5 farklı ASM’yi sadece 1 start butonu kullanarak aşağıdaki tabloya göre çalıştırınız. ( Ör: start butonuna 1 basışta 1. 3. ve 5. Motor çalışacak. start butonuna 2 basışta ise 3. 4. ve 5. Motor çalışacak. )

Bunun için gerekli PLC programını S7-1200’e göre TIA programı ile yaparak PLC’ye yükleyerek çalıştırınız.

Program şemasını ve PLC bağlantı şemasını çiziniz.

5 ASM 1 start butonu

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler