Görsel 3.13’teki karşılaştırıcı devresinde kazanç en yüksek düzeydedir. Bu nedenle çıkışta en yüksek voltaj (besleme voltajına yakın) görünecektir. Çıkış voltajının işaretini ise (+ veya -) iki girişten hangisi büyükse onun işaretini alacakır.

Sabit voltaj verilen uç referans kabul edilir. Devrede eviren giriş (2 nolu uç) 3,3 V ile sabitlenmiştir.

Potansiyometreyi B konumuna yaklaştırdıkça evirmeyen giriş (3 nolu uç) 0V’a yaklaşacaktır. Vg 3,3 V’tan küçük olduğunda çıkış eviren girişin işaretini alacak, yaklaşık Vç=-11 V olacaktır. Doğru polarma olan D2 diyodu yanacaktır. Potansiyometreyi A konumuna yaklaştırdıkça evirmeyen giriş (3 nolu uç) 6 V’a yaklaşacaktır. Vg 3,3 V’tan büyük olduğunda çıkış evirmeyen girişin işaretini alacak, yaklaşık Vç=11 V olacaktır. Doğru polarma olan D3 diyodu yanacaktır.  Vg=Vref=3,3 V olursa fark sıfır olacağından çıkış da 0 V olacaktır.

Görsel 3.13 Karşılaştırıcı devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
         
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 1k 1 adet
Direnç 10k 2 adet
Potansiyometre 10k 1 adet
Diyot 1N4728A (3,3 V Zener) 1 adet
LED Kırmızı 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 3.13’teki devreyi kurunuz.
  2. Voltmetreyi Vg ve Vç noktalarına bağlayınız.
  3. Potansiyometreyi A noktasına yaklaştırınız.
  4. Voltmetreyle ölçülen değerleri ve LED’lerin durumunu Tablo 3.6’ya yazınız.
  5. Potansiyometreyi B noktasına yaklaştırınız.
  6. Voltmetreyle ölçülen değerleri ve LED’lerin durumunu Tablo 3.6’ya yazınız.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 3.6:Karşılaştırıcı Devrede Ölçme

Potansiyometre Vg Aktif LED (D2/D3)
A noktasında      
B noktasında      

 

                SORULAR

  1. Karşılaştırıcının kazancı nedir?
  2. Eviren veya evirmeyen girişten birini referans seçebilir miyiz?

 

 

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler