Görsel 2.8’deki piezoelektrik sensör üzerine değişen basınç uygulandığında (parmakla bas-çek şeklindeki tekrarlar) sensör uçlarında oluşan küçük değerlikli değişken gerilim diyotlarla doğrultularak kondansatör üzerinde biriktirilir. Butona basıldığında kondansatör üzerindeki gerilim kısa süreliğine LED’i yakacaktır.

Görsel 2.8: Piezo sensörlü devre

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Piezo Sensör Piezo Disk – Kablolu – 15 mm Çap 1 adet
Diyot 1N4148  4 adet
Kondansatör 22uf/16V 1 adet
Buton Push buton (Başlatma) NO 1 adet
LED Kırmızı 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

 1. Görsel 2.8’teki devreyi kurunuz.
 2. Piezo disk üzernine parmakla birkaç defa bas çek yapınız. Basınçla üretilen elektrik kondansatörde depolanacaktır.
 3. Butona basınız. Kondansatör üzerinde biriken gerilim LED’i yakacaktır.
 4. Adımları tekrarlayarak devrenin çalışmasını gözlemleyiniz.

 

                SORULAR

 1. Devredeki hangi eleman enerji üretmektedir?
 2. Devredeki hangi eleman enerji depolamaktadır?
 3. Piezo sensör ile üretilen elektrik enerjisi kaynak olarak kullanılmaya yeterli midir?
 4. Devredeki diyotların görevi nedir?

 

Devrenin hangi elemanların enerji ürettiği, depoladığı, ve diğer elemanların görevleri şu şekildedir:

 1. Enerji Üreten Eleman: Devredeki enerji üreten eleman genellikle bir güneş paneli, piezoelektrik sensör veya bir jeneratördür. Bu elemanlar çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üretebilirler.
 2. Enerji Depolayan Eleman: Devredeki enerji depolayan eleman genellikle bir bataryadır. Batarya, birçok elektronik devrede elektrik enerjisi depolamak için kullanılır. Bu, elektrik enerjisinin depolanması ve ihtiyaç olduğunda kullanılabilmesi anlamına gelir.
 3. Piezo Sensör ile Üretilen Elektrik Enerjisi ve Kullanımı: Piezoelektrik sensörler, mekanik stres veya titreşimlerden kaynaklanan küçük elektriksel potansiyel üretirler. Bu potansiyel genellikle düşük güçte olur ve genellikle düşük güçteki cihazları çalıştırmak veya düşük güçteki sensörleri beslemek için kullanılır. Yeterlilik, sensörün boyutu, tipi, ve kullanılacak cihazın enerji gereksinimlerine bağlıdır.
 4. Diyotların Görevi: Devredeki diyotlar, elektrik akımının yönünü kontrol etmek ve belirli bir yönde akmasını sağlamak için kullanılır. Diyotlar, akımın tek yönde akmasını sağlayarak devrede istenmeyen geri akımları önler. Bu, güç kaynağından alınan veya sensörlerden gelen akımın düzenlenmesine yardımcı olur.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler