const byte buzzer = 13; //Buzzer 13 numaralı pine bağlı.
void setup() {
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int LDR = analogRead(A0); //Analog giriş bilgisini LDR değişkenine yükle.
  int frekans = LDR * 1; // LDR içindeki değeri 1 ile çarp. (2, 3... ile çarpılarak frekans artırılabilir.)
  tone(buzzer, frekans); //13 numaralı pinde frekans değişkeninin değerinde kare dalga (%50 duty cycle) oluşturur.
  Serial.println(frekans); //Seri port ekranından frekans gözlenebilir.
}

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler