Görsel 1.1’deki devre frekansı potansiyometre ile ayarlanan kare dalga sinyal üretmektedir. Kare dalganın her yüksek seviyesinde optokuplördeki led ve triyak iletime geçmektedir. Aynı zamanda triyak da iletime geçer ve lamba yanar. Kare dalganın her düşük seviyesinde optokuplördeki led ve triyak kesime gider. Aynı zamanda triyak da kesime gider ve lamba söner.

                  

Görsel 1.1: Opto triyak ile flaşör devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
         
Triyak BT136 (TO-220 kılıf) 1 adet
Optokuplör MOC3023 (DIL-06 kılıf) 1 adet
555 IC (Entegre) (DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 220 1 adet
Direnç 1k 1 adet
Direnç 4,7k 1 adet
Potansiyometre 1M 1 adet
Kondansatör 10nf/16V 1 adet
Kondansatör 1uf/16V 1 adet
Lamba 12V 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

 1. Görsel 1.1’teki devreyi kurunuz.
 2. Devrede yüksek gerilim ve akım olduğundan devreye sadece öğretmeniniz enerji vermelidir.
 3. Potansiyometreyi ayarlayarak devrenin çalışmasını gözlemleyiniz.
 4. 555 entegresinin 3 numaralı bacağından kare dalga üretilmektedir. 555’in 3 numaralı bacağına osilaskop bağlayınız. Potansiyometrenin konumunu değiştirerek çıkış şeklini osilaskoptan gözlemleyiniz.
 5. Potansiyometreyi 1M ve 1K konumlarındaki frekansını formülüyle hesaplayınız. Değerleri Tablo 1.1’e yazınız.
 6. A1 ve A2 akımlarını ölçüp Tablo 1.2’ye yazınız.

 

                SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Tablo1.1: Frekans hesaplama

Potansiyometre Frekans (Hz)
1M ayarlı  
1k ayarlı  

 

Tablo1.1: Akım ölçme

Ampermetre Ölçülen Değer
A1  
A2  

 

                SORULAR

 1. Yük akımını hangi ampermetre ölçmektedir?
 2. Opto triyak BT136 triyak’ın hangi bacağına bağlıdır?
 3. Osilaskop kullanarak devrede arızanın oluştuğu nokta tespit edilebilir mi? Nasıl?

 1. Yük Akımını Hangi Ampermetre Ölçmektedir?
 • Ampermetre, bir devredeki akımı ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Yük akımı, devre içindeki tüketici veya yük üzerinden geçen akımı temsil eder. Dolayısıyla, ampermetre, devredeki yükün akımını ölçmek için kullanılır.
 1. Opto Triyak BT136 Triyak’ın Hangi Bacağına Bağlıdır?
 • Opto triyak, bir optokuplör türüdür ve genellikle bir optik izolasyon sağlayarak triyakı tetiklemek için kullanılır. BT136 triyakın bacaklarından biri gate (G), bir diğeri anot (A), ve diğeri ise katottur (K). Opto triyak genellikle triyakın gate (G) bacağına bağlıdır.
 1. Osiloskop Kullanarak Devrede Arızanın Oluştuğu Nokta Tespit Edilebilir Mi? Nasıl?
 • Osiloskop, devredeki gerilim değişimlerini zamanla ilişkilendirerek görsel olarak gösteren bir ölçüm cihazıdır. Arıza tespiti için osiloskop kullanılabilir. Arızanın belirli bir noktada meydana gelmesi durumunda, osiloskop bu arızalı noktayı belirlemede yardımcı olabilir. Örneğin, bir devrede ani gerilim düşüşleri, dalgalanmalar veya sıçramalar varsa, bu osiloskop ekranında görülebilir. Arızanın kaynağını tespit etmek için osiloskopla bu tür değişiklikler izlenebilir ve belirli bir devre bileşeni veya bağlantı noktasındaki arızayı belirlemeye yardımcı olabilir.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler