Görsel 1.1’deki devre frekansı potansiyometre ile ayarlanan kare dalga sinyal üretmektedir. Kare dalganın her yüksek seviyesinde optokuplördeki led ve triyak iletime geçmektedir. Aynı zamanda triyak da iletime geçer ve lamba yanar. Kare dalganın her düşük seviyesinde optokuplördeki led ve triyak kesime gider. Aynı zamanda triyak da kesime gider ve lamba söner.

                  

Görsel 1.1: Opto triyak ile flaşör devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
         
Triyak BT136 (TO-220 kılıf) 1 adet
Optokuplör MOC3023 (DIL-06 kılıf) 1 adet
555 IC (Entegre) (DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 220 1 adet
Direnç 1k 1 adet
Direnç 4,7k 1 adet
Potansiyometre 1M 1 adet
Kondansatör 10nf/16V 1 adet
Kondansatör 1uf/16V 1 adet
Lamba 12V 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 1.1’teki devreyi kurunuz.
  2. Devrede yüksek gerilim ve akım olduğundan devreye sadece öğretmeniniz enerji vermelidir.
  3. Potansiyometreyi ayarlayarak devrenin çalışmasını gözlemleyiniz.
  4. 555 entegresinin 3 numaralı bacağından kare dalga üretilmektedir. 555’in 3 numaralı bacağına osilaskop bağlayınız. Potansiyometrenin konumunu değiştirerek çıkış şeklini osilaskoptan gözlemleyiniz.
  5. Potansiyometreyi 1M ve 1K konumlarındaki frekansını formülüyle hesaplayınız. Değerleri Tablo 1.1’e yazınız.
  6. A1 ve A2 akımlarını ölçüp Tablo 1.2’ye yazınız.

 

                SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Tablo1.1: Frekans hesaplama

Potansiyometre Frekans (Hz)
1M ayarlı  
1k ayarlı  

 

Tablo1.1: Akım ölçme

Ampermetre Ölçülen Değer
A1  
A2  

 

                SORULAR

  1. Yük akımını hangi ampermetre ölçmektedir?
  2. Opto triyak BT136 triyak’ın hangi bacağına bağlıdır?
  3. Osilaskop kullanarak devrede arızanın oluştuğu nokta tespit edilebilir mi? Nasıl?

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler