Schmitt trigger devresi girişindeki sinüs veya karışık dalga şeklini çıkışında kare dalga olarak veren devredir. İki eşik gerilimine sahip devrenin histeresis aralığını R1 ve R2 dirençleri belirler. Eşik seviyelerinden biri pozitife geçme değerini belirlerken diğeri negatife geçme değerini belirler. Dirençlerin oranı artıkça iki eşik gerilimi arasındaki fark artar.

Görsel 3.34: İşlemsel yükselteçli Schmitt trigger

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Opamp 741 (DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 10k 4 adet
Direnç 100k 3 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 3.34’deki devreyi kurunuz.
  2. Sinyal jeneratörünü Vg noktasına bağlayınız. Vg noktasından 5 Vpp – 1 KHz’lik sinüs dalga sinyal uygulayınız.
  3. Osilaskobu Vç noktasındaki bağlayıp çıkış sinyalini gözlemleyiniz.

 

                SORULAR

  1. Giriş ve çıkış sinyalinin hangisi analog hangisi dijitaldir?

Analog sinyal sürekli ve değişken bir değer aralığına sahipken, dijital sinyal ise belirli zaman aralıklarında sabit, kesikli değerlerle ifade edilir.

Giriş sinyali analog ya da dijital olabilir. Örneğin, bir mikrofonun aldığı ses dalgaları analogdur çünkü sürekli bir dalga formunu temsil eder. Bir düğmeye basma işlemiyle gelen sinyal ise genellikle dijitaldir çünkü basıldığında 1 (açık) ya da 0 (kapalı) gibi kesikli değerlerle temsil edilir.

Çıkış sinyali de benzer şekilde analog ya da dijital olabilir. Örneğin, bir hoparlörden gelen ses dalgaları genellikle analogdur çünkü ses sürekli olarak değişen dalga formları şeklinde iletilebilir. Bir bilgisayarın işlemci çıkışı ise genellikle dijitaldir çünkü bu sinyal 1 ve 0’lardan oluşan dijital kodlarla ifade edilir.

Analog sinyaller sürekli değerlerle ifade edilirken, dijital sinyaller ise belirli aralıklarla kesikli, diğer bir deyişle sayısal değerlerle temsil edilir.

Analog sinyaller sürekli bir aralıkta değişen bir değer setini temsil ederken, dijital sinyaller belirli aralıklarla sabit, kesikli değerlerle ifade edilir. Analog sinyaller genellikle gerçek dünyadaki fiziksel olayları temsil ederken, dijital sinyaller bilgisayarlar ve diğer dijital sistemlerde veri ve bilgi aktarımı için kullanılır.

Örneğin, bir mikrofonun alıcıya ilettiği ses sinyali genellikle analogdur çünkü sürekli olarak değişen ses dalgalarını temsil eder. Bilgisayarın işlemci çıkışı ise genellikle dijitaldir çünkü bu sinyal belirli bir zaman aralığında 1 ve 0’lardan oluşan dijital kodlarla ifade edilir.

Analog sinyaller genellikle gerçek dünyadaki fiziksel süreçleri temsil ederken, dijital sinyaller genellikle sayısal verileri işlemek için kullanılır.

Analog sinyaller sürekli bir aralıkta değişen bir değer setini temsil ederken, dijital sinyaller belirli aralıklarla sabit, kesikli değerlerle ifade edilir. Analog sinyaller genellikle gerçek dünyadaki fiziksel olayları temsil ederken, dijital sinyaller bilgisayarlar ve diğer dijital sistemlerde veri ve bilgi aktarımı için kullanılır.

Örneğin, bir mikrofonun alıcıya ilettiği ses sinyali genellikle analogdur çünkü sürekli olarak değişen ses dalgalarını temsil eder. Bilgisayarın işlemci çıkışı ise genellikle dijitaldir çünkü bu sinyal belirli bir zaman aralığında 1 ve 0’lardan oluşan dijital kodlarla ifade edilir.

Analog sinyaller genellikle gerçek dünyadaki fiziksel süreçleri temsil ederken, dijital sinyaller genellikle sayısal verileri işlemek için kullanılır.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler