https://youtu.be/kM5YNqrbXWk

void setup() {            // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı fonksiyon. (Bir kez çalışır.)
  pinMode(13, OUTPUT);    //13 numaralı pin çıkış olarak ayalandı.
}
void loop() {             // Loop sonsuz döngüsü
  digitalWrite(13, HIGH); //13 numaralı pinden 5 V (digital 1) gönderildi.
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
  digitalWrite(13, LOW);  //13 numaralı pin 0 V'a (GND) çekildi. (digital 0)
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
}

void setup() {            // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı fonksiyon. (Bir kez çalışır.)
  pinMode(13, OUTPUT);    //13 numaralı pin çıkış olarak ayalandı.
}
void loop() {             // Loop sonsuz döngüsü
  digitalWrite(13, HIGH); //13 numaralı pinden 5 V (digital 1) gönderildi.
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
  digitalWrite(13, LOW);  //13 numaralı pin 0 V'a (GND) çekildi. (digital 0)
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
}

void setup()
{
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(11, HIGH);
  delay(3000); 
  digitalWrite(11, LOW);
  
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(1000); 
  digitalWrite(10, LOW);
  
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(5000); 
  digitalWrite(9, LOW);
  
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(1000); 
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
}

https://youtu.be/A9p8toNNstU

byte i;
int sure = 100;

void setup() {
  for (i = 0; i <= 9; i++)
  {
    pinMode(i, OUTPUT); // 0 - 9 pinleri çıkış yap.
  }
}

void loop()
{
  for (i = 0; i <= 9; i++)
  {
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(sure);
    digitalWrite(i, LOW);
  }
  for (i = 8; i > 0; i--)//ilk ve son LED dönüşlerde bir kez yanar.
  {
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(sure);
    digitalWrite(i, LOW);
  }
}


Finishing
çakar  içe for döngüsü
1
byte i, x;
2
int sure = 100;
3

4
void setup() {
5
  for (i = 0; i < 10; i++) {
6
    pinMode(i, OUTPUT); // 0 - 9 pinleri çıkış yap.
7
  }
8
}
9
void loop() {
10
  for (x = 0; x < 3; x++) { // İçerdeki iki for döngüsünü üç kez tekrarla.
11
    for (i = 0; i < 5; i++) { // İlk beş LED'i yak. (Hepsi aynı anda yanar görünür.)
12
      digitalWrite(i, 1);
13
    }
14
    delay(sure);
15

16
    for (i = 0; i < 5; i++) { // İlk beş LED'i söndür.
17
      digitalWrite(i, 0);
18
    }
19
    delay(sure);
20
  }
21

22
  for (x = 0; x < 3; x++) { // İçerdeki iki for döngüsünü üç kez tekrarla.
23
    for (i = 5; i < 10; i++) { // Son beş LED'i yak.
24
      digitalWrite(i, 1);
25
    }
26
    delay(sure);
27

28
    for (i = 5; i < 10; i++) { // Son beş LED'i söndür.
29
      digitalWrite(i, 0);
30
    }
Seri Monitör


Finishing
buton_dijital_giris_pulldown
1
const byte LED = 13; //13 numaralı pini LED değişkenine ata.
2
const byte buton = 2; //2 numaralı pini buton değişkenine ata.
3
boolean butonDurum; //butonDurum adında boolean değişken oluştur.
4
​
5
void setup() {
6
  pinMode(buton, INPUT); //2 numaralı girişteki pull-up direncini aktif yap.
7
  pinMode(LED, OUTPUT); //LED'in bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarla.
8
}
9
​
10
void loop() {
11
 // butonDurum = digitalRead(buton); //Butona basıldı (0), basılmadı (1) bilgisini oku.
12
  digitalWrite(LED, digitalRead(buton)); //butonDurum değişkenindeki bilgiyi tersle, LED'e yaz.
13
}
Seri Monitör


 

 

const byte LED = 13;
const byte buton = 2;
boolean butonDurum; 

void setup() {
  pinMode(buton, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(LED, OUTPUT); 
}

void loop() {
  butonDurum = digitalRead(buton); 
  if (butonDurum == 0) 
    digitalWrite(LED, HIGH);
    else digitalWrite(LED, LOW);
}