opamp evirmeyen yükselteçopamp evirmeyen yükselteç osilaskop741

opamp evirmeyen yükselteç isis dosyası

İşlem basamakları:

  1. Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız.
  2. Bread – Board üzerine devreyi kurunuz.
  3. Sinyal generatörünü 1 Vpp (1 KHz)’ e ayarlayıp girişe uygulayınız.
  4. Ölçüm tablosunda verilen Rf direnç değerlerini kullanarak, çıkış gerilimlerini osilaskoptan izleyip çiziniz.
  5. Sinyal generatörünü devreden çıkarınız. Ayarlı güç kaynağını 1 Volt’ a ayarlayıp girişe uygulayınız. Önceki basamakta yapılan işlemleri tekrarlayınız.
  6. Sonuçları ölçüm tablosuna kaydediniz.

ölçüm tablosu                       :

           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Osilaskop Grafikleri:

 

 

SORULAR:

1.Devredeki Rf direncinin görevi nedir?

2.Rf direncinin değeri çıkış gerilimini nasıl etkilemektedir?

3-Rf= 10 K, R1= 10 K yapıldığında kazanç ne olur?

  1. Rf Direncinin Görevi Nedir?

Rf direnci (feedback direnci), birçok elektronik devrede önemli bir role sahiptir. Özellikle op-amp (operasyonel amplifikatör) devrelerinde kullanılan Rf direnci, geri besleme döngüsünde bulunur. Bu direnç, amplifikatörün kazancını ve geri besleme miktarını belirlemede kritik bir rol oynar. Geri besleme döngüsü, amplifikatörün istikrarlı çalışmasını ve kazancını belirlemeye yardımcı olur.

  1. Rf Direncinin Değeri Çıkış Gerilimini Nasıl Etkiler?

Rf direncinin değeri, genellikle amplifikatörün kazancını belirler. Kazanç, genellikle Rf ve diğer dirençler (örneğin, R1 gibi) arasındaki oranlarla belirlenir.

Rf direncinin değeri arttıkça, genellikle amplifikatörün kazancı azalır. Direnç değerinin azalması ise genellikle amplifikatörün kazancını artırabilir.

Çıkış gerilimi üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da, Rf direnci genellikle geri besleme döngüsünü kontrol eder ve bu da amplifikatörün genel performansını ve kazancını etkiler.

  1. Rf = 10K, R1 = 10K Yapıldığında Kazanç Ne Olur?

Amplifikatörün kazancı, genellikle Rf ve R1 dirençleri arasındaki oranla belirlenir. Bu oran, negatif geri besleme bağlamalarında genellikle ince ayarlar yapılmasına izin verir.

Eğer Rf = 10K ve R1 = 10K ise, bu durumda kazanç formülü şöyle olabilir:

Kazanç = -Rf / R1 = -10K / 10K = -1

Bu durumda, kazanç -1 olarak hesaplanır. Ancak, burada negatif işaret, genellikle amplifikatörün işaretin zıttını ürettiğini belirtir. Bu durumda çıkış, giriş sinyalinin zıddı yönde olacaktır. Kazanç, genellikle Rf ve R1 dirençlerinin oranına bağlı olduğu için farklı direnç değerleri, farklı kazanç değerlerine neden olabilir.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler