https://app.plcsimulator.online/dLtoPkCyUAtbsJSvb6tq
const int butonPin = 2; // Butonun bağlı olduğu pin numarası const int ledPin = 13; […]
#include <EEPROM.h> void setup() {  Serial.begin(9600);  for (int adres = 0; adres < EEPROM.length(); adres++) { […]
Görseldeki devre, bulunduğu ortamın nem ve sıcaklık bilgisini firebase veritabanına yazar. Görseldeki akıllı telefon uygulamasından bu […]
Google firebase kullanımı NodeMCU intenette herhangi bir server üzerinde database kullanılarak kontrol edilebilir. Google firebase ücretsiz […]
Görseldeki devrede NodeMCU ortamdaki kablosuz ağa bağlanmaktadır (STA modu). Seri ekrandan NodeMCU kartının aldığı IP adresi […]
Dersler