Finishing
buton_dijital_giris_pulldown
1
const byte LED = 13; //13 numaralı pini LED değişkenine ata.
2
const byte buton = 2; //2 numaralı pini buton değişkenine ata.
3
boolean butonDurum; //butonDurum adında boolean değişken oluştur.
4
​
5
void setup() {
6
  pinMode(buton, INPUT); //2 numaralı girişteki pull-up direncini aktif yap.
7
  pinMode(LED, OUTPUT); //LED'in bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarla.
8
}
9
​
10
void loop() {
11
 // butonDurum = digitalRead(buton); //Butona basıldı (0), basılmadı (1) bilgisini oku.
12
  digitalWrite(LED, digitalRead(buton)); //butonDurum değişkenindeki bilgiyi tersle, LED'e yaz.
13
}
Seri Monitör


No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Dersler