Görsel 6.xx deki Johnson sayıcısı farklı bir senkron sayıcı uygulamasıdır. Fliplopların Q çıkışları bir sonraki flip flopun J girişine, Q’ çıkışları K girişine bağlanmıştır. Son flip flobun Q’ çıkışını ilk flip flobun J girişine, Q çıkışı ise K girişine bağlanmıştır.

Başlangıçta bütün flip flop çıkışları “0” dır. Gelen ilk clock palsi ile ilk flip flopun çıkışı “1” olur. Gelen her clock palsi ile birlikte sırayla tüm flip flopların çıkışı “1” olur. Son flip flobun çıkışı da “1” olduğunda gelen clock palsi ile ilk flip flobun çıkışı “0” olur. Bundan sonra gelen her clock palsinde çıkışlar sırasıyla “0” olur. Bu işlem en son flip flop çıkışı “0” olana kadar devam eder. Devre bu durumdan sonra başlangıç durumuna geri döner.

Görsel 6.xx: : Johnson sayıcı devresi

MALZEME LİSTESİ

AdıÖzelliğiSembolüGörünüşüMiktarı
7476IC (Entegre) (DIL-16 kılıf)2 adet
Direnç330Ω3304 adet
Direnç1kΩ1 adet
Kondansatör1nF1 adet
LEDKırmızı4 adet
ButonPush buton (NO) 1 adet

İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 6.xx’deki devreyi kurunuz.
  2. Besleme kaynağının (+) ucunu 7476 entegresinin 5 numaralı ayağına, (-) ucunu ise 13 numaralı ayağına bağlayınız. Devreye enerji veriniz.
  3. Clock butonuna her basıldığından Q çıkış ifadelerinin (LED’lerin) durumlarını Tablo xx’e yazınız.

DEĞERLENDİRMELER

Tablo xx Johnson Sayıcı Devresi

CLKÇıkışlar
QA (D1)QB (D2)QC (D3)QD (D4)
0    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

SORULAR

  1. Johnson sayıcı JK flip flop yerine başka hangi flip floplarla tasarlanabilirdi?
  2. Halka sayıcıları araştırınız.

Johnson sayıcılar, özellikle dönüşümlü olarak “1” ve “0” değerlerini üreten bir tür halka sayıcıdır. Bu sayıcılar genellikle JK flip floplarla tasarlanır, ancak Johnson sayıcılarının tasarımı için JK flip floplar yerine T flip floplar da kullanılabilir.

T flip floplar, her tetikleme sinyalinde (örneğin, her clock darbesinde) çıkışlarını toggle (tersleme) yapar. Bu özellik, Johnson sayıcılarının gerektirdiği dönüşümlü “1” ve “0” değerlerini elde etmek için kullanılabilir.

Halka Sayıcıları:

Halka sayıcıları, çıkışlarındaki bir durumu ardışık olarak döndüren ve ardından başlangıç durumuna dönen bir tür sayıcıdır. Bu tür sayıcılar, çıkışlarının ardışık durumları (örneğin, 0101, 1010 gibi) döndürmesiyle tanınır.

Halka sayıcıları, genellikle geri besleme mekanizmaları kullanılarak tasarlanır ve genellikle asenkron (asenkronizasyon) veya senkron (zamanlamaya dayalı) şekilde çalışabilirler. Her durumda, halka sayıcıları, döngüsel olarak çıkışlarındaki belirli bir durumu döndürerek çalışırlar.

Bu sayıcı türü, birden fazla flip flop veya dijital lojik kapılar kullanılarak tasarlanabilir ve genellikle belirli bir sırayla çıkışları döndüren döngüsel bir yapıya sahiptir. Bu döngüsel yapı, herhangi bir başlangıç durumundan (örneğin, 0000) başlayarak ardışık durumları üretir ve başlangıç durumuna geri döner. Bu, halka sayıcılarının “döngüsel” yapılarını oluşturur.

Categories:

Tags:

2 Responses

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler