const byte LED = 13; //13 numaralı pini LED değişkenine ata.
const byte buton = 2; //2 numaralı pini buton değişkenine ata.
boolean butonDurum; //butonDurum adında boolean değişken oluştur.

void setup() {
  pinMode(buton, INPUT); //2 numaralı girişteki pull-up direncini aktif yap.
  pinMode(LED, OUTPUT); //LED'in bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarla.
}

void loop() {
 // butonDurum = digitalRead(buton); //Butona basıldı (0), basılmadı (1) bilgisini oku.
  digitalWrite(LED, digitalRead(buton)); //butonDurum değişkenindeki bilgiyi tersle, LED'e yaz.
}

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler