Görsel 4.16’daki devrede R4 ve R5 dirençleri kazancı belirlerken R1-C1-R2 alçak geçiren filtreyi (1 KHz altı), […]
Görsel 4.15’deki devrede R4 ve R3 dirençleri kazancı belirlerken R1 ve C1 yüksek geçiren filtreyi, R2 […]
Görsel 4.14’deki devrede R2 ve R3 dirençleri kazancı belirlerken R1 ve C1 yüksek geçiren filtreyi oluşturmaktadır. […]
Görsel 4.13’deki devrede R2 ve R3 dirençleri kazancı belirlerken R1 ve C1 alçak geçiren filtreyi oluşturmaktadır. […]
Schmitt Trigger devresi iki eşik gerilimine sahip bir devredir. AC veya karışık analog sinyali çıkışta ya […]
Görsel deki devre kare dalganın düşük seviyesinde TR1 transistörü kesimde olduğunda C2 kondansatörü R2 üzerinden şarj […]
Görsel deki devrede kare dalganın yüksek seviyesinde TR1 transistörü iletime geçer, TR2 transistörü kesimdedir.  C2 kondansatörü […]
Görsel deki devrelerde giriş sinyalininin şekli değişmeksizin DC gerilim kaynağının değeri kadar yukarı veya aşağı gerilim […]
Görsel deki devrelerde DC gerilim kaynağının değeri kadar yukarı veya aşağı gerilim seviyesi kırpılır. Polarmasız devrelerde […]
Görsel ’daki devrede C2 kondansatörü R1 ve potansiyometrenin Ra kısmından D1 üzerinden şarj olur. C2 kondansatörü […]
Dersler