adc 0804

Malzeme Listesi:

 • ADC0804
 • 150pf
 • 10kΩ
 • 10kΩ pot
 • 8×220Ω
 • 8xLed
 • Buton

İşlem Basamakları

1)      Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız.

2)      Devre elemanlarının boyutuna göre en uygun baskı devreyi çiziniz.

3)      Elemanların yerleşimini yapınız.

4)      Devreye 5V ile enerji veriniz, “S” butonuna  basıp bırakınız. Ledlerden yananların  olması gerekir.Hiç led yanmıyorsa devre enerjisini  kesip yeniden kontrol ediniz. Ledlerden  yananlar olduğunda sonraki işlem basamağına geçebilirsiniz.

5)      DC voltmetreyi eksi uç ile Vin(entegrenin 6. ayağı) arasına bağlayınız. Buradaki gerilim 0 volt olacak şekilde potansiyometreyi ayarlayınız.

6)      “S” butonuna basıp bıraktığınızda ledlerin hepsinin sönmüş olması gerekir.

7)      Potansiyometre ile Vin gerilimini artırıp butona basınız. Aşağıdaki tabloya voltmetre de ölçülen gerilim değerini ve yanan ledler için “1”, sönük ledler için “0” yazınız. Bu işlem basamağını 10 defa tekrarlayınız.

8)      Tabloda her ölçüm için alınan led bilgilerine göre dijital çıkış değerlerini onluk sayı sistemine çevirerek yazınız.adc tablo

 

Örnek:
 • Devre 28=256 bittir.
 • Her bir bite karşılık gelen voltaj değeri 5V/256=0,019V’tur.
 • (00111001)2=(57)10
 • Vin=57×0,019V=1,11V’tur.ADC uygulaması

Categories:

Tags:

4 Responses

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler