https://youtu.be/NAeq-ZlcU7U
: 0 ve 5 volt arasındaki gerilimin değerinin ölçülmesi için analogRead fonksiyonu kullanılmalıdır. Fakat bu fonksiyon, tüm pinler için kullanılamaz. Bu fonksiyonun kullanılabileceği özel pinler vardır. Bunlara analog pinler denir ve genellikle A harfi ile başlarlar: A0, A1, A2… gibi. Kullanılan Arduino türüne göre bu pinlerin sayısı değişiklik gösterir. Arduino Uno’da 6, Arduino Nano’da 8, Arduino Mega’da 16 tane analog giriş bulunur.
Bir pot ile 0-5V arasındaki gerilim değerini A3 girişinden okuyalım. Pot’un orta ucunda 0 ve 5 volt arasında değişen analog bir sinyalimiz vardır. Bu sinyalin dijital sinyale çevrilmesi için Arduino’da 10 bitlik bir saklayıcı bulunmaktadır. Bu saklayıcı 0 volt giriş için 0, 5 volt giriş için ise 1023 değerini almaktadır. Bu artış doğrusaldır yani girişteki 0,005 voltluk bir değişim saklayıcının değerini bir artırmaktadır. Örneğin sinyal girişimiz 3,3 volt ise okuyacağımız değer yaklaşık olarak 675’tir. ADC, 0 ve 5 volt arasındaki sinyali oranlayarak 0 ve 1023 arasında sayısal bir değer döndürmektedir

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop() {
  int pot = analogRead(A3);
  float gerilim = (5 / 1023) * pot;
  Serial.print(gerilim);
  Serial.println(" Volt");
}

const byte cikisPini = 13;

void setup() {
  Serial.begin(9600); //Seri iletişim başlatıldı.
  pinMode(cikisPini, OUTPUT);
}

void loop() {
  int analogGirisDegeri = analogRead(A0); //A0 girişinden okunan 0-1023 arası veriyi analogGirisDegeri değişkenine yükle.
  Serial.println(analogGirisDegeri); //analogGirisDegeri değişkeninin içeriğini yazdır.
  if (analogGirisDegeri < 800) { // Karşılaştırma satırı.
    digitalWrite(cikisPini, HIGH); // Karşılaştırma geçerliyse yapılacaklar.
  }
  else { // Karşılaştırma geçerliyse değilse yapılacaklar.
    digitalWrite(cikisPini, LOW);
  }
}

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler