AMAÇ: Karşılıklı çağırma tesisatını kurmak ve çalıştırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.

GİRİŞ: İki ayrı yerde bulunan kişilerin haberleşmesi için kullanılan bu devrede bulunan I no.lu zil ile II no.lu buton, birinci kişinin bulunduğu yerdedir. II no.lu zil ile I nolu buton ise diğer kişinin bulunduğu yerdedir. Birinci kişi I no.lu butona bastığında diğer taraftaki bir no.lu zil çalar ve o kişiyi haberdar eder. Aynı zamanda II no.lu butona basıldığında da II no.lu zil çalar. İki kişi birbirini haberdar etmek amacı ile bu devreyi, konuşmak için ise telefon veya diyafon tesisini kullanırlar.

Karşılıklı Çağırma Tesisatı açık şemaKarşılıklı Çağırma Tesisatı kapalı şema

İŞLEM BASAMAKLARI:

  1. Çizdiğiniz devre şemasına göre yapacağınız temrinde kullanılacak araç, gereç ve malzemeleri temin ediniz.
  2. Plançete üzerinde zil ve butonların yerlerini belirleyiniz.
  3. Açık şemaya göre iletkenleri borular içerisine döşeyiniz (Gerekli uzunluktaki iletkenleri, bir önceki temrinde söktüğünüz iletkenler arasından bulunuz).
  4. Buatlar içerisinde gerekli ekleri alınız.
  5. Butonları ve zilleri uygun ağaç vidası ile yerlerine monte ediniz.
  6. İletkenlerin uçlarını soyarak zil ve buton klemenslerine bağlayınız.
  7. Devreye öğretmeniniz denetiminde enerji vererek çalıştırınız.
  8. İşinizi teslim ettikten sonra zil, buton ve iletkenleri dikkatlice sökünüz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI:

  1. I ve II no.lu butonlara aynı anda basılırsa ne olur?
  2. Devre kurulurken yanlışlıkla zil yerine buton, buton yerine zil bağlanırsa ne olur?

 

Categories:

Tags:

One response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler