void setup() {            // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı fonksiyon. (Bir kez çalışır.)
  pinMode(7, OUTPUT);    //7 numaralı pin çıkış olarak ayalandı.
}
void loop() {             // Loop sonsuz döngüsü
  digitalWrite(7, HIGH); //7 numaralı pinden 5 V (digital 1) gönderildi.
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
  digitalWrite(7, LOW);  //7 numaralı pin 0 V'a (GND) çekildi. (digital 0)
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
}

One response

 1. [code]
  const byte LED = 13; // Arduino’nun 13 nolu ucu sabit değişken olarak BYTE tipinde LED isminde tanımlandı.
  void setup() { // Setup ayarları // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı bölüm.
  pinMode(LED, OUTPUT); // LED, yani 0 nolu pin çıkış olarak tanımlandı.
  }

  void loop() { // LOOP sonsuz döngüsü
  digitalWrite(LED, HIGH); // LED değişkenini HIGH (1) yap
  delay(1000); // Zaman gecikmesi // Bekle 1000ms=1sn
  digitalWrite(LED, LOW); // LED değişkenini LOW (0) yap
  delay(1000); // Zaman gecikmesi // Bekle 1000ms=1sn
  }
  [/code]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler