MQ-2_PCB_GÖRÜNÜM ares dosyası

//MQ-2 Gaz sensörünün kullanımı
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 2, 3, 4, 5);
int buzzer=7;
int led=6;
void setup() {
lcd.begin(16,2); //lcdin satır ve sütun bilgisi
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int durum=analogRead(A5);
Serial.print(“Sensör durumu:”);
Serial.println(durum);
delay(500);

if(durum>=250){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(” ACIL DURUM GAZ”);
lcd.setCursor(0,1); //burda gaz kokusu algılandığında uyarı vererek ekranı yarıms aniye arlıklarla kapatıp açacak
lcd.print(” **KACAGI VAR**”);
delay(500);
lcd.clear();
digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delay(300); //burada gaz uyarısı vererek buzzer ve ledi aktif hale getirecektir
digitalWrite(led,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(150);
}
else{
lcd.setCursor(0,0); //yazılacak satırı seçiyoruz
lcd.print(“DURUM GAYET IYI”);
lcd.setCursor(8,1); //eğer gaz kokusu olmadığında buradki komutlar çalışacak
lcd.print(“Gaz Yok”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“=”);
lcd.print(durum);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(“:)”);
digitalWrite(buzzer,LOW);
digitalWrite(led,LOW);
}
}

One response

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler