Schmitt trigger devresi girişindeki sinüs veya karışık dalga şeklini çıkışında kare dalga olarak veren devredir. İki […]
Enstrümantasyon yükselteçleri, düşük direnç değerleriyle yüksek kazançlar elde edilebilmesi, yüksek giriş empedansı ve ortak modlu sinyalleri […]
Diyotla yapılan doğrultma işleminde diyodun eşik gerilimi olan 0,7 V altındaki gerilimler doğrultulamaz. Bu yüzden işlemsel […]
İntegral alıcı devre girişine uygulanan kare dalga sinyalini çıkışta üçgen dalga sinyali olarak veren devredir. İntegral […]
Türev alıcı devre girişine uygulanan üçgen dalga sinyalini çıkışta kare dalga sinyali olarak veren devredir. Türev […]
Görsel 3.21’deki toplayıcı devresi eviren yülkseltece birden fazla giriş uygulanması ile oluşur. Girişlerin sayısı istenildiği kadar […]
Görsel 3.19’daki çıkartıcı devre girişlerindeki gerilimlerin farkını alıp (Vg2 – Vg1) kazanç kadar yükselterek çıkışa aktaran […]
Görsel 3.17’daki devrede turn off devresi  işlemsel yükseltecin karşılaştırıcı olarak kullanılmasıyla yapılmıştır. Devreye enerji verildiğinde eviren […]
Görsel 3.16’daki devrede turn on devresi  işlemsel yükseltecin karşılaştırıcı olarak kullanılmasıyla yapılmıştır. Devreye enerji verildiğinde  Evirmeyen […]
Görsel 3.15’teki devrede NTC kullanılarak yapılan karşılaştırıcı devre görülmektedir. Referans olarak evirmeyen giriş potansiyometre ile 3 […]
Dersler