admin tarafından yazılmış tüm yazılar

Arduino Bluetooth 8 Röle Kontrol

8 li role kontrol ares dosyası

Role_8_kontrol apk dosyası

Kodlar:

String data;
int role1 = 9;
int role2 = 8;
int role3 = 7;
int role4 = 6;
int role5 = 5;
int role6 = 4;
int role7 = 3;
int role8 = 2;

void setup() {
pinMode(role1,OUTPUT);
pinMode(role2,OUTPUT);
pinMode(role3,OUTPUT);
pinMode(role4,OUTPUT);
pinMode(role5,OUTPUT);
pinMode(role6,OUTPUT);
pinMode(role7,OUTPUT);
pinMode(role8,OUTPUT);
digitalWrite(role1,LOW);
digitalWrite(role2,LOW);
digitalWrite(role3,LOW);
digitalWrite(role4,LOW);
digitalWrite(role5,LOW);
digitalWrite(role6,LOW);
digitalWrite(role7,LOW);
digitalWrite(role8,LOW);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
while(Serial.available())
{
delay(10);
data += char(Serial.read());
}
if(data.length() >0) {
Serial.println(data);

if(data == “oneclose”) {digitalWrite(role1,LOW);}
if(data == “oneopen”) {digitalWrite(role1,HIGH);}

if(data == “twoclose”) {digitalWrite(role2,LOW);}
if(data == “twoopen”) {digitalWrite(role2,HIGH);}

if(data == “threeclose”) {digitalWrite(role3,LOW);}
if(data == “threeopen”) {digitalWrite(role3,HIGH);}

if(data == “fourclose”) {digitalWrite(role4,LOW);}
if(data == “fouropen”) {digitalWrite(role4,HIGH);}

if(data == “fiveclose”) {digitalWrite(role5,LOW);}
if(data == “fiveopen”) {digitalWrite(role5,HIGH);}

if(data == “sixclose”) {digitalWrite(role6,LOW);}
if(data == “sixopen”) {digitalWrite(role6,HIGH);}

if(data == “sevenclose”) {digitalWrite(role7,LOW);}
if(data == “sevenopen”) {digitalWrite(role7,HIGH);}

if(data == “eightclose”) {digitalWrite(role8,LOW);}
if(data == “eightopen”) {digitalWrite(role8,HIGH);}

if(data == “allopen”){
digitalWrite(role1,HIGH);
digitalWrite(role2,HIGH);
digitalWrite(role3,HIGH);
digitalWrite(role4,HIGH);
digitalWrite(role5,HIGH);
digitalWrite(role6,HIGH);
digitalWrite(role7,HIGH);
digitalWrite(role8,HIGH);}

if(data == “allclose”){
digitalWrite(role1,LOW);
digitalWrite(role2,LOW);
digitalWrite(role3,LOW);
digitalWrite(role4,LOW);
digitalWrite(role5,LOW);
digitalWrite(role6,LOW);
digitalWrite(role7,LOW);
digitalWrite(role8,LOW);}
data = “”;
}
}

Arduino ile çiçek sulama

Yeşil led yanıyorsa toprak nemlidir. Toprak kuruduğunda kırmızı led yanacak ve nem istenen seviyeye gelinceye kadar motor 5’er saniye aralıklarla 3’er saniye su basacaktır.

Video’daki devrede 5V dalgıç pompa kullanıldığından aşağıdaki devrede besleme girişleri ardunino’dan alınmıştır. 12V motor için harici kaynağı devrenin besleme girişinden verebilirsiniz.

Malzeme Listesi:

 • Arduino Uno
 • Toprak nem sensörü
 • 5V dalgıç pompa
 • BC237
 • 2 x 330Ω
 • 1kΩ
 • kırmızı led
 • yeşil led
 • PCB klemens
 • 5’li dişi header

sulama ares dosyası

Arduino kodları:

#define yesil_led 6
#define kirmizi_led 5
#define motor 3
#define nem_sensoru A0
#define sinir 600
int nem=0;
void setup() {
pinMode(yesil_led,OUTPUT);
pinMode(kirmizi_led,OUTPUT);
pinMode(motor,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
nem=analogRead(nem_sensoru);
Serial.println(nem);
if(nem>sinir)
{
digitalWrite(motor,1);
digitalWrite(kirmizi_led,1);
digitalWrite(yesil_led,0);
delay(3000);
digitalWrite(motor,0);
delay(5000);
}
else {
digitalWrite(motor,0);
digitalWrite(kirmizi_led,0);
digitalWrite(yesil_led,1);
}
}

Arduino RFid okuyucu

 1. İlk önce baskı devre çıkarılır.
 2. arduino ile rfid modülü devreye monte edilir.
 3. MFRC522-1.3.6 klasörü C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries klasörüne kopyalanır.
 4. rfid_kart_okuyucu kodu arduino ya yüklenir.
 5. devre çalıştırılır daha sonra kartımızı okuturuz. (buzzer monte ediliyse bu aşamada sürekli ötecektir.)
 6. kartın kimliği bilgisayarda seriport ekranına yazılır.
 7. kartın kimliğini kopyalayıp bir yere not ediniz.
 8. daha sonra devrenin geri kalan montajını yapınız.
 9. rfid_role_kontrol koduna girip kart numarasını yapıştırın.
 10. kodu arduino ya yükleyin.
 11. devre tamam.

Arduino_rfid dosyaları