LM35 sıcaklık sensörü 4-20 V ile beslenebilmektedir. Çıkış ucu ise 25 °C’de 250 mV gerilim vermektedir. Bu değer her 1 °C’de 10 mV değişim göstermektedir. Görsel 2.5’deki devrede potansiyometre ile Vref noktasındaki gerilim ayarlanarak sıcaklık alarm değeri belirlenir. (örnek: 280 mV   28 °C) LM35’in sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa (Vref değerine) ulaştığında LED yanacaktır.

Görsel 2.5: LM35’li sıcaklıkta çalışan devre

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
LM35 (TO-92 kılıf) 1 adet
Opamp LM358(DIL-08 kılıf) 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Direnç 1k 1 adet
Direnç 10k 2 adet
Potansiyometre 1k 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

 1. Görsel 2.5’Tteki devreyi kurunuz.
 2. Voltmetreyi Vref noktasına bağlayınız.
 3. Potansiyometreyi ayarlayarak Vref=500mV (50 )yapınız.
 4. LED’in durumunu Tablo 2.5 yazınız.
 5. Voltmetreyi Vg noktasına bağlayınız.
 6. LM35’i ısıtınız. Vg>Vref olduğunda LED’in durumunu Tablo 2.5 yazınız.
 7. Devreyi 35 °C’de fan çalıştıracak şekilde tasarlayınız.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 2.5: LM35’li Sıcaklıkta Çalışan Devre

LM35 LED’in Durumu (Yanık / Sönük)
Oda sıcaklığında  
Isıtıldığında  

 

                SORULAR

 1. LM35 çıkışı doğrusal (lineer) mıdır?
 2. LM35 25 °C’de 250 mV, 30 °C’de 300 mV veriyorsa 40 °C’de kaç mV verir? Deneyip gözlemleyiniz.
 3. Sıcaklık ve ısı kavramlarını açıklayınız?

 

 1. LM35 Çıkışı Doğrusal (Lineer) midir?
 • Evet, LM35 sıcaklık sensörünün çıkışı doğrusaldır. Bu sensör, sıcaklık değerine doğrudan bağlı olan bir analog gerilim üretir. Sensör ısındıkça çıkış gerilimi düzenli bir şekilde artar ve bu artış genellikle sıcaklık değişimine doğrusal olarak bağlıdır.
 1. LM35 25 °C’de 250 mV, 30 °C’de 300 mV Veriyorsa 40 °C’de Kaç mV Verir?
 • LM35 sensörü, sıcaklık değerine doğrudan bir gerilim değeri üretir. Lineer bir artışla ısı arttıkça gerilim de artar. Eğer 25 °C’de 250 mV, 30 °C’de 300 mV veriyorsa, aradaki fark 50 mV’dir (300 mV – 250 mV). 1 °C’lik artışa karşılık 50 mV’lik bir değişim olduğunu varsayarsak, 40 °C’de sıcaklık 250 mV’ye 250 + (1 °C x 50 mV) = 300 mV olur.
 1. Sıcaklık ve Isı Kavramları
 • Sıcaklık: Bir maddenin içkin kinetik enerjisi ile ilişkilendirilen bir ölçüdür. Atomların veya moleküllerin hareket enerjileri sıcaklıkla doğrudan ilişkilidir. Sıcaklık, genellikle Celsius (°C) veya Kelvin (K) birimleriyle ölçülür.
 • Isı: Maddenin enerji transferiyle ilişkilidir. Isı, bir sistemden diğerine enerji transferi olarak tanımlanır. Isı, sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan bir enerji akışıdır ve genellikle kalorimetri veya termodinamik gibi alanlarda incelenir. Isı genellikle Joule (J) veya kalori gibi enerji birimleriyle ölçülür. Isı, bir nesnenin sıcaklığını etkileyebilir ancak sıcaklık ve ısı farklı kavramlardır. Isı, bir enerji akışıdır; sıcaklık ise enerjinin bir ölçüsüdür.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler