4017 desimal sayıcı4017 desimal sayıcı (karaşimşek)

4017

 Malzeme Listesi:

 • 4017
 • 10xLed
 • 2×330Ω
 • Buton

decimal_counter_3d

CD4017BC SAYICI DEVRESİ ISIS VE ARES DOSYASI

7493 Binary Sayıcı7493 binary sayıcı27493_dil_pin

 Mazleme Listesi:

 • 7493N
 • 5×330Ω
 • 4xLed
 • Buton

DM7493N BİNARY SAYICI DEVRESİ ISIS DOSYASI

DM7493N BİNARY SAYICI DEVRESİ ARES DOSYASI

Bu uygulamada bir Mod 10 yukarı sayıcı gerçekleştireceğiz. Bu devrede kullanacağımız entegrelerden 7490 mod 10 sayıcı entegresidir. Her saat sinyali ile çıkışları 0000’dan 1010’a kadar değişen daha sonra tekrar 0000 olan bir sayıcıdır.

Bu uygulamada çıkışları bir gösterge sayesinde 0–1–2–3…9 şekline görebileceğiz. Burada kullandığımız 7447 entegresi ikilik formdaki sayıları onluk forma dönüştürüyor. Örneğin, girişlerine 0101 uygulandığında bizim bunu göstergede 5 olarak görebilmemiz için gerekli çevirme işlemini gerçekleştiriyor.

0-9 sayıcı

hdsp5501_dil_pin74477490

 Malzeme Listesi

 • 7490
 • 7447
 • Ortak Anod Display
 • 7×330Ω
 • 10cm x 7cm plaket

 

İşlem Basamakları

1)      Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız.

2)      Devre elemanlarının boyutuna göre en uygun baskı devreyi çiziniz.

3)      Elemanların yerleşimini yapınız.

4)      Clock grişinden kare dalga sinyal vererek sayıcıyı gözlemleyiniz.

74087400 74327402 7404  7410 7411 7420 7421 7430

4001 4011 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4077 4078 4081 4082

vumetre

Malzeme Listesi:

 • LM3915 + soket
 • 10xLed
 • 1,2KΩ
 • 10KΩ trimpot
 • 2.2uf
 • 2×2’li Pcb klemens
 • 10cmx5cm plaket

vu metre dosyası

adc 0804

Malzeme Listesi:

 • ADC0804
 • 150pf
 • 10kΩ
 • 10kΩ pot
 • 8×220Ω
 • 8xLed
 • Buton

İşlem Basamakları

1)      Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız.

2)      Devre elemanlarının boyutuna göre en uygun baskı devreyi çiziniz.

3)      Elemanların yerleşimini yapınız.

4)      Devreye 5V ile enerji veriniz, “S” butonuna  basıp bırakınız. Ledlerden yananların  olması gerekir.Hiç led yanmıyorsa devre enerjisini  kesip yeniden kontrol ediniz. Ledlerden  yananlar olduğunda sonraki işlem basamağına geçebilirsiniz.

5)      DC voltmetreyi eksi uç ile Vin(entegrenin 6. ayağı) arasına bağlayınız. Buradaki gerilim 0 volt olacak şekilde potansiyometreyi ayarlayınız.

6)      “S” butonuna basıp bıraktığınızda ledlerin hepsinin sönmüş olması gerekir.

7)      Potansiyometre ile Vin gerilimini artırıp butona basınız. Aşağıdaki tabloya voltmetre de ölçülen gerilim değerini ve yanan ledler için “1”, sönük ledler için “0” yazınız. Bu işlem basamağını 10 defa tekrarlayınız.

8)      Tabloda her ölçüm için alınan led bilgilerine göre dijital çıkış değerlerini onluk sayı sistemine çevirerek yazınız.adc tablo

 

Örnek:
 • Devre 28=256 bittir.
 • Her bir bite karşılık gelen voltaj değeri 5V/256=0,019V’tur.
 • (00111001)2=(57)10
 • Vin=57×0,019V=1,11V’tur.ADC uygulaması

Bir motorun başlatma durdurma butonları ile mühürlemeli çalıştırmanın kapılarla yapılmış eş değeri görülmektedir. Başlatma, durdurma butonları ile AAR’nin kapalı kontağı kullanılmıştır.

Kumanda devresinde başlatma butonu ile mühürleme kontağı olarak kontaktörünün açık kontağı kullanılmıştır. Başlatma butonu ile açık kontak aynı yere (paralel) bağlı olduğu için kapı eşdeğeri olarak iki girişli “VEYA” kapısı kullanılmıştır. AAR kapalı kontağı, durdurma butonu, başlatma butonu ile “C” kontağının toplamı tek bir akım üzerine bağlı olduğu içinde üç girişli “VE” kapısı kullanılmıştır.
Durdurma butonu ile AAR’’nin akım geçerek “VE” kapısının üç girişinden ikisine mantık “1” uygulanır.

Başlatma butonuna basılmadığı için üçüncü girişe mantık “0” uygulandığı için çıkış “0” dır. Başlatma butonuna bastığımızda “VEYA” kapısının iki girişinden biri “1” olduğunda çıkışı “1” olacağı için “VE” kapısının üç girişinde “1” yapılmış olur. Bunun sonucunda “ÇIKIŞ” da “1” olur. Elimizi başlatma butonunden çektiğimizde “VEYA” kapısının diğer girişine “ÇIKIŞ” tan dolayı “1” olduğu için çıkışının “1” olmasını sürdürür.


Çıkışı “0” yapmanın iki koşulu vardır, ya durdurma butonuna basarak ya da AAR açılırsa üç girişli “VE” kapısından biri “0” olacağında çıkış “0” olmuş olur.

Motorun başlatma durdurma butonları ile mühürlemeli çalıştırılmasının kapılarla yapılması

 

 

74327408

Malzeme Listesi:

 • 7432
 • 7408
 • 3xPCB buton
 • 470Ω
 • Led

Motorun başlatma durdurma butonları ile mühürlemeli çalıştırılmasının kapılarla yapılması isis dosyası

 1. Deneyde kullanılacak malzemeler

Eleman

Değeri

Sayısı

Entegre 7408 1
Direnç 390 Ω 3
LED 3

 

 1. Deneyin Bağlantı Şeması

 

ve kapısı(and)7408

 1. Deneyin Yapılışı 
 • Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 • Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
 • Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
 • A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Girişler   Çıkış
A B C
0 0
0 1
1 0
1 1

ve kapısı 7408

 1. Deneyde kullanılacak malzemeler

 

Eleman Değeri Sayısı
Entegre 7432 1
Direnç 390 Ω 3
LED 3

 

 1. Deneyin Bağlantı Şeması

veya (or) kapısı7432

3Deneyin Yapılışı

 

 • Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 • Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
 • Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
 • A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Girişler   Çıkış
A B C
0 0
0 1
1 0
1 1

VEYA KAPISI 7432

 

 

 1. Deneyde kullanılacak malzemeler

 

Eleman Değeri Sayısı
Entegre 7404 1
Direnç 390 Ω 2
LED 2

 

 1. Deneyin Bağlantı Şeması

değil (invert)7404

 

 1. Deneyin Yapılışı

 Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.

 • Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
 • Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
 • A anahtarının değerini değiştirerek B çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Giriş Çıkış
A B
0
1

DEĞİL 7404

 

http://www.youtube.com/watch?v=ewaUGrGbpMM

 

 

 

 

 

 

 1. Deneyde kullanılacak malzemeler

 

Eleman Değeri Sayısı
Entegre 7400 1
Direnç 390 Ω 3
LED 3

 

 1. Deneyin Bağlantı Şeması

 

ve değil (nand)7400

 1. Deneyin Yapılışı

 

 • Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 • Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
 • Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
 • A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Girişler   Çıkış
A B C
0 0
0 1
1 0
1 1

vedeğil 7400

 

 1. Deneyde kullanılacak malzemeler

 

Eleman Değeri Sayısı
Entegre 7402 1
Direnç 390 Ω 3
LED 3

 

 1. Deneyin Bağlantı Şeması

 

veya degil (nor) kapısı7402

 

 1. Deneyin Yapılışı

 

 • Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 • Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
 • Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
 • A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Girişler   Çıkış
A B C
0 0
0 1
1 0
1 1

VEYADEĞİL 7402

 

 

 1. Deneyde kullanılacak malzemeler

 

Eleman Değeri Sayısı
Entegre 7486 1
Direnç 390 Ω 3
LED 3

 

 1. Deneyin Bağlantı Şeması

 

özel veya (exclusive or)

7486

 1. Deneyin Yapılışı

 

 • Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 • Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
 • Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
 • A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Girişler   Çıkış
A B C
0 0
0 1
1 0
1 1

ÖZEL VEYA DEĞİL 74266

 

 1. Deneyde kullanılacak malzemeler

 

Eleman Değeri Sayısı
Entegre 74266 1
Direnç 390 Ω 3
LED 3

 

 

 1. Deneyin Bağlantı Şeması

 

özel veya değil (exclusive nor)74266

 1. Deneyin Yapılışı

 

 • Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 • Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
 • Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
 • A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Girişler   Çıkış
A B C
0 0
0 1
1 0
1 1

özel veya değilkapısı_bb

 

 

TAM KARŞILAŞTIRICI UYGULAMA DEVRESİ 7485 (FULL COMPARATOR)7485

Malzeme listesi:

 • 7485
 • 2 x 4’lü dip switch
 • 11 x 330Ω
 • 11 x Led

TAM KARŞILAŞTIRICI UYGULAMA DEVRESİ 7485 (FULL COMPARATOR) ISIS DOSYASI

TAM KARŞILAŞTIRICI UYGULAMA DEVRESİ 7485 ISIS DOSYASI

tam karşılaştırıcı 7485 ares dosyası

8 giriş 3 çıkış kodlayıcı

Malzeme listesi:

 • 74148
 • 12x led
 • 12x 470Ω
 • Dip switch

74148

8 giriş 3 çıkış kodlayıcı isis dosyası

 

8 GİRİŞ 3 ÇIKIŞ KOD ÇÖZÜCÜ_bb

 

7483

Malzeme listesi:

 • 7483
 • 13x led
 • 13×470Ω
 • 2x Dip Switch

4 bitlik toplayıcı 7483 isis dosyası

4 bitlik toplayıcı ares dosyası

8 GİRİŞ 3 ÇIKIŞ KOD ÇÖZÜCÜ_bb

3 giriş 8 çıkış kod çözücü 74138

74138

Malzeme listesi:

 • 74138
 • 11x led
 • 11x 470Ω
 • Dip Switch

 

3 GİRİŞ 8 ÇIKIŞ KOD ÇÖZÜCÜ doğruluk tablosu

3 giriş 8 çıkış kod çözücü 74138isis dosyası

3 giriş 8 çıkıç_bb

7447 kod çözücü

7447hdsp5501_dil_pin

Malzeme listesi:

 • 7447
 • 7 segment dispiley (ortak anod)
 • 4x led
 • 4×470Ω
 • Dip switch

7447 KOD ÇÖZÜCÜ doğruluk tablosu

7447 kod çözücü isis dosyası

7447 kod çözücü_bb

 

 

Lojik kapılar ve doğruluk tablosu

 

Malzeme Listesi:

 • 2×40110
 • 2x ortak katot display
 • 3xButon
 • 3x10kΩ
 • 2x100nf
 • 14×330Ω

0-99 ileri geri sıfırlamalı sayıcı isis dosyası

7493N ADC0804
5×330Ω 150pf
4xLed 10kΩ
Buton 10kΩ pot
8×220Ω
4017 8xLed
10xLed Buton
2×330Ω
Buton LM3915 + soket
10xLed
7490 1,2KΩ
7447 10KΩ pot
Ortak Anod Display 2.2uf
7×330Ω 2×2’li Pcb klemens
10cm x 7cm plaket 10cmx5cm plaket
2×40110 7432
2x ortak katot display 7408
3xButon 3xPCB buton
3x10kΩ 470Ω
14×330Ω Led