Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 10k Resistors Generic
R2 RES 5k Resistors Generic
R3 RES 1k Resistors Generic
DC CELL 9V Miscellaneous

İşlem basamakları:

 1. Araç çubuğundanSchematicCapture düğmesine basarak Şema çizim sayfası açınız.
 2. düğmesine veya araç çubuğundan  Pick parts from libraries düğmesine basarak (klavyeden P harfine basarak) PickDevices penceresinden elemanları çağırınız.
 3. veya sola veya sağa döndür düğmeleriyle elamanların yönünü ayarlayınız.
 4. Elemanların bağlantılarını yapınız.
 5. Seçim modundayken elemanların üzerine çift tıklayarak EditCompanent penceresinden elemanların adını ve değerini değiştiriniz. (CompanentMode’da Eleman üzerinde önce sağ tık sonra sol tık yapınız.)
 6. File menüsünden Save Project (Ctrl+S) komutuyla çalışmayı dosya adında Türkçe karakter kullanmadan kaydediniz.
 7. Eğer Kaydetme penceresi tekrar kullanmak isterseniz Save Project As ile kaydetme işlemini yapabilirsiniz.

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 330 Resistors Generic
D1 LED-RED LED-RED Optoelectronics LEDs
DC CELL 9V Miscellaneous
S1 SWITCH Switches&Relays Switches

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Run theSimulation tuşuna basarak simülasyonu çalıştırınız.
 3. Stop theSimulation tuşuna basarak simülasyonu durdurunuz.
 4. System menüsünden Set AnimationOptions penceresinden resimdeki ayarları yapınız.

5.Simülasyonu tekrar çalıştırınız.

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 10k Resistors Gen

ric

R2 RES 5k Resistors Generic
R3 RES 1k Resistors Generic
DC CELL 9V Miscellaneous

İşlem basamakları:

 1. Temrin 1’deki devreyi çiziniz.
 2. düğmesinden DC voltmetre ve ampermetre alarak devreye bağlayınız.
 3. Ampermetrenin üzerine çift tıklayarak özellikler penceresinden kademeyi miliamper ayarlayınız.

4.Besleme voltajını değiştirerek, R1 üzerindeki gerilimi ölçüp tabloya yazınız.

Kaynak Gerilimi (V) Voltmetre ile ölçülen gerilim (

)

3V
6V
9V
12V

5.R3 direncinin değeri değiştirerek ölçülen akım değerini tabloya yazınız.

Kaynak Gerilimi (V) R3 direnci Ölçülen akım (mA)
12V 1KΩ
4.7KΩ
10KΩ
33KΩ

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Terminal mode düğmesinden Ground (şase=toprak=0V) alınız.
 3. Probemode düğmesini kullanarak A, B, C noktalarının voltajını ölçünüz.
 4. Probemode düğmesini kullanarak A noktasının akımı ölçünüz.
 5. Voltaj ve akım değerlerini tablolardaki ilgili alanlara yazınız.
V=I.R Ölçülen
A B C
Gerilim değeri
I1
Akım değeri

V=I.R Ölçülen
A
Gerilim değeri
I1 I2 I3
Akım değeri

V=I.R Ölçülen
A B C
Gerilim değeri
I1 2 I3
Akım değeri

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 1K Resistors Generic
D1 1N4001 1N4001 Diodes Rectifiers
DC CELL 0.2V Miscellaneous

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Export Bitmap penceresini açınız.

3.Resimdeki ayarları yaparak devreyi resim olarak kaydediniz. İsterseniz Filename düğmesine tıklayarak resim dosyasının adını ve adresini değiştirebilirsiniz.

4.Tüm çalışma sayfasını değil de sadece bir bölümünü resim olarak kaydetmek için File menüsünden Mark OutputArea komutuyla ilgili alanı seçip daha sonra resim olarak kaydediniz.

5.İşaretlenmiş alanı iptal etmek için Mark OutputArea komutunu seçip seçili alana sol tıklayınız.

6.Ampermetrenin üzerine çift tıklayarak özellikler penceresinden kademeyi miliamper ayarlayınız.

 1. Tablodaki ölçümleri yapınız.
Güç Kaynağı (V) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 5 10 15
Voltmetr

(V)

Ampermetre (mA)

 

 1. Diyodu ters bağlayarak ters polarma ölçümlerini yapınız.
 2. Güç Kaynağı (V) 5 10 15 20 30
  Voltmetre (V)
  Ampermetre (mA)

 

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 1K Resistors Generic
D1 1N5338BRL 1N5338BRL Diodes Zener
BAT1 CELL 0.2V Miscellaneous

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. File menüsünden Print Design penceresini açınız.
 3. Printer düğmesinden yazıcıyı seçerek çıktıyı alınız.

Aynı sayfada birden çok devre varsa bir bölümünün çıktısı almak için File menüsünden   Mark OutputArea komutuyla ilgili alanı seçip Print Design penceresini açınız.

 1. Tablodaki ölçümleri yapınız. Zener diyot yukarıdaki devrede ters bağlanmıştır.

 

Güç Kaynağı (V) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 5 10 15
Voltmetre (V)
Ampermetre (mA)
Güç Kaynağı (V) 5 10 15 20 30
Voltmetre (V)
Ampermetre (mA)

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 1K Resistors Generic
R2 RES 68k Resistors eneric
Q1 BC237 BC237 Tr

nsistors

Bipolar
D1 LED-RED LED Optoelectronics LEDs
BAT1 CELL 12V Miscellaneous
LDR1 LDR LDR Transducers LightDependentResistor (LDR)

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. düğmesine basarak devreyi adım modunda çalıştırınız.
 3. R2 üzerine tıklayarak akım, gerilim ve güç değerlerini gösteriniz.
 4. LDR’nin değerini değiştirerek Led yanık ve sönük durumlarında Transistör üzerinde sol tıklayarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 5. Torch LDR kullanrak devreyi tekrar çalıştırınız.

VB IB VC IC
Led yanık
Led sönük

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
C1 B45196H2107K309 1000uF/16V Capacitors Tantalum SMD
R1 RES 1k Resistors Generic
2X RES 1k Resistors Generic
POT POT-HG 500k Resistors Variable
RL1 RELAY 12V Switches&Relays Relays (Generic)
T1 BC237 BC237 T

ansistors

Bipolar

İşlem basamakları:

 1. Röle üzerinde sağ tıklayarak Y-Mirror komutunu uygulayınız.

 1. Power üzerine çift tıklayarak String değerini +12V giriniz.
 2. Devreyi çiziniz.
 3. Devreyi çalıştırınız.
 4. Pot’u max ve min değerlerinde ledlerin yanma süresini gözlemleyiniz.

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
C1 B45196H2107K309 1000uF/16V Capacitors Tantalum SMD
R1 RES 1k Resistors Generic
R2 RES 10k Resistors Generic
R3 RES 100 Resistors Generic
2X RES 1k Resistors Ge

eric

POT POT-HG 500k Res

stors

Variable
RL1 RELAY 12V Switches&Relays Relays (Generic)
T1,T2 BC237 BC237 Transistors Bipolar

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. GenerateMode’dan DC alınız.

 1. GeneratorAdı’nı DC 12V, Voltaj değerini 12 giriniz.

 

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
C1,C2 CAP-ELEC 4.7uF Capacitors Generic
R1,R2 RES 1k Resistors Generic
R3,R4 RES 100k Resistors Generic
Q1,Q2 BC237 BC237 Transistors Bipolar
D1,D2 LED-RED LED-RED Optoelectronics LEDs

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Tools menüsünden Wire Autorouter komutunu seçerek veya araç çubuklarından WireAutorouter düğmesine basarak veya klavyeden W harfine basarak açılı bağlantıları çiziniz.
 3. Devreyi çalıştırınız.

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 1K Resistors Generic
R2 RES 470R Resistors Generic
U1 T106M1 T106M1 SwitchingDevices SCRs
D1 LED-BLUE LED-BLUE Optoelectronics LEDs
BAT1 CELL 12V Miscellaneous

,

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. ToggleGrid düğmesini kullanarak (veya klavyeden G harfine basarak) ızgara görünümünü değiştirin.
 3. View menüsünden Toggle X-Cursor komutuyla (veya klavyeden X harfine basarak) Cursorun şeklini değiştirin.

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
C1 CAP 0.1uf Capacito

s

Generic
R1 RES 5k Resistors Generic
U1 TRIAC TRIAC SwitchingDevices Generic,TRIACs
D1 DIAC DIAC SwitchingDevices Generic,DIACs
AC ALTERNATOR 220V SimulatorPrimitives Sources
L1 LAMP 220V Optoelectronics Lamps
RV1 POT-HG 500k Resistors Variable

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. View menüsünden Snap ayarlarını değiştirerek elemanların yerleşim hassasiyet düzeyini ayarlayınız.

3.Template menüsü Set Design Colors penceresinden sayfa rengini beyaz ayarlayınız.

 

4.Alternatörün üzerinde çift tıklayarak değerini 312V 50Hz olarak giriniz. 312V Alternatif gerilimin tepe değeridir. 220V ise ölçü aletinin ölçtüğü etkin değerdir. Vetkin=Vmx0,707

5.Ölçü aletlerinden AC VOLTMETER alarak alternatör üzerindeki gerilimi ölçünüz.

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi  
R1 330 Resistors Generic
R2,R4 680 Resistors Generic
R3 68k Resistors Generic
Q1,Q2 BC238BP Transistors Bipolar
1 12V SimulatorPrimitives Sources
L1 12V Optoelectronics Lamps
RT1 10k Transducers Temperature

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.

2D Graphics TextMode Düğmesiyle devreye başlık yazınız

 1. Devrenin bir bölümünü veya tamamını seçip BlockMove komutuyla devreyi ekranda taşıyınız.
 2. Devrenin bir bölümünü veya tamamını seçip BlockCopy komutuyla devrenin kopyasını oluşturunuz

5.Project Notes düğmesiyle devreye, varsa ilgili notları ekleyin.

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 330R Resistors Generic
R2 RES 2k2 Resistors Generic
R3-R4 RES 680R Resistors Generic
Q1-Q2 BC237BP BC237BP Transistors Bipolar
BAT1 BATTERY 12V Miscellaneous
L1 LAMP 12V Optoelectronics Lamps
LDR1

RLY1

LDR

RELAY

LDR

RL1

Transducers

Miscellaneous

LightDependentResistor (LDR)

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. TextScriptMode düğmesine basarak devre notunu yazınız.
 3. Edit menüsünden Tidy Design komutuyla malzeme kutusunda bulunan ancak çizim alanında kullanılmamış olan elamanları temizleyebilirsiniz.
 4. Malzeme kutusu üzerinde sağ tıklayarak Tidy komutuyla aynı işlemi gerçekleştirebiliriz. Devrede Röle kullanılmadığından bu komuttan sonra malzeme kutusundan silinecektir.

5.Devreyi çalıştırınız.

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Alternatörün genlik ve frekans değerlerini aşağıdaki gibi giriniz.

3.Center at Cursor düğmesiyle (F5) ekranda dokunduğumuz noktayı ekranın merkezine konumlandırır.

4.Zoom in düğmesiyle (F6) yakınlaştırma, Zoomout düğmesiyle (F7) uzaklaştırma yapınız.

5.ZoomtoEntireSheet düğmesiyle (F8),sayfayı ekranda tam görecek şekilde ayarlayınız.

6.Zoom komutlarına View menüsünden de ulaşabilirsiniz

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. DC MOTOR özelliklerini resimdeki gibi giriniz

3.Biil of Materials düğmesine tıklayrak devrenin malzeme listesini çıkarınız.

4.Biil of Materials düğmesine tıklayrak devrenin malzeme listesini çıkarınız.

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
C1 CAPPRD150W45D400H600 1u Capacitors MinatureElectrolytic
C2 CAP10 10nF Capacitors Generic
R1 RES40 1k Resistors Generic
R2 RES40 330R Resistors Generic
D1 LED-RED Optoelectronics LEDs
555 DIL08 555 Analog ICs Timers
POT 1M Resistors Variable

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Ölçü aletlerinden Counter Timer alıp çıkışa bağlayınız. Özelliker pencersinden Operating Mode’dan Frequency seçiniz. Devreyi çalıştırnız. Pot max ve min konumundayken frekansını gözlemleyiniz.

 1. Ölçü aletlerinden osilaskop alınız. Osilaskobu devrenin çıkışına bağlayınız. Pot max ve min konumundayken osilaskop ekranından kare dalganın frekansını gözlemleyiniz.

 

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
C1 PCELEC1000U16V680M 1000U Capacitors RadialElectrolytic
R1 RES 1k Resistors Generic
U1 7812 7812 Analog ICs Regulators
D1 LED-RED LED-RED Optoelectronics LEDs
BR1 BRIDGE BRIDGE Diodes Generic,BridgeRectifiers
TR1 TRAN-2P2S TRAN-2P2S Inductors Transformers

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. PrimerSagısı 220V, sekonderi 12V olan bir transfonun bobin hesabı formülü ile yapılır. . L1, L2’nin 336 katı olmalıdır.

3.Devreyi çalıştırıp A, B, C noktalarını osilaskopla gözlemleyiniz.

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R2 RES 560 Resistors Generic
U1 4017 4017 CMOS 4000 series Counters
D1-D10 LED-RED Optoelectronics LEDs

 

İşlem basamakları:

 1. Üstteki devreyi BusMode ile şekildeki gibi Bus (Veri yolu) kullanrak çiziniz.
 2. WireLabelMode seçip Bus’a giren ve çıkan hatları aynı isimle etiketleyiniz.
 3. Devreyi çalıştırınız.
 4. Debug menüsünden Run Simulation (timedbreakpoint) pencerisinesimülasyonun bitiş süresini yazınız.

,

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES 10k Resistors Generic
R2 RES 20k Resistors Generic
R3 RES 100 Resistors Generic
U1 741 741 OperationalAmplifiers Single

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Ölçü aletlerinden sinyal ve osliskop alıp devreye bağlayınız.

 

 1. Devreyi çalıştırdığınızda sinyal jenaratörü ve osilaskop pencereleri gelecektir.
 2. Sinay jeneratörünün ayarlarını resimdeki gibi yapınız. Frekans değeri = Range x Centre 0.1KHz x 10 = 1Khz ve 1Vpp sinüs dalgası verilmektedir.

5.Şekilde kazancı 2 kat olan eviren yükselteç vardır. Osilaskop ayarlarını resimdeki gibi yapınız. Osilaskop A kanalından giriş sinyalini B kanalından da çıkış sinyalini gözlemleyin. Çıkış girişin tersi (1800 faz farklı) ve iki katı büyüklüğündedir.

 1. Osilaskop üzerindeki AC sinyallerin frekans ve genliklerini hesaplamak için şu formüller kullanılır: Vpp=DKS x V/Div T=YKS x T/Div
 2. Opamp girişimde AC ve DC kaynaklar değişen Rf direncine göre çıkış gerilimlerini tabloya yazınız.
Rf Ug Ug
  22 K AC 1 Vpp ……Vpp DC 1V ……… V
  47 K AC 1 Vpp ……Vpp DC 1V ……… V
100 K AC 1 Vpp ……Vpp DC 1V ……… V

 

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Design menüsünden Edit Design Notes tıklayarakmbilgi notunu giriniz. Notu görüntülemek için aynı işemi yapınız.

 1. Design menüsünden Edit Sheet Properties’ten sayfa başlığını giriniz. Sayfa başlığı sol altta görünecektir.

 1. Edit Design Properties Penceersine girilen bilgiler antetli sayfada görünecektir

 1. Sinyal jeneratöründen 1Vpp 1KHz’lik sinüsoidal sinyal veriniz.
 2. Tablodaki ölçümleri yapınız.
Rf Ug Ug
  22 K AC 1 Vpp ……Vpp DC 1V ……… V
  47 K AC 1 Vpp ……Vpp DC 1V ……… V
100 K AC 1 Vpp ……Vpp DC 1V ……… V

 

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Girişlerden DC veriniz.
 3. Tablodaki ölçümleri yapınız
Vg1 Vg2 LED
DC 5 V DC 1V ……… V  
DC 5 V DC 4V ……… V  
DC 5 V DC 5V ……… V  
DC 5 V DC 6V ……… V  
DC 5 V DC 12V ……… V  

 

Girişler Çıkış
A B Q
0 0
0 1
1 0
1 1
Eleman Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1-R3 390 Resistors Generic
U1 7408 TTL 74 series Gates &Inverters
D1-D3 LED-RED Optoelectronics LEDs
S1-S2 SW-SPDT Switches&Relays Switches

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Electrical Rules Check düğmesiyle devrede elektriksel hata olup olmadığını kontrol edin.
 3. Girişlerin durumuna göre çıkış tablosunu doldurunuz.

Girişler Çıkış
A B Q
0 0
0 1
1 0
1 1
Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1,R2,R3 RES 390 Resistors Generic
U1 OR OR SimulatorPrimitives Gates
D1,D2,D3 LED-RED LED-RED Optoelectronics LEDs

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Veya kapısını ve kapısının tam üzerine getirip tıklayınız.
 3. Girişlerin durumuna göre çıkış tablosunu doldurunuz.

Giriş Çıkış
A Q
0
1
Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R2,R3 RES 390 Resistors Generic
U1 NOT NOT SimulatorPrimitives Gates
D2,D3 LED-RED LED-RED Optoelectronics LEDs

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Girişlerin durumuna göre çıkış tablosunu doldurunuz.
 3. düğmesiyle aynı proje dosyası içinde yeni sayfa açınız.
 4. Ekranda sağ tıklayarak istediğiniz sayfaya geçiş yapınız

 

İşlem basamakları:

 1. Devreyi Bus Mode kullanarak yeniden çiziniz.

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1 RES40 470R Resistors
U1 74LS138 74LS138 TTL 74LS series Decoders
A,B,C LOGICPROBE Debugging Tools LogicProbes
DSW1 DIPSW_3 DIPSW_3 Switches&Relays Switches

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Anahtar konumlarını değiştirerek LOGICPROBE’lardan lojik değeleri gözlemleyiniz.

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1,R2,R3,R4 RES 470R Resistors Generic
U1 74LS47 74LS47 TTL 74LS series Decoders
A,B,C,D LOGICSTATE Debugging Tools LogicStimuli

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. A,B,C,D girişlerinin LOGICSTATE durumlarını değiştirerek onluk karşılığını displayde gözlemleyin.
 3. Devreye GeneratorMode düğmesinden Dpattern ekleyin. Dpattern doğruluk tablolarındaki giriş değerlerini sisteme otomatik olarak uygulamak için kullanılır.

5.B,C,D girişleri için uygun Specificpulsetrain’i Aşağıdaki tablodan oluşturunuz.

6.Devreyi çalıştırınız.

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8,R10,R11,R12,R13,R14 RES 330R Resistors Generic
7483 7483 7483 TTL 74 series Adders
DSW1,DSW2 DIPSW_4 DIPSW_4 SwitchesRelays Switches

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Terminal Mode’danDefault alarak devreyi aşağıdaki gibi çiziniz.
 3. Bağlantı terminali bağlantı yolları kullanmadan etiketlerle bağlantı sağlar.

İşlem basamakları:

 1. Subcircuit Mode düğmesine tıklayrak ekranda bir dikdörtgen çiziniz.
 2. Üzerine çift tıklayarak devre ismini yazınız.

3.Üzerine sağ tıklayarak Goto Child Sheet seçiniz

4.Açılan alt sayfaya aşağıdaki devreyi çiziniz

5.Subcircuit düğmesiyle input ve output’ları alıp dikdörgen üzerine yerleştiriniz. Etiket isimlerini alt devrdeki etiket isimleriyle aynı olacak şekilde düzenleyiniz.

6.Devreyi çiziniz.

 

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 RES 330R Resistors Generic
U1 7490 7490 TTL 74 series Counters
U2 7447 7447 TTL 74 series Decoders
CLOCK CLOCK SimulatorPrimitives Sources

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Ölçü aletlerinden LOJIK ANALYZER’ı alınız. Devreyi çalıştırıp şekildeki ayarları yapınız.

 

İşlem basamakları:

 1. TDA7294 kütüphanede bulunmadığından elemanı kendimiz oluşturacağız.
 2. Box Mode düğmesiyle COMPANENT seçiliyken ekrana dörtgen çiziniz.

3.Çizdiğiniz dörtgenin tamamını seçip sağ tık menüsünden Make Symbol seçiniz. Gelen ekranda Symbol name kısmına TDA7294 Yazıp OK tıklayınız.

4.Devices Pin Mode düğmesine tıklayıp Default olarak pinleri sembolün uygun yerlerine sol tıklayarak yerleştiriniz.

5.Pinler üzerine çift tıklayrak isim ve numaralarını veriniz

6.Elemanı blok içine alıp sağ tık menüsünden Make Devices seçiniz. Gelen pencereye eleman ismini ve önekini girip Next dümesini tıklayınız.

7.Add düğmesini tıklayarak multiwatt 15 pin seçiniz. Gelen penceredden Assig Package seçiniz.

8.Karşınıza gelen diğer ğencelerde Next düğmesine tıklayarak işlemi sonlandırınız.

9.Yeni elemanımız hazır. Pİck Devices ile Elemanı tasarım alanına ekleyiniz.

 

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Probe Mode’dan Akım ölçeri devreye ekleyiniz. Üzerine çift tıklayarak adını I giriniz.
 3. DC üretecin özelliğini Manuel Edit’ten resimdeki gibi düzenleyiniz.

4.Araç çubuklarından Graph Mode’dan DC SWEEP seçip ekrana dörtgen çiziniz

5.Graph menüsünden Edit Graph seçerek resimdeki ayarları yapınız.

6.Graph menüsünden Add Trace seçerek Probe P1’i I seçiniz.

7.Graph menüsünden Simulate Graph seçerek grafiği gözlemleyiniz.

İşlem basamakları:

 1. Arduino kütüphansei yüklü değilse http://www.temrinler.com/?page_id=564 adresinden arduino ktüphanesini indirip dosyaları C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY klasörüne kopyalayın.
 2. Pick Devices ile arduino çağırıp devreyi çiziniz.
 3. Arduino üzerinde çift tıklayarak program file kısmından Hex dosyasını yükleyiniz. Hex dosyasını Arduino IDE’ye aşağıdaki kodu yazarak oluşturabilir veyahttp://www.temrinler.com/?attachment_id=3450 adresinden indirebilirsiniz.

 

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(13, LOW);

delay(1000);

Eğer kodu proteus üzerinde yazmak isterseniz Edit Firmware seçiniz. Uygun Compiler yüklüyse derleme işlemini Proteus yapacaktır.

 

İşlem basamakları:

 1. Ölçü aletlerinden Virtual Terminal
 1. Pic üzerinde çift tıklayarak Program file bölümünden hex dosyasını yükleyiniz. Hex dosyasını http://www.temrinler.com/?attachment_id=3449 adresinden indirebilirsiniz.

3.Devreyi çalıştırınız. Virtual Terminal ekranına 1 yazdığınızda led yanacak, 2 yazdığınızda led sönecektir.

4.Eğer kod yazmak isterseniz Edit Firmware seçiniz. Uygun Compiler yüklüyse derleme işlemini Proteus yapacaktır.

EN SIK KULLANILAN BAZI KILIFLAR

 

İşlem basamakları:

 1. PCB Layout düğmesiyle baskı devre çizim ekranını açınız.
 2. veya veya P harfine basarak elemanları alınız.
 3. Type kısmında her zaman Through Hole seçili olmalıdır.

4.Elemanları şemaya uygun olarak birbirine yakın ancak değmeyecek şekilde düzgün olarak yerleştiriniz.

5.Track Mode’dan T60 kalınlığındaki yolu (Track) seçiniz.Katman seçim kutusundan her zaman Mavi renkli Bottom Copper (alt bakır yüzey) seçiniz.

6.Şemaya uygun şekilde bağlantıları yapınız.

7.Trace Angle Lock düğmesiyle açılı çizimler yapabilirsiniz.

8.3D Visiualizer düğmesine basarak devreyi üç boyutlu görüntüleyin.

düğmeleriyle veya fareyi basılı tutup sürükleyerek ve tekerleği kullanarak her açıdan ve boyutta görüntüleyin.

9.Katman seçim kutusundan Board Edge seçip, 2D Graphics Box Mode ile plaketin sınırlarını belirleyiniz.

 

 

 

İşlem basamakları:

 1. PCB Layout düğmesiyle baskı devre çizim ekranını açınız.
 2. Elemanları alınız.
 3. Elemanları düzgün şekilde yerkeştiriniz.
 4. Ratsnets Mode düğmesine tıklayarak elemanların birbirine bağlantılarını yapınız.

 

5.Design Rule Manager düğmesini tıklayarak açılan sayfadan baskı devre kurallarını ayandaki gibi ayarlayınız.

6.Auto Router düğmesini tıklayarak açılan pencereden Begin Routing tıklayınız.

7.Baskı devre otomatik çizilecektir.

Eleman Adı Değeri Katagorisi Alt-Katagorisi
C1 PCELEC1000U16V680M 1000U Capacitors Radial Electrolytic
R1,R2,R3 RES 1k Resistors Generic
Q1 BC237 BC237 Transistors Bipolar
D1,D2 LED-RED LED-RED Optoelectronics LEDs
J1 CONN-SIL2 CONN-SIL2 Connectors SIL
J2 TBLOCK-I2 TBLOCK-I2 Connectors Terminal Blocks
RL1 RELAY 12V Switches & Relays Relays (Generic)
RV1 POT 500k Resistors Variable

İşlem basamakları:

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Led özelliklerini açarak PCB kısmına LED yazınız. (her Led için yapılacak)

3.Pot üzerinde sağ tık menüsünden Packaging Tool seçilir. Add düğmesinden PRE-THUMB eklenir. Bacak numaraları ilk sütünda yazılanlar (1, 2, 3) girilir. Assign Package düğmesi tıklanır.

4.Karşınıza gelen pencereden USERDVC seçilerek Save Package tıklanır.

5.Aynı işlemler Röle için RLY-NTE-46 kılıfı kullanılarak yapılır.

6.PCB Layout düğmesi tıklanarak baskı devre çizimine geçilir.

7.Box Mode seçip Katman listesinden  Board Edge seçilerek plaket büyüklüğünde dikdörtgen çizilir.

8.Tools menüsünden Auto Placer (otomatik yerleştirme) seçilir. Gelen ekrandan OK tıklanır.

8.Design Rule Manager düğmesini tıklayarak açılan sayfadan baskı devre kurallarını önceki temrindeki gibi ayarlayınız.

9.Auto Router düğmesini tıklayarak açılan pencereden Begin Routing tıklayınız.

 

İşlem basamakları:

 1. Turn off devresinde kullanacağımız buton için PCB kılıf olmadığından kendimiz oluşturup kütüphaneye kaydedeceğiz.
 2. PCB Layout (baskı devre çizim) ekranında view menüsünden Toggle False Origin seçip ekranda bir noktaya tıklayınız. Zoom in ile orijini yakınlaştırınız. Durum çubuğunda (Sağ alt köşe) farenin orijinden uzaklığını mm cinsinden görebiliriz.

3.Box Mode ile orijinden sağ alt köşeye doğru 5.5mm – 3.5mm boyutlarında dikdörtgen çiziniz

4.Kare padlerden 70-30 alıp dikdörtgen içine yerleştiriniz.

5.Şeklin tamamını seçip sağ tık menüsünden Make Package seçiniz.

6.Ekrandaki ayarları resimdeki gibi girip OK tıklayınız

7.Şema çizim ekranında  buton elemanı aldığımızda PCB paketiyle birlikte gelecektir.

,

8.Aşağıdaki devrenin baskı devresini çıkarırken yeni oluşturduğunuz butonu kullanınız.

 

İşlem basamakları:

 1. Baskı devreyi çiziniz.
 2. Elemanları çift tıklayarak isimlerini yazınız. Bu isimler üst görünüş çıktısında görünecektir.
 3. 2D Text Mode’u  Bottom Copper katmanında kullanarak LAMBA ve AC 220V etiketlerini elemanların yanına yazınız. (devre ismi, kendi isminiz vb. de ekleyebilirsiniz) Bu yazılar bakır plaket üzerine çıkacaktır.
 4. Dimension Mode’u  Top Silk katmanında seçerek en ve boy ölçülerini çiziniz. mm cinsinden görüntülemek için araç çubuklarından   düğmesine tıklayınız.

  

İşlem basamakları:

 1. Baskı devreyi çiziniz.
 2. Output menüsünden Mark Output Area komutuyla resme dönüştürmek istediğiniz alanı işaretleyiniz. İşaretlenmiş alanı iptal etmek için Output menüsünden Mark Output Area komutu tekrar seçip, seçili alana tıklayınız.

3.Output menüsünden Export Bitmap seçiniz. Üst görünüşü resim olarak kaydetmek için Top Silk seçiniz.

4.Output menüsünden Export Bitmap seçiniz. Alt görünüşü (baskı devre) resim olarak kaydetmek için Bottom Copper seçiniz

 

İşlem basamakları:

 1. Baskı devreyi çiziniz.

2.Tools menüsünden Power Plane Generator seçerek ada yöntemini otamatik olarak uygulayınız. (40th)

3.Kalan iç kısımları araç çubuğundan Zone Mode seçerek el ile doldurunuz.

 

 

İşlem basamakları:

 1. Baskı devreyi çiziniz.
 2. Dil16 kılıfının bacaklarını DIL Pad Mode dümesini kullanarak  şeklinde düzenleyiniz. İlk haliyle kullanılan padlari 1mm’lik matkap ucuyla deldiğmizde lehim yapacak bakır alan kalmayacaktır. Bu yüzden tüm entegre bacaklarında  DIL Pad Mode kullanılmalıdır.
 3. Baskı devredeki hatalar kırmızı yuvarlakla gösterilir. Sağ alt köşede bunların listesi ve açıklaması vardır. Hataları düzeltebilir veya pasif bırakabilirsiniz.

İşlem basamakları:

 1. Baskı devreyi çiziniz.
 2. Hizalamak istediğiniz elamanları seçip Edit menüsünden Align Objets (Ctrl+A) seçerek Sağ, sol, merkez veya pin sıralı şeklinde hizalayabilkirsiniz.

 

İşlem basamakları:

 1. Baskı devreyi çiziniz.
 2. View menüsünden Mitre (kesik köşeli) veya Unmitre (keskin kenar =900) kullanarak çizimler yapabilirsiniz.

 

 

İşlem basamakları:

 1. Baskı devreyi çiziniz.
 2. Edit Layer Colours/Visibility düğmesi tıklayrak sayfa ve çizim renklerini değiştirebilirsiniz.

 

İşlem basamakları:

 1. Baskı devreyi çiziniz.
 2. View menüsünden Toolbar Configuration tıklayarak araç çubuklarını aktif veya pasif yapabilirsiniz.

 

 1. Devreyi çiziniz.
 2. Terminal mode düğmesinden Ground (şase=toprak=0V) alınız.
 3. Probemode düğmesini kullanarak A, B, C noktalarının voltajını ölçünüz.
 4. Probemode düğmesini kullanarak A noktasının akımı ölçünüz.

Voltaj ve akım değerlerini tablolardaki ilgili alanlara yazınız

 1. V=I.R Ölçülen
  A B C
  Gerilim değeri
  I1
  Akım değeri