void setup() {            // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı fonksiyon. (Bir kez çalışır.)
  pinMode(13, OUTPUT);    //13 numaralı pin çıkış olarak ayalandı.
}
void loop() {             // Loop sonsuz döngüsü
  digitalWrite(13, HIGH); //13 numaralı pinden 5 V (digital 1) gönderildi.
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
  digitalWrite(13, LOW);  //13 numaralı pin 0 V'a (GND) çekildi. (digital 0)
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
}

3 Responses

 1. [code]
  // the setup function runs once when you press reset or power the board
  void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  }

  // the loop function runs over and over again forever
  void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000); // wait for a second
  }
  [/code]

 2. ardunio da bir buton ile 3 led yakma projesinde yardımcı olabilir misiniz? Sırası ile butona 1 kez basıldığında 1. led yanacak diğer iki led sönük olacak 2. kez bastığımızda 1. ve 3 led sönecek 2. led yanacak 3. kez bastığımızda 1 ve 2. led sönecek 3. led yanacak. döngü bu şekilde sürekli tekrar edecek.

  • Biz de bu tarz ödevleri öğrencilere veriyoruz. bu sizin göreviniz. Burada teknik konularda yardımcı olabilirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler