Aşağıda 4 adet trafik ışığı bir kavşağı kontrol etmektedir. 1. ve 3 ışık kendi aralarında eş zamanlı çalışmaktadır. Aynı şekilde 2. ve 4. Işık da kendi aralarında eş zamanlı çalışmaktadır. Sistemin çalışması aşağıdaki gibidir.

Karşılaştırıcı Kontaklar ile Trafik Işıkları 2

  1. Starta basar basmaz K1+K3 ve Y2+Y4 yanacaktır.
  2. Bundan 8 sn sonra S1+S3 ve S2+S4 yanacaktır.
  3. Lambalar 3 sn birlikte yandıktan sonra sönecektir.
  4. Hemen ardından K2+K4 ve Y1+Y3 yanacaktır.
  5. 10 sn sonra S1+S3 ve S2+S4 tekrar yanacaktır.
  6. Lambalar 3 sn birlikte yandıktan sonra sistem tekrardan başa dönecektir. (a şıkkı)

 

Bunun için gerekli PLC programını S7-1200’e göre karşılaştırıcı kontaklar kullanarak TIA programı ile yaparak PLC’ye yükleyerek çalıştırınız.

Program şemasını ve PLC bağlantı şemasını  çiziniz.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler