MQ-2_5110_EKRANLI _PCB ares dosyası

kodlar:

#include <LCD5110_Graph.h> //Kütüphaneyi projeye dahil ettik.
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);
extern unsigned char TinyFont[];
extern uint8_t BigNumbers[];
int maxval = 0;
int birasayisi =0;

void setup() {
myGLCD.InitLCD();
}

void loop() {
int alkol = analogRead(A5);
int alkol_grafik = map(alkol,0,1023,2,81);

myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(BigNumbers);
myGLCD.printNumI(alkol,10,10);
myGLCD.setFont(TinyFont);
myGLCD.print(“ALKOL METRE”, CENTER, 0);

cerceve(); // Progressbar çerçevesi çizdirilir.
yuzde_dolum(alkol_grafik);

if (alkol > maxval) { //Maksimum ölçüm değerini elde ediyoruz.
maxval = alkol;
}
if (maxval < 100) {
birasayisi = 0;
}
if (maxval > 100 && maxval < 160) {
birasayisi=1;
}
if (maxval > 161 && maxval < 200) {
birasayisi=2;
}
if (maxval > 201 && maxval < 230) {
birasayisi=3;
}

myGLCD.print(“MAX: “, 55, 15); // Maksimum ölçüm değerini ekrana yansıtıyoruz.
myGLCD.print(“GAZ DURUM: “, 55, 25); //Mevcut alkol ölçümünün kaç 50cl’lik biraya denk geldiğini yansıtıyoruz..
myGLCD.printNumI(maxval, 72, 15);
myGLCD.printNumI(birasayisi, 75, 25);
myGLCD.update();
delay(100);
}

void cerceve(){ //ProgressBar’ın çerçevesini çizdiriyoruz.

myGLCD.drawRect(2, 38, 81, 47);
myGLCD.update();
}

void yuzde_dolum(int yuzde){ //ProgressBar algoritması.. Aslında birbirine paralel uzayan kısalan çizgilerden ibaret…
myGLCD.drawLine(2, 39, yuzde, 39);
myGLCD.drawLine(2, 40, yuzde, 40);
myGLCD.drawLine(2, 41, yuzde, 41);
myGLCD.drawLine(2, 42, yuzde, 42);
myGLCD.drawLine(2, 43, yuzde, 43);
myGLCD.drawLine(2, 44, yuzde, 44);
myGLCD.drawLine(2, 45, yuzde, 45);
myGLCD.drawLine(2, 46, yuzde, 46);
}

One response

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler