Görseldeki devrede giriş sinyali işlemsel yükseltecin eviren (-) girişinden uygulandığından giriş ile çıkış sinyali arasında   faz farkı oluşur. Bu yüzden devre eviren yükselteç olarak adlandırılır. Devredeki RF geri besleme direnci, R1 ise giriş direncidir. Bu dirençlerin oranı kazancı belirlemektedir. Eviren yükseltecin kazancı  formülüyle hesaplanır. Formüldeki (-) işareti çıkışın girişe göre    terslendiğini göstermektedir. Kazanç ayrıca     formülüyle de hesaplanabilir. Kazanç ne kadar yüksek olursa olsun çıkış gerilimi besleme geriliminden fazla olamaz.

Görsel 3.3: Eviren yükselteç devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
         
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 10k 1 adet
Direnç 22k 1 adet
Direnç 33k 1 adet
Direnç 47k 1 adet
Direnç 100k 1 adet

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 3.3’teki devreyi kurunuz.
  2. Sinyal jeneratörü ile Vg ucundan 1Vpp ve 1KHz’lik AC sinyal uygulayınız.
  3. Osilaskobun birinci kanalını Vg noktasına (giriş ucu), ikinci kanalını Vç noktasına (çıkış ucu) bağlayınız.
  4. Osilaskopla ölçtüğünüz Vç değeri Tablo 3.1’e yazınız, giriş ve çıkış sinyallerini ayrılan yerlere çiziniz.
  5. Giriş sinyalini değiştirmeden RF geri besleme direncini 33k yaparak çıkış gerilim değerini Tablo 3.1’e kaydediniz.
  6. Giriş sinyalini 2 Vpp yapıp, RF direncini 47k ve 100k dirençlerle değiştirerek çıkış gerilim değerini Tablo 3.1’e kaydediniz.
  7. Kazanç değerlerini hesaplayarak Tablo 3.1’e yazınız.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 3.1: Çıkış Genliğini Ölçme

Vg R1 RF Kazanç (Vç/Vg) Kazanç

-(RF/R1)

1Vpp 10k 22k      
1Vpp 10k 33k      
2Vpp 10k 47k      
2Vpp 10k 100k      

 

                SORULAR

  1. Giriş ve çıkış arasındaki faz farkı nasıldır?
  2. Devredeki RF direncinin görevi nedir?
  3. Tablo 3.1’de hesaplanan kazanç değerleri eşit midir? Neden?

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler