GİRİŞ : Kararsız multivibratörler R-C değerlerine bağlı olarak düzenli aralıklarla kare dalga sinyal üreten osilatörlerdir. Bu özelliklerinden faydalanılarak çeşitli tetikleme ve kontrol devrelerinde kullanılabilir.

Genellikle çift çıkışlı olarak kullanılırlar. Transistorün birinin iletime geçmesi durumunda diğerinin kesime gitmesi mantığına göre çalışır. Böylece çıkışlardan birisi aktif iken diğeri aktif değildir.

DEVRENİN ÇALIŞMASI :

S1 anahtarı kapatılarak devreye enerji uygulandığında tolerans farklılığından dolayı transistörlerden biri iletime diğeri kesime gider. Örneğin T1 iletken olduğunda bir süre sonra C2 deşarj, C1 şarj olur. Bu nedenle T1 kesime T2 iletime gider. T2 iletime gittiğinde C1 deşarj, C2 şarj olmaya başlar. Kısa bir süre sonra T1 yeniden iletime T2 ‘de tekrar kesime gider. Ve bu olaylar tekrarlanır. Transistörlerin sırayla iletime ve kesime gitmesi kollektöründe kare dalga sinyalin oluşmasını sağlar.

Biz bu devremizde çıkışların aktif veya pasif olma durumunu ledler yardımıyla görsel hale getirilmiş halini uygulayacağız. Böylece hangi çıkışın aktif hangi çıkışın pasif olduğunu gözlemleme imkanı bulacağız. Çıkış aktif iken led yanmaz, pasif iken ise yanar. Bu durum kondansatör kapasitelerine göre belli hızda sıralı bir şekilde devam eder. Yani kondansatör şarj olurken bağlı olduğu transistör iletimde, kondansatör deşarj olurken bağlı olduğu transistor ün beyzine ters sinyal geleceği için transistör kesimdedir.

 

BC237-238

 

Malzeme Listesi:

  • 2xBC237
  • 2x100uf/16V
  • 2x1kΩ
  • 4,7kΩ
  • 2xLed

İşlem Basamakları:
1. Gerekli malzemeleri temin ediniz.
2. Bread Board üzerinde devre bağlantı şekline göre devreyi kurunuz.
3. Devreyi kurarken Bread Board bağlantı yollarına ve eleman özelliklerine dikkat ediniz.
4. Devreyi kurduktan sonra öğretmen gözetiminde devreye enerji veriniz.
5. Ledlerin sırasıyla yanıp söndüğünü gözlemleyiniz.

flip flop devresi isis devresi

flip flop ares devresi

Categories:

Tags:

8 Responses

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler