Görsel 3.15’teki devrede NTC kullanılarak yapılan karşılaştırıcı devre görülmektedir. Referans olarak evirmeyen giriş potansiyometre ile 3 V’a ayarlanmıştır. ODA sıcaklığında yaklaşık 10 kΩ’luk dirence sahip NTC ucunda yaklaşık 6 V’luk bir gerilim düşer. Eviren girişteki 6 V evirmeyen girişteki 3 V’tan büyük olduğun için karşılaştırıcının çıkışı negatif olur. Ters polarma olan LED sönük durumdadır. NTC ısıtıldığında direnci düşer. NTC üzerindeki gerilim de düşer. NTC üzerindeki gerilim (Vg) 3 V’un altına düştüğünde Eviremeyen giriş, eviren girişin gerilim değerinden büyük olacağından çıkış pozitif olur ve LED yanar.

Görsel 3.15: Ntc’li karşılaştırıcı devre

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
         
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 1k 1 adet
Direnç 10k 2 adet
Potansiyometre 10k 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
NTC 10k 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Ntc’nin oda sıcaklığında ve ısıtıldığında (havya kullanabilirsiniz) direnç değerini ölçüp Tablo 3.9’a yazınız.
  2. Görsel 3.15’teki devreyi kurunuz.
  3. Voltmetreyi evirmeyen girişe bağlayıp (Vref) 3V olacak şekilde potansiyometreyle ayarlayınız.
  4. Voltmetreyi eviren girişe (Vg) bağlayınız. Ntc oda sıcaklığında ve ısıltıldığında Vg noktasındaki gerilimi ve LED’in durumunu Tablo 3.10’a yazınız.
  5. Potansiyometreyle Vref değerini değiştirerek Ntc’nin sıcaklığa verdiği tepkiyi gözlemleyiniz.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 3.9: Ntc’nin Direncini Ölçme

NTC
Normalde  
Isıtıldığında  

 

Tablo 3.10: Ntc Üzerine Düşen Gerilim

NTC Vg LED (Yanık/Sönük)
Normalde    
Isıtıldığında    

 

                SORULAR

  1. Oda sıcaklığında yanan LED’in sıcaklık artınca sönmesi için devrede nasıl değişiklikler yapılabilir? Devreyi ters çalışacak şekilde tasarlayınız.
  2. Eviren ve evirmeyen uçlardan hangisi Vg, hangisi Vref seçilmiştir?

 

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler