHz   | 2N3251    SI-P 50V 0.2A 0.36W     
2N3375    SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz  | 2N3439    SI-N 450V 1A 10W 15MHz   
2N3440    SI-N 300V 1A 10W 15MHz    | 2N3441    SI-N 160V 3A 25W POWER   
2N3442    SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz   | 2N3495    SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz 
2N3502    SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz   | 2N3553    SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz  
2N3571    SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz  | 2N3583    SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz 
2N3632    SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz   | 2N3646    SI-N 40V 0.2A 0.2W     
2N3700    SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz   | 2N3707    SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz 
2N3708    SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz  | 2N3716    SI-N 100V 10A 150W 4MHz   
2N3725    SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns   | 2N3740    SI-P 60V 4A 25W >4MHz    
2N3741    SI-N 80V 4A 25W >4MHz     | 2N3742    SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz  
2N3767    SI-N 100V 4A 20W >10MHz    | 2N3771    SI-N 50V 30A 150W POWER   
2N3772    SI-N 100V 20A 150W POWER   | 2N3773    SI-N 160V 16A 150W POWER  
2N3792    SI-P 80V 10A 150W 4MHz    | 2N3819    N-FET 25V 20mA 0.36W    
2N3820    P-FET 20V 15mA 0.36W     | 2N3821    N-FET 50V 2.5mA 0.3W    
2N3824    N-FET 50V 10mA 0.3W <250E   | 2N3866    SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz   
2N3904    SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz   | 2N3906    SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz  
2N3909    P-FET 20V 10MA 0.3W      | 2N3958    N-FET 50V 5mA 0.25W     
2N3963    SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz  | 2N3972    N-FET 40V 50mA 1.8W     
2N4001    SI-N 100V 1A 15W 40MHz    | 2N4033    SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz   
2N4036    SI-P 90V 1A 1W 60MHz     | 2N409     GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz  
2N4126    SI-P 25V 200mA HF       | 2N4220    N-FET 30V 0.2A       
2N4236    SI-P 80V 3A 1W >3MHz     | 2N427     GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40  
2N428     GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60   | 2N4286    SI-N 30V 0.05A 0.25W    
2N4287    SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz   | 2N4291    SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MH  
2N4302    N-FET 30V 0.5mA 0.3W     | 2N4347    SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz  
2N4348    SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz  | 2N4351    N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz 
2N4391    N-FET 40V 50mA 30E Up<10V   | 2N4392    N-FET 40V 25mA 60E Up<5V  
2N4393    N-FET 40V 5mA 100E Up<3V   | 2N4401    SI-N 60V 0.6A 200MHz    
2N4403    SI-P 40V 0.6A 200MHz     | 2N4416    N-FET 30V 15mA VHF/UHF   
2N4420    SI-N 40V 0.2A 0.36W      | 2N4427    SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz   
2N4906    SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz    | 2N4920    SI-P 80V 1A 30W       
2N4923    SI-N 80V 1A 30W        | 2N5038    SI-N 150V 20A 140W 0.5us  
2N5090    SI-N 55V 0.4A 4W 5mA     | 2N5109    SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz  
2N5116    P-FET 30V 5mA 150E Up<4V   | 2N5154    SI-N 100V 2A 10W      
2N5179    SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz   | 2N5192    SI-N 80V 4A 40W 2MHz    
2N5240    SI-N 375V 5A 100W >2MHz    | 2N5298    SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz   
2N5308    N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K   | 2N5320    SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH  
2N5322    SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH   | 2N5401    SI-P 160V 0.6A 0.31W    
2N5416    SI-P 350V 1A 10W 15MHz    | 2N5433    N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E   
2N5457    N-FET 25V 1mA Up<6V      | 2N5458    N-FET 25V 2.9mA UNI     
2N5460    P-FET 40V 5mA Up<6V GEN.P   | 2N5461    P-FET 40V 9mA 0.31W     
2N5462    P-FET 40V 16mA Up<9V GEN.   | 2N5484    N-FET 25V 5mA 0.31W     
2N5485    P-FET 25V 4mA Up<4V      | 2N5551    SI-N 180V 0.6A 0.31W VID.  
2N5589    SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz    | 2N5639    N-FET 30V 10mA 310mW    
2N5672    SI-N 150V 30A 140W 0.5us   | 2N5680    SI-P 120V 1A 1W       
2N5682    SI-N 120V 1A 1W >30MHz    | 2N5684    SI-P 80V 50A 200W      
2N5686    SI-N 80V 50A 300W >2MHz    | 2N5770    SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz 
2N5771    SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz  | 2N5876    SI-P 80V 10A 150W >4MHz   
2N5878    SI-N 80V 10A 150W >4MHz    | 2N5879    SI-N 60V 10A 150W >4MHz   
2N5884    SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW   | 2N5886    SI-N 80V 25A 200W >4MHz   
2N6031    SI-P 140V 16A 200W 1MHz    | 2N6050    P-DARL+D 60V 12A 100W    
2N6059    SI-N 100V 12A 150W      | 2N6083    SI-N 36V 5A PQ=30W 175MHz  
2N6098    SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH | 2N6099    SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH
2N6109    SI-P 60V 7A 40W 10MHz     | 2N6124    SI-P 45V 4A 40W       
2N6211    SI-P 275V 2A 20W 20MHz    | 2N6213    SI-P 400V 2A 35W >20MHz   
2N6248    SI-P 110V 15A 125W >6MHz   | 2N6284    N-DARL 100V 20A 160W B>75  
2N6287    P-DARL 100V 20A 160W     | 2N6292    SI-N 80V 7A 40W       
2N6356    N-DARL 50V 20A 150W B>150   | 2N6422    SI-P 500V 2A 35W >10MHz   
2N6427    N-DARL 40V 0.5A 0.625W    | 2N6476    SI-P 130V 4A 16W 5MHz    
2N6488    SI-N 90V 15A 75W       | 2N6491    SI-P 90V 15A 30W      
2N6517    SI-N 350V 0.5A 0.625W >40   | 2N6520    SI-P 350V 0.5A 0.625W >40  
2N6547    SI-N 850/400V 15A 175W    | 2N6556    SI-P 100V 1A 10W >75MHz   
2N6609    SI-P 160V 16A 150W 2MHz    | 2N6660    N-FET 60V 2A 6.25W 3E    
2N6661    N-FET 90V 2A 6.2W 4E     | 2N6675    SI-N 400V 15A        
2N6678    SI-N 400V 15A         | 2N6716    SI-N 60V 2A 2W 50MHz    
2N6718    SI-N 100V 2A 2W 50MHz     | 2N6725    N-DARL 60V 2A 1W B>15K   
2N6728    SI-P 60V 2A 2W >50MHz     | 2N697     SI-N 60V 1A 0.6W <50MHz   
2N7002    N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5   | 2N914     SI-N 40V 0.5A <40/40NS SW  
2N918     SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz   | 2SA1006B   SI-P 250V 1.5A 25W 80MHz  
2SA1009    SI-P 350V 2A 15W       | 2SA1011    SI-P 160V 1.5A 25W 120MHz  
2SA1013    SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz    | 2SA1015    SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHz  
2SA1016    SI-P 100V 0.05A 0.4W 110MHz  | 2SA1017    SI-P 120V 50mA 0.5W 110MHz 
2SA1018    SI-P 250V 70mA 0.75W >50MHz  | 2SA1020    SI-P 50V 2A 0.9W 100MHz   
2SA1027    SI-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz  | 2SA1029    SI-P 30V 0.1A 0.2W 280MHz  
2SA1034    SI-P 35V 50mA 0.2W 200MHz   | 2SA1037    SI-P 50V 0.4A 140MHz  FR  
2SA1048    SI-P 50V 0.15A 0.2W 80MHz   | 2SA1049    SI-P 120V 0.1A 0.2W 100MHz 
2SA1061    SI-P 100V 6A 70W 15MHz    | 2SA1062    SI-N 120V 7A 80W 15MHz   
2SA1065    SI-P 150V 10A 120W 50MHz   | 2SA1084    SI-P 90V 0.1A 0.4W 90MHz  
2SA1103    SI-P 100V 7A 70W 20MHz    | 2SA1106    SI-P 140V 10A 100W 20MHz  
2SA1110    SI-P 120V 0.5A 5W 250MHz   | 2SA1111    SI-P 150V 1A 20W 200MHz   
2SA1112    SI-P 180V 1A 20W 200MHz    | 2SA1115    SI-P 50V 0.2A 200MHz UNI  
2SA1120    SI-P 35V 5A 170MHz      | 2SA1123    SI-P 150V 50mA 0.75W 200MHz 
2SA1124    SI-P 150V 50mA 1W 200MHz   | 2SA1127    SI-P 60V 0.1A 0.4W 200MHz  
2SA1141    SI-P 115V 10A 100W 90MHz   | 2SA1142    SI-P 180V 0.1A 8W 180MHz  
2SA1145    SI-P 150V 50mA 0.8W 200MHz  | 2SA1150    SI-P 35V 0.8A 0.3W 120MHz  
2SA1156    SI-P 400V 0.5A 10W POWER   | 2SA1160    SI-P 20V 2A 0.9W 150MHz   
2SA1163    SI-P 120V 0.1A 100MHz     | 2SA1170    SI-P 200V 17A 200W 20MHz  
2SA1185    SI-P 50V 7A 60W 100MHz    | 2SA1186    SI-P 150V 10A 100W     
2SA1200    SI-P 150V 50mA 0.5W 120MHz  | 2SA1201    SI-P 120V 0.8A 0.5W 120MHz 
2SA1206    SI-P 15V 0.05A 0.6W      | 2SA1207    SI-P 180V 70mA 0.6W 150MHz 
2SA1208    SI-P 180V 0.07A 0.9W     | 2SA1209    SI-P 180V 0.14A 10W     
2SA1210    SI-P 200V 0.14A 10W      | 2SA1213    SI-P 50V 2A 0.5W 120MHz   
2SA1215    SI-P 160V 15A 150W 50MHz   | 2SA1216    SI-P 180V 17A 200W 40MHz  
2SA1220A   SI-P 120V 1.2A 20W 160MHz   | 2SA1221    SI-P 160V 0.5A 1W 45MHz   
2SA1225    SI-P 160V 1.5A 15W 100MHz   | 2SA1227A   SI-P 140V 12A 120W 60MHz  
2SA1232    SI-P 130V 10A 100W 60MHz   | 2SA1241    SI-P 50V 2A 10W 100MHz   
2SA1242    SI-P 35V 5A 1W 170MHz     | 2SA1244    SI-P 60V 5A 20W 60MHz    
2SA1249    SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz   | 2SA1261    SI-P 100V 10A 60W POWER   
2SA1262    SI-P 60V 4A 30W 15MHz     | 2SA1264N   SI-P 120V 8A 80W 30MHz   
2SA1265N   SI-P 140V 10A 100W 30MHz   | 2SA1266    SI-P 50V 0.15A 0.4W POWER  
2SA1268    SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz  | 2SA1270    SI-P 35V 0.5A 0.5W 200MHz 
2SA1271    SI-P 30V 0.8A 0.6W 120MHz   | 2SA1275    SI-P 160V 1A 0.9W 20MHz   
2SA1282    SI-P 20V 2A 0.9W 80MHz    | 2SA1283    SI-P 60V 1A 0.9W 85MHz   
2SA1286    SI-P 30V 1.5A 0.9W 90MHz   | 2SA1287    SI-P 50V 1A 0.9W 90MHz   
2SA1292    SI-P 80V 15A 70W 100MHz    | 2SA1293    SI-P 100V 5A 30W 0.2us   
2SA1294    SI-P 230V 15A 130W      | 2SA1295    SI-P 230V 17A 200W 35MHz  
2SA1296    SI-P 20V 2A 0.75W 120MHz   | 2SA1298    SI-P 30V 0.8A 0.2W 120MHz  
2SA1300    SI-P 10V 2A 0.75W 140MHz   | 2SA1302    SI-P 200V 15A 150W 25MHz  
2SA1303    SI-P 150V 14A 125W 50MHz   | 2SA1306    SI-P 160V 1.5A 20W     
2SA1306A   SI-P 180V 1.5A 20W 100MHz   | 2SA1307    SI-P 60V 5A 20W 0.1us    
2SA1309    SI-P 30V 0.1A 0.3W 80MHz   | 2SA1310    SI-P 60V 0.1A 0.3W 200MHz  
2SA1315    SI-P 80V 2A 0.9W 0.2us    | 2SA1316    SI-P 80V 0.1A 0.4W 50MHz  
2SA1317    SI-P 60V 0.2A 0.3W 200MHz   | 2SA1318    SI-P 60V 0.2A 0.5W 200MHz  
2SA1319    SI-P 180V 0.7A 0.7W 120MHz  | 2SA1321    SI-P 250V 50mA 0.9W 100MHz 
2SA1328    SI-P 60V 12A 40W 0.3us    | 2SA1329    SI-P 80V 12A 40W 0.3us   
2SA1345    SI-N 50V 0.1A 0.3W 250MHz   | 2SA1346    SI-P 50V 0.1A 200MHz    
2SA1348    SI-P 50V 0.1A 200MHz     | 2SA1349    P-ARRAY 80V 0.1A 0.4W 170  
2SA1352    SI-P 200V 0.1A 5W 70MHz    | 2SA1357    SI-P 35V 5A 10W 170MHz   
2SA1358    SI-P 120V 1A 10W 120MHz    | 2SA1359    SI-P 40V 3A 10W 100MHz   
2SA1360    SI-P 150V 50mA 5W 200MHz   | 2SA1361    SI-P 250V 50mA 80MHz    
2SA1370    SI-P 200V 0.1A 1W 150MHz   | 2SA1371E   SI-P 300V 0.1A 1W 150MHz  
2SA1376    SI-P 200V 0.1A 0.75W 120MHz  | 2SA1380    SI-P 200V 0.1A 1.2W     
2SA1381    SI-P 300V 0.1A 150MHz     | 2SA1382    SI-P 120V 2A 0.9W 0.2us   
2SA1383    SI-P 180V 0.1A 10W 180MHz   | 2SA1386    SI-P 160V 15A 130W 40MHz  
2SA1387    SI-P 60V 5A 25W 80MHz     | 2SA1392    SI-P 60V 0.2A 0.4W 200MHz  
2SA1396    SI-P 100V 10A 30W       | 2SA1399    SI-P 55V 0.4A 0.9W 150MHz  
2SA1400    SI-P 400V 0.5A 10W      | 2SA1403    SI-P 80V 0.5A 10W 800MHz  
2SA1405    SI-P 120V 0.3A 8W 500MHz   | 2SA1406    SI-P 200V 0.1A 7W 400MHz  
2SA1407    SI-P 150V 0.1A 7W 400MHz   | 2SA1413    SI-P 600V 1A 10W 26MHz   
2SA1428    SI-P 50V 2A 1W 100MHz     | 2SA1431    SI-P 35V 5A 1W 170MHz    
2SA1441    SI-P 100V 5A 25W <300ns    | 2SA1443    SI-P 100V 10A 30W      
2SA1450    SI-P 100V 0.5A 0.6W 120MHz  | 2SA1451    SI-P 60V 12A 30W 70MHz   
2SA1460    SI-P 60V 1A 1W <40NS     | 2SA1470    SI-P 80V 7A 25W 100MHz   
2SA1475    SI-P 120V 0.4A 15W 500MHz   | 2SA1476    SI-P 200V 0.2A 15W 400MHz  
2SA1477    SI-P 180V 0.14A 10W 150MHz  | 2SA1488    SI-P 60V 4A 25W 15MHz    
2SA1489    SI-P 80V 6A 60W 20MHz     | 2SA1490    SI-P 120V 8A 80W 20MHz   
2SA1491    SI-P 140V 10A 100W 20MHz   | 2SA1494    SI-P 200V 17A 200W 20MHz  
2SA1507    SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz   | 2SA1515    SI-P 40V 1A 0.3W 150MHz   
2SA1516    SI-P 180V 12A 130W 25MHz   | 2SA1519    SI-P 50V 0.5A 0.3W 200MHz  
2SA1535A   SI-P 180V 1A 40W 200MHz    | 2SA1538    SI-P 120V 0.2A 8W 400MHz  
2SA1539    SI-P 120V 0.3A 8W 400MHz   | 2SA1540    SI-P 200V 0.1A 7W 300MHz  
2SA1541    SI-P 200V 0.2A 7W 300MHz   | 2SA1553    SI-P 230V 15A 150W 25MHz  
2SA1566    SI-N 120V 0.1A 0.15W 130MHz  | 2SA1567    SI-P 50V 12A 35W 40MHz   
2SA1568    SI-P 60V 12A 40W       | 2SA1577    SI-P 32V 0.5A 0.2W 200MHz  
2SA1593    SI-P 120V 2A 15W 120MHz    | 2SA1601    SI-P 60V 15A 45W      
2SA1606    SI-P 180V 1.5A 15W 100MHz   | 2SA1615    SI-P 30V 10A 15W 180MHz   
2SA1624    SI-P 300V 0.1A 0.5W 70MHz   | 2SA1625    SI-P 400V 0.5A 0.75W    
2SA1626    SI-P 400V 2A 1W 0.5/2.7us   | 2SA1633    SI-P 150V 10A 100W 20MHz  
2SA1643    SI-P 50V 7A 25W 75MHz     | 2SA1667    SI-P 150V 2A 25W 20MHz   
2SA1668    SI-P 200V 2A 25W 20MHz    | 2SA1670    SI-P 80V 6A 60W 20MHz    
2SA1671    SI-P 120/120V 8A 75W 20MHz  | 2SA1672    SI-P 140V 10A 80W 20MHz   
2SA1673    SI-P 180V 15A 85W 20MHz    | 2SA1680    SI-P 60V 2A 0.9W 100/400ns 
2SA1684    SI-P 120V 1.5A 20W 150MHz   | 2SA1694    SI-P 120/120V 8A 80W 20MHz 
2SA1695    SI-P 140V 10A 80W 20MHz    | 2SA1703    SI-P 30V 1.5A 1W 180MHz   
2SA1706    SI-P 60V 2A 1W        | 2SA1708    SI-P 120V 1A 1W 120MHz   
2SA1726    SI-P 80V 6A 50W 20MHz     | 2SA1776    SI-P 400V 1A 1W       
2SA1803    SI-P 80V 6A 55W 30MHz     | 2SA1837    SI-P 230V 1A 20W 70MHz   
2SA1930    SI-P 180V 2A 20W 200MHz    | 2SA1962    SI-P 230V 15A 130W 25MHz  
2SA329    GE-P 15V 10mA 0.05W      | 2SA467    SI-P 40V 0,4A 0,3W     
2SA473    SI-P 30V 3A 10W 100MHz    | 2SA483    SI-P 150V 1A 20W 9MHz    
2SA493    SI-P 50V 0.05A 0.2W 80MHz   | 2SA495    SI-P 35V 0.1A 0.2W 200MHz  
2SA562    SI-P 30V 0.5A 0.5W 200MHz   | 2SA566    SI-P 100V 0.7A 10W 100MHz  
2SA608    SI-N 40V 0.1A 0.1W 180MHz   | 2SA614    SI-P 80V 1A 15W 30MHz    
2SA620    SI-P 30V 0.05A 0.2W 120MHz  | 2SA626    SI-P 80V 5A 60W 15MHz    
2SA628    SI-P 30V 0.1A 100MHz     | 2SA639    SI-P 180V 50mA 0,25W    
2SA642    SI-P 30V 0.2A 0.25W 200MHz  | 2SA643    SI-P 40V 0.5A 0.5W 180MHz  
2SA653    SI-P 150V 1A 15W 5MHz     | 2SA684    SI-P 60V 1A 1W 200MHz    
2SA699    SI-P 40V 2A 10W 150MHz    | 2SA708A    SI-P 100V 0.7A 0.8W 50MHz  
2SA720    SI-P 60V 0.5A 0.6W 200MHz   | 2SA725    SI-P 35V 0.1A 0.15W 100MHz 
2SA733    SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz  | 2SA738    SI-P 25V 1.5A 8W 160MHz   
2SA747    SI-P 120V 10A 100W 15MHz   | 2SA756    SI-P 100V 6A 50W 20MHz   
2SA762    SI-P 110V 2A 23W 80MHz    | 2SA765    SI-P 80V 6A 40W 10MHz    
2SA768    SI-P 60V 4A 30W 10MHz     | 2SA769    SI-P 80V 4A 30W 10MHz    
2SA770    SI-P 60V 6A 40W 10MHz     | 2SA771    SI-P 80V 6A 40W 2MHz    
2SA777    SI-P 80V 0.5A 0.75W 120MHz  | 2SA778A    SI-P 180V 0.05A 0.2W 60MHz 
2SA781    SI-P 20V 0.2A 0.2W <80/16   | 2SA794    SI-P 100V 0.5A 5W 120MHz  
2SA794A    SI-P 120V 0.5A 5W 120MHz   | 2SA812    SI-P 50V 0.1A 0.15W     
2SA814    SI-P 120V 1A 15W 30MHz    | 2SA816    SI-P 80V 0.75A 1.5W 100MHz 
2SA817    SI-P 80V 0.3A 0.6W 100MHz   | 2SA817A    SI-P 80V 0.4A 0.8W 100MHz  
2SA836    SI-P 55V 0.1A 0.2W 100MHz   | 2SA838    SI-P 30V 30mA 0.25W 300MHz 
2SA839    SI-P 150V 1.5A 25W 6MHz    | 2SA841    SI-P 60V 0.05A 0.2W 140MHz 
2SA858    SI-P 150V 50mA 0.5W 100MHz  | 2SA872    SI-P 90V 0.05A 0.2W 120MHz 
2SA872A    SI-P 120V 50mA 0.3W 120MHz  | 2SA884    SI-P 65V 0.2A 0.27W 140MHz 
2SA885    SI-P 45V 1A 5W 200MHz     | 2SA886    SI-P 50V 1.5A 1.2W     
2SA893    SI-P 90V 50mA 0.3W      | 2SA900    SI-P 18V 1A 1.2W      
2SA914    SI-P 150V 0.05A 200MHz    | 2SA915    SI-P 120V 0.05A 0.8W 80MHz 
2SA916    SI-P 160V 0.05A 1W 80MHz   | 2SA921    SI-P 120V 20mA 0.25W 200MHz 
2SA933    SI-P 50V 0.1A 0.3W      | 2SA934    SI-P 40V 0.7A 0.75W     
2SA935    SI-P 80V 0.7A 0.75W 150MHz  | 2SA937    SI-P 50V 0.1A 0.3W 140MHz  
2SA940    SI-P 150V 1.5A 25W 4MHz    | 2SA941    SI-P 120V 0.05A 0.3W 150MHz 
2SA949    SI-P 150V 50mA 0.8W 120MHz  | 2SA965    SI-P 120V 0.8A 0.9W 120MHz 
2SA966    SI-P 30V 1.5A 0.9W 120MHz   | 2SA968    SI-P 160V 1.5A 25W 100MHz  
2SA970    SI-P 120V 0.1A 100MHz     | 2SA982    SI-P 140V 8A 80W 20MHz   
2SA984    SI-P 60V 0.5A 0.5W 120MHz   | 2SA985    SI-P 120V 1.5A 25W 180MHz  
2SA988    SI-P 120V 0.05A 0.5W     | 2SA991    SI-P 60V 0.1A 0.5W 90MHz  
2SA992    SI-P 100V 0.05A 0.2W     | 2SA995    SI-P 100V 0.05A 0.4W 100MHz 
2SB1009    SI-P 40V 2A 10W 100MHz    | 2SB1010    SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz  
2SB1012K   P-DARL 120V 1.5A 8W      | 2SB1013    SI-P 20V 2A 0.7W      
2SB1015    SI-P 60V 3A 25W 0.4us     | 2SB1016    SI-P 100V 5A 30W 5MHz    
2SB1017    SI-P 80V 4A 25W 9MHz     | 2SB1018    SI-P 100V 7A 30W 0.4us   
2SB1020    P-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us  | 2SB1023    P-DARL+D 60V 3A 20W B=5K  
2SB1035    SI-P 30V 1A 0.9W 100MHz    | 2SB1039    SI-P 100V 4A 40W 20MHz   
2SB1050    SI-P 30V 5A 1W 120MHz     | 2SB1055    SI-P 120V 6A 70W 20MHz   
2SB1065    SI-P 60V 3A 10W        | 2SB1066    SI-P 50V 3A 1W 70MHz    
2SB1068    SI-P 20V 2A 0.75W 180MHz   | 2SB1071    SI-P 40V 4A 25W 150MHz   
2SB1077    P-DARL 60V 4A 40W B>1K    | 2SB1086    SI-P 160V 1.5A 20W 50MHz  
2SB1098    P-DARL+D 100V 5A 20W B=80   | 2SB1099    P-DARL+D 100V 8A 25W B=6K  
2SB1100    P-DARL+D 100V 10A 30W B=6   | 2SB1109    SI-P 160V 0.1A 1.25W    
2SB1109S   SI-P 160V 0.1A 1.25W     | 2SB1117    SI-P 30V 3A 1W 280MHz    
2SB1120    SI-P 20V 2.5A 0.5W 250MHz   | 2SB1121T   SI-P 30V 2A 150MHz     
2SB1123    SI-P 60V 2A 0.5W 150MHz    | 2SB1132    SI-P 40V 1A 0.5W 150MHz   
2SB1133    SI-P 60V 3A 25W 40MHz     | 2SB1134    SI-P 60V 5A 25W 30W     
2SB1135    SI-P 60V 7A 30W 10MHz     | 2SB1136    SI-P 60V 12A 30W 10MHz   
2SB1140    SI-P 25V 5A 10W 320MHz    | 2SB1141    SI-P 20V 1.2A 10W 150MHz  
2SB1143    SI-P 60V 4A 10W 140MHz    | 2SB1146    P-DARL 120V 6A 25W     
2SB1149    P-DARL 100V 3A 15W B=10K   | 2SB1151    SI-P 60V 5A 20W       
2SB1154    SI-P 130V 10A 70W 30MHz    | 2SB1156    SI-P 130V 20A 100W     
2SB1162    SI-P 160V 12A 120W      | 2SB1163    SI-P 170V 15A 150W     
2SB1166    SI-P 60V 8A 20W 130MHz    | 2SB1168    SI-P 120V 4A 20W 130MHz   
2SB1182    SI-P 40V 2A 10W 100MHz    | 2SB1184    SI-P 60V 3A 15W 70MHz    
2SB1185    SI-P 50V 3A 25W 70MHz     | 2SB1186    SI-P 120V 1.5A 20W 50MHz  
2SB1187    SI-P 80V 3A 35W        | 2SB1188    SI-P 40V 2A 100MHz     
2SB1202    SI-P 60V 3A 15W 150MHz    | 2SB1203    SI-P 60V 5A 20W 130MHz   
2SB1204    SI-P 60V 8A 20W 130MHz    | 2SB1205    SI-P 25V 5A 10W 320MHz   
2SB1212    SI-P 160V 1.5A 0.9W 50MHz   | 2SB1223    P-DARL+D 70V 4A 20W 20MHz  
2SB1236    SI-P 120V 1.5A 1W 50MHz    | 2SB1237    SI-P 40V 1A 1W 150MHz    
2SB1238    SI-P 80V 0.7A 1W 100MHz    | 2SB1240    SI-P 40V 2A 1W 100MHz    
2SB1243    SI-P 60V 3A 1W        | 2SB1254    P-DARL 160V 7A 70W     
2SB1255    P-DARL 160V 8A 100W B>5K   | 2SB1258    P-DARL+D 100V 6A 30W B>1K  
2SB1274    SI-P 60V 3A 30W 100MHz    | 2SB1282    P-DARL+D 100V 4A 25W 50MHz 
2SB1292    SI-P 80V 5A 30W        | 2SB1302    SI-P 25V 5A 320MHz     
2SB1318    P-DARL+D 100V 3A 1W B>200   | 2SB1326    SI-P 30V 5A 0.3W 120MHz   
2SB1329    SI-P 40V 1A 1.2W 150MHz    | 2SB1330    SI-P 32V 0.7A 1.2W 100MHz  
2SB1331    SI-P 32V 2A 1.2W 100MHz    | 2SB1353E   SI-P 120V 1.5A 1.8W 50MHz  
2SB1361    SI-P 150V 9A 100W 15MHz    | 2SB1370    SI-P 60V 3A 30W 15MHz    
2SB1373    SI-P 160V 12A 2.5W 15MHz   | 2SB1375    SI-P 60V 3A 25W 9MHz    
2SB1382    P-DARL+D 120V 16A 75W B>2   | 2SB1393    SI-P 30V 3A 2W 30MHz    
2SB1420    SI-P 120V 16A 80W 50MHz    | 2SB1425    SI-P 20V 2A 1W 90MHz    
2SB1429    SI-P 180V 15A 150W 10MHz   | 2SB1434    SI-P 50V 2A 1W 110MHz    
2SB1468    SI-P 60/30V 12A 25W      | 2SB1470    P-DARL 160V 8A 150W B>5K  
2SB1490    P-DARL 160V 7A 90W B>5K    | 2SB1493    P-DARL 160/140V 7A 70W 20  
2SB1503    P-DARL 160V 8A 120W B>5K   | 2SB1556    P-DARL 140V 8A 120W B>5K  
2SB1557    P-DARL 140V 7A 100W B>5K   | 2SB1559    P-DARL 160V 8A 80W B>5K   
2SB1560    P-DARL 160V 10A 100W 50MHz  | 2SB1565    SI-P 80V 3A 25W 15MHz    
2SB1587    P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K   | 2SB1624    P-DARL 110V 6A 60W B>5K   
2SB206    GE-P 80V 30A 80W       | 2SB324    GE-P 32V 1A 0.25W      
2SB337    GE-P 50V 7A 30W LF-POWER   | 2SB407    GE-P 30V 7A 30W       
2SB481    GE-P 32V 1A 6W 15KHz     | 2SB492    GE-P 25V 2A 6W       
2SB511E    SI-P 35V 1.5A 10W 8MHz    | 2SB524    SI-P 60V 1.5A 10W 70MHz   
2SB527    SI-P 110V 0.8A 10W 70MHz   | 2SB531    SI-P 90V 6A 50W 8MHz    
2SB536    SI-P 130V 1.5A 20W 40MHz   | 2SB537    SI-P 130V 1.5A 20W 60MHz  
2SB541    SI-P 110V 8A 80W 9MHz     | 2SB544    SI-P 25V 1A 0.9W 180MHz   
2SB546A    SI-P 200V 2A 25W 5MHz     | 2SB549    SI-P 120V 0.8A 10W 80MHz  
2SB557    SI-P 120V 8A 80W       | 2SB560    SI-P 100V 0.7A 0.9W 100MHz 
2SB561    SI-P 25V 0.7A 0.5W      | 2SB564    SI-P 30V 1A 0.8W      
2SB598    SI-P 25V 1A 0.5W 180MHz    | 2SB600    SI-P 200V 15A 200W 4MHz   
2SB601    P-DARL 100V 5A 30W      | 2SB605    SI-P 60V 0.7A 0.8W 120MHz  
2SB621    SI-N 25V 1.5A 0.6W 200MHz   | 2SB621A    SI-N 50V 1A 0.75W 200MHz  
2SB631    SI-P 100V 1A 8W        | 2SB632    SI-P 25V 2A 10W 100MHz   
2SB633    SI-P 100V 6A 40W 15MHz    | 2SB637    SI-P 50V 0.1A 0.3W 200MHz  
2SB641    SI-P 30V 0.1A 120MHz     | 2SB647    SI-P 120V 1A 0.9W 140MHz  
2SB649A    SI-P 160V 1.5A 1W 140MHz   | 2SB656    SI-P 160V 12A 125W 20MHz  
2SB673    P-DARL+D 100V 7A 40W 0.8us  | 2SB676    P-DARL 100V 4A 30W 0.15us  
2SB681    SI-N 150V 12A 100W 13MHz   | 2SB688    SI-P 120V 8A 80W 10MHz   
2SB700    SI-P 160V 12A 100W      | 2SB703    SI-P 100V 4A 40W 18MHz   
2SB705    SI-P 140V 10A 120W 17MHz   | 2SB707    SI-P 80V 7A 40W POWER    
2SB709    SI-P 45V 0.1A 0.2W 80MHz   | 2SB716    SI-P 120V 0.05A 0.75W    
2SB720    SI-P 200V 2A 25W 100MHz    | 2SB727    P-DARL+D 120V 6A 50W B>1K  
2SB731    SI-P 60V 1A 10W 75MHz     | 2SB733    SI-P 20V 2A 1W >50MHz    
2SB734    SI-P 60V 1A 1W 80MHz     | 2SB739    SI-P 20/16V 2A 0.9W 80MHz  
2SB740    SI-P 70V 1A 0.9W       | 2SB744    SI-P 70V 3A 10W 45MHz    
2SB750    P-DARL+D 60V 2A 35W B>100   | 2SB753    SI-P 100V 7A 40W 0.4us   
2SB764    SI-P 60V 1A 0.9A 150MHz    | 2SB765    P-DARL+D 120V 3A 30W B>1K  
2SB766    SI-P 30V 1A 200MHz      | 2SB772    SI-P 40V 3A 10W 80MHz    
2SB774    SI-P 30V 0.1A 0.4W 150MHz   | 2SB775    SI-P 100V 6A 60W 13MHz   
2SB776    SI-P 120V 7A 70W 15MHz    | 2SB788    SI-P 120V 0.02A 0.4W 150MHz 
2SB791    P-DARL+D 120V 8A 40W B>10   | 2SB794    P-DARL+D 60V 1.5A 10W B=7  
2SB795    P-DARL+D 80V 1.5A 10W B<3   | 2SB808    SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz 
2SB810    SI-P 30V 0.7A 0.35W 160MHz  | 2SB815    SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz 
2SB816    SI-P 150V 8A 80W 15MHz    | 2SB817    SI-P 160V 12A 100W     
2SB817F    SI-P 160V 12A 90W 15MHz    | 2SB819    SI-P 50V 1.5A 1W 150MHz   
2SB822    SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz   | 2SB824    SI-P 60V 5A 30W 30 MHz   
2SB825    SI-P 60V 7A 40W 10MHz     | 2SB826    SI-P 60V 12A 40W 10MHz   
2SB827    SI-P 60V 7A 80W 10MHz     | 2SB828    SI-P 60V 12A 80W 10MHz   
2SB829    SI-P 60V 15A 90W 20MHz    | 2SB857    SI-P 50V 4A 40W NF/S-L   
2SB861    SI-P 200V 2A 30W       | 2SB863    SI-P 140V 10A 100W 15MHz  
2SB865    P-DARL 80V 1.5A 0.9W     | 2SB873    SI-P 30V 5A 1W 120MHz    
2SB882    P-DARL+D 70V 10A 40W B>5K   | 2SB883    P-DARL+D 70V 15A 70W B=5K  
2SB884    P-DARL 110V 3A 30W B=4K    | 2SB885    P-DARL+D 110V 3A 35W B=4K  
2SB891    SI-P 40V 2A 5W 100MHz     | 2SB892    SI-P 60V 2A 1W       
2SB895A    P-DARL 60V 1A B=8000     | 2SB897    P-DARL+D 100V 10A 80W B>1  
2SB908    P-DARL+D 80V 4A 15W 0.15us  | 2SB909    SI-P 40V 1A 1W 150MHz    
2SB922    SI-P 120V 12A 80W 20MHz    | 2SB926    SI-P 30V 2A 0.75W      
2SB938A    P-DARL+D 60V 4A 40W B>1K   | 2SB940    SI-P 200V 2A 35W 30MHz   
2SB941    SI-P 60V 3A 35W POWER     | 2SB945    SI-P 130V 5A 40W 30MHz   
2SB946    SI-P 130V 7A 40W 30MHz    | 2SB950A    P-DARL+D 80V 4A 40W B>1K  
2SB953A    SI-P 50V 7A 30W 150MHz    | 2SB955    P-DARL+D 120V 10A 50W B=4  
2SB975    P-DARL+D 100V 8A 40W B>6K   | 2SB976    SI-P 27V 5A 0.75W 120MHz  
2SB985    SI-P 60V 3A 1W 150MHz     | 2SB986    SI-P 60V 4A 10W 150MHz   
2SB988    SI-P 60V 3A 30W <400/2200   | 2SC1000    SI-N 55V 0.1A 0.2W 80MHz  
2SC1008    SI-N 80V 0.7A 0.8W 75MHz   | 2SC1012A   SI-N 250V 60mA 0.75W >80MHz 
2SC1014    SI-N 50V 1.5A 7W       | 2SC1017    SI-N 75V 1A 60mW 120MHz   
2SC1030    SI-N 150V 6A 50W       | 2SC1046    SI-N 1000V 3A 25W      
2SC1047    SI-N 30V 20mA 0.4W 650MHz   | 2SC1050    SI-N 300V 1A 40W      
2SC1051    SI-N 150V 7A 60W 8MHz     | 2SC1061    SI-N 50V 3A 25W 8MHz=H106  
2SC1070    SI-N 30V 20mA 900MHz     | 2SC1080    SI-N 110V 12A 100W 4MHz   
2SC109    SI-N 50V 0.6A 0.6W      | 2SC1096    SI-N 40V 3A 10W 60MHz    
2SC1106    SI-N 350V 2A 80W       | 2SC1114    SI-N 300V 4A 100W 10MHz   
2SC1115    SI-N 140V 10A 100W 10MHz   | 2SC1116    SI-N 180V 10A 100W 10MHz  
2SC1161    SI-P 160V 12A 120W      | 2SC1162    SI-N 35V 1.5A 10W 180MHz  
2SC1172    SI-N 1500V 5A 50W       | 2SC1195    SI-N 200V 2.5A 100W     
2SC1213C   SI-N 50V 0.5A 0.4W UNI    | 2SC1214    SI-N 50V 0.5A 0.6W 50MHz  
2SC1215    SI-N 30V 50mA 0.4W 1.2GHZ   | 2SC1216    SI-N 40V 0.2A 0.3W <20/40  
2SC1226    SI-N 40/50V 2A 10W 150MHz   | 2SC1238    SI-N 35V 0.15A 5W 1.7GHz  
2SC1247A   SI-N 50V 0.5A 0.4W 60MHz   | 2SC1308    SI-N 1500V 7A 50W      
2SC1312    SI-N 35V 0.1A 0.15W 100MHz  | 2SC1318    SI-N 60V 0.5A 0.6W 200MHz  
2SC1343    SI-N 150V 10A 100W 14MHz   | 2SC1345    SI-N 55V 0.1A 0.1W 230MHz  
2SC1359    SI-N 30V 30mA 0.4W 250MHz   | 2SC1360    SI-N 50V 0.05A 1W >300MHz  
2SC1362    SI-N 50V 0.2A 0.25W 140MHz  | 2SC1368    SI-N 25V 1.5A 8W 180MHz   
2SC1382    SI-N 80V 0.75A 5W 100MHz   | 2SC1384    SI-N 60V 1A 1W 200MHz    
2SC1393    SI-N 30V 20mA 250 mW 700MHz  | 2SC1398    SI-N 70V 2A 15W       
2SC1413A   SI-N 1200V 5A 50W       | 2SC1419    SI-N 50V 2A 20W 5MHz    
2SC1426    SI-N 35V 0.2A 2.7GHz     | 2SC1431    SI-N 110V 2A 23W 80MHz   
2SC1432    N-DARL 30V 0.3A 0.3W B=40   | 2SC1439    SI-N 150V 50mA 0.5W 130MHz 
2SC1445    SI-N 100V 6A 40W 10MHz    | 2SC1446    SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz  
2SC1447    SI-N 300V 0.15A 20W 80MHz   | 2SC1448    SI-N 150V 1.5A 25W 3MHz   
2SC1449    SI-N 40V 2A 5W 60MHz     | 2SC1450    SI-N 150V 0.4A 20W     
2SC1454    SI-N 300V 4A 50W 10MHz    | 2SC1474-4   SI-N 20V 2A 0.75W 80MHz   
2SC1501    SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz   | 2SC1505    SI-N 300V 0.2A 15W     
2SC1507    SI-N 300V 0.2A 15W 80MHz   | 2SC1509    SI-N 80V 0.5A 1W 120MHz   
2SC1515    SI-N 200V 0.05A 0.2W 110MHz  | 2SC1520    SI-N 300V 0.2A 12,5W    
2SC1545    N-DARL 40V 0.3A 0.3W B=1K   | 2SC1567    SI-N 100V 0.5A 5W 120MHz  
2SC1570    SI-N 55V 0.1A 0.2W 100MHz   | 2SC1571    SI-N 40V 0.1A 0.2W 100MHz  
2SC1573    SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz    | 2SC1577    SI-N 500V 8A 80W 7MHz    
2SC1583    SI-N 50V 0.1A 0.4W 100MHz   | 2SC1619    SI-N 100V 6A 50W 10MHz   
2SC1623    SI-N 60V 0.1A 0.2W 250MHz   | 2SC1624    SI-N 120V 1A 15W 30MHz   
2SC1627    SI-N 80V 0.4A 0.8W 100MHz   | 2SC1674    SI-N 30V .02A 600MC RF/IF  
2SC1675    SI-N 50V .03A 0.25W      | 2SC1678    SI-N 65V 3A 3W       
2SC1685    SI-N 60V 0.1A 150MC UNI    | 2SC1688    SI-N 50V 30mA 0.4W 550MHz  
2SC1708A   SI-N 120V 50mA 0.2W 150MHz  | 2SC1729    SI-N 35V 3.5A 16W 500MHz  
2SC1730    SI-N 30V 0.05A 1.1GHz UHF   | 2SC1740    SI-N 40V 100mA 0.3W     
2SC1741    SI-N 40V 0.5A 0.3W 250MHz   | 2SC1756    SI-N 300V 0.2A >50MHz    
2SC1760    SI-N 100V 1A 7.9W 80MHz    | 2SC1775A   SI-N 120V 0.05A 0.2W UNI  
2SC1781    SI-N 50V 0.5A 0.35W      | 2SC1815    SI-N 50V 0.15A 0.4W 80MHz  
2SC1815BL   SI-N 60V 0.15A 0.4W B>350   | 2SC1815GR   SI-N 60V 0.15A 0.4W B>200  
2SC1815Y   SI-N 60V 0.15A 0.4W B>120   | 2SC1827    SI-N 100V 4A 30W 10MHz   
2SC1832    N-DARL 500V 15A 150W B>10   | 2SC1841    SI-N 120V 0.05A 0.5W    
2SC1844    SI-N 60V 0.1A 0.5W 100MHz   | 2SC1845    SI-N 120V 0.05A 0.5W    
2SC1846    SI-N 120V 0.05A 0.5W     | 2SC1847    SI-N 50V 1.5A 1.2W     
2SC1855    SI-N 20V 20mA 0.25W 550MHz  | 2SC1871    SI-N 450V 15A 150W <1/3us  
2SC1879    N-DARL+D 120V 2A 0.8W B>1   | 2SC1890    SI-N 90V 0.05A 0.3W 200MHz 
2SC1895    SI-N 1500V 6A 50W 2MHz    | 2SC1906    SI-N 19V 0.05A 0.3W     
2SC1907    SI-N 30V 0.05A 1100MHz    | 2SC1913    SI-N 150V 1A 15W 120MHz   
2SC1914    SI-N 90V 50mA 0.2W 150MHz   | 2SC1921    SI-N 250V 0.05A 0.6W    
2SC1922    SI-N 1500V 2.5A 50W      | 2SC1923    SI-N 30V 20mA 10mW 550MHz  
2SC1929    SI-N 300V 0.4A 25W 80MHz   | 2SC1941    SI-N 160V 50mA 0.8W     
2SC1944    SI-N 80V 6A PQ=16W      | 2SC1945    SI-N 80V 6A 20W       
2SC1946A   SI-N 35V 7A 50W        | 2SC1947    SI-N 35V 1A 4W/175MHz    
2SC1953    SI-N 150V 0.05A 1.2W 70MHz  | 2SC1957    SI-N 40V 1A 1.8W/27MHz   
2SC1959    SI-N 30V 0.5A 0.5W 200MHz   | 2SC1967    SI-N 35V 2A 8W 470MHz    
2SC1968    SI-N 35V 5A 3W 470MHz     | 2SC1969    SI-N 60V 6A 20W       
2SC1970    SI-N 40V 0.6A 5W       | 2SC1971    SI-N 35V 2A 12.5W      
2SC1972    SI-N 35V 3.5A 25W       | 2SC1975    SI-N 120V 2A 3.8W 50MHz   
2SC1980    SI-N 120V 20mA 0.25W 200MHz  | 2SC1984    SI-N 100V 3A 30W B=700   
2SC1985    SI-N 80V 6A 40W 10MHz     | 2SC2023    SI-N 300V 2A 40W 10MHz   
2SC2026    SI-N 30V 0.05A 0.25W     | 2SC2027    SI-N 1500/800V 5A 50W    
2SC2036    SI-N 80V 1A PQ=1..4W     | 2SC2053    SI-N 40V 0.3A 0.6W 500MHz  
2SC2055    SI-N 18V 0,3A 0,5W      | 2SC2058    SI-N 40V 0.05A 0.25W    
2SC2060    SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz  | 2SC2061    SI-N 80V 1A 0.75W 120MHz  
2SC2068    SI-N 300V 0.05A 95MHz     | 2SC2073    SI-N 150V 1.5A 25W 4MHz   
2SC2078    SI-N 80V 3A 10W 150MHz    | 2SC2086    SI-N 75V 1A 0.45W/27MHz   
2SC2092    SI-N 75V 3A 5W 27MHz     | 2SC2094    SI-N 40V 3.5A PQ>15W 175MHz 
2SC2097    SI-N 50V 15A PQ=85W      | 2SC2120    SI-N 30V 0.8A 0.6W 120MHz  
2SC2122    SI-N 800V 10A 50W       | 2SC2166    SI-N 75V 4A 12.5W RFPOWER  
2SC2168    SI-N 200V 2A 30W 10MHz    | 2SC2200    SI-N 500V 7A 40W 1US    
2SC2209    SI-N 50V 1.5A 10W 150MHz   | 2SC2216    SI-N 45V 50mA 0.3W 300MHz  
2SC2228    SI-N 160V 0.05A 0.75W >50   | 2SC2229    SI-N 200V 50mA 0.8W 120MHz 
2SC2230    SI-N 200V 0.1A 0.8W 50MHz   | 2SC2233    SI-N 200V 4A 40W 8MHz    
2SC2235    SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz  | 2SC2236    SI-N 30V 1.5A 0.9W 120MHz  
2SC2237    SI-N 35V 2A PQ>7.5W 175MHz  | 2SC2238    SI-N 160V 1.5A 25W 100MHz  
2SC2240    SI-N 120V 50mA .3W 100MHz   | 2SC2261    SI-N 180V 8A 80W 15MHz   
2SC2267    SI-N 400/360V 0.1A 0.4W    | 2SC2270    SI-N 50V 5A 10W 100MHz   
2SC2271    SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz   | 2SC2275    SI-N 120V 1.5A 25W 200MHz  
2SC2283    SI-N 38V 0.75A 2.8W(500MHz  | 2SC2287    SI-N 38V 1.5A 7.1W 175MHz  
2SC2295    SI-N 30V 0.03A 0.2W 250MHz  | 2SC2307    SI-N 500V 12A 100W 18MHz  
2SC2308    SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz   | 2SC2310    SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz  
2SC2312    SI-N 60V 6A 18.5W/27MHz    | 2SC2314    SI-N 45V 1A 5W       
2SC2320    SI-N 50V 0,2A 0,3W      | 2SC2329    SI-N 38V 0.75A 2W 175MHz  
2SC2331    SI-N 150V 2A 15W POWER    | 2SC2333    SI-N 500/400V 2A 40W    
2SC2334    SI-N 150V 7A 40W POWER    | 2SC2335    SI-N 500V 7A 40W POWER   
2SC2336B   SI-N 250V 1.5A 25W 95MHz   | 2SC2344    SI-N 180V 1.5A 25W 120MHz  
2SC2347    SI-N 15V 50mA 250mW 650MHz  | 2SC2362    SI-N 120V 50mA 0.4W 130MHz 
2SC2363    SI-N 120V 50mA 0.5W 130MHz  | 2SC2365    SI-N 600V 6A 50W POWER   
2SC2369    SI-N 25V 70mA 0.25W 4.5GHz  | 2SC2383    SI-N 160V 1A 0.9W 100MHz  
2SC2389    SI-N 120V 50mA 0.3W 140MHz  | 2SC2407    SI-N 35V 0.15A 0.16W 500MHz 
2SC2412    SI-N 50V 0.1A 180MHz     | 2SC2433    SI-N 120V 30A 150W 80MHz  
2SC2440    SI-N 450V 5A 40W       | 2SC2458    SI-N 50V 0.15A 0.2W 80MHz  
2SC2466    SI-N 30V 0.05A 2.2GHz     | 2SC2482    SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz  
2SC2485    SI-N 100V 6A 70W 15MHz    | 2SC2486    SI-N 120V 7A 80W 15MHz   
2SC2491    SI-N 100V 6A 40W 15MHz    | 2SC2497    SI-N 70V 1.5A 5W 150MHz   
2SC2498    SI-N 30V 0.05A 0.3W 3.5GHz  | 2SC2508    SI-N 40V 6A 50W 175MHz   
2SC2510    SI-N 55V 20A 250W(28MHz)   | 2SC2512    SI-N 30V 50mA 900MHz TUNE  
2SC2516    SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us   | 2SC2517    SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us  
2SC2538    SI-N 40V 0.4A 0.7W      | 2SC2539    SI-N 35V 4A 17W 175MHz   
2SC2542    SI-N 450V 5A 40W       | 2SC2547    SI-N 120V 0.1A 0.4W     
2SC2551    SI-N 300V 0.1A 0.4W 80MHz   | 2SC2552    SI-N 500V 2A 20W      
2SC2553    SI-N 500V 5A 40W 1us     | 2SC2562    SI-N 60V 5A 25W 0.1us    
2SC2563    SI-N 120V 8A 80W 90MHz    | 2SC2570A   SI-N 25V 70mA 0.6W     
2SC2579    SI-N 160V 8A 80W 20MHz    | 2SC2581    SI-N 200V 10A 100W     
2SC2590    SI-N 120V 0.5A 5W 250MHz   | 2SC2592    SI-N 180V 1A 20W 250MHz   
2SC2603    SI-N 50V 0.2A 0.3W      | 2SC2610    SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz  
2SC2611    SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz   | 2SC2621E   SI-N 300V 0.2A 10W >50MHz  
2SC2625    SI-N 450V 10A 80W       | 2SC2630    SI-N 35V 14A 100W      
2SC2631    SI-N 150V 50mA 0,75W 160MHz  | 2SC2632    SI-N 150V 50mA 1W 160MHz  
2SC2634    SI-N 60V 0.1A 0.4W 200MHz   | 2SC2653    SI-N 350V 0.2A 15W >50MHz  
2SC2654    SI-N 40V 7A 40W        | 2SC2655    SI-N 50V 2A 0.9W 0.1us   
2SC2656    SI-N 450V 7A 80W <1.5/4.5   | 2SC2660    SI-N 200V 2A 30W 30MHz   
2SC2668    SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz   | 2SC2671    SI-N 15V 80mA 0.6W 5.5GHz  
2SC2682    SI-N 180V 0.1A 8W 180MHz   | 2SC2690    SI-N 120V 1.2A 20W 160MHz  
2SC2694    SI-N 35V 20A 140W       | 2SC2705    SI-N 150V 50mA 0.8W 200MHz 
2SC2706    SI-N 140V 10A 100W 90MHz   | 2SC2712    SI-N 50V 0.15A 0.15W 80MHz 
2SC2714    SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz   | 2SC2717    SI-N 30V 50mA 0.3W 300MHz  
2SC2724    SI-N 30V 30mA 200MHz     | 2SC2749    SI-N 500V 10A 100W 50MHz  
2SC2750    SI-N 150V 15A 100W POWER   | 2SC2751    SI-N 500V 15A 120W 50MHz  
2SC2752    SI-N 500V 0.5A 10W <1/3.5   | 2SC2753    SI-N 17V 0.07A 0.3W 5GHz  
2SC2759    SI-N 30V 50mA 0.2W 2.3GHz   | 2SC2786    SI-N 20V 20mA 600MHz    
2SC2787    SI-N 50V 30mA 0.3W 250MHz   | 2SC2791    SI-N 900V 5A 100W      
2SC2792    SI-N 850V 2A 80W       | 2SC2793    SI-N 900V 5A 100W      
2SC2802    SI-N 300V 0.2A 10W 80MHz   | 2SC2808    SI-N 100V 50mA 0.5W 140MHz 
2SC2810    SI-N 500V 7A 50W 18MHz    | 2SC2812    SI-N 55V 0.15A 0.2W 100MHz 
2SC2814    SI-N 30V 0.03A 320MHz F   | 2SC2825    SI-N 80V 6A 70W B>500    
2SC2837    SI-N 150V 10A 100W 70MHz   | 2SC2839    SI-N 20V 30mA 0.15W 320MHz 
2SC2851    SI-N 36V 0.3A 1W 1.5GHz    | 2SC2873    SI-N 50V 2A 0.5W 120MHz   
2SC2878    SI-N 20V 0.3A 0.4W 30MHz   | 2SC2879    SI-N 45V 25A PEP=100W 28MHz 
2SC2882    SI-N 90V 0.4A 0.5W 100MHz   | 2SC288A    SI-N 35V 20mA 0.15W     
2SC2898    SI-N 500V 8A 50W       | 2SC2901    SI-N 40V 0.2A 0.6W <12/18  
2SC2908    SI-N 200V 5A 50W 50MHz    | 2SC2910    SI-N 160V 70mA 0.9W 150MHz 
2SC2911    SI-N 180V 140mA 10W 150MHz  | 2SC2912    SI-N 200V 140mA 10W 150MHz 
2SC2922    SI-N 180V 17A 200W 50MHz   | 2SC2923    SI-N 300V 0.1A 140MHz    
2SC2928    SI-N 1500V 5A 50W       | 2SC2939    SI-N 500V 10A 100W 2.5us  
2SC2958    SI-N 160V 0.5A 1W       | 2SC2979    SI-N 800V 3A 40W      
2SC2987    SI-N 140V 12A 120W 60MHz   | 2SC2988    SI-N 36V 0.5A 175MHz    
2SC2999    SI-N 20V 30mA 750MHz     | 2SC3001    SI-N 20V 3A PQ=7W(175MHz)  
2SC3019    SI-N 35V 0.4A 0.6W 520MHz   | 2SC3020    SI-N 35V 1A 10W       
2SC3022    SI-N 35V 7A 50W        | 2SC3026    SI-N 1700V 5A 50W POWER   
2SC3030    N-DARL 900V 7A 80W      | 2SC3039    SI-N 500V 7A 52W      
2SC3042    SI-N 500/400V 12A 100W    | 2SC3052F   SI-N 50V 0.2A 0.15W 200MHz 
2SC3063    SI-N 300V 0.1A 1.2W 140MHz  | 2SC3067    2xSI-N 130V 50mA 0.5W 160  
2SC3068    SI-N 30V 0.3A Ueb=15V B>8   | 2SC3071    SI-N 120V 0.2A Ueb=15V B>  
2SC3073    SI-N 30V 3A 15W 100MHz    | 2SC3074    SI-N 60V 5A 20W 120MHz   
2SC3075    SI-N 500V 0.8A 10W 1/1.5us  | 2SC3089    SI-N 800V 7A 80W      
2SC3101    SI-N 250V 30A 200W 25MHz   | 2SC3102    SI-N 35V 18A 170W 520MHz  
2SC3112    SI-N 50V 0.15A 0.4W 100MHz  | 2SC3116    SI-N 180V 0.7A 10W 120MHz  
2SC3117    SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz   | 2SC3133    SI-N 60V 6A 1.5W 27MHz   
2SC3148    SI-N 900V 3A 40W 1us     | 2SC3150    SI-N 900V 3A 50W 15MHz   
2SC3153    SI-N 900V 6A 100W       | 2SC3157    SI-N 150V 10A 60W      
2SC3158    SI-N 500V 7A 60W       | 2SC3164    SI-N 500V 10A 100W     
2SC3169    SI-N 500V 2A 25W >8MHz    | 2SC3175    SI-N 400V 7A 50W 40MHz   
2SC3178    SI-N 1200V 2A 60W       | 2SC3179    SI-N 60V 4A 30W 15MHz    
2SC3180N   SI-N 80V 6A 60W 30MHz     | 2SC3181N   SI-N 120V 8A 80W 30MHz   
2SC3182N   SI-N 140V 10A 100W 30MHz   | 2SC3195    SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz  
2SC3199    SI-N 60V 0.15A 0.2W 130MHz  | 2SC3200    SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz 
2SC3202    SI-N 35V 0.5A 0.5W 300MHz   | 2SC3203    SI-N 35V 0.8A 0.6W 120MHz  
2SC3205    SI-N 30V 2A 1W 120MHz     | 2SC3206    SI-N 150V 0.5A 0.8W 120MHz 
2SC3210    SI-N 500V 10A 100W 1us    | 2SC3211    SI-N 800V 5A 70W >3MHz   
2SC3212    SI-N 800V 7A 3W 3.5MHz    | 2SC3225    SI-N 40V 2A 0.9W 1us    
2SC3231    SI-N 200V 4A 40W 8MHz     | 2SC3240    SI-N 50V 25A 110W 30MHz   
2SC3242    SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz    | 2SC3244E   SI-N 100V 0.5A 0.9W 130MHz 
2SC3245A   SI-N 150V 0.1A 0.9W 200MHz  | 2SC3246    SI-N 30V 1.5A 0.9W 130MHz  
2SC3247    SI-N 50V 1A .9W 130MHz B>   | 2SC3257    SI-N 250V 10A 40W 1/3.5us  
2SC3258    SI-N 100V 5A 30W 120MHz    | 2SC3260    N-DARL 800V 3A 50W B>10   
2SC3262    N-DARL 800V 10A 100W     | 2SC3263    SI-N 230V 15A 130W     
2SC3264    SI-N 230V 17A 200W 60MHz   | 2SC3271    SI-N 300V 1A 5W 80MHz    
2SC3277    SI-N 500V 10A 90W 20MHz    | 2SC3279    SI-N 10V 2A 0.75W 150MHz  
2SC3280    SI-N 160V 12A 120W 30MHz   | 2SC3281    SI-N 200V 15A 150W 30MHz  
2SC3284    SI-N 150V 14A 125W 60MHz   | 2SC3293    N-DARL+D 50V 1.2A 20W 180  
2SC3297    SI-N 30V 3A 15W 100MHz    | 2SC3299    SI-N 60V 5A 20W 0.1us    
2SC3300    SI-N 100V 15A 100W      | 2SC3303    SI-N 100V 5A 20W 0.2us   
2SC3306    SI-N 500V 10A 100W 1us    | 2SC3307    SI-N 900V 10A 150W 1us   
2SC3309    SI-N 500V 2A 20W 1us     | 2SC3310    SI-N 500V 5A 30W 1us    
2SC3311    SI-N 60V 0.1A 0.3W 150MHz   | 2SC3320    SI-N 500V 15A 80W      
2SC3326    SI-N 20V 0.3A 0.15W 30MHz   | 2SC3327    SI-N 50V 0.3A 0.2W 30MHz  
2SC3328    SI-N 80V 2A 0.9W 100MHz    | 2SC3330    SI-N 60V 0.2A 0.3W 200MHz  
2SC3331    SI-N 60V 0.2A 0.5W 200MHz   | 2SC3332    SI-N 180V 0.7A 0.7W 120MHz 
2SC3334    SI-N 250V 50mA 0.9W 100MHz  | 2SC3345    SI-N 60V 12A 40W 90MHz   
2SC3346    SI-N 80V 12A 40W 0.2us    | 2SC3355    SI-N 20V 0.1A 0.6W 6.5GHz  
2SC3356    SI-N 20V 0.1A 0.2W 7GHz    | 2SC3377    SI-N 40V 1A 0.6W 150MHz   
2SC3378    SI-N 120V 0.1A 0.2W 100MHz  | 2SC3379    SI-N 20V 1.5A PQ=3W     
2SC3381    2xSI-N 80V 0.1A 0.4W 170MHz  | 2SC3383    SI-N 60V 0.2A 0.5W 250MHz  
2SC3397    SI-N 50V 0.1A 250MHz 46K/   | 2SC3399    SI-N 50V 0.1A 250MHz    
2SC3400    SI-N 50V 0.1A 250MHz 22K/   | 2SC3401    SI-N 50V .1A 46K/23KOHM   
2SC3402    SI-N 50V 0.1A 250MHz 10K/   | 2SC3405    SI-N 900V 0.8A 20W 1us   
2SC3409    SI-N 900V 2A 80W .8uS     | 2SC3416    SI-N 200V 0.1A 5W 70MHz   
2SC3419    SI-N 40V 0.8A 5W 100MHz    | 2SC3420    SI-N 50V 5A 10W 100MHz   
2SC3421O   SI-N 120V 1A 1.5W BJT O-G   | 2SC3421Y   SI-N 120V 1A 10W 120MHz   
2SC3422Y   SI-N 40V 3A 10W 100MHz    | 2SC3423    SI-N 150V 50mA 5W 200MHz  
2SC3425    SI-N 500V 0.8A 10W      | 2SC3446    SI-N 800V 7A 40W 18MHz   
2SC3447    SI-N 800V 5A 50W 18MHz    | 2SC3456    SI-N 1100/800V 1.5A 40W   
2SC3457    SI-N 1100V 3A 50W       | 2SC3460    SI-N 1100V 6A 100W     
2SC3461    SI-N 1100/800V 8A 120W    | 2SC3466    SI-N 1200/650V 8A 120W   
2SC3467    SI-N 200V 0.1A 1W 150MHz   | 2SC3468    SI-N 300V 0.1A 1W 150MHz  
2SC3486    SI-N 1500V 6A 120W      | 2SC3502    SI-N 200V 0.1A 1.2W     
2SC3503    SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz   | 2SC3504    SI-N 70V 0.05A 0.9W 500MHz 
2SC3505    SI-N 900V 6A 80W       | 2SC3507    SI-N 1000/800V 5A 80W    
2SC3509    N-DARL+D 900V 10A 100W 0.   | 2SC3514    SI-N 180V 0.1A 10W 200MHz  
2SC3518    SI-N 60V 5A 10W        | 2SC3520    SI-N 500V 18A 130W 18MHz  
2SC3526    SI-N 110V 0.15A 7A 30W 1us  | 2SC3528    SI-N 500V 20A 125W     
2SC3549    SI-N 900V 3A 40W       | 2SC3552    SI-N 1100V 12A 150W 15MHz  
2SC3568    SI-N 150V 10A 30W       | 2SC3571    SI-N 500V 7A 30W      
2SC3577    SI-N 850V 5A 80W 6MHz     | 2SC3581    SI-N 55V 0.4A 0.9W 150MHz  
2SC3591    SI-N 400V 7A 50W       | 2SC3595    SI-N 30V 0.5A 5W 2GHz    
2SC3596    SI-N 80V 0.3A 8W 700MHz    | 2SC3597    SI-N 80V 0.5A 10W 800MHz  
2SC3599    SI-N 120V 0.3A 8W 500MHz   | 2SC3600    SI-N 200V 0.1A 7W 400MHz  
2SC3601    SI-N 200V 0.15A 7W 400MHz   | 2SC3608    SI-N 20V 0.08A 6.5GHz    
2SC3611    SI-N 50V 0.15A 4W 300MHz   | 2SC3616    SI-N 25V 0.7A 250MHz    
2SC3621    SI-N 150V 1.5A 10W 100MHz   | 2SC3623    SI-N 60V 0.15A 0.25W B=1K  
2SC3632    SI-N 600V 1A 10W 30MHz    | 2SC3636    SI-N 900/500V 7A 80W    
2SC3642    SI-N 1200V 6A 100W 200ns   | 2SC3655    SI-N 50V 0.1A 0.4W 46/23K  
2SC3656    SI-N 50V 0.1A 0.4W 10K/10   | 2SC3659    SI-N+D 1700/800V 5A 50W   
2SC3668    SI-N 50V 2A 1W 100MHz     | 2SC3669    SI-N 80V 2A 1W 0.2us    
2SC3675    SI-N 1500/900V 0.1A 10W    | 2SC3678    SI-N 900V 3A 80W      
2SC3679    SI-N 900/800V 5A 100W     | 2SC3680    SI-N 900/800V 7A 120W 6MHz 
2SC3684    SI-N+D 1500V 10A 150W     | 2SC3688    SI-N 1500V 10A 150W 0.2us  
2SC3692    SI-N 100V 7A 30W <300/180   | 2SC373    SI-N 35V 0.1A 0.2W B>200  
2SC3746    SI-N 80V 5A 20W 100MHz    | 2SC3748    SI-N 80V 10A 30W 100/600ns 
2SC3752    SI-N 1100/800V 3A 30W     | 2SC3781    SI-N 120V 0.4A 15W 500MHz  
2SC3782    SI-N 200V 0.2A 15W 400MHz   | 2SC3783    SI-N 800V 5A 100W      
2SC3787    SI-N 180V 0.14A 10W 150MHz  | 2SC3788    SI-N 200V 0.1A 5W 150MHz  
2SC3789    SI-N 300V 0.1A 7W 70MHz    | 2SC3790    SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz  
2SC3792    SI-N 50V 0.5A 0.5W 250MHz   | 2SC3795A   SI-N 900V 5A 40W      
2SC3807    SI-N 30V 2A 15W 260MHz    | 2SC3808    N-DARL 80V 2A 170MHz B>80  
2SC380TM   SI-N 30V 50mA 0.3W 100MHz   | 2SC3811    SI-N 40V 0.1A 0.4W 450MHz  
2SC3831    SI-N 500V 10A 100W      | 2SC3833    SI-N 500/400V 12A 100W   
2SC3842    SI-N 600V 10A 70W 32MHz    | 2SC3844    SI-N 600V 15A 75W 30MHz   
2SC3851    SI-N 80V 4A 25W 15MHz     | 2SC3852    SI-N 80V 3A 25W 15MHz    
2SC3855    SI-N 200V 10A 100W 20MHz   | 2SC3857    SI-N 200V 15A 150W 20MHz  
2SC3858    SI-N 200V 17A 200W 20MHz   | 2SC3866    SI-N 900V 3A 40W      
2SC3868    SI-N 500V 1.5A 25W 0.7us   | 2SC3883    SI-N+D 1500V 6A 50W     
2SC3884A   SI-N 1500V 6A 50W       | 2SC3886A   SI-N 1500V 8A 50W 0.1us   
2SC388A    SI-N 25V 50mA 0.3W 300MHz   | 2SC3890    SI-N 500V 7A 30W 500NS   
2SC3892A   SI-N+D 1500V 7A 50W 0.4us   | 2SC3893A   SI-N+D 1500V 8A 50W     
2SC3895    SI-N 1500/800V 8A 70W     | 2SC3896    SI-N 1500V 8A 70W      
2SC3897    SI-N 1500V 10A 70W      | 2SC3902    SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz  
2SC3907    SI-N 180V 12A 130W 30MHz   | 2SC3927    SI-N 900V 10A 120W     
2SC394    SI-N 25V 0.1A 200MC RF    | 2SC3940    SI-N 30V 1A 1W 200MHz    
2SC3943    SI-N 110V 0.15A 2W 300MHz   | 2SC3944    SI-N 150V 1A 40W 300MHz   
2SC3948    SI-N 850V 10A 75W 20MHz    | 2SC3950    SI-N 30V 0.5A 5W      
2SC3952    SI-N 80V 0.5A 10W 700MHz   | 2SC3953    SI-N 120V 0.2A 8W 400MHz  
2SC3954    SI-N 120V 0.3A 8W 400MHz   | 2SC3955    SI-N 200V 0.1A 7W 300MHz  
2SC3956    SI-N 200V 0.2A 7W 70MHz    | 2SC3964    SI-N 40V 2A 1.5W 1us    
2SC3972    SI-N 800/500V 5A 40W     | 2SC3973A   SI-N 900V 7A 45W      
2SC3979A   SI-N 800V 3A 2W 10MHz     | 2SC3987    N-DARL+D 50V 3A 15W     
2SC3996    SI-N 1500/800V 15A 180W    | 2SC3998    SI-N 1500V 25A 250W POWER  
2SC3999    SI-N 300V 0.1A 0.75W 300MHz  | 2SC4004    SI-N 900/800V 1A 30W <1/4  
2SC4020    SI-N 900V 3A 50W 1us     | 2SC4024    SI-N 100V 10A 35W B>300   
2SC4029    SI-N 230V 15A 150W 30MHz   | 2SC4043    SI-N 20V 50mA 0.15W 3.2GHz 
2SC4046    SI-N 120V 0.2A 8W 350MHz   | 2SC4052    SI-N 600V 3A 40W 20MHz   
2SC4056    SI-N 600V 8A 45W       | 2SC4059    SI-N 600/450V 15A 130W   
2SC4064    SI-N 50V 12A 35W 40MHz    | 2SC4107    SI-N 500/400V 10A 60W    
2SC4119    N-DARL+D 1500V 15A 250W B   | 2SC4123    SI-N+D 1500V 7A 60W     
2SC4125    SI-N+D 1500/800V 10A 70W   | 2SC4131    SI-N 100V 15A 60W 18MHz   
2SC4135    SI-N 120V 2A 15W 200MHz    | 2SC4137    SI-N 25V 0.1A 300MHz    
2SC4138    SI-N 500V 10A 80W <1/3.5us  | 2SC4153    SI-N 200V 7A 30W 0.5us   
2SC4157    SI-N 600V 10A 100W      | 2SC4159    SI-N 180V 1.5A 15W 100MHz  
2SC4161    SI-N 500V 7A 30W       | 2SC4169    N-DARL+D 50V 1.2A 1W B=4K  
2SC4199    SI-N 1400V 10A 100W      | 2SC4200    SI-N 20V 0.6A 5W 2.5GHz   
2SC4204    SI-N 30V 0.7A 0.6W      | 2SC4231    SI-N 1200/800V 2A 30W    
2SC4235    SI-N 1200/800V 3A 80W     | 2SC4236    SI-N 1200/800V 6A 100W   
2SC4237    SI-N 1200/800V 10A 150W    | 2SC4242    SI-N 450/400V 7A 40W    
2SC4256    SI-N 1500V 10A 175W 6MHz   | 2SC4278    SI-N 150V 10A 100W 30MHz  
2SC4288A   SI-N1600/600V 12A 200W    | 2SC4289A   SI-N 1500V 16A 200W     
2SC4290A   SI-N 1500V 20A 200W      | 2SC4297    SI-N 500V 12A 75W 10MHz   
2SC4298    SI-N 500V 15A 80W 10MHz    | 2SC4300    SI-N 900V 5A 75W 1/6us   
2SC4304    SI-N 800V 3A 35W       | 2SC4308    SI-N 30V 0.3A 0.6W 2.5GHz  
2SC4313    SI-N 900V 10A 100W 0.5us   | 2SC4381    SI-N 150V 2A 25W 15MHz   
2SC4382    SI-N 200V 2A 25W 15MHz    | 2SC4386    SI-N 160/120V 8A 75W 20MHz 
2SC4387    SI-N 200V 10A 80W 20MHz    | 2SC4388    SI-N 200V 15A 85W 20MHz   
2SC4408    SI-N 80V 2A 0.9W 100/600ns  | 2SC4429    SI-N 1100/800V 8A 60W    
2SC4430    SI-N 1100V 12A 65W 15MHz   | 2SC4431    SI-N 120V 1.5A 20W 150MHz  
2SC4439    SI-N 180V 0.3A 8W 400MHz   | 2SC4467    SI-N 160/120V 8A 80W 20MHz 
2SC4468    SI-N 200V 10A 80W 20MHz    | 2SC4484    SI-N 30V 2.5A 1W 250MHz   
2SC4488    SI-N 120V 1A 1W 120MHz    | 2SC4511    SI-N 120V 6A 30W 20MHz   
2SC4512    SI-N 120V 6A 50W 20MHz    | 2SC4517    SI-N 900V 3A 30W 6MHz    
2SC4517A   SI-N 1000V 3A 30W 0.5us    | 2SC4531    SI-N+D 1500V 10A 50W    
2SC4532    SI-N 1700V 10A 200W 2uS    | 2SC4538    SI-N 900V 5A 80W      
2SC454    SI-N 30V 0.1A 230MHz     | 2SC4542    SI-N 1500V 10A 50W     
2SC4547    N-DARL+D 85V 3A 30W B>2K   | 2SC4557    SI-N 900V 10A 80W <1/5.5us 
2SC4560    SI-N 1500V 10A 80W      | 2SC458    SI-N 30V 0.1A 230MC UNI   
2SC4582    SI-N 600V 100A 65W 20MHz   | 2SC460    SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz  
2SC461    SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz   | 2SC4744    SI-N 1500V 6A POWER     
2SC4745    SI-N 1500V 6A         | 2SC4747    SI-N 1500V 10A 50W 0.3us  
2SC4758    SI-N 1500V 8A 50W HI-RES   | 2SC4769    SI-N+D 1500V 7A 60W     
2SC4770    SI-N 1500/800V 7A 60W     | 2SC4793    SI-N 230V 1A 2W 100MHz   
2SC4804    SI-N 900V 3A 30W 0.3us    | 2SC4820    SI-N 450V 6A 30W 12MHz   
2SC4826    SI-N 200V 3A 1.3W 300MHz   | 2SC4834    SI-N 500V 8A 45W <0.3/1.4  
2SC4883A   SI-N 180V 2A 20W 120MHz    | 2SC4891    SI-N 1500V 15A 75W     
2SC4908    SI-N 900V 3A 35W 1us     | 2SC4924    SI-N 800V 10A 70W      
2SC4977    SI-N 450V 7A 40W       | 2SC5002    SI-N 1500V 7A 80W      
2SC5003    SI-N+D 1500V 7A 80W      | 2SC5027    SI-N 1100V 3A 50W 0.3us   
2SC5030    SI-N 50V 5A 1.3W 150MHz    | 2SC5045    SI-N 1600V 15A 75W     
2SC5047    SI-N 1600V 25A 250W      | 2SC5048    SI-N 1500V 12A 50W 0.3us  
2SC5070    SI-N 30V 2A 1.5W B>800    | 2SC5086    SI-N 20V 80MA 7GHZ     
2SC509    SI-N 35V 0.5A 0.6W 60MHz   | 2SC5144    SI-N 1700V 20A 200W     
2SC5148    SI-N 1500V 8A 50W 0.2us    | 2SC5149    SI-N+D 1500V 8A 50W 0.2us  
2SC5150    SI-N 1700V 10A 50W 03us    | 2SC5171    SI-N 180V 2A 20W 200MHz   
2SC5198    SI-N 140V 10A 100W 30MHz   | 2SC5207    SI-N 1500V 10A 50W 0.4us  
2SC5242    SI-N 230V 15A 130W 30MHz   | 2SC5244A   SI-N 1600V 30A 200W     
2SC5296    SI-N+D 1500V 8A 60W      | 2SC5297    SI-N 1500V 8A 60W      
2SC5299    SI-N 1500V 10A 70W 0.2US   | 2SC535    SI-N 20V 20mA 0.1W 0.700M  
2SC536    SI-N 40V 0.1A 180MC UNI    | 2SC620    SI-N 50V 0.2A 0.25W UNI   
2SC643    SI-N 1100V 2.5A 50W      | 2SC644    SI-N 30V 50mA 0.25W     
2SC645    SI-N 30V 30mA 0.14W 200MHz  | 2SC710    SI-N 30V 0.03A 200MHz    
2SC711    SI-N 30V 0.05A 150MHz     | 2SC712    SI-N 30V 0.5A 150MHz    
2SC717    SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz   | 2SC730    SI-N 40V 0.4A PQ=1.5W    
2SC732    SI-N 50V 0.15A 0.4W 150MHz  | 2SC735    SI-N 35V 0.4A 0.3W UNI   
2SC752    SI-N 15V 100mA 0.1W      | 2SC756    SI-N 40V 4A 10W 65MHz    
2SC784    SI-N 40V 0.02A 500MC RF    | 2SC815    SI-N 60V 0.2A 0.25W 200MHz 
2SC828    SI-N 30V 0.05A 0.25W UNI   | 2SC829    SI-N 30V 30mA 0.4W 230MHz  
2SC839    SI-N 50V 0.03A 250MHz     | 2SC867    SI-N 400V 1A 23W 8MHz    
2SC869    SI-N 160V 30mA 0.2W 150MHz  | 2SC898A    SI-N 150V 7A 80W 15MHz   
2SC900    SI-N 30V 0.03A 100MHz     | 2SC930    SI-N 15V 0.03A 300MC RF   
2SC936    SI-N 1000V 1A 22W POWER    | 2SC941    SI-N 35V 20mA 0.2W 120MHz  
2SC943    SI-N 60V 0.2A 0.3W 220MHz   | 2SC945    SI-N 50V 0.1A 250MC UNI   
2SC982    N-DARL 40V 0.3A 0.4W     | 2SD1010    SI-N 50V 50mA 0.3W 200MHz  
2SD1012    SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz  | 2SD1018    SI-N 250V 4A 80W B>250   
2SD1027    N-DARL+D 20V 15A 100W B>1   | 2SD1033    SI-N 200V 2A 20W 10MHz   
2SD1036    SI-N 150/120V 15A 150W    | 2SD1047    SI-N 160V 12A 100W 15MHz  
2SD1048    SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz  | 2SD1049    SI-N 120V 25A 100W     
2SD1051    SI-N 50V 1.5A 1W 150MHz    | 2SD1055    SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz  
2SD1062    SI-N 60V 12A 40W 10MHz    | 2SD1064    SI-N 60V 12A 80W      
2SD1065    SI-N 60V 15A 90W       | 2SD1073    N-DARL 300V 4A 40W B>1K   
2SD1088    N-DARL 300V 6A 30W B>2000   | 2SD1113K   N-DARL+D 300V 6A 40W    
2SD1128    N-DARL 150V 5A 30W      | 2SD1135    SI-N 80V 4A 40W       
2SD1138    SI-N 200V 2A 30W       | 2SD1140    N-DARL 30V 1.5A 0.9W    
2SD1145    SI-N 60V 5A 0.9W 120MHz    | 2SD1148    SI-N 140V 10A 100W 20MHz  
2SD1153    SI-N 80V 1.5A 0.9W      | 2SD1163A   SI-N 300V 7A 40W      
2SD1164    SI-N 150V 1.5A 10W DAR+DI   | 2SD1173    SI-N+D 1500V 5A 70W     
2SD1187    SI-N 100V 10A 80W 10MHz    | 2SD1189    SI-N 40V 2A 5W 100MHz    
2SD1192    N-DARL+D 70V 10A 40W B=5K   | 2SD1196    N-DARL+D 110V 8A 40W B=40  
2SD1198    N-DARL 30V 1A 1W 150MHz    | 2SD1207    SI-N 60V 2A 1W       
2SD1210    N-DARL+D 150V 10A 80W B=5   | 2SD1213    SI-N 60V 20A 50W      
2SD1225    SI-N 40V 1A 1W 150MHz     | 2SD1238    SI-N 120V 12A 80W 20MHz   
2SD1244    SI-N+D 2500/900V 1A 50W    | 2SD1246    SI-N 30V 2A 0.75W      
2SD1247    SI-N 30V 2.5A 1W       | 2SD1254    SI-N 130V 3A 30W      
2SD1255    SI-N 130V 4A 35W 30MHz    | 2SD1263A   SI-N 400V 0.75A 35W 30MHz  
2SD1264    SI-N 200V 2A 30W POWER    | 2SD1265    SI-N 60V 4A 30W 25kHz    
2SD1266    SI-N 60V 3A 35W POWER     | 2SD1267    SI-N 60V 4A 40W 20MHz    
2SD1270    SI-N 130V 5A 2W 30MHz     | 2SD1271    SI-N 130V 7A 40W 30MHz   
2SD1272    SI-N 200V 1A 40W 25MHz    | 2SD1273    SI-N 80V 3A 40W 50MHz    2SD1274    SI-N 150V 5A 40W 40MHz    | 2SD1276    N-DARL 60V 4A 40W      
2SD1286    N-DARL+D 60V 1A 8W B=1K-3   | 2SD1288    SI-N 120V 7A 70W      
2SD1289    SI-N 120V 8A 80W       | 2SD1292    SI-N 120V 1A 0.9W 100MHz  
2SD1293    SI-N 120V 1A 1W 100MHz    | 2SD1297    N-DARL+D 150V 25A 100W   
2SD1302    SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz   | 2SD1306    SI-N 30V 0.7A 150mW 250MHz 
2SD1308    N-DARL+D 150V 8A 40W     | 2SD1313    SI-N 800V 25A 200W 6MHz   
2SD1314    N-DARL+D 600V 15A 150W    | 2SD1330    SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz  
2SD1347    SI-N 60V 3A 1W 150MHz     | 2SD1348    SI-N 60V 4A 10W 150MHz   
2SD1350A   SI-N 600V 0.5A 1W 55MHz    | 2SD1376K   N-DARL+D 120V 1.5A 40W   
2SD1378    SI-N 80V 0.7A 10W 120MHz   | 2SD1379    N-DARL 40V 2A 10W 150MHz  
2SD1380    SI-N 40V 2A 10W 100MHz    | 2SD1382    SI-N 120V 1A 10W 100MHz   
2SD1384    SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz   | 2SD1391    SI-N 1500V 5A 80W      
2SD1392    N-DARL+D 60V 5A 30W B=800   | 2SD1397    SI-N+D 1500V 3.5A 50W    
2SD1398    SI-N+D 1500V 5A 50W      | 2SD1399    SI-N+D 1500V 6A 80W     
2SD1403    SI-N 1500V 6A 120W      | 2SD1404    SI-N+D 300V 7A 25W 1us   
2SD1405    SI-N 50V 3A 25W 2us      | 2SD1406    SI-N 60V 3A 25W 0.8us    
2SD1407    SI-N 100V 5A 30W 12MHz    | 2SD1408    SI-N 80V 4A 30W 8MHz    
2SD1409    N-DARL+D 600V 6A 25W 1us   | 2SD1411    SI-N 100V 7A 30W 10MHz   
2SD1413    N-DARL+D 60V 3A 20W .O1US   | 2SD1415    N-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us 
2SD1426    SI-N+D 1500V 3.5A       | 2SD1427    SI-N+D 1500V 5A 80W     
2SD1428    SI-N+D 1500V 6A 80W      | 2SD1432    SI-N 1500V 6A 80W      
2SD1439    SI-N+D 1500V 3A 50W      | 2SD1441    SI-N+D 1500V 4A 80W     
2SD1446    N-DARL+D 500V 6A 40W B>50   | 2SD1453    SI-N 1500V 3A 50W      
2SD1457    N-DARL+D 140V 6A 60W     | 2SD1458    SI-N 20V 0.7A 1W      
2SD1468    SI-N 30V 1A 0.3..0.4W 150   | 2SD1491    N-DARL+D 70V 2A 10W B>2K  
2SD1496    SI-N 1500V 5A 50W       | 2SD1497-02  SI-N 1500V 6A 50W      
2SD1504    SI-N 30V 0.5A 0.3W 300MHz   | 2SD1506    SI-N 60V 3A 10W 90MHz    
2SD1508    N-DARL 30V 1.5A 10W B>400   | 2SD1509    N-DARL+D 80V 2A 10W 0.4uS  
2SD1511    N-DARL 100V 1A 1W 150MHz   | 2SD1521    N-DARL+D 50V 1.5A 2W B>2K  
2SD1525    N-DARL+D 100V 30A 150W    | 2SD1526    SI-N 130V 1A 1W 200MHz   
2SD1541    SI-N 1500V 3A 50W       | 2SD155    SI-N 80V 3A 25W       
2SD1554    SI-N+D 1500V 3.5A 40W 1us   | 2SD1555    SI-N+D 1500V 5A 40W 1us   
2SD1556    SI-N+D 1500V 6A 50W 1us    | 2SD1563A   SI-N 160V 1.5A 10W 80MHz  
2SD1565    N-DARL+D 100V 5A 30W     | 2SD1576    SI-N 1500V 2.5A 48W     
2SD1577    SI-N 1500V 5A 80W       | 2SD1579    N-DARL+D 150V 1.5A 1W    
2SD1589    N-DARL+D 100V 5A 20W     | 2SD1590    N-DARL+D 150V 8A 25W    
2SD1595    N-DARL+D 60V 5A 20W B=6K   | 2SD1609    SI-N 160V 0.1A NF/S-L    
2SD1610    SI-N 200V 0.1A 1.3W 140MHz  | 2SD1624    SI-N 60V 3A .5W 150MHz   
2SD1632    N-DARL+D 1500V 4A 80W     | 2SD1647    N-DARL+D 50V 2A 25W     
2SD1649    SI-N+D 1500/800V 2,5A 50W   | 2SD1650    SI-N+D 1500/800V 3.5A 50W  
2SD1651    SI-N+D 1500/800V 5A 60W    | 2SD1652    SI-N+D 1500V 6A 60W 3MHz  
2SD1656    SI-N 1500V 6A 50W 3MHz    | 2SD1663    SI-N 1500V 5A 80W 0.5us   
2SD1664    SI-N 40V 1A 0.5W 150MHz    | 2SD1666    SI-N 60V 3A 20W       
2SD1667    SI-N 60V 5A 25W 30MHz     | 2SD1668R   SI-N 60V 7A 30W       
2SD1669    SI-N 60V 12A 30W       | 2SD1677    SI-N 1500V 5A 100W 0.5us  
2SD1680    SI-N 330/200V 7A 70W     | 2SD1681    SI-N 20V 1.2A 10W 150MHz  
2SD1683    SI-N 60V 4A 10W 150MHz    | 2SD1684    SI-N 120V 1.2A 10W 150MHz  
2SD1706    SI-N 130/80V 15A 80W 20MHz  | 2SD1707    SI-N 130/80V 20A 100W    
2SD1710    SI-N 1500/800V 5A 100W    | 2SD1725    SI-N 120V 4A 20W 180MHz   
2SD1729    SI-N+D 1500/700V 3.5A 60W   | 2SD1730    SI-N+D 1500/700V 5A 100W  
2SD1739    SI-N 1500/700V 6A 100W    | 2SD1740    N-DARL 150V 5A 25W B=5000  
2SD1758    SI-N 40V 2A 10W 100MHz    | 2SD1760    SI-N 60V 3A 15W 90MHz    
2SD1761    SI-N 80V 3A 35W        | 2SD1762    SI-N 60V 3A 25W 70MHz    
2SD1763A   SI-N 120V 1.5A 20W 80MHz   | 2SD1764    N-DARL+D 60V 2A 20W B>100  
2SD1765    N-DARL+D 100V 2A 20W B>1K   | 2SD1769    N-DARL+D 120V 6A 50W    
2SD1776    SI-N 80V 2A 25W 40MHz     | 2SD1783    N-DARL+D 60V 5A 30W B=2K  
2SD1785    N-DARL+D 120V 6A 30W 100MHz  | 2SD1790    N-DARL+D 200V 4A 25W B=1K  
2SD1791    N-DARL 100V 7A 30W 50MHz   | 2SD1796    N-DARL+D 60V 4A 25W     
2SD1802    SI-N 60V 3A 15W 150MHz    | 2SD1806    SI-N+D 40V 2A 15W 150MHz  
2SD1809    N-DARL 60V 1A 0.9W B>2K    | 2SD1812    SI-N 160V 1.5A 0.9W     
2SD1815    SI-N 120V 3A 20W 180MHz    | 2SD1817    SI-D 80V 3A 15W B>2K    
2SD1825    N-DARL+D 70V 4A 20W      | 2SD1827    N-DARL+D 70V 10A 30W 20MHz 
2SD1830    N-DARL+D 110V 8A 30W B=4K   | 2SD1835    SI-N 60V 2A 150MHz 60/580  
2SD1843    N-DARL+D 60V 1A 1W B>2000   | 2SD1847    SI-N+D 1500/700V 5A 100W  
2SD1849    SI-N+D 1500/700V 7A 120W   | 2SD1853    N-DARL+D 80V 1.5A 0.7W B>  
2SD1856    N-DARL+D 60V 5A 25W      | 2SD1857    SI-N 120V 1.5A 1W 80MHz   
2SD1858    SI-N 40V 1A 1W 150MHz     | 2SD1859    SI-N 80V 0.7A 1W 120MHz   
2SD1862    SI-N 40V 2A 1W 100MHz     | 2SD1863    SI-N 120V 1A 1W 100MHz   
2SD1864    SI-N 60V 3A 1W 90MHz     | 2SD1877    SI-N+D 1500/800V 4A 50W   
2SD1878    SI-N+D 1500V 5A 60W 0.3us   | 2SD1880    SI-N+D 1500V 8A 70W     
2SD1881    SI-N+D 1500V 10A 70W     | 2SD1887    SI-N 1500/800V 10A 70W   
2SD1894    SI-N 160V 7A 70W 20MHz    | 2SD1895    N-DARL 160V 8A 100W 20MHz  
2SD1913    SI-N 60V 3A 20W 100MHz    | 2SD1929    N-DARL+D 60V 2A 1.2W    
2SD1930    N-DARL 100V 2A 1.2W B=500   | 2SD1933    N-DARL+D 80V 4A 30W     
2SD1944    SI-N 80V 3A 30W 50MHz     | 2SD1958    SI-N 200V 4.5A 30W 10MHz  
2SD1959    SI-N 1400V 10A 50W      | 2SD1978    N-DARL+D 120V 1.5A 0.9W   
2SD198    SI-N 300V 1A 25W 45MHz    | 2SD1991    SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz  
2SD1992    SI-N 30V 0.5A 0.6W 200MHz   | 2SD1994    SI-N 60V 1A 1W 200MHz    
2SD1996    SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz   | 2SD200    SI-N 1500V 2.5A 10W     
2SD2006    SI-N 80V 0.7A 1.2W 120MHz   | 2SD2007    SI-N 40V 2A 1.2W 100MHz   
2SD2010    N-DARL 60V 2A 1.2W B>1000   | 2SD2012    SI-N 60V 3A 25W 3MHz    
2SD2018    N-DARL+D 60V 1A 5W B>6K5   | 2SD2052    SI-N 150V 9A 100W 20MHz   
2SD2061    SI-N 80V 3A 30W 8MHz     | 2SD2066    SI-N 160V 12A 120W     
2SD2088    N-DARL+D 60V 2A 0.9W B>2K   | 2SD2125    SI-N+D 1500V 5A 50W 0.2us  
2SD213    SI-N 110V 10A 100W      | 2SD2136    SI-N 60V 3A 1.5W 30MHz   
2SD2137A   SI-N 80V 3A 15W 30MHz     | 2SD2141    N-DARL+D 380V 6A 35W B>15  
2SD2144    SI-N 25V 0.5A B>560      | 2SD2151    SI-N 130/80V 10A 30W 20MHz 
2SD2159    SI-N 30V 2A 1W 110MHz     | 2SD2250    N-DARL 160V 7A 90W B>5K   
2SD2253    SI-N+D 1700V 6A 50W      | 2SD2255    N-DARL 160V 7A 70W 20MHz  
2SD2276    N-DARL 160V 8A 120W B>5K   | 2SD2331    N-DARL+D 1500V 3A      
2SD234    SI-N 60V 3A 25W AF-POWER   | 2SD2340    SI-N 130V 6A 50W      
2SD2375    SI-N 80V 3A 25W B>500     | 2SD2386    N-DARL 140V 7A 70W B>5K   
2SD2389    N-DARL 160V 10A 100W B>5K   | 2SD2390    N-DARL 160V 10A 100W 55MHz 
2SD2394    SI-N 60V 3A 30W        | 2SD2395    SI-N 50V 3A 25W       
2SD2399    N-DARL+D 80V 4A 30W B=1K-   | 2SD2438    N-DARL+D 160V 8A 70W B>5K  
2SD2493    N-DARL 110V 6A 60W 60MHz   | 2SD2498    SI-N 1500V 6A 50W      
2SD2499    SI-N+D 1500V 6A 50W      | 2SD287    SI-N 200V 10A 100W 8MHz   
2SD313    SI-N 60V 3A 30W 8MHz     | 2SD325    SI-N 35V 1.5A 10W 8MHz   
2SD350    SI-N 1500V 5A 22W       | 2SD350A    SI-N 1500V 5A 22W      
2SD359    SI-N 40V 2A 10W LOWFREQPO   | 2SD361    SI-N 60V 1.5A 10W 70MHz   
2SD381    SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz   | 2SD382    SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz  
2SD386    SI-N 200V 3A 25W 8MHz     | 2SD400    SI-N 25V 1A 0.9W      
2SD401    SI-N 200V 2A 20W 10MHz    | 2SD414    SI-N 120/80V 0.8A 10W    
2SD415    SI-N 120/100V 0.8A 10W    | 2SD424    SI-N 160V 15A 150W POWER  
2SD438    SI-N 100V 0.7A 0.9W 100MHz  | 2SD467    SI-N 25V 0.7A 0.5W 280MHz  
2SD468    SI-N 25V 1A 0,9W 280MHz    | 2SD471    SI-N 30V 1A 0.8W UNI (EBC  
2SD476    SI-N 70V 4A 40W 7MHz     | 2SD478    SI-N 200V 2A 30W      
2SD545    SI-N 25V 1.5A 0.5W      | 2SD549    N-DARL 30V 1.5A 15W B>4K  
2SD552    SI-N 220V 15A 150W 4MHz    | 2SD553    SI-N 70V 7A 40W 10MHz    
2SD555    SI-N 400V 15A 200W 7MHz    | 2SD556    SI-N 120V 15A 120W 8MHz   
2SD560    N-DARL 100V 5A 30W      | 2SD571    SI-N 60V 700mA 1W 110MHz  
2SD592    SI-N 30V 1A 0.75W 200MHz   | 2SD596    SI-N 30V 0.7A 170MHz    
2SD600K    SI-N 120V 1A 8W        | 2SD602A    SI-N 60V 0.5A 0.2W 200MHz  
2SD612    SI-N 25V 2A 10W 100MHz    | 2SD613    SI-N 100V 6A 40W 15MHz   
2SD617    N-DARL 120V 8A 100W      | 2SD637    SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz  
2SD661    SI-N 35V 0.1A 0.4W 200MHz   | 2SD662    SI-N 250V 0.1A 0.6W 50MHz  
2SD666    SI-N 120V 0.05A 140MHz    | 2SD667    SI-N 120V 1A 140MHz     
2SD669A    SI-N 160V 1.5A 1W 140MHz   | 2SD676    SI-N 160V 12A 125W 8MHz   
2SD712    SI-N 100V 4A 30W 8MHz     | 2SD717    SI-N 70V 10A 80W 0.3us   
2SD718    SI-N 120V 8A 80W 12MHz    | 2SD725    SI-N 1500V 6A 50W POWER   
2SD726    SI-N 100V 4A 40W 10MHz    | 2SD731    SI-N 170V 7A 80W 7MHz    
2SD732    SI-N 150V 8A 80W 15MHz    | 2SD734    SI-N 25V 0.7A 0.6W 250MHz  
2SD762    SI-N 60V 3A 25W 25kHz     | 2SD763    SI-N 120V 1A 0.9W      
2SD768    N-DARL+D 120V 6A 40W B>1K   | 2SD773    SI-N 20V 2A 1W 110MHz    
2SD774    SI-N 100V 1A 1W 95MHz     | 2SD781    SI-N 150V 2A 1W 0.6us    
2SD786    SI-N 40V 0.3A 0.25W      | 2SD787    SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz   
2SD788    SI-N 20/20V 2A 0.9W 100MHz  | 2SD789    SI-N 100/50V 1A 0.9W 80MHz 
2SD794    SI-N 70V 3A 10W 60MHz     | 2SD795    SI-N 40V 3A 20W 95MHz    
2SD798    N-DARL 600V 6A 30W B>1K5   | 2SD799    N-DARL+D 400V 6A 30W    
2SD800    SI-N 750V 4A 30W 8MHz     | 2SD809    SI-N 100V 1A 10W 85MHz   
2SD819    SI-N 1500V 3.5A 50W      | 2SD820    SI-N 1500V 5A 50W      
2SD822    SI-N 1500/600V 7A 50W     | 2SD826    SI-N 60V 5A 10W 120MHz   
2SD829    N-DARL+D 150V 15A 100W B=   | 2SD837    N-DARL 60V 4A 40W      
2SD844    SI-N 50V 7A 60W 15MHz     | 2SD850    SI-N 1500V 3A 25W      
2SD856    SI-N 60V 3A 35W POWER     | 2SD863    SI-N 50V 1A 0.9W      
2SD864K    N-DARL+D 120V 3A 30W     | 2SD867    SI-N 130V 10A 100W 3MHz   
2SD871    SI-N+D 1500V 5A 50W      | 2SD879    SI-N 30V 3A 0.75W 200MHz  
2SD880    SI-N 60V 3A 30W 0.8us     | 2SD882    SI-N 30V 3A 10W       
2SD889    SI-N+D 1500V 4A 50W      | 2SD892A    N-DARL 60V 0.5A 0.4W B>2K  
2SD894    N-DARL 30V 1.5A 10W 120MHz  | 2SD895    SI-N 100V 6A 60W 10MHz   
2SD917    SI-N 330V 7A 70W POWER    | 2SD92     SI-N 100V 3A 20W      
2SD921    N-DARL 200V 5A 80W B>700   | 2SD946    N-DARL 30V 1A        
2SD947    N-DARL 40V 2A 5W 150MHz    | 2SD951    SI-N 1500V 3A 65W      
2SD958    SI-N 120V 0.02A 0.4W 200MHz  | 2SD965    SI-N 40V 5A 0.75W 150MHz  
2SD966    SI-N 40V 5A 1W 150MHz     | 2SD968A    SI-N 120V 0.5A 1W 120MHz  
2SD970    N-DARL+D 120V 8A 40W B>1K   | 2SD972    N-DARL 50V 4A 30W B=3K   
2SD982    N-DARL 200V 5A 40W B=3000   | 2SD986    N-DARL 150/80V 1.5A 10W   
2SD998    N-DARL 100V 1.5A 10W B=7K   | 2SJ103    P-FET 50V 2.6mA Up<2V    
2SJ109    P-FET DUAL 30V Id>2.6mA    | 2SJ113    P-FET 100V 10A 100W OE35  
2SJ117    P-FET 400V 2A 40W 35ns    | 2SJ162    P-FET 160V 7A 100W 1E    
2SJ174    P-FET 60V 20A 75W 235ns    | 2SJ175    P-FET 60V 10A 25W OE25   
2SJ177    P-FET 60V 20A 75W <0E085   | 2SJ182    P-FET 60V 3A 20W OE28    
2SJ200    P-FET 180V 10A 120W      | 2SJ201    P-FET 200V 12A 150W     
2SJ306    P-FET 250V 3A 25W <2E =3   | 2SJ307    P-FET 250V 6A 2W <1E    
2SJ353    P-FET 60V 1.5A 1W <E37    | 2SJ449    P-FET 250V 6A 35W <E8    
2SJ72     P-FET 25V 30MA 0.6W Up<2V   | 2SJ74     P-FET 25V 1mA Up<2V     
2SJ77     P-FET 160V 0.5A 30W      | 2SJ79     P-FET 200V 0.5A 30W     
2SK1010    N-FET 500V 6A 80W <1E5    | 2SK1036    N-FET 250V 1A 2W 80ns    
2SK1057    N-FET 140V 7A 100W      | 2SK1058    N-FET 160V 7A 100W 1E    
2SK107    N-FET 9V 20MA 250MW      | 2SK108    N-FET 50V 20mA 0.3W 70E   
2SK1081    N-FET 800V 7A 125W 380ns   | 2SK1082    N-FET 900V 6A 125W 2.8E   
2SK1101    N-FET 450V 10A 50W E65 =1   | 2SK1102    N-FET 500V 10A 50W 240ns  
2SK1113    N-FET 120V 3A 20W       | 2SK1117    N-FET 600V 6A 100W 1.25R  
2SK1118    N-FET 600V 6A 45W 1.25R    | 2SK1119    N-FET 100V 4A 100W     
2SK1120    N-FET 1000V 8A 150W 1E8    | 2SK117    N-FET 50V 5mA        
2SK1170    N-FET 500V 20A 120W <E27   | 2SK118    N-FET 50V 0.3mA 0.1W    
2SK1181    N-FET 500V 13A 85W 0.4E    | 2SK1190    N-FET 60V 22A 35W 0E05   
2SK1191    N-FET 60V 30A 40W 0.03E    | 2SK1198    N-FET 700V 2A 35W 3.2E   
2SK1213    N-FET 600V 6A 125W 40/85ns  | 2SK1217    N-FET 900V 8A 100W     
2SK1221    N-FET 250V 10A 80W 0E4    | 2SK125    N-FET 25V 0.1A 0.3W     
2SK1257    N-FET 60V 40A 45W 0.05E    | 2SK1271    N-FET 1400V 5A 240W <4E   
2SK1275    N-FET 900V 2A 30W 7E     | 2SK1296    N-FET 60V 30A 0.024E    
2SK1299    N-FET 100V 3A 20W 0E45    | 2SK1317    N-FET 1500V 2.5A 100W 12E  
2SK1338    N-FET 900V 2A 50W 7E     | 2SK1341    N-FET 900V 6A 100W 3E    
2SK1342    N-FET 900V 8A 100W 1E6    | 2SK1345    N-FET 60V 20A 40W <E055   
2SK1350    N-FET 200V 15A 45W 0E14    | 2SK1351    N-FET 500V 5A 40W <1E5   
2SK1356    N-FET 900V 3A 40W       | 2SK1357    N-FET 900V 5A 125W     
2SK1358    N-FET 900V 9A 150W 1.4E    | 2SK1363    N-FET 900V 8A 90W 1.4E   
2SK1377    N-FET 500V 5.5A 40W      | 2SK1378    N-FET 400V 10A 125W 0.55E  
2SK1379    N-FET 60V 50A 150W <E017   | 2SK1388    N-FET 30V 35A 60W <E022   
2SK1400    N-FET 300V 7A 50W       | 2SK1404    N-FET 600V 5A 35W 1E5    
2SK1419    N-FET 60V 15A 25W <E08    | 2SK1420    N-FET 60V 25A 30W 0.045E  
2SK1444    N-FET 450V 3A 25W 2.6E    | 2SK1447    N-FET 450V 9A 40W <E6    
2SK1460    N-FET 900V 3.5A 40W 2E8    | 2SK1461    N-FET 900V 5A 120W     
2SK1462    N-FET 900V 8A 150W      | 2SK1502    N-FET 900V 7A 120W 2E    
2SK1507    N-FET 600V 9A 50W 240ns    | 2SK152    N-FET 15V 9.5mA Up<2V    
2SK1529    N-FET 180V 10A 120W      | 2SK1530    N-FET 200V 12A 150W     
2SK1531    N-FET 500V 15A 150W E45    | 2SK1537    N-FET 900V 5A 100W 290ns  
2SK1544    N-FET 500V 25A 200W 0.2E   | 2SK161    N-FET 18V 0.01A 0.2W    
2SK1612    N-FET 900V 3A 50W 40/140ns  | 2SK163    N-FET 50V 0.03A 0.4W    
2SK1637    N-FET 600V 4A 35W <2E4    | 2SK1643    N-FET 900V 5A 125W 2.8E   
2SK1653    N-FET 60V 45A 45W <E02    | 2SK168    N-FET 30V 20mA 0.2W FM-V/  
2SK170    N-FET 40V 20mA 0.4W      | 2SK1723    N-FET 600V 12A 150W <E65  
2SK1833    N-FET 500V 2.5A 40W <4E    | 2SK184    N-FET 50V 0.6mA Up<1.5V   
2SK1917M   N-FET 250V 10A 50W <E4    | 2SK192    N-FET 18V Idss>3mA Up<3V  
2SK1924    N-FET 600V 6A 1.75W      | 2SK193    N-FET-DG 15V VHF      
2SK1940    N-FET 600V 12A 125W <E75   | 2SK1941    N-FET 600V 16A 100W <E55  
2SK1943    N-FET 900V 5A 80W <2E8    | 2SK1953    N-FET 600V 2A 25W 5E    
2SK2038    N-FET 800V 5A 125W 2E2    | 2SK2039    N-FET 900V 5A 150W <2E5   
2SK2043    N-FET 600V 2A 2W 4E3     | 2SK2056    N-FET 800V 4A 40W 2.4E   
2SK2078    N-FET 800V 9A 150W <1E2    | 2SK2083    N-FET 900V 5A 70W 3E6    
2SK212    N-FET 20V 0.6mA 0.2W     | 2SK2134    N-FET 200V 13A 70W <E4   
2SK2136    N-FET 200V 20A 75W <E18    | 2SK214    N-FET 160V 0.5A 30W     
2SK2141    N-FET 600V 6A 35W 1.1E    | 2SK216    N-FET 200V 0.5A 30W     
2SK2161    N-FET 200V 9A 25W 0.35E    | 2SK223    N-FET 80V 1.2mA 0.4W    
2SK2333    N-FET 700V 6A 50W <2E     | 2SK2352    N-FET 600V 6A 45W <1E25   
2SK240    N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V    | 2SK241    N-FET 20V FM/VHF      
2SK246    N-FET 50V 1,2mA Up<6V     | 2SK2485    N-FET 900V 6A 100W 2.8E   
2SK2545    N-FET 600V 6A 40W 1.25E    | 2SK2561    N-FET 600V 9A 80W 1.2E   
2SK2605    N-FET 800V 5A 45W 2.2E    | 2SK2632LS   N-FET 800V 2.5A 30W <4E8  
2SK301    N-FET 55V 20mA 0.25W     | 2SK303    N-FET 30V 0.6mA Up<4V    
2SK304    N-FET 30V 0.6mA Up<4V     | 2SK30ATM   N-FET 50V 6.5mA       
2SK315    N-FET 20V 2.5mA 0.2W     | 2SK320    N-FET 450V 5A 50W <1E83   
2SK33     N-FET 20V 20mA 0.15W     | 2SK330    N-FET 50V 14MA 0.2W 320R  
2SK332    N-FET 40V 12mA Up=0.5V    | 2SK357    N-FET 150V 5A 40W <E9    
2SK359    N-FET 20V 30mA 0.4W      | 2SK363    N-FET 40V 5mA Up<1.2V    
2SK364    N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V    | 2SK367    N-FET 100V 0.6mA      
2SK369    N-FET 40V 5mA Up<1.2V     | 2SK373    N-FET 100V 0.6mA      
2SK374    N-FET 55V 1mA Up<5V      | 2SK381    N-FET 50V 0.3mA 0.3W    
2SK386    N-FET 450V 10A 120W      | 2SK389    2xN-FET 50V         
2SK40     N-FET 50V 6.5mA        | 2SK400    N-FET 200V 8A 100W 0E7   
2SK404    N-FET 20V 1.2mA 0.2W     | 2SK415    N-FET 800V 3A 100W <6E   
2SK423    N-FET 100V 0.5A 0.9W 25ns   | 2SK427    N-FET 15V 2.5mA Up<1.5V   
2SK430    N-FET 150V 3A 20W 0E8     | 2SK439    N-FET 20V 30mA 0.3W     
2SK511    N-FET 250V 0.3A 8W      | 2SK513    N-FET 800V 3A 60W 50/120ns 
2SK526    N-FET 250V 10A 40W 0.6R    | 2SK537    N-FET 900V 1A 60W      
2SK538    N-FET 900V 3A 100W 4.5R    | 2SK544    N-FET 20V 30mA 0.3W     
2SK55     N-FET 18V 14mA VHF      | 2SK553    N-FET 500V 5A 50W 1E5    
2SK555    N-FET 500V 7A 60W <E85    | 2SK557    N-FET 500V 12A 100W 0E6   
2SK559    N-FET 450V 15A 100W 0E36   | 2SK583    N-FET 50V 0.2A 0.6W 20E   
2SK606    N-FET 30V 20mA Up<3V     | 2SK611    N-FET 100V 1A 10W 6E    
2SK612    N-FET 100V 2A 20W       | 2SK68     N-FET 50V 0.5mA Up<1.5V   
2SK685    N-FET 1000V 5A 100W 2E    | 2SK701    N-FET 60V 2A 15W <E6    
2SK703    N-FET 100V 5A 35W 0E5     | 2SK719    N-FET 900V 5A 120W     
2SK725    N-FET 500V 15A 125W 0E38   | 2SK727    N-FET 900V 5A 125W 2E5   
2SK73     N-FET 200V 0.1A 5W      | 2SK735    N-FET 450V 10A 100W <0E8  
2SK754    N-FET 160V 10A 50W 0E22    | 2SK758    N-FET 250V 5A 40W OE7    
2SK769    N-FET 500V 10A 100W 1E    | 2SK786    N-FET 20V 3A 50W 7E5    
2SK787    N-FET 900V 8A 120W      | 2SK790    N-FET 500V 15A 150W     
2SK791    N-FET 850V 3A 100W 4.5R    | 2SK792    N-FET 900V 3A 100W 4.5R   
2SK793    N-FET 850V 5A 150W 2.5R    | 2SK794    N-FET 900V 5A 150W 2.5R   
2SK796    N-FET 800V 3A 90W 5E     | 2SK806    N-FET 600V 3A 50W <2E7   
2SK817    N-FET 60V 26A 35W 0.08E    | 2SK83     N-FET 25V 10MA 0.1W Up<2.  
2SK851    N-FET 200V 30A 150W      | 2SK856    N-FET 60V 45A 125W <E03   
2SK872    N-FET 900V 6A 150W 2.5E    | 2SK875    N-FET 450V 12A 120W 0.6E  
2SK890    N-FET 200V 10A 75W <E4    | 2SK891    N-FET 100V 18A 125W <E18  
2SK899    N-FET 500V 18A 125W <E33   | 2SK902    N-FET 250V 30A 150W     
2SK903    N-FET 800V 3A 40W 4E     | 2SK904    N-FET 800V 3A 80W 4E    
2SK940    N-FET 60V 0.8A 0.9W 1.1E   | 2SK943    N-FET 60V 25A 40W E046   
2SK951    N-FET 800V 2.5A 40W 7E    | 2SK952    N-FET 800V 0.5mA      
2SK955    N-FET 800V 5A 125W 2E     | 2SK956    N-FET 800V 9A 150W 1E5   
2SK962    N-FET 900V 0.5mA Up>2.5V   | 3SK131    N-FET-DG 20V 25mA 0.2W   
3SK60     N-FET-DG 15V 33mA       | 3SK73     N-FET-DG 20V 3mA      
3SK74     N-FET-DG 20V 25mA 0.2W    | AC121     GE-P 20V 0.3A 0.9W     
AC122     GE-P 30V 0.2A 0.225W     | AC125     GE-P 32V 0.2A        
AC126     GE-P 32V 0.2A 0.5W      | AC127     GE-N 32V 0.5A        
AC128     GE-P 32V 1A 1W        | AC128/176K  GE N/P PAIRED, COOLED    
AC128K    GE-P 32V 1A 1W        | AC131     GE-P 30V 1A 0.75W      
AC132     GE-P 32V 0.2A 0.5W      | AC138     GE-P 32V 1.2A 0.22W 1.5MHz 
AC141K    GE-N 32V 1.2A 1W       | AC151     GE-P 32V 0.2A 0.9W     
AC153     GE-P 32V 2A 1W        | AC153K    GE-P 32V 2A 1W       
AC176K    GE-N 32V 1A 1W        | AC180     GE-P 32V 1.5A 0.3W 1MHz   
AC187     GE-N 25V 1A 1W        | AC187/188K  GE N/P PAIRED,COOLED    
AC187K    GE-N 25V 1A 1W COOLED     | AC188     GE-P 25V 1A 1W       
AC188K    GE-P 25V 1A 1W        | AD133     GE-P 50V 15A 36W      
AD136     GE-P 40V 10A 11W       | AD139     GE-P 32V 3.5A 13W      
AD148     GE-P 32V 3.5A 13.5W      | AD149     GE-P 50V 3.5A 27W      
AD161     GE-N 32V 1A 6W        | AD161/162   GE N/P 32V 1A 6W PAIRED   
AD162     GE-P 32V 1A 6W        | AD165     GE-N 25V 1A 6W       
AD166     GE-P 60V 5A 27.5W       | AF106     GE-P 25V 10mA 220MHz VHF  
AF109R    GE-P 20V 12mA 260MHz VHF   | AF118     GE-P 70V 30mA 375mW 125MHz 
AF121     GE-P 25V 10mA 270MHz     | AF125     GE-P 32V 10mA 75MHz     
AF127     GE-P 32V 10mA 75MHz      | AF139     GE-P 20V 10mA 550MHz    
AF200     GE-P 25V 10mA 0.145W     | AF201     GE-P 25V 10mA 0.145W    
AF239S    GE-P 15V 10mA 700MHz     | AF279     GE-P 15V 10mA 60mW 780MHz  
AF279S    GE-P 20V 10mA 0.6W      | AF280     GE-P UHF MIXER 550MHz    
AF306     GE-P 25V 15mA 60mW 500MHz   | AF367     GE-P 153V 10mA UHF 800MHz  
AF379     GE-P UHF 1250MHz       | AL102     GE-P 130V 6A 30W      
AL112     GE-P 130V 6A 10W       | ASY27     GE-P 25V 0.2A 0.15W     
ASY77     GE-P 60V 1A 0.26W 500KHz   | ASZ15     GE-P 100V 8A 30W      
ASZ18     GE-P 100V 8A 30W       | BC107B    SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz  
BC107C    SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz   | BC109B    SI-N 30V 0.2A 0.3W 300MHz  
BC109C    SI-N 30V 0.2A 0.3W 150MHz   | BC117     SI-N 120V 50mA 0.3W >60MHz 
BC119     SI-N 60V 1A 0.8W 10MHz    | BC135     SI-N 45V 0.2W >200MHz    
BC136     SI-N 60V 0.5A 0.3W >60MHz   | BC139     SI-P 40V 0.5A 0.7W     
BC141-10   SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz   | BC141-16   SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz  
BC142     SI-N 80V 1A 0.8W       | BC143     SI-P 60V 1A 0.7W AF/DRIVE  
BC146     SI-N 20V 50mA 50mW 150MHz   | BC161-16   SI-P 60V 1A 0.75W 50MHz   
BC177A    SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz   | BC177B    SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz  
BC177C    SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz   | BC190     SI-N 70V 0.1A 0.3W 250MHz  
BC285     SI-N 120V 0.1A 0.36W 80MHz  | BC300     SI-N 120V 0.5A 6W 120MHz  
BC303     SI-P 85V 1A 6W 75MHz     | BC313     SI-P 60V 1A 4W 50MHz    
BC323     SI-N 100V 5A 0.8W 100MHz   | BC327-16   SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz 
BC327-25   SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz  | BC327-40   SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz 
BC336     SI-P 25V 50mA 0.31W 50MHz   | BC337-16   SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz 
BC337-25   SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz  | BC337-40   SI-N 50V 0.8A 0.625W 150MHz 
BC368     SI-N 20V 1A 0.8W 100MHz    | BC369     SI-P 20V 1A 0.8W      
BC376     SI-P 25V 1A 0.625W 150MHz   | BC393     SI-P 180V 10mA 40mW     
BC441     SI-N 75V 2A 1W        | BC448     SI-P 80V 0.3A 0.625W >100  
BC449     SI-N 100V 0.3A 0.625W     | BC450     SI-P 100V 0.3A 0.625W    
BC451     SI-N 50V 0.1A 0.3W >150MHz  | BC461     SI-P 75V 2A 1W       
BC485     SI-N 45V 1A 0.625W 200MHz   | BC487B    SI-N 60V 1A 0.625W 200MHz  
BC488     SI-P 60V 0.1A 625mW >135MHz  | BC489     SI-N 80V 1A 0.625W 200MHz  
BC490     SI-P 80V 1A 0.625W 200MHz   | BC516     P-DARL 40V 0.4A 0.625W   
BC517     N-DARL 40V 0.4A 0.625W    | BC538     SI-N 80V 1A 0.625W 100MHz  
BC546A    SI-N 80V 0.2A 0.5W      | BC546B    SI-N 80V 0.2A 0.5W     
BC546C    SI-N 80V 0.1A 0.5W      | BC547A    SI-N 50V 0.2A 0.5W     
BC547B    SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz   | BC547C    SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz  
BC550B    SI-N 50V 0.2A 0.5W      | BC550C    SI-N 50V 0.2A 0.5W     
BC556A    SI-P 60V 0.2A 0.5W      | BC556B    SI-P 80V 0.2A 0.5W     
BC557A    SI-P 50V 0.2A 0.5W      | BC557B    SI-P 50V 0.2A 0.5W     
BC557C    SI-P 50V 0.2A 0.5W      | BC560B    SI-P 50V 0.2A 0.5W     
BC560C    SI-P 50V 0.2A 0.5W      | BC618     N-DARL 80V 1A 0.625W B>10  
BC639     SI-N 80V 1A 0.8W 100MHz    | BC640     SI-P 80V 1A 0.8W 130MHz   
BC807-25   SI-P 50V 0.5A 0.25W  5B   | BC807-40   SI-P 45V 0.5A 0.3W 100MHz  
BC817-16   SI-N 50V 0.5A 0.25W  6A   | BC817-25   SI-N 50V 0.5A 0.25W  6B  
BC817-40   SI-N 50V 0.5A 0.25W  6C   | BC828     SI-P 50V 0.8A 0.8W 100MHz  
BC846B    SI-N 80V 0.1A 0.25W  1B   | BC847A    SI-N 50V 0.1A 0.2W     
BC847B    SI-N 50V 0.1A 0.25W  1F   | BC847BR    SI-N 50V 0.1A 0.25W SMD   
BC847C    SI-N 50V 0,1A 0.25W  1G   | BC849C    SI-N 30V 0.1A 0.25W  2C  
BC850C    SI-N 45V 0.1A 0.25W  2G   | BC856A    SI-P 65V 0.1A 150MHz  3A  
BC856B    SI-P 65V 0.1A 150MHz  3B   | BC857A    SI-P 50V 0.1A 150MHz    
BC857B    SI-P 45V 0.1A 0.2W  3F   | BC857BR    SI-P 45V 0.1A 0.2W     
BC857C    SI-P 45V 0.1A 0.25W  3G   | BC859B    SI-P 30V 0.1A 0.25W  4B  
BC860B    SI-P 50V 0.1A     4F   | BC860C    SI-P 50V 0.1A     4G  
BC868     SI-N 25V 1A 60MHz       | BC869     SI-P 25V 1A 1W 60MHz    
BC879     N-DARL 100V 1A 0.8W      | BC880     P-DARL 100V 1A 0.8W     
BCP68     SI-N 20V 1A 1.5W 60MHz    | BCV27     N-DARL 40V 0.5A 0.25W B>1  
BCX17     SI-P 50V 0.5A 100MHz T1   | BCX17R    SI-P 50V 0.5A 100MHz T4  
BCX19     SI-N 50V 0.5A 300mW 200MHz  | BCX38B    N-DARL 80V 0.8A 1W B>4000  
BCX53     SI-P 100V 1A 50MHz      | BCX56     SI-N 100V 1A 130MHz     
BCY59     SI-N 45V 0.2A 1W 250MHz    | BCY71     SI-P 45V 0.2A 0.35W     
BCY72     SI-P 30V 0.2A 0.35W      | BCY79     SI-P 45V 0.2A 1W 180MHz   
BCY85     SI-N 100V 0.2A 0.3W      | BD109     SI-N 60V 3A 15W      
BD115     SI-N 245V 0.15A 0.8W     | BD129     SI-N 400V 0.5A 17.5W    
BD131     SI-N 70V 3A 15W >60MHz    | BD132     SI-P 45V 3A 15W >60MHz   
BD139     SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz   | BD139-16   SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz  
BD140     SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz   | BD140-16   SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz  
BD141     SI-N 140V 8A 117W       | BD142     SI-N 50V 15A 117W      
BD159     SI-N 375V 0.5A 20W      | BD160     SI-N 250V 5A 25W      
BD179     SI-N 80V 3A 30W        | BD180     SI-P 80V 3A 30W >2MHz    
BD183     SI-N 85V 15A 117W       | BD201     SI-N 60V 8A 55W       
BD201F    SI-N 60V 8A 32W        | BD204F    SI-P 60/60V 8A 60W >7MHz  
BD230     SI-N 100V 1.5A 12.5W     | BD231     SI-P 100V 1.5A 12.5W    
BD232     SI-N 300V 0.25A 7W      | BD237     SI-N 100V 2A 25W 3MHz    
BD238     SI-P 100V 2A 25W 3MHz     | BD239C    SI-N 100V 2A 30W 3MHz    
BD240     SI-P 45V 2A 30W        | BD240C    SI-P 100V 2A 30W 3MHz    
BD241C    SI-N 100V 3A 40W 3MHz     | BD241D    SI-N 120V 3A 40W 3MHz    
BD242C    SI-P 100V 3A 40W 3MHz     | BD243C    SI-N 100V 6A 65W 3MHz    
BD243F    SI-N 200V 6A 65W 3MHz     | BD244C    SI-P 100V 6A 65W 3MHz    
BD244F    SI-P 200V 6A 65W 3MHz     | BD250C    SI-P 100V 25A 125W 3MHz   
BD277     SI-P 45V 7A 70W >10MHz    | BD302     SI-P 60V 8A 55W >3MHz    
BD303     SI-N 60V 8A 55W >3MHz     | BD314     SI-P 80V 10A 150W      
BD317     SI-N 100V 16A 200W 1MHz    | BD318     SI-P 100V 16A 200W     
BD329     SI-N 32V 3A 15W 130MHz    | BD330     SI-P 32V 3A 15W       
BD335     N-DARL 100V 6A 60W      | BD336     P-DARL 100V 6A 60W     
BD337     N-DARL+D 120V 6A 60W >10MHz  | BD362     SI-P 32V 3A 15W       
BD371B    SI-N 60V 1,5A 2,5W      | BD385     SI-N 60V 1A 10W >250MHz   
BD387     SI-N 80V 1A 10W >250MHz    | BD410     SI-N 500V 1A 20W      
BD411     N-DARL 50V 2A 10W B>25K    | BD441     SI-N 80V 4A 36W 3MHz    
BD442     SI-P 80V 4A 36W 3MHz     | BD515     SI-N 45V 2A 10W 160MHz   
BD537     SI-N 80V 8A 50W        | BD538     SI-P 80V 4A 50W >3MHz    
BD539     SI-N 40V 5A 45W        | BD543C    SI-N 100V 8A 70W 3MHz    
BD545     SI-N 40V 15A 85W 3MHz     | BD637     SI-N 100V 2A 3OW >3MHz   
BD638     SI-P 100V 2A 30W >3MHz    | BD648     P-DARL 80V 8A 62,5W     
BD651     N-DARL 120V 8A 62.5W     | BD652     P-DARL 120V 8A 62.5W    
BD679A    N-DARL+D 80V 4A 40W      | BD680A    P-DARL+D 80V 4A 40W     
BD681     N-DARL+D 100V 4A 40W B>75   | BD682     P-DARL+D 100V 4A 40W    
BD683     N-DARL 120V 4A 40W      | BD684     P-DARL 120V 4A 40W     
BD711     SI-N 100V 12A 75W       | BD712     SI-P 100V 12A 75W POWER   
BD722     SI-P 80V 4A 36W >3MHz     | BD743C    SI-N 110V 15A 90W >5MHz   
BD744C    SI-P 110V 15A 90W 5MHz    | BD750     SI-P 100V 20A 200W     
BD751     SI-N 100V 20A 200W      | BD791     SI-N 100V 4A 15W      
BD792     SI-P 100V 4A 15W       | BD801     SI-N 100V 8A 65W >3MHz   
BD829     SI-N 100V 1A 8W        | BD830     SI-P 100V 1A 8W 75MHz    
BD839     SI-N 45V 1.5A 10W 125MHz   | BD843     SI-N 100V 1.5A 10W >150MHz 
BD877     N-DARL 80V 1A 9W 200MHz    | BD879     N-DARL 100V 1A 9W 200MHz  
BD880     P-DARL 100V 1A 200MHz     | BD901     N-DARL+D 100V 8A 70W    
BD902     P-DARL 100V 8A 70W      | BD911     SI-N 100V 15A 90W      
BD912     SI-P 100V 15A 90W       | BD939F    SI-N 120V 3A 19W 3MHz    
BD941     SI-N 140V 3A 30W 3MHz     | BD942     SI-P 140V 3A 30W 3MHz    
BD943     SI-N 22V 5A 40W 3MHz     | BD948     SI-P 45V 5A 40W 3MHz    
BD951     SI-N 80V 5A 40W >3MHz     | BD956     SI-P 120V 5A 40W 3MHz    
BDT61     N-DARL+D 60V 4A 50W >10MHz  | BDT61C    N-DARL+D 120V 4A 50W >10MHz 
BDT61F    N-DARL+D 60V 4A        | BDT62C    P-DARL 120V 10A 90W B>1K  
BDT63C    N-DARL 120V 10A 90W B>1K   | BDT64C    P-DARL 120V 12A 125W B>1K  
BDT65C    N-DARL 120V 12A 125W B>1K   | BDT85A    SI-N 100V 15A 125W 20MHz  
BDT86A    SI-P 100V 15A 125W 20MHz   | BDT87     SI-N 120V 15A 125W 10MHz  
BDT88     SI-P 120V 12A 117W      | BDT95A    SI-N 100V 10A 90W 4MHz   
BDT96A    SI-P 100V 10A 90W 4MHz    | BDV64C    P-DARL+D 120V 20A 125W B>  
BDV65B    N-DARL+D 100V 20A 125W B>   | BDV65C    N-DARL+D 120V 20A 125W B>  
BDV66C    P-DARL+D 120V 16A 200W 7MHz  | BDV66D    P-DARL+D 160V 16A 200W   
BDW22C    SI-P 100V 10A 90W >3MHz    | BDW23C    N-DARL+D 100V 6A 50W    
BDW42     N-DARL 100V 15A 85W B>1K   | BDW46     P-DARL 80V 15A 85W B>1K   
BDW47     P-DARL 100V 15A 85W B>1K   | BDW51C    SI-N 100V 15A 125W >3MHz  
BDW83C    N-DARL 100V 15A 150W     | BDW83D    N-DARL+D 120V 15A 150W   
BDW84C    P-DARL 100V 15A 150W     | BDW84D    P-DARL+D 120V 15A 150W >1  
BDW93CF    N-DARL 100V 12A 40W ISOLA   | BDW94C    P-DARL 100V 12A 80W     
BDX11     SI-N 160V 10A 117W >0.8MHz  | BDX16A    SI-P 140V 3A 25W 800KHz   
BDX20     SI-P 160V 10A 117W >4MHz   | BDX32     SI-N 1700V 4A 40W      
BDX33C    N-DARL 100V 10A 70W      | BDX34C    P-DARL 100V 10A 70W     
BDX37     SI-N 80V 5A 15W 350ns     | BDX44     N-DARL+D 90V 1A 5W 1.5us  
BDX47     P-DARL 90V 1A 5W       | BDX50     SI-N 160V 16A 150W >800KH  
BDX53C    N-DARL 100V 6A 60W B=500   | BDX53F    N-DARL 160V 6A 60W B=500  
BDX54C    P-DARL 100V 6A 60W B=500   | BDX54F    P-DARL 160V 6A 60W B=500  
BDX62C    P-DARL 120V 8A 90W      | BDX63C    N-DARL 140V 8A 90W     
BDX64C    P-DARL 120V 12A 117W B>1K   | BDX65C    N-DARL 120V 12A 117W    
BDX66C    P-DARL 120V 16A 150W     | BDX66C    P-DARL 120V 16A 150W    
BDX67C    N-DARL 120V 16A 150W     | BDX71     SI-N 70V 10A 75W >0.8MHz  
BDX75     SI-N 45V 16A 75W >0.8MHz   | BDX77     SI-N 100V 8A 60W >7MHz   
BDX87C    N-DARL 100V 12A 120W     | BDX88C    P-DARL 100V 12A 120W    
BDX94     SI-P 80V 8A 90W >4MHz     | BDX95     SI-N 100V 8A 90W >4MHz   
BDX96     SI-P 100V 8A 90W >4MHz    | BDY20     SI-N 100V 15A 117W 1MHz   
BDY29     SI-N 100V 30A 220W POWER   | BDY56     SI-N 180V 15A 115W >10MHz  
BDY58     SI-N 160V 25A 175W      | BDY73     SI-N 100V 15A 115W >8KHz  
BDY83B    SI-P 50V 4A 36W 3MHz     | BDY90     SI-N 120V 10A 60W 0.35us  
BF115     SI-N 50V 30mA 0.15W      | BF120     SI-N 220V 50mA 0.3W     
BF125     SI-N AM/FM V/M/O/ZF450MHz   | BF152     SI-N 30V 0.2W 800MHz VHF-  
BF155     SI-N 40V 20mA 600MHz     | BF161     SI-N 50V 20mA 550MHz    
BF163     SI-N 40V 20mW 600MHz     | BF164     SI-N 40V 0.2W 600MHz    
BF166     SI-N 40V 20MA 0.175W 500MHz  | BF173     SI-N 40V 25mA 0.23W 600MHz 
BF180     SI-N 30V 20mA 675MHz .15W   | BF182     SI-N 25V 20mA 650MHz    
BF184     SI-N 20V 30mA 260MHz     | BF186     SI-N 190V 0.06A 0.8W 120MHz 
BF189     SI-N 30V 25mA 270MHz     | BF195     SI-N 30V 30mA 200MHz .22W  
BF199     SI-N 40V 25mA 0.3W 550MHz   | BF200     SI-N 30V 20mA 0.15W 500MHz 
BF224     SI-N 45V 50mA 0.25W 450MHz  | BF240     SI-N 40V 25mA 0.25W 400MHz 
BF244A    N-FET 30V 25mA 0.3W      | BF244C    N-FET 30V 25mA 0.3W     
BF245A    N-FET 30V 25mA 0.3W      | BF245B    N-FET 30V 25mA 0.3W     
BF245C    N-FET 30V 0.1A 0.3W 170MC   | BF246C    N-FET 25V 25mA 0.25W    
BF247B    N-FET 25V 25mA 0.25W     | BF247C    N-FET 25V 25mA 0.25W    
BF253     SI-N 30V 30mA 150MHz     | BF254     SI-N 30V 30mA 260MHz .22W  
BF255     SI-N 20V 30mA 200MHz .22W   | BF256A    N-FET 30V 7mA Vgs<7.5    
BF256B    N-FET 30V 13mA        | BF256C    N-FET 30V 10mA 0.25W    
BF259     SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz   | BF259S    SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz  
BF271     SI-N 40V 30mA 240mW 1GHz   | BF299     SI-N 300V 0.1A 0.625W    
BF316     SI-P UHF-M/O 550..660MHz   | BF324     SI-P 30V 25mA 450MHz .25W  
BF339     SI-P VHF-V/M/O 500MHz     | BF343     SI-P 35V 35mA >80MHz .25W  
BF357     SI-N 30V 0.05A 1.6GHz     | BF362     SI-N UHF-V 800MHz      
BF370     SI-N 40V 0.1A 0.5W >500MHz  | BF377     SI-N 15V 25mA 1.3GHz    
BF393     SI-N 300V 0.5A 0.65W     | BF410B    N-FET 20V 0.7mA       
BF410C    N-FET 20V 12mA AMPLIF     | BF411     SI-N 110V 0.05A 0.3W    
BF417     SI-N 300V 0.2A 6W 50MHz    | BF418     SI-P 300V 0.2A 6W 50MHz   
BF419     SI-N 300V 0.1A 6W       | BF420     SI-N 300V 0.1A 0.83W    
BF421     SI-P 300V 0.1A 0.83W     | BF424     SI-P 30V 25mA 300MHz    
BF435     SI-P 160V 0.2A 0.625W 80MHz  | BF440     SI-P 40V 25mA 250MHz    
BF441B    SI-P 40V 25mA 250MHz     | BF450     SI-P 40V 25mA 375MHz .25W  
BF455     AM/FM-V/M/O 400MHz      | BF459     SI-N 300V 0.1A 10W 90MHz  
BF462     SI-N 350V 0.5A 10W 45MHz   | BF471     SI-N 300V 0.1A 2W 60MHz   
BF472     SI-P 300V 30mA 2W 60MHz    | BF479     SI-P 30V 50mA .16W 1.4GHz  
BF487     SI-N 400V 0.05A 0.83W     | BF493     SI-P 300V 0.5A 0.625W    
BF494     SI-N 20V 30mA 260MHz     | BF495C    SI-N 30V 30mA 200MHz 0.3W  
BF496     SI-N 30V 20mA 0.3W 550MHz   | BF506     SI-P 40V 30mA 0.3W 550MHz  
BF507     SI-N 30V 20mA 0.5W >750MHz  | BF509     SI-P 40V 30mA 0.3W 750MHz  
BF516     SI-P 35V 20mA 850MHz     | BF569     SI-P 40V 30mA 280mW 850MHz 
BF585     SI-N 350V 0.05A 5W 70MHz   | BF587     SI-N 400V 0.05A 5W >70MHz  
BF622     SI-N 250V 0.1A 2W       | BF679     SI-P 40V 30mA .16W 880MHz  
BF680     SI-P 40V 30mA .16W 750MHz   | BF689     SI-N 15V 25mA 0.2W 1GHz   
BF689K    SI-N 25V 25mA 0.36W 0.2GHz  | BF758     SI-N 300V 0.5A 2W      
BF759     SI-N 350V 0.5A 10W VID-PO   | BF763     SI-N 15V 25mA 0.36W 1.8GHz 
BF770A    SI-N 15V 0.05A 5.5 GHZ    | BF791     SI-P 300V 0.1A 5W      
BF799     SI-N 30V 35mA 280mW 800MHz  | BF819     SI-N 250V 0.1A 1.2W     
BF820     SI-N 300V 25mA >60MHz     | BF821     SI-P 300V 25mA 0.31W    
BF840     SI-N 40V 25mA 0.28W 380MHz  | BF844     SI-N 450V 0.3A 625mW >50MHz 
BF859     SI-N 300V 0.1A 2.5W      | BF871     SI-N 300V 0.1A 1.8W     
BF872     SI-P 300V 0.1A 1.6W 60MHz   | BF881     SI-N 400V 0.03A >60MHz   
BF883S    SI-N 275V 0.05A 7W >60MHz   | BF891     SI-P 400V 30mA <60MHz    
BF910     N-FET-DG 20V 50mA 0.33W    | BF926     SI-P 20V 25mA 350MHz 17dB  
BF939     SI-P 30V 220mA 750MHz .25   | BF959     SI-N 20V 0.1A 1.1GHz    
BF960     N-FET-DG 20V 25mA .8GHz 1   | BF961     N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2  
BF964     N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2   | BF966     N-FET-DG 20V 30mA .8GHz 1  
BF966S    N-FET-DG 20V 30mA .2W .8GHz  | BF967     SI-P 30V 20mA 900MHz .16W  
BF968     SI-P UHF TRANS. 1100MHz    | BF970     SI-P 35V 30mA 0.3W 1GHz   
BF979     SI-P 20V 50mA 0.3W 1.75GHz  | BF980A    N-FET-DG 18V 30mA UHF    
BF981     N-FET-DG 20V 20mA VHF     | BF982     N-FET-DG 20V 40mA 200MHz  
BF989     N-FET 20V 30mA 0.2W      | BF990A    N-FET-DG 18V 30mA 0.2W   
BF991     N-FET-DG 20V 20mA UHF     | BF992     N-FET 20V 40mA 0.2W     
BF994S    N-FET-DG 20V 30mA 200MHz   | BF996S    N-FET-DG 20V 30mA 800MHz  
BF998     N-FET-DG 12V 30mA 800MHz   | BF999     N-FET 20V 30MA 0.2W 300MHz 
BFG135    SI-N 25V 0.15A 1W BIPOLAR   | BFG198    SI-N 20V 0.1A 1W 8GHZ    
BFG65     SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz    | BFG94     SI-N 15V 60mA 0.7W BIPOLA  
BFG96     SI-N 20V 75mA 0.7W 800MHz   | BFG97     SI-N 20V 0.1A 0.5W BIPOLA  
BFQ10     N-FET 30V 30mA 250mW     | BFQ162    SI-N 20V 0.5A 3W 1GHz    
BFQ232    SI-N 100V 0.3A 1GHz      | BFQ232A    SI-N 115V 0.3A 800MHz    
BFQ235A    SI-N 115V 0.3A 3W 800MHz   | BFQ252    SI-P 100V 0.3A 3W      
BFQ252A    SI-P 115V 0.3A 800MHz     | BFQ255    SI-P 100V 0.3A 3W 1GHz   
BFQ255A    SI-P 115V 0.3A 3W 800MHz   | BFQ262    SI-P 100V 0.4A 5W 1GHz   
BFQ262A    SI-P 115V 0.4A 5W 800MHz   | BFQ33C    SI-N 7V 20mA 0.14W 12.5GHz 
BFQ34     SI-N 18V 0.15A 2.7W 4GHz   | BFQ43     SI-N 18V 1.2A 4W 175MHz 1  
BFQ65     SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz 8   | BFQ68     SI-N 18V 0.3A 4.5W 4GHz   
BFR29     N-FET 30V 10mA Up<4V     | BFR35AP    SI-N 12V 30mA 4.9GHz 14dB  
BFR36     SI-N 40V 200mA 0.8W 1.3GHz  | BFR37     SI-N 30V 50mA 0.25W 1.4GHz 
BFR38     SI-P 40V 20mA 0.2W 1GHz    | BFR39     SI-N 90V 1A 0.8W >100MHz  
BFR40     SI-N 70V 1A 0.8W >100MHz   | BFR79     SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz  
BFR84     N-FET-DG 20V 50MA 0.3W    | BFR90     SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB  
BFR90A    SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB   | BFR91     SI-N 12V 50mA 5GHz 18dB   
BFR91A    SI-N 12V 50mA 6GHz 14dB    | BFR92     SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB  
BFR92A    SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB   | BFR92R    SI-N 15V 30mA 5GHz REVERS  
BFR93A    SI-N 15V 50mA 6GHz 14dB    | BFR95     SI-N 25V 0.15A 1.5W 3.5GHz 
BFR96     SI-N 15V 75mA 5GHz 16dB    | BFR96S    SI-N 15V 0.1A 5.5GHz 11dB  
BFS17     SI-N 15V 25mA 1GHz  E1   | BFS19     SI-N 30V 30mA 260MHz    
BFS20     SI-N 30V 25mA 450MHz  G1   | BFS22A    SI-N 3V 0.75A 4W 175MHz   
BFS23A    SI-N 36V 0.5A 4.5W 500MHz   | BFT25     SI-N 8V 6.5mA 50mW 500NHz  
BFT43     SI-N 125/100V 1A 0.8W     | BFT45     SI-P 250V 0.5A 0.75W 70MHz 
BFT66     SI-N 15V 30mA 4.5GHz 12dB   | BFT79     SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz  
BFT95     SI-P UHF 15V 25mA 3.6-5GHz  | BFW10     N-FET 30V 20mA AMPL.    
BFW11     N-FET 30V 10mA AMPL.     | BFW12     N-FET 30V 5mA AMPL.    
BFW16A    SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.2GHz   | BFW17A    SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.1GHz  
BFW30     SI-N 10V 0.1A 0.25W 1.6GHz  | BFW43     SI-P 150V 0.1A 0.4W 150MHz 
BFW44     SI-P 150V 0.1A 0.7W 50MHz   | BFW92     SI-N 15V 50mA 0.3W 1.6GHz  
BFW92A    SI-N 15V 25mA 3.2GHz 13dB   | BFX34     SI-N 60V 5A 0.87W      
BFX37     SI-P 90V 0.1A 0.36W 70MHz   | BFX38     SI-P 55V 1A 0.8W B>85    
BFX40     SI-P 75V 1A 0.8W B>85     | BFX48     SI-P 30V 0.1A 0.36W     
BFX55     SI-N 60V 0.4A 2.2W 700MHz   | BFX85     SI-N 100V 1A 0.8W      
BFX89     SI-N 15V 50mA 0.2W 1.3GHz   | BFY39     SI-N 45V 0.1A 0.3W 150MHz  
BFY50     SI-N 80V 1A 0.7W 55/175ns   | BFY51     SI-N 60V 1A 0.7W      
BFY52     SI-N 40V 1A 0.8W 100MHz    | BFY56     SI-N 60V 1A 0.8W      
BFY64     SI-P 40V 0.6A 0.7W      | BFY88     SI-N 25V 25mA 850MHz    
BFY90     SI-N 15V 25mA 2GHz 8dB    | BGX885N    CATV AMPL. 860MHz 17dB   
BGY88     CATV AMP. 450MHz 35dB     | BGY89     CATV AMP. 450MHz 38dB    
BLW32     SI-N 50V 0.65A 10W 3.5GHz   | BLW60C    SI-N 18V 9A 100W 650MHz   
BLX15     SI-N 110V 6.5A 195W 275MHz  | BLY87C    SI-N 36V 1.53A 20W 175MHz  
BLY88C    SI-N 18V 3A 36W 850MHz    | BLY89C    SI-N 18V 6A 73W 800MHz   
BLY93C    SI-N 65V 2A 25W 175MHz    | BLY94     SI-N 65V 6A 50W 175MHz   
BS107     N-FET 200V 0.13A 0.8W 26R   | BS108     N-FET 200V 0.23A 0.8W 8E  
BS170     N-FET 60V 0.3A 0.8W 5R    | BS208     P-FET 200V 0.2A 0.8W    
BS250     P-FET 45V 0.18A 0.83W     | BSN254A    N-FET 250V 0.3A 1W <7E   
BSN274    N-FET 270V 0.25A 1W <8E    | BSN304    N-FET 300V 0.25A 1W <8E   
BSR14     SI-N 75V 0.8A <35/285ns    | BSR31     SI-P 70V 1A B>100      
BSR50     N-DARL 60V 2A 0.8W 350MHz   | BSR60     P-DARL 45V 1A 0.8W     
BSS123    N-FET 100V 0.17A 13/29ns   | BSS38     SI-N 120V 0.1A 0.2W     
BSS44     SI-P 65V 5A 5W        | BSS52     N-DARL 100V 1A 0.8W     
BSS68     SI-P 60/40V 0.8A <50/110ns  | BSS89     N-FET 240V 0.3A 1W 6R    
BSS91     N-FET 200V 0.35A 1.5W <6E   | BSS92     P-FET 200V 0.15A 1W 38/45  
BSV52     SI-N 20V 0.1A 225mW 400MHz  | BSV80     N-FET 40V 10mA 0.35W    
BSV81     N-FET 30V 50mA 0.2W 100E   | BSW43     SI-N 60V 0.2A 0.3W B>180  
BSW68A    SI-N 150V 2A 5W 130MHz    | BSW85     SI-N 75V 0.5A 0.5W 250MHz  
BSX20     SI-N 40V 0.5A .36W 7/18ns   | BSX26     SI-N 40V 0.5A 0.36W     
BSX29     SI-P 12V 0.2A 0.36W 25/35   | BSX32     SI-N 65V 1A 0.8W 35/40ns  
BSX47     SI-N 120V 1A 5W        | BSX52     SI-N 25V 0.2A 0.3W B>180  
BSX59     SI-N 45V 1A 0.8W       | BSX88     SI-N 40V 0.5A 0.36W     
BSY56     SI-N 120V 0.5A 0.8W 100MHz  | BTS121A    N-FET 100V 22A 95W 0.1E   
BU106     SI-N 325V 10A 50W       | BU107     SI-N 300V 10A 50W      
BU109     SI-N 330V 10A 85W       | BU110     SI-N 150V 10A 30W 15MHz   
BU124A    SI-N 400V 10A 50W 6MHz    | BU125     SI-N 130/60V 5A 0.8W 100MHz 
BU128     SI-N 300/200V 10A 62W     | BU133     SI-N 750/250V 3A 30W TO3  
BU1506DX   SI-N+D 1500V 5A 32W 0.5US   | BU1508AX   SI-N 1500V 8A 35W 0.6US   
BU1508DX   SI-N+D 1500V 8A 35W 0.6US   | BU180A    SI-N+D 400V 10A       
BU180E    N-DARL 1500V 5A 12W      | BU189     N-DARL 330V 8A 60W     
BU208A    SI-N 1500V 8A 150W THIN B   | BU208B    SI-N 700V 5A 80W 7MHz    
BU208D    SI-N+D 1500V 8A 150W     | BU209     SI-N 1700V 4A 12.5W  TO3  
BU226     SI-N 2000V 1.5A 10W  TO3   | BU2506DF   SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4us  
BU2506DX   SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4US   | BU2508A    SI-N 1500V 8A 125W 0.4us  
BU2508AF   SI-N 1500V 8A 45W 0.4us    | BU2508AX   SI-N 1500V 8A 45W 0.4US   
BU2508D    SI-N+D 1500V 8A 125W 0.4us  | BU2508DF   SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us  
BU2508DX   SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us   | BU2520AF   SI-N 1500V 10A 45W 0.2us  
BU2520AX   SI-N 1500V 10A 45W 0.2us   | BU2520DF   SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35  
BU2520DX   SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35   | BU2525A    SI-N 1500V 12A  0.2us   
BU2525AF   SI-N 1500V 12A 45W 0.2us   | BU2525AX   SI-N 1500V 12A 45W 0.2US  
BU2525D    SI-N+D 1500V 12A 0.2us    | BU2527AF   SI-N 1500V 12A 45W 0.2us  
BU2527AX   SI-N 1500V 12A 45W 0.2US   | BU2722AF   SI-N 1700V 10A 45W     
BU312     SI-N 280/150V 6A 25W     | BU325     SI-N 200/200V 3A 25W    
BU326A    SI-N 900V 6A 75W       | BU326S-RFT  SI-N 800/400V 6A 60W TO3  
BU406     SI-N 400V 7A 65W 0.75us    | BU406D    SI-N+D 400V 7A 65W 0.75us  
BU407     SI-N 330V 7A 65W 0.75us    | BU407D    SI-N+D 330V 7A 65W 0.75us  
BU409D    SI-N+D 250V 7A 60W      | BU412     SI-N+D 280V 8A       
BU413     SI-N 330V 10A 60W   TO3   | BU414B    SI-N+D 900V 8A 60W     
BU415A    SI-N 800V 12A 120W  TO3   | BU415B    SI-N+D 800V 12A 120W    
BU426A    SI-N 900V 6A 114W       | BU426E    SI-N 800V 6A 70W  TO220  
BU426V    SI-N 800/375V 6A 70W     | BU433     SI-N 375V 6A 70W      
BU500     SI-N 1500V 6A 75W       | BU500D    SI-N+D 1500/700V 6A 75W   
BU505     SI-N 1500V 2.5A 75W 0.9us   | BU505D    SI-N+D 1500V 2.5A 75W    
BU505DF    SI-N+D 1500V 2.5A 20W     | BU506     SI-N 700V 5A 100W POWER   
BU506D    SI-N+D 700V 5A 100W POWER   | BU506DF    SI-N+D 1500V 5A 20W POWER  
BU508A    SI-N 1500V 8A 125W 0.7us   | BU508A    SI-N 1500V 8A 125W 0.7us  
BU508A    SI-N 1500V 8A 125W 0.7us   | BU508AF    SI-N 1500V 8A 34W 0.7us   
BU508AF    SI-N 1500V 8A 34W 0.7us    | BU508AF    SI-N 1500V 8A 34W 0.7us   
BU508D    SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us  | BU508D    SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us 
BU508DF    SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us   | BU508DF    SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us  
BU508DR    SI-N+D 1500V 8A 125W     | BU522     N-DARL 400/375V 7A 75W   
BU526     SI-N 800V 8A 86W       | BU536     SI-N 1100V 8A 62W      
BU546     SI-N 1350V 6A 100W  TO3   | BU603     SI-N 1350V 5A 100W 0.7us  
BU606D    SI-N+D 400V 7A 90W      | BU608     SI-N 400V 6A 90W   TO3  
BU608D    SI-N+D 400V 7A 90W      | BU626A    SI-N 1000V 10A 100W     
BU705     SI-N 1500V 2.5A 75W 0.7us   | BU706DF    SI-N+D 1500V 5A 32W 0.7us  
BU706F    SI-N 1500V 5A 32W 0.7us    | BU801     SI-N+D 600V 3A 40W     
BU806     N-DARL+D 400V 8A 60W 0.35   | BU806FI    SI-N+D 400V 8A       
BU808DF    N-DARL+D 1500/700V 5A 50W   | BU810     N-DARL+D 600V 7A 75W    
BU824     N-DARL+D 650V 0.5A      | BU826     N-DARL+D 800V 6A 125W 0.2  
BU826A    N-DARL+D 900V 6A 125W 0.2   | BU920P    N-DARL 350V 10A 120W    
BU921P    SI-N 400/450V 10A 120W    | BU931     SI-N 500V 15A 175W     
BU931T    SI-N 450V 10A 125W      | BU932     N-DARL 500V 15A 175W    
BU932P    N-DARL 500V 15A 125W     | BU941P    N-DARL 500V 15A 150W    
BU941ZP    N-DARL 350V 15A 150W     | BUF405A    SI-N 1000/450V 7.5A 80W   
BUF405AF   SI-N 1000V 7.5A ISOLATED   | BUF410    SI-N 850V 15A 125W     
BUH1015    SI-N 1500V 14A 160W 0.11us  | BUH1015HI   SI-N 1500V 14A 70W 0.11us  
BUH1215    SI-N 1500V 19A 200W 0.11us  | BUH315    SI-N 1500V 5A 50W      
BUH315D    SI-N+D 1500/700V 5A 50W    | BUH515    SI-N 1500V 8A 60W 3.9us   
BUH515D    SI-N+D 1500/700V 8A 60W    | BUH517    SI-N 1700V 8A 60W 3.9us   
BUH517D    SI-N+D 1700/700V 8A 60W    | BUH715    SI-N 1500V 10A 60W     
BUK436/800B  N-FET 800V 4A 125W <4E    | BUK437/400B  N-FET 400V 14A 180W     
BUK437/600B  N-FET 600V 9A 180W <1E2    | BUK438/800B  N-FET 800V 7.6A 220W 2E   
BUK443/60B  N-FET 60V 13A 25W <E1     | BUK444/800B  N-FET 800V 1.2A 30W 8E   
BUK445/600B  N-FET 600V 2.2A 30W 2R5    | BUK446/800B  N-FET 800V 2A 30W      
BUK454/800A  N-FET 800V 2A 75W       | BUK455/600B  N-FET 600V 4A 100W 2R5   
BUK456/200B  N-FET 200V 19A 150W <E2    | BUK456/60A  N-FET 60V 52A 150W 0.028E  
BUK456/800A  N-FET 800V 4A 125W 3E     | BUK555/60B  N-FET 60V 35A 125W 0.055E  
BUL310    SI-N 1000V 5A 75W 0.4us    | BUL310PI   SI-N 1000V 5A 35W 0.4us   
BUL45     SI-N 400V 5A 75W 12MHz    | BUL54A    SI-N 1000V 4A 65W 20MHz   
BUL810    SI-N 1000V 15A 125W      | BUR51     SI-N 300/200V 60A 350W   
BUR52     SI-N 350/250V 60A 350W    | BUS14A    SI-N 1000/450V 30A 250W   
BUS23     SI-N 300V 15A 175W      | BUS48A    SI-N 1000V 15A 175W     
BUS48AP    SI-N 1000V 15A 125W      | BUS98A    SI-N 450V 30A 250W     
BUT11A    SI-N 1000V 5A 100W 0.8us   | BUT11A    SI-N 1000V 5A 100W 0.8us  
BUT11AF    SI-N 1500V 5A 20W 0.8us    | BUT12A    SI-N 1000V 8A 125W 0.8us  
BUT12AF    SI-N 1000V 8A 23W 0.8us    | BUT13     N-DARL+D 400V 28A 175W   
BUT18A    SI-N 1000/450V 6A 110W 0.   | BUT18AF    SI-N 1000V 6A 33W 0.8us   
BUT30V    SI-N 200/125V 100A 250W    | BUT34     N-DARL+D 850V 50A 250W   
BUT56A    SI-N 1000V 8A 100W      | BUT57     N-DARL+D 400V 15A 110W B>  
BUT70     SI-N 200V 40A 200W      | BUT72     SI-N 400V 40A 200W     
BUT76A    SI-N 1000V 10A 100W 0.8us   | BUT90     SI-N 200V 50A 250W     
BUT92     SI-N 350/250V 50A 250W    | BUT93     SI-N 600V 4A 55W 9MHz    
BUV18     SI-N 120V 47A 250W 1.5us   | BUV20     SI-N 160V 50A 250W 1.5us  
BUV21     SI-N 250/200V 40A 250W    | BUV23     SI-N 325V 40A 250W     
BUV24     SI-N 400V 30A 250W      | BUV25     SI-N 500V 20A 250W     
BUV26     SI-N 180V 14A 85W 1.8us    | BUV26A    SI-N 200V 20A 85W      
BUV27     SI-N 240V 12A 65W 40ns    | BUV28     SI-N 400V 10A 65W 40ns   
BUV28A    SI-N 450V 10A 65W 40NS    | BUV46A    SI-N 1000/450V 6A 85W    
BUV48A    SI-N 1000V 15A 150W 0.8us   | BUV48AF    SI-N 1000V 15A 65W     
BUV48C    SI-N 1200/700V 15A 150W    | BUV48CF    SI-N 1200V 15A 65W     
BUV50     SI-N 250V 25A 150W      | BUV56A    SI-N 1000V 10A 70W     
BUV61     SI-N 300V 50A 250W      | BUV70     SI-N 1300/550V 10A 140W   
BUV90     N-DARL+D 650V 10A 125W    | BUV93     SI-N 600/350V 2A 15W 12MHz 
BUV98A    SI-N 1000V 30A 150W 5MHz   | BUW11A    SI-N 1000V 5A 100W 0.8us  
BUW11AF    SI-N 1000V 5A 32W 0.8us    | BUW12     SI-N 850V 8A 125W 0.8us   
BUW12A    SI-N 1000V 8A 125W 0.8us   | BUW12F    SI-N 850V 8A 34W 0.8us   
BUW13     SI-N 850V 15A 175W 0.8us   | BUW13A    SI-N 1000V 15A 175W 0.8us  
BUW23     SI-P 450V 10A 125W <300NS   | BUW26     SI-N 800V 10A 125W 20MHz  
BUW42     SI-P 400V 15A 150W      | BUW48     SI-N 120V 30A 150W 1.5us  
BUW49     SI-N 160V 30A 150W      | BUW50     SI-N 250V 25A 150W TO-218  
BUW72     SI-N 450V 10A 100W      | BUW81A    N-DARL 800V 10A 80W     
BUW84     SI-N 800V 2A 50W 0.4us    | BUW85     SI-N 1000V 2A 50W 0.4us   
BUX10     SI-N 160V 25A 150W 1.5us   | BUX12     SI-N 300V 20A 150W     
BUX13     SI-N 400V 15A 150W >8MHz   | BUX20     SI-N 160V 50A 350W 1.5us  
BUX22     SI-N 300V 40A 250W POWSWI   | BUX23     SI-N 400/325V 30A 350W   
BUX24     SI-N 450/400V 20A 350W >8   | BUX32B    SI-N 1000V 8A 150W     
BUX37     N-DARL 400V 15A 35W      | BUX39     SI-N 120/90V 30A 120W 8MHz 
BUX40     SI-N 160V 20A 120W 1.2us   | BUX41     SI-N 250V 15A 120W     
BUX41N    SI-N 220/160V 18A 120W    | BUX42     SI-N 300V 12A 120W     
BUX48A    SI-N 1000V 15A 175W 0.8us   | BUX51     SI-N 300/200V 3.5A 10W >8  
BUX54     SI-N 450V 2A 10W >8MHz    | BUX55     SI-N 450V 2A 10W 8MHz    
BUX66     SI-P 200/150V 2A 35W >20MHz  | BUX77     SI-N 100V 5A 40W >2.5MHz  
BUX80     SI-N 800V 10A 100W      | BUX81     SI-N 1000V 10A 100W     
BUX82     SI-N 800V 6A 60W       | BUX84     SI-N 800V 2A 40W 0.4us   
BUX85     SI-N 1000V 2A 40W 0.4us    | BUX85F    SI-N 1000V 2A 18W 0.4us   
BUX86P    SI-N 800V 0.5A 20W 0.4us   | BUX87     SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us  
BUX87P    SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us   | BUX88     SI-N 1500V 12A 160W 7MHz  
BUX98A    SI-N 450V 30A 250W      | BUX98C    SI-N 1200V 30A 250W 5MHz  
BUY18S    SI-N 80/40V 10A 20W      | BUY47     SI-N 150/120V 7A 10W 90MHz 
BUY49P    SI-N 250V 3A 10W       | BUY49S    SI-N 250V 3A 10W 50MHz   
BUY69A    SI-N 1000V 10A 100W 1us    | BUY70A    SI-N 1000/400V 10A 75W   
BUY71     SI-N 2200V 2A 40W HORDEFL   | BUY72     SI-N 280/200V 10A 60W    
BUY89     SI-N 1500V 6A 80W       | BUZ10     N-FET 50V 20A 80W 0.08R   
BUZ100    N-FET 50V 60A 250W 0.18E   | BUZ11     N-FET 50V 36A        
BUZ11A    N-FET 50V 27A 90W 0.055R   | BUZ14     N-FET 50V 39A 125W     
BUZ15     N-FET 50V 45A 125W      | BUZ171    P-FET 50V 8A 40W 0.3R    
BUZ21     N-FET 100V 21A        | BUZ215    N-FET 500V 5A 75W <1E5   
BUZ22     N-FET 100V 34A 125W 0.055   | BUZ30A    N-FET 200V 7A 75W      
BUZ310    N-FET 1000V 2.5A 75W <5E   | BUZ325    N-FET 400V 12.5A 125W <E3  
BUZ326    N-FET 400V 10.5A 125W     | BUZ330    N-FET 500V 9.5A 125W 0E6  
BUZ332    N-FET 600V 8.5A 150W 0.8R   | BUZ332A    N-FET 600V 8A 150W 0.9E   
BUZ338    N-FET 500V 13.5A 180W <E4   | BUZ341    N-FET 200V 33A 170W 0.07E  
BUZ345    N-FET 100V 41A 150W <E045   | BUZ349    N-FET 100V 32A 125W     
BUZ380    N-FET 1000V 5.5A 125W 140   | BUZ384    N-FET 500V 10.5A 125W    
BUZ50A    N-FET 1000V 2.5A 75W 5E    | BUZ71     N-FET 50V 18A 80W 0.1R   
BUZ71AF    N-FET 50V 11A 35W 0.12R    | BUZ72A    N-FET 100V 11A       
BUZ72AF    N-FET 100V 10A 40W ISOLAT   | BUZ73     N-FET 200V 7A 40W 0.4R   
BUZ73A    N-FET 200V 5.8A 40W 0.6R   | BUZ90     N-FET 600V 4.5A 70W <1E6  
BUZ900    N-FET 160V 8A 125W      | BUZ901    N-FET 200V 8A 125W     
BUZ905    P-FET 160V 8A 125W      | BUZ906    P-FET 200V 8A 125W     
BUZ90A    N-FET 600V 4A 75W 2R     | BUZ90AF    N-FET 600V 4.3A 75W     
BUZ91A    N-FET 600V 8A 150W 0.9R    | BUZ93     N-FET 600V 3.6A 80W <2E5  
CA3018    DARLINGTON BJT ARRAY     | D44H11    SI-N 80V 10A 50W 50MHz   
D44H8     SI-N 60V 10A 50W       | D45H11    SI-N 80V 10A 50W 0.5us   
DTA114EK   SI-P 50V 0.1A 0.2W 10K/10   | DTA114ES   SI-P 50V 0.1A 10K/10KOHM  
DTA114TL   SI-P 50V 0.1A 10KOHM     | DTA114YL   SI-P 50V 0.1A 10K/47KOHM  
DTA124ES   SI-P 50V 0.1A 22K/22KOHM   | DTA124XS   SI-P 50V 0.1A 22K/47KOHM  
DTA143EK   SI-P 50V 0.1A 0.2W 47/47K   | DTA143ES   SI-P 50V 0.1A 4K7/4K7OHM  
DTA144EK   SI-P 50V 0.1A 0.2W 47K/47   | DTA144ES   SI-P 50V 0.1A 47K/47K    
DTA144TS   SI-P 50V 0.1A 0.3W Rb=47K   | DTC114ES   SI-N 50V 0.1A 10K/10KOHM  
DTC114TS   SI-N 50V 0.1A 10K       | DTC114YS   SI-N 50V 0.1A 10K/47K    
DTC124EK   SI-N 50V 0.1A 0.2W 22/22K   | DTC124ES   SI-N 50V 0.1A 22K/22KOHM  
DTC143EK   SI-N 50V 0.1A 0.2W 4K7/4K   | DTC143ES   SI-N 50V 0.1A 4K7/4K7OHM  
DTC143TS   SI-N 50V 0.1A 4K7OHM     | DTC143XS   SI-N 50V 0.1A 0.3W 4.7K/1  
DTC144EK   SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K   | DTC144ES   SI-N 50V 0.1A 47K/47KOHM  
DTC144EU   SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K   | DTC144TS   SI-N 50V 0.1A 0.3W 47KOhm  
DTC144WS   SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/22K   | ESM6045DV   N-DARL+D 450V 84A 250W   
FT5754M    DARLINGTON ARRAY       | FT5764M    DARLINGTON ARRAY      
GD243     GE-P 65V 3A 10W        | GT20D101   N-IGBT 250V 20A 180W    
GT20D201   P-IGBT 250V 20A 250W     | H6N80     N-FET 800V 4.2A 170W 1E9  
HPA100R    SI-N+D 1500V 10A 150W 0.2   | HPA150R    SI-N+D 1500V 15A 180W 0.2  
IR2403    DARL.ARRAY 7x45V 0.4A     | IR2422    7XDARLINGTON TRAN. ARRAY  
IRF120    N-FET 100V 9.2A 60W <58/5   | IRF140    N-FET 100V 28A 150W 0E77  
IRF230    N-FET 200V 9A 75W <0E4    | IRF240    N-FET 200V 18A 125W     
IRF250    N-FET 200V 30A 150W      | IRF330    N-FET 400V 5.5A 75W <1E   
IRF340    N-FET 400V 10A 125W <62/1   | IRF350    N-FET 400V 13A 150W 0.4E  
IRF440    N-FET 500V 8A 125W <0E85   | IRF450    N-FET 500V 13A 150W     
IRF520    N-FET 100V 10A 70W 0.27R   | IRF530    N-FET 100V 16A 90W 0.16R  
IRF540    N-FET 100V 28A 150W 0.077   | IRF630    N-FET 200V 9A 75W 0.4E   
IRF640    N-FET 200V 18A 125W 0.18R   | IRF644    N-FET 250V 14A 125W <E28  
IRF730    N-FET 400V 5.5A 100W 1.0R   | IRF740    N-FET 400V 10A 125W 0.55R  
IRF740F    N-FET 400V 5.5A 40W <E55   | IRF820    N-FET 500V 3A 75W 3.0R   
IRF830    N-FET 500V 4.5A 100W 1.5R   | IRF830F    N-FET 500V 3A 35W 1.5R   
IRF840    N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R   | IRF840F    N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R  
IRF9140    P-FET 100V 19A 125W      | IRF9240    P-FET 200V 11A 125W <E5   
IRF9530    P-FET 100V 12A 88W 0.3R    | IRF9540    P-FET 100V 19.0A 150W 0R2  
IRF9610    P-FET 200V 1.75A 20W 3R0   | IRF9620    P-FET 200V 3.5A 40W 1R5   
IRF9630    P-FET 200V 6.5A 75W 0R8    | IRF9640    P-FET 200V 11A 125W 0R5   
IRFBC30    N-FET 600V 3.9A 100W 2R2   | IRFBC40    N-FET 600V 6.2A 125W 1R2  
IRFBE30    N-FET 800V 4.1A 125W <3E   | IRFD120    N-FET 100V 1.3A 1.3W <E27  
IRFD9120   P-FET 100V 1A 1.3W <E6    | IRFD9220   P-FET 200V 0.6A 1E5 1W <9  
IRFF120    N-FET 100V 6A 20W 0.3E    | IRFP054    N-FET 60V 70A 230W <0E014  
IRFP064    N-FET 60V 70A 300W <E009   | IRFP140    N-FET 100V 31A 180W OE77  
IRFP150    N-FET 100V 40A 180W 0E55   | IRFP240    N-FET 200V 20A 150W 0E18  
IRFP250    N-FET 200V 33A 180W      | IRFP340    N-FET 400V 11A 150W <E55  
IRFP350    N-FET 400V 18A 250W 0E3    | IRFP360    N-FET 400V 28A 410W 0.2E  
IRFP450    N-FET 500V 14A 180W 0E4    | IRFP460    N-FET 500V 25A 410W OE27  
IRFP9140   P-FET 100V 19A 150W OE2    | IRFP9240   P-FET 200V 12A 150W     
IRFPC40    N-FET 600V 6.8A 150W 1.2E   | IRFPC50    N-FET 600V 13A 250W 0.60E  
IRFPE40    N-FET 800V 5.4A 150W <2E   | IRFPE50    N-FET 900V 7.8A 190W <1E2  
IRFPF40    N-FET 900V 4.7A 150W <2E5   | IRFPF50    N-FET 900V 6.7A 190W <1E6  
IRFR9024   P-FET 60V 9.6A 50W 0.28W   | IRFZ20    N-FET 50V 15A 40W <120/70  
IRFZ44    N-FET 60V 46A 250W 0E028   | IRFZ48    N-FET 60V 50A 250W 0.018E  
ITT9013G   SI-N 30V 0.5A 100MHz     | J111     N-FET 40V 50mA 0.4W 30E   
J300     N-FET 25V 6mA 0.35W      | J309     N-FET 25V 30mA Up<4V VHF  
J310     N-FET 25V 60mA Up<6.5V VH   | KSA708    SI-N 80V 0.7A 0.8W 50MHz  
KSA733    SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz  | KSC2316    SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz 
KSC2328A   SI-N 30V 2A 1W 120MHz     | KSC2330    SI-N 300V 0.1A 50MHz    
KSC2331    SI-N 80V 0.7A 1W 30MHz    | KTA1273    SI-P 30V 2A 1W 120MHz    
KTC3198    SI-N 60V 0.15A 0.4W 130MHz  | KTC9012    SI-P 30V 0.5A 0.625W    
KTC9013    SI-N 30V 0.5A 0.625W     | KTC9014    SI-N 50V 0.15A 0.625W    
KTC9015    SI-P 50V 0.15A 0.625W     | KTC9018    SI-N 30V 20mA 0.2W 500MHz  
KTD1351    SI-N 60V 3A 30W 3MHz     | LM394CH    SUPERMATCH TRANS.PR.    
LM394H    SUPERMATCH TRANS.PR.     | LM395T    BLOWOUT RESIST. TRANSISTO  
M54661P    4xTRANS.ARRAY+DIODE 1.5A   | MAT02FH    2xSI-N 40V 20mA 0.5W 450MHz 
MGF1302    N-FET 6V 0.1A 0.3W 4GHz    | MJ10001    N-DARL+D 500V 20A 175W B>  
MJ10005    N-DARL+D 500/400V 20A 175   | MJ1001    N-DARL 80V 8A 90W      
MJ10012    N-DARL+D 600V 10A 175W    | MJ10016    N-DARL+D 500V 50A 250W 1us 
MJ11015    P-DARL 120V 30A 200W     | MJ11016    N-DARL 120V 30A 200W    
MJ11032    N-DARL 120V 50A 300W     | MJ11033    P-DARL 120V 50A 300W    
MJ15003    SI-N 140V 20A 250W 3MHz    | MJ15004    SI-P 140V 20A 250W 3MHz   
MJ15015    SI-N 120V 15A 180W 0.8MHz   | MJ15016    SI-P 120V 15A 180W 0.8MHz  
MJ15022    SI-N 350/200V 16A 250W    | MJ15023    SI-P 350V 16A 250W 4MHz   
MJ15024    SI-N 250V 16A 250W      | MJ15025    SI-P 400V 16A 250W 4MHz   
MJ16018    SI-N 1500V 10A 175W      | MJ2501    P-DARL 80V 10A 150W     
MJ2955    SI-P 100V 15A 150W 4MHz    | MJ3001    N-DARL 80V 10A 150W     
MJ4032    P-DARL 100V 10A 150W     | MJ4035    N-DARL 100V 16A 150W    
MJ413     SI-N 400V 10A 125W > 2.5MHz  | MJ4502    SI-P 100V 30A 200W     
MJ802     SI-N 90V 30A 200W       | MJE13004   SI-N 300V 4A 75W  TO220  
MJE13005   SI-N 300V 8A 75W       | MJE13005   SI-N 300V 8A 75W      
MJE13007   SI-N 400V 8A 80W       | MJE13009   SI-N 400V 12A 100W     
MJE15030   SI-N 150V 8A 50W 30MHz    | MJE15031   SI-P 150V 8A 50W 30MHz   
MJE18004   SI-N 450V 5A 100W 13MHz    | MJE18006   SI-N 450V 6A 100W 14MHz   
MJE18008   SI-N 450V 8A 125W 0.3US    | MJE210    SI-P 40V 5A 15W >65MHz   
MJE243    SI-N 100V 4A 15W >40MHz    | MJE253    SI-P 100V 4A 15W >40MHz   
MJE270    N-DARL 100V 2A 15W >16MHz   | MJE271    P-DARL 100V 2A 15W B>1K5  
MJE2955T   SI-P 70V 10A 90W AFPOWER   | MJE3055T   SI-N 70V 10A 90W AFPOW.   
MJE340    SI-N 300V 0.5A 20W VIDPOW   | MJE350    SI-P 300V 0.5A 20W VIDPOW  
MJE5850    SI-P 350/300V 8A 80W     | MJE800    N-DARL+D 60V 4A 40W B>750  
MJE8502    SI-N 700V 5A 80W B>750    | MJF18004   SI-N 450V 5A 35W 13MHz   
MJF18008   SI-N 450V 8A 45W 0.3us    | MJF18204   SI-N 600V 5A 35W 13MHz   
MJW16018   SI-P 800V 10A 150W 3MHz    | MJW16206   SI-N 1200V 12A 150W 3MHz  
MJW16212   SI-N 650V 10A 150W      | MPF102    N-FET 25V 2mA Up<8V     
MPS3640    SI-P 12V 80mA 635mW 500MHz  | MPSA06    SI-N 80V 0.5A 0.625W DRIV  
MPSA10    SI-N 40V 0.1A 0.21W 50MHz   | MPSA12    N-DARL 20V 0.5A 0.625W   
MPSA14    SI-N 30V 0.5A 0.625W     | MPSA18    SI-N 45V 0.2A 625mW 100MHz 
MPSA42    SI-N 300V 0.5A 0.625W     | MPSA44    SI-N 500V 0.3A 625mW 20MHz 
MPSA56    SI-P 80V 0.5A 0.625W DRIV   | MPSA70    SI-P 40V 0.1A 0.35W >125MHz 
MPSA92    SI-P 300V 0.5A 0.625W     | MPSH10    SI-N 25V 40mA 0.35W 650MHz 
MRF237    SI-N 36V 0.6A 4W 174MHz    | MRF455    SI-N 36V 15A 60W 30MHz   
MRF475    SI-N 20V 4A 4W 50MHz     | ON4359    N-DARL+D 120V 4A 40W >10MHz 
P6N60     N-FET 600V 6A 125W 1E8    | PH2222A    SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTI  
PH2369    SI-N 15V 0.5A 0.5W 12/18ns  | PN2222A    SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTI  
PN2907    SI-P 40V 0.6A 0.4W PLASTI   | PN2907A    SI-P 60V 0.6A 0.4W PLASTI  
PN3563    SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz   | PN3638    SI-P 25V 0.5A 0.625W 100MHz 
R1004     SI-N 50V 0.1A 47K/47K     | RFP40N10   N-FET 100V 40A 160W 0.04E  
S175     RF PWR AMP TRANSIST0R     | S1854     DRIVER STAGE 112.5/117.5V  
S2000AF    SI-N 1500V 8A 50W 0.7us    | S2000N    SI-N 1500V 8A 50W 0.7us   
S2055N    SI-N+D 1500V 8A 50W 0.3us   | S2530A    SI-N 1000V 10A 100W     
SGSF313    SI-N 450V 7A 70W 0.3us    | SGSF313XI   SI-N 1000V 5A 25W 0.3us   
SGSF344    SI-N 600V 7A 85W       | SGSF445    SI-N 600V 7A 95W      
SGSF464    SI-N 600V 10A 140W      | SGSIF344   SI-N 600V 7A 35W      
SGSIF444   SI-N 600V 7A 55W       | SLA4061    N-DARL 120V 5A 25W POWER  
SLA4390    DARLINGTON ARRAY       | SS8050    SI-N 40V 1.5A 1W 100MHz   
SS8550    SI-P 40V 1.5A 1W 100MHz    | SSM2210P   2xSI-N 40V 20mA 0.5W 200MHz 
SSM2220P   2xSI-P 36V 20mA 0.5W 190MHz  | STA301A    N-ARRAY 3x60V 4A B>1K    
STA341M    P/N-ARRAY 30V 1A B>100    | STA401A    N-ARRAY 4x60V 4A B>1K    
STA402A    P-ARRAY 4x50V 4A B>1K     | STA403A    N-ARRAY 4x100V 4A B>1K   
STA434A    P/N-ARRAY 2*60V 4A 20W B>   | STA441C    N-ARRAY 4x160V 1.5A B>40  
STA451C    P/N-ARRAY 2x60V 3A B>40    | STA471A    N-ARRAY 4x60V 2A B>2K    
STA8012    TRANSISTOR ARRAY       | STA901M    TRANSISTOR ARRAY      
STP3NA60   N-FET 600V 2.9A 80W <4E    | STP3NA60F   N-FET 600V 2.1A 40W <4E   
STP4NA60   N-FET 600V 4.3A 100W <2E2   | STP4NA60F   N-FET 600V 2.7A 40W <2E2  
STP4NA80   N-FET 800V 4A 110W <3E    | STP4NA80F   N-FET 800V 2.5A 45W <3E   
STW15NA50   N-FET 500V 14.6A 190W 0.0   | SUP70N06-14  N-FET 60V 70A 142W 0.014E  
THD200FI   SI-N 1500V 10A 60W      | TIP102    N-DARL 100V 8A 80W     
TIP107    P-DARL 100V 15A 80W      | TIP112    N-DARL 100V 2A 50W     
TIP117    P-DARL 100V 2A 50W      | TIP122    N-DARL 100V 5A 65W     
TIP127    P-DARL 100V 5A 65W      | TIP132    N-DARL 100V 8A 70W     
TIP137    P-DARL 100V 8A 70W      | TIP142    N-DARL 100V 10A 125W    
TIP142T    N-DARL 100V 10A 80W      | TIP147    P-DARL+D 100V 10A 125W   
TIP152    N-DARL+D 400/400V 7A 80W   | TIP162    N-DARL 380V 10A 3W     
TIP2955    SI-P 100V 15A 90W NF/S-L   | TIP29E    SI-N 180V 2A 30W >3MHz   
TIP3055    SI-N 100V 15A 90W NF/S-L   | TIP33C    SI-N 115V 10A 80W      
TIP34C    SI-P 100V 10A 80W 3MHz    | TIP35C    SI-N 100V 25A 125W 3MHz   
TIP36C    SI-P 100V 25A 125W 3MHz    | TIP41C    SI-N 100V 6A 65W 3MHz    
TIP42C    SI-P 140V 6A 65W       | TIP50     SI-N 400V 1A 40W 2us    
TIP54     SI-N 500V 3A 100W >2.5MHz   | TIPL760    SI-N 850/400V 4A 75W    
TIPL760A   SI-N 100V 4A 80W 12MHz    | TIPL761A   SI-N 1000V 4A 100W     
TIPL762A   SI-N 800V 6A 120W POWER    | TIPL763A   SI-N 1000V 8A 120W 8MHz   
TIPL790A   SI-N 150V 10A 70W 10MHz    | TIPL791A   SI-N 450V 4A 75W      
U440     2xN-FET 25V 30mA 0.35W    | UPA63H    2xN-FET 60V Idss>20mA 0.5  
UPA81C    N-ARRAY 8x40V 0.4A B>1K    | VN10KM    N-FET 60V 0.31A 5E Up<2.5  
VN66AFD    N-FET 60V 2A 12W 3E Up<2.   | VN88AFD    N-FET 80V 1.3A 20W Up<2.5  
ZTX213    SI-P 45V 0.2A 0.3W 350MHz   | ZTX342    SI-N 120V 0.1A 0.3W     
ZTX450    SI-N 60V 1A 1W 150MHz     | ZTX550    SI-P 60V 1A 1W >150MHz   
ZTX653    SI-N 120V 2A 1W >140MHz    | ZTX753    SI-P 120V 2A 1W TO92    
ZTX753M1TA  SI-P 120V 2A 1W

20150508_095149

20150508_095201

güç kaynağı ares dosyası

 

 

0-30V kısa devre korumalı simetrik beslemeli ayarlı güç kaynağı, elektronik projeler için geniş bir voltaj aralığında çalışabilen bir güç kaynağıdır. Bu tür bir güç kaynağı, simetrik (pozitif ve negatif) voltajları sağlayabilir ve ayrıca kısa devre durumunda kendini koruyabilir. İşte bu güç kaynağının temel yapımı için gerekli adımlar:

Gereçler:

 1. Bir 0-30V ayarlı voltaj regülatörü (LM317T veya benzeri)
 2. Bir 0-30V ayarlı negatif voltaj regülatörü (LM337T veya benzeri)
 3. Birkaç büyüklükteki dirençler
 4. Elektrolitik kapasitörler (yüksek voltaj ve kapasiteye sahip)
 5. Diyotlar (doğrultma diyotları)
 6. Transistörler (isteğe bağlı, kısa devre koruma için)
 7. Potansiyometreler (ayar potansiyometreleri)
 8. Baskı devre kartı
 9. Lehimleme ekipmanları (lehim, lehim tabancası veya lehim istasyonu)
 10. Bağlantı telleri
 11. Bir güç kaynağı

Adımlar:

 1. Devre Şemasının Hazırlanması:
 • Öncelikle, 0-30V kısa devre korumalı simetrik beslemeli ayarlı güç kaynağının şemasını kağıt üzerinde çizin. Bu, bileşenlerin nereye yerleştirileceği ve nasıl bağlanacağı konusunda size rehberlik edecektir.
 1. Baskı Devre Kartının Hazırlanması:
 • Baskı devre kartını seçtiğiniz devreye uygun olarak hazırlayın. Gerekirse kartın kenarlarını keserek veya delerek şeklini ayarlayabilirsiniz.
 1. Bileşenlerin Yerleştirilmesi:
 • Voltaj regülatörleri, dirençler, kapasitörler, diyotlar, potansiyometreler ve diğer bileşenleri belirli bir düzenlemeyle baskı devre kartına monte edin. Bileşenleri şemaya uygun şekilde yerleştirin.
 1. Bacakların Bükülmesi ve Bağlantıların Yapılması:
 • Bileşenlerin bacaklarına ihtiyaç duyulan şekilde bükün. Bileşenlerin birbirine ve baskı devre kartına bağlantılarını yapın.
 1. Lehimleme:
 • Lehimleme işlemine başlamadan önce lehim istasyonunuzu veya lehim tabancanızı hazırlayın. Bileşenlerin bacaklarına lehim sürün ve lehim ile kartın bakır yollarına bağlantıları yapın.
 1. Kontrol ve Düzeltmeler:
 • Devreyi dikkatlice gözden geçirin. Bağlantıların doğru olduğundan ve lehimlerin iyi yapıldığından emin olun. Eksik veya yanlış bağlantıları düzeltin.
 1. Test Etme:
 • Devreyi bir güç kaynağına bağlayarak test edin. Ayarlı güç kaynağının 0-30V arasında çalışıp çalışmadığını ve kısa devre korumasının işleyip işlemediğini kontrol edin.

Bu adımları takip ederek, 0-30V kısa devre korumalı simetrik beslemeli ayarlı güç kaynağı yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini unutmayın, özellikle lehimleme işlemi sırasında.

 Karaşimşek 6 Ledli

karaşimşek 6 ledli4017

kara-şimşek baskı devrekara-şimşek üst görünüşkaraşimşek 6 Ledli 3d

kara şimşek isis ve ares cizim dosyası

Malzeme Listesi

 • 4017
 • 6x Led
 • 560Ω
 • 8x 1N4148
 • 40 pin Header (Erkek)

Karaşimşek 10 Ledli

karaşimşek 10 Ledli

kara şimşek devresi ARES

Malzeme Listesi

 • 4017
 • 10x Led
 • 560Ω

 

Karaşimşek devresi, CD4017 entegresi kullanılarak yapılan bir sayıcı devresidir. Bu devre, bir sinyal girişi aldığında belirli bir sayıda çıkış pini üzerinde sırayla yüksek seviyeye geçiş yapar. Bu sayede belirli bir sıradaki pin aktif hale gelir. İşte CD4017 entegresi kullanılarak yapılan karaşimşek devresinin temel yapımı:

Gereçler:

 1. CD4017 entegresi
 2. Dirençler (birkaç adet)
 3. LED’ler
 4. Kapasitör
 5. Kristal osilatör (isteğe bağlı)
 6. Baskı devre kartı
 7. Lehimleme ekipmanları (lehim, lehim tabancası veya lehim istasyonu)
 8. Bağlantı telleri
 9. Bir güç kaynağı

Adımlar:

 1. Devre Şemasının Hazırlanması:
 • Öncelikle, CD4017 entegresi ile bir karaşimşek devresinin şemasını kağıt üzerinde çizin. Bu, bileşenlerin nereye yerleştirileceği ve nasıl bağlanacağı konusunda size rehberlik edecektir.
 1. Baskı Devre Kartının Hazırlanması:
 • Baskı devre kartını seçtiğiniz devreye uygun olarak hazırlayın. Gerekirse kartın kenarlarını keserek veya delerek şeklini ayarlayabilirsiniz.
 1. Bileşenlerin Yerleştirilmesi:
 • CD4017 entegresi, dirençler, LED’ler ve diğer bileşenleri belirli bir düzenlemeyle baskı devre kartına monte edin. Bileşenleri şemaya uygun şekilde yerleştirin.
 1. Bacakların Bükülmesi ve Bağlantıların Yapılması:
 • Bileşenlerin bacaklarına ihtiyaç duyulan şekilde bükün. Bileşenlerin birbirine ve baskı devre kartına bağlantılarını yapın. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde lehim kullanarak bağlantıları güçlendirin.
 1. Lehimleme:
 • Lehimleme işlemine başlamadan önce lehim istasyonunuzu veya lehim tabancanızı hazırlayın. Bileşenlerin bacaklarına lehim sürün ve lehim ile kartın bakır yollarına bağlantıları yapın.
 1. Kontrol ve Düzeltmeler:
 • Devreyi dikkatlice gözden geçirin. Bağlantıların doğru olduğundan ve lehimlerin iyi yapıldığından emin olun. Eksik veya yanlış bağlantıları düzeltin.
 1. Test Etme:
 • Devreyi bir güç kaynağına bağlayarak test edin. Karaşimşek devresinin CD4017 entegresi sayesinde LED’lerin belirli bir sırayla yanıp sönüp sönmediğini kontrol edin.

Bu adımları takip ederek, CD4017 entegresi kullanarak bir karaşimşek devresi yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini unutmayın, özellikle lehimleme işlemi sırasında.

RenkSayıÇarpanTolerans
   Siyah01
   Kahverengi110± % 1
   Kırmızı2100± %  2
   Turuncu31000
   Sarı410.000
   Yeşil5100.000± % 0,5
   Mavi61.000.000± % 0,25
   Mor710.000.000± % 0,1
   Gri8100.000.000± % 0,05
   Beyaz91.000.000.000
   Renksiz± % 20
   Gümüş0,01± % 10
   Altın0,1± % 5

Amaç: Direnç renk kodlarını çözümler.

SoKaKTa SaYaMaM GiBi

İşlem Basamakları:

 1. Ölçüm kademesini hesaplanan değerin bir üst kademesine gelecek şekilde ayarlayınız.
 2. Direnç ölçerken parmaklarınızı direnç uçlarına değdirmeyiniz.
 3. Ölçüm ekranında ifadesini görüyorsanız kademeyi yükseltin. 000’a benzer ifade gördüğünüzde kademeyi düşürün.

renk kodları

/direnc.htm” width=”800″]

Dirençlerin renk kodları, üzerindeki renk şeritler aracılığıyla değerlerini belirtir. Standart renk kodları, dirençlerin ohm (Ω) cinsinden direnç değerini gösterir. İşte yaygın olarak kullanılan direnç renk kodları:

 1. Siyah (0): 0
 2. Kahverengi (1): 1
 3. Kırmızı (2): 2
 4. Turuncu (3): 3
 5. Sarı (4): 4
 6. Yeşil (5): 5
 7. Mavi (6): 6
 8. Mor (7): 7
 9. Gri (8): 8
 10. Beyaz (9): 9

Ayrıca, dirençlerin üzerinde bazen birinci hane için çarpanı belirten bir renk şeridi daha olabilir:

 • Altın (0.1): 10^(-1) veya 0.1
 • Gümüş (0.01): 10^(-2) veya 0.01

Bunun dışında, bazen dirençlerin doğruluk yüzdesini belirten bir renk de olabilir:

 • Altın (5% doğruluk): Değerin %5 kadar sapabileceği anlamına gelir.
 • Gümüş (10% doğruluk): Değerin %10 kadar sapabileceği anlamına gelir.

Örnek olarak, kahverengi-siyah-kırmızı direnç şeritleri ile işaretlenmiş bir direnç, 1-0-2 direnç değerine sahiptir. Bu, 10^2 veya 100 ohm değerine karşılık gelir. Eğer üzerinde bir de altın şerit varsa, bu direnç değerinin %5 doğrulukla ölçüldüğünü gösterir.

Dirençlerin renk kodları, doğru değeri belirlemek için önemli bir bilgidir. Eğer belirli bir renk kodu kombinasyonunu sormak isterseniz, lütfen belirtin!

dokunmatik anahtar

Malzeme Listesi

R1,R2_____1MΩ
R3,R4____47KΩ

C1_______10µF
C2______470pF 

D1-D3____1N4002 

Q1-Q3_____BC337 

12V Röle

2'li PCB Klemens

Sensor____İnce Alüminyum veya bakır bir parça yaklaşık 15x10cm.

Dokunmatik anahtarlar, geleneksel mekanik anahtarların yerine geçen modern bir anahtar tipidir. Bu anahtarlar, fiziksel bir düğmeye basma ihtiyacını ortadan kaldırarak bir yüzeye dokunarak çalışırlar. İşte dokunmatik anahtarların temel özellikleri ve çalışma prensibi:

Temel Özellikler:

 1. Dokunmatik Yüzey: Dokunmatik anahtarlar, dokunulan bir yüzeye sahiptir. Bu yüzey, cam, plastik veya diğer malzemelerden yapılabilir.
 2. Dokunma Algılama: Dokunma algılama teknolojisi sayesinde, bir yüzeye dokunduğunuzda elektrik devresi tamamlanır ve bir işlem başlatılır.
 3. Duyarlılık Ayarı: Bazı dokunmatik anahtarlar, dokunma duyarlılığını ayarlama özelliğine sahiptir. Bu, kullanıcının dokunma kuvvetine göre tepki süresini ayarlamasını sağlar.
 4. LED Göstergeler: Bazı modeller, anahtarın durumunu göstermek için LED göstergeler içerebilir.

Çalışma Prensibi:

Dokunmatik anahtarların çalışma prensibi, kapasitif veya dirençli teknolojiye dayanır:

 1. Kapasitif Teknoloji:
 • Kapasitif dokunmatik anahtarlar, dokunulan yüzeyde bir kapasitans değişikliği oluşturarak çalışır. Dokunduğunuzda, cihazın kapasitansı değişir ve bu değişiklik bir algılayıcı tarafından tespit edilir.
 1. Dirençli Teknoloji:
 • Dirençli dokunmatik anahtarlar, üst üste yerleştirilmiş iki ince iletken tabakadan oluşur. Dokunduğunuzda, bu iki tabaka birbirine temas eder ve bu temas bir devre tamamlanmasını sağlar.

Avantajlar:

 1. Estetik ve Modern Görünüm: Dokunmatik anahtarlar geleneksel düğmelere kıyasla daha modern ve şık bir görünüme sahiptir.
 2. Dayanıklılık: Mekanik düğmelere kıyasla, dokunmatik anahtarlar daha az hareketli parça içerdiğinden daha dayanıklı olabilir.
 3. Temizlik ve Bakım Kolaylığı: Düz yüzeyleri sayesinde temizlikleri kolaydır ve toz veya kir birikimi daha az olabilir.
 4. Çoklu Fonksiyonlar: Bazı dokunmatik anahtarlar, tek bir düğme üzerinden birden fazla işlevi gerçekleştirebilir.

Kullanım Alanları:

 • Elektrikli ev aletleri (örneğin, ocaklar, fırınlar)
 • Aydınlatma sistemleri
 • Otomotiv sektörü (örneğin, araç içi kontrol panelleri)
 • Endüstriyel otomasyon sistemleri

Dokunmatik anahtarlar, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

polis sireni

Üzerinde delikler bulunan plastikten yapılmış düz tabakadır. Entegre, transistör, direnç gibi elektronik elemanların bacakları boşluklara yerleştirilerek deliklerin altındaki dikey ve yatay metal hatlarla diğer elemanlarla bağlantı yapılır. Bu sayede tasarı ve deneyi yapılacak devreler lehimlenmeden ve klemens bağlantısı yapılmadan kolayca denenebilir. Bordun ortasındaki 5’erli delikler birleştirilmiştir. Bordun üst ve altındaki düz hatlar ise bordun yarısına kadar tek sıra halinde birleştirilmiştir.

deney borduDeney bordu iç yapısı

board bağlantı örnekleri

Bord kullanımında dikkat edilecek noktalar :

1 – Bord deliklerine uygun iletken kullanınız 0,35 mm2  ( zil teli ) daha ince iletken temassızlığa, kalın iletken ise bordun içerisindeki konnektörleri gevşemesine neden olacaktır.

2 – Borda takacağınız kablo uçlarını ne çok kısa nede bordun üst kısmında diğer iletkenler değecek şekilde fazla açmayınız.

3 – Yankeski ile iletkenlerin ucunu açarken çok fazla bastırmayınız. Zedeleyeceğiniz iletken uçları sallantı ile kırılarak bord içerisinde kalmasına neden olabilirsiniz.

4 – Borda takacağınız elemanların bacaklarının dik ve ara genişliklerinin borda uygun olmasına dikkat ediniz.

board direnç

5 – Bordun üst ve alt kısmında bulunan hatlara + ve – gerilim vererek devre için gerekli beslemeleri sağlayınız.

6 – Entegre ve displayleri bordun ortasına iki yarıya da gelecek şekilde yerleştiriniz ve bacaklarda bükülme olup olmadığını kontrol ediniz.

7 – Entegre ve displaylerin sökümünü ortasından ince ağızlı tornavida takarak kaldırmak sureti ile veya cımbız yardımı ile yapınız. Kesinlikle elinizle zorlamayınız.

8 – Bağlantılarınızda renkli iletken kullanmaya çalışınız örneğin + için kırmızı – için siyah vb…

9 – Devre kurulurken ve sökümü sırasında gerilim uygulamayınız.

10 – Devreye gerilim uyguladıktan sonra parmaklarınızla devre elemanlarında ısınma olup olmadığını kontrol ediniz.

11 – Ledlerin ve kutuplu kondansatörlerin bacak boyları birbirinden farklıdır borda takmadan önce yankeski ile keserek bacak boylarını eşitleyiniz.

board entegre

Deney panosu (ya da deney kartı), elektronik devrelerin tasarımı, testi ve prototipleme süreçlerinde kullanılan bir araçtır. Bu panolar, elektronik bileşenlerin bağlantılarını geçici olarak yapmanıza ve test etmenize olanak tanır.

Bir deney panosunda genellikle şu özellikler bulunur:

 1. Delikli Levha: Bileşenlerin ve tellerin takılması için delikli bir taban.
 2. Bağlantı Noktaları: Deliklerin içindeki metal şeritler, elektriksel bağlantıları sağlar. Bu noktalar, birbiriyle bağlanarak devrelerin oluşturulmasına olanak tanır.
 3. Besleme Noktaları: Panonun bir tarafında, genellikle güç kaynağına bağlamak için kullanılan besleme noktaları bulunur.
 4. Bileşen Bölgeleri: Transistörler, dirençler, kondansatörler ve diğer bileşenlerin yerleştirilmesi için özel alanlar olabilir.
 5. Kablo Bağlantı Noktaları: Harici cihazları panoya bağlamak için kullanılır.
 6. Renk Kodları: Panonun belirli bölgelerine, örneğin besleme veya toprak noktalarına ait olup olmadığını belirten renk kodları olabilir.

Deney panoları, elektronik projelerin prototiplemesinde ve test edilmesinde kullanılır. Bu panolar, geçici bağlantılar için uygundur ve devrelerin hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Ayrıca, hataları tespit etmek ve gerekli değişiklikleri yapmak için kullanışlıdır.

Eğer belirli bir proje veya devre hakkında daha fazla bilgi veya bağlantı şeması isterseniz, lütfen sormaktan çekinmeyin.

Butona basıldığında çıkışındaki yükün çalışmasını sağlayan, buton bırakıldıktan bir süre sonra yükün çalışmasını durduran devreye turn-off devresi denir.

ZAMAN GECİKMELİ DURAN DEVRE (TURN OFF)BC237-238

Devrede butona basıldığında T1 in B-E uçları kısa devre olur ve T1 kesime gider. T2 nin beyzi R2 ve R3 üzerinden gerekli polarmayı alır. T2 iletime geçer, led yanar. Buton serbest bırakıldığında kondansatör R1 direnci üzerinden şarj olmaya başlar.
Kondansatör üzerindeki gerilim değeri 0,8 olduğunda T1 iletime geçer. Bu durumda T2 nin beyzi R3 ve T1 in C-E si üzerinden şaseye bağlanır ve T2 kesime gider. T2 kesime gidince led söner.

ZAMAN GECİKMELİ DURAN DEVRE (TURN OFF) ISIS DOSYASI

ZAMAN GECİKMELİ DURAN DEVRE (TURN-OFF) ARES DOSYASI

Rc zaman sabiti hesaplamak için tıklayınız

Zaman gecikmeli duran devreler, belirli bir zaman diliminden sonra devreyi durduran elektronik devrelerdir. Bu tür devreler, belirli bir süre boyunca bir işlemi devam ettirmek ve ardından durdurmak için kullanılır. İşte bir zaman gecikmeli devre (Turn Off) yapımı için temel adımlar:

Gereçler:

 1. Bir zaman gecikmesi sağlayan eleman (örneğin, bir NE555 entegresi)
 2. Dirençler
 3. Kapasitörler
 4. Transistörler
 5. Diyotlar (isteğe bağlı)
 6. Bir LED veya yük (kontrol edilecek cihaz)
 7. Bir baskı devre kartı
 8. Lehimleme ekipmanları (lehim, lehim tabancası veya lehim istasyonu)
 9. Bağlantı telleri
 10. Bir güç kaynağı

Adımlar:

 1. Devre Şemasının Hazırlanması:
 • Öncelikle, zaman gecikmeli devrenin şemasını kağıt üzerinde çizin. Bu, bileşenlerin nereye yerleştirileceği ve nasıl bağlanacağı konusunda size rehberlik edecektir.
 1. Baskı Devre Kartının Hazırlanması:
 • Baskı devre kartını seçtiğiniz devreye uygun olarak hazırlayın. Gerekirse kartın kenarlarını keserek veya delerek şeklini ayarlayabilirsiniz.
 1. Bileşenlerin Yerleştirilmesi:
 • Entegre devre, dirençler, kapasitörler ve diğer bileşenleri belirli bir düzenlemeyle baskı devre kartına monte edin. Bileşenleri şemaya uygun şekilde yerleştirin.
 1. Bacakların Bükülmesi ve Bağlantıların Yapılması:
 • Bileşenlerin bacaklarına ihtiyaç duyulan şekilde bükün. Bileşenlerin birbirine ve baskı devre kartına bağlantılarını yapın. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde lehim kullanarak bağlantıları güçlendirin.
 1. Lehimleme:
 • Lehimleme işlemine başlamadan önce lehim istasyonunuzu veya lehim tabancanızı hazırlayın. Bileşenlerin bacaklarına lehim sürün ve lehim ile kartın bakır yollarına bağlantıları yapın.
 1. Kontrol ve Düzeltmeler:
 • Devreyi dikkatlice gözden geçirin. Bağlantıların doğru olduğundan ve lehimlerin iyi yapıldığından emin olun. Eksik veya yanlış bağlantıları düzeltin.
 1. Test Etme:
 • Devreyi bir güç kaynağına bağlayarak ve gerekirse bir kontrol sinyali sağlayarak test edin. Zaman gecikmesinin belirlediğiniz süre kadar çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Bu adımları takip ederek, bir zaman gecikmeli duran devre yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini unutmayın, özellikle lehimleme işlemi sırasında.

Normalde çıkışındaki yükü çalıştıran, buton basıldığında yükün çalışmasını durduran, buton bırakıldıktan bir süre sonra yükün tekrar çalışmasını sağlayan devreye turn-on devresi denir.

ZAMAN GECİKMELİ ÇALIŞAN DEVRE (TURN ON)BC237-238

Malzeme Listesi:

 • BC237
 • 1000uf/16V
 • 3x1kΩ
 • 500kΩ pot
 • 2xLed
 • 12V röle
 • Tactile buton (2 bacaklı)tactile buton 2 pin

Devrede butona basılı iken transistörün beyzi şaseye bağlı olduğundan transistör kesime gider ve led söner. Buton  ırakıldığında beyz ucu şaseden kurtulur. Kondansatör boş olduğundan transistör kesimde kalmaya devam eder. Transistörün iletime geçebilmesi için kondansatör uçlarındaki gerilimin, beyz-emiter eşik gerilimine ulaşması gerekir.

ZAMAN GECİKMELİ ÇALIŞAN DEVRE (TURN ON) ISIS DOSYASI

Rc zaman sabiti hesaplamak için tıklayınız

Zaman gecikmeli çalışan devreler, belirli bir gecikme süresiyle devreye geçen veya kapanan elektronik devrelerdir. Bu tür devreler, belirli bir zaman diliminden sonra bir işlemi başlatmak veya durdurmak için kullanılır. İşte bir zaman gecikmeli devre (Turn On) yapımı için temel adımlar:

Gereçler:

 1. Bir zaman gecikmesi sağlayan eleman (örneğin, bir NE555 entegresi)
 2. Dirençler
 3. Kapasitörler
 4. Transistörler
 5. Diyotlar (isteğe bağlı)
 6. LED veya yük (kontrol edilecek cihaz)
 7. Bir baskı devre kartı
 8. Lehimleme ekipmanları (lehim, lehim tabancası veya lehim istasyonu)
 9. Bağlantı telleri
 10. Bir güç kaynağı

Adımlar:

 1. Devre Şemasının Hazırlanması:
 • Öncelikle, zaman gecikmeli devrenin şemasını kağıt üzerinde çizin. Bu, bileşenlerin nereye yerleştirileceği ve nasıl bağlanacağı konusunda size rehberlik edecektir.
 1. Baskı Devre Kartının Hazırlanması:
 • Baskı devre kartını seçtiğiniz devreye uygun olarak hazırlayın. Gerekirse kartın kenarlarını keserek veya delerek şeklini ayarlayabilirsiniz.
 1. Bileşenlerin Yerleştirilmesi:
 • Entegre devre, dirençler, kapasitörler ve diğer bileşenleri belirli bir düzenlemeyle baskı devre kartına monte edin. Bileşenleri şemaya uygun şekilde yerleştirin.
 1. Bacakların Bükülmesi ve Bağlantıların Yapılması:
 • Bileşenlerin bacaklarına ihtiyaç duyulan şekilde bükün. Bileşenlerin birbirine ve baskı devre kartına bağlantılarını yapın. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde lehim kullanarak bağlantıları güçlendirin.
 1. Lehimleme:
 • Lehimleme işlemine başlamadan önce lehim istasyonunuzu veya lehim tabancanızı hazırlayın. Bileşenlerin bacaklarına lehim sürün ve lehim ile kartın bakır yollarına bağlantıları yapın.
 1. Kontrol ve Düzeltmeler:
 • Devreyi dikkatlice gözden geçirin. Bağlantıların doğru olduğundan ve lehimlerin iyi yapıldığından emin olun. Eksik veya yanlış bağlantıları düzeltin.
 1. Test Etme:
 • Devreyi bir güç kaynağına bağlayarak ve gerekirse bir kontrol sinyali sağlayarak test edin. Zaman gecikmesinin belirlediğiniz süre kadar çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Bu adımları takip ederek, bir zaman gecikmeli çalışan devre yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini unutmayın, özellikle lehimleme işlemi sırasında.

Küçük değerli bir akımın oluşturduğu elektromanyetik alan ile yüksek güçte veya akımda çalışan bir alıcıyı (yükü) çalıştırabilmek (anahtarlayabilmek) için bir ya da daha fazla anahtar grubunu kontrol eden (anahtarları açan ya da kapatan) elemana röle denir.

röle kontakları

relay working animation2.gif

Yumuşak demir nüve üzerine sarılan bobin uçlarına (a,b) gerilim uygulandığındabobin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanın etkisiyle yumuşak demir nüve mıknatıslık özelliği kazanarak karşısındaki paleti kendisine doğru çeker. Hareketli kontak, palet üzerinde sabitlenmiştir. Palet hareket ettiğinde hareketli kontak (O), normalde kapalıkontaktan (NK) ayrılarak normalde açık kontakla (NA) birleşir. Bobin uçlarındaki gerilim
kesildiğinde yumuşak demir nüvenin mıknatıslık özelliği kaybolur. Palet, yay tarafından çekilerek yumuşak demir nüveden ayrılır. Palete bağlı hareketli kontak, normalde açık kontaktan ayrılarak normalde kapalı kontakla birleşir.

rölenin yük olarak kullanılması

Röle, elektrik devrelerinde bir anahtarlama işlemi gerçekleştiren elektromekanik bir cihazdır. İşte rölenin yapısı ve çalışma prensibi:

Rölenin Yapısı:

 1. Elektromıknatıs (Bobin): Rölenin ana bileşeni olan elektromıknatıs, genellikle sarılmış bir tel bobinden oluşur. Bu bobin, bir elektrik akımı ile manyetik bir alan oluşturur.
 2. Kontaklar: Elektromıknatısın etkisiyle hareket eden metal kontaklar, devre açma veya kapatma işlemini gerçekleştirir. Rölede genellikle ana kontaktan (NO – Normally Open) ve yardımcı kontaktan (NC – Normally Closed) olmak üzere iki tip kontakt bulunur.
 3. Yaylar: Kontaklar, elektromıknatısın etkisi ile açılıp kapanır. Bu süreci gerçekleştirmek için yaylar kullanılır.
 4. Birinci Uç ve İkinci Uç: Rölenin çalışma prensibine göre, birinci uç (COM – Common) ve ikinci uç (NO veya NC) olarak adlandırılan bağlantı noktaları bulunur.
 5. Kutup: Röle bobini ve kontakları koruyan bir kutup vardır.

Rölenin Çalışma Prensibi:

Röle, elektromıknatısın manyetik alanının etkisi ile çalışır. Temel çalışma prensibi şöyledir:

 1. Normal Durum (Pasif Durum): Elektromıknatıs enerji almadığında, yaylar kontakları birbirine iterek “normal durumu” oluşturur. Bu durumda, ana kontaktan (NO) kapalıyken yardımcı kontaktan (NC) açıktır.
 2. Aktif Durum (Çalışma Durumu): Elektromıknatıs enerji aldığında, manyetik alan oluşur ve bu alan kontakları çeker. Bu durumda, ana kontaktan (NO) açılırken yardımcı kontaktan (NC) kapanır.

Röle, bu temel prensibe dayanarak bir düğme, sensör, zamanlayıcı veya diğer birçok cihazın kontrolünde kullanılır. Elektromıknatısın enerjilendirilmesi ve enerjinin kesilmesi, rölenin anahtarlama işlevini gerçekleştirir.

Bu sayede röle, düşük güçlü bir sinyali kullanarak daha yüksek güçlü bir devreyi kontrol edebilir. Bu özellik, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.