Görsel 3.21’deki toplayıcı devresi eviren yülkseltece birden fazla giriş uygulanması ile oluşur. Girişlerin sayısı istenildiği kadar arttırılabilir, herhangi bir sınırlama yoktur. Her bir giriş için çıkış, RF direnciyle birlikte o girişin direncine bağlıdır. Devrede P1 ve P2 potansiyometreleriyle ayarlanan Vg1 ve Vg2 gerilimleri devredeki kazanç bir olduğundan girişler toplanarak çıkışa aktarılır. Girişler eviren girişten verildiğinden çıkış gerilimi, giriş gerilimlerinin toplamının tersidir. Tüm işlemsel yükselteçli devrelerde olduğu gibi toplayıcı devre çıkış gerilimi besleme gerilimini geçemez.

Görsel 3.21: İşlemsel yükselteçli toplayıcı devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 10k 3 adet
Direnç 22k 1 adet
Direnç 33k 1 adet
Direnç 47k 1 adet
Direnç 4,7k 1 adet
Potansiyometre 10k 2 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 3.21’deki devreyi kurunuz.
  2. Voltmetreyi Vg1 ve Vg2 noktalarına bağlayınız.
  3. Vg1 ve Vg2  gerilimlerini sırasıyla Tablo 3.14’teki değerler  olacak şekilde P1 ve P2 potansiyometreleriyle ayarlayınız.
  4. Vç noktasındaki gerilimleri ölçüp Tablo 3.14’e yazınız.
  5. Farklı RF direnç değerlerini kullanarak çıkışı gözlemleyiniz.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 3.14: Vç Gerilimini Ölçme

Vg1 Vg2
2 V 1 V  
4 V 3 V  
6 V 5 V  
8 V 7 V  

 

                SORULAR

  1. Vç neden hep negatif (-) çıkmaktadır?
  2. Vg2 noktasının potansiyometre ile bağlantısını kesilip işlemsel yükseltecin 4 numaralı bacağına bağlanırsa (-12 V verilirse) çıkış işareti ne olur?
  3. Görsel 3.21’de R1 ve R2 dirençleri 1k seçilirse eviren ve evirmeyen girişler için kazanç ne olur?

 

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler