AMAÇ: Karşılıklı çağırma tesisatını kurmak ve çalıştırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.

GİRİŞ: İki ayrı yerde bulunan kişilerin haberleşmesi için kullanılan bu devrede bulunan I no.lu zil ile II no.lu buton, birinci kişinin bulunduğu yerdedir. II no.lu zil ile I nolu buton ise diğer kişinin bulunduğu yerdedir. Birinci kişi I no.lu butona bastığında diğer taraftaki bir no.lu zil çalar ve o kişiyi haberdar eder. Aynı zamanda II no.lu butona basıldığında da II no.lu zil çalar. İki kişi birbirini haberdar etmek amacı ile bu devreyi, konuşmak için ise telefon veya diyafon tesisini kullanırlar.

Karşılıklı Çağırma Tesisatı açık şemaKarşılıklı Çağırma Tesisatı kapalı şema

İŞLEM BASAMAKLARI:

 1. Çizdiğiniz devre şemasına göre yapacağınız temrinde kullanılacak araç, gereç ve malzemeleri temin ediniz.
 2. Plançete üzerinde zil ve butonların yerlerini belirleyiniz.
 3. Açık şemaya göre iletkenleri borular içerisine döşeyiniz (Gerekli uzunluktaki iletkenleri, bir önceki temrinde söktüğünüz iletkenler arasından bulunuz).
 4. Buatlar içerisinde gerekli ekleri alınız.
 5. Butonları ve zilleri uygun ağaç vidası ile yerlerine monte ediniz.
 6. İletkenlerin uçlarını soyarak zil ve buton klemenslerine bağlayınız.
 7. Devreye öğretmeniniz denetiminde enerji vererek çalıştırınız.
 8. İşinizi teslim ettikten sonra zil, buton ve iletkenleri dikkatlice sökünüz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI:

 1. I ve II no.lu butonlara aynı anda basılırsa ne olur?
 2. Devre kurulurken yanlışlıkla zil yerine buton, buton yerine zil bağlanırsa ne olur?

 

Karşılıklı çağırma tesisatı, genellikle evlerde veya işyerlerinde kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, iki farklı bölüm arasında iletişimi sağlar. Örneğin, bir kişi odasında bulunuyorsa ve dışarıdaki biriyle iletişim kurmak istiyorsa, bu tür bir tesisat kullanılır.

İhtiyacınıza göre, kablosuz veya telli bir karşılıklı çağırma sistemi kurabilirsiniz. İlk olarak, hangi türü tercih ettiğinizi belirlemeniz önemlidir.

Telli Karşılıklı Çağırma Sistemi

Bu sistem telli bir bağlantı kullanır. Bir oda içindeki kişi bir düğmeye basarak dışarıdaki kişiyi çağırabilir. Dışarıdaki kişi de bu çağrıyı yanıtlamak için bir düğme veya zil kullanır.

Kablosuz Karşılıklı Çağırma Sistemi

Bu sistem kablosuz teknoloji kullanır. Genellikle bir verici ve bir alıcıdan oluşur. Bir oda içindeki kişi, vericiyi kullanarak dışarıdaki kişiyi çağırır. Dışarıdaki kişi de alıcıyı kullanarak çağrıyı yanıtlar.

Hangi sistemi tercih ederseniz edin, genel olarak iki temel bileşen vardır:

 1. Çağrı Gönderici (Transmitter): Odadaki kişi bu cihazı kullanarak dışarıdaki kişiyi çağırır.
 2. Çağrı Alıcı (Receiver): Dışarıdaki kişi bu cihazı kullanarak çağrıyı yanıtlar.

Kurulum ve bağlantılar, seçtiğiniz sistemin modeline göre değişebilir. Kullanıcı kılavuzları, cihazın doğru şekilde kurulmasına yardımcı olacaktır.

Bu tip bir tesisatın profesyonel bir elektrikçi tarafından kurulması ve bağlantıların güvenli bir şekilde yapılması önemlidir. Ayrıca, her iki tarafta da cihazların doğru çalıştığından emin olun. Bu şekilde, iletişim sorunsuz bir şekilde sağlanabilir.

Categories:

Tags:

One response

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler