2 asenkron motırun sürekli bir yönde çalıştırılmasıİ ŞLEM BASAMAKLARI

  • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
  • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
  • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
  • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.
    SORULAR

1.Devrede başlatma butonuna paralel bağlı kontağın görevini açıklayınız.

2.Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örnekler veriniz.

3.Devrede kullandığınız motor klemensindeki bağlantıyı çizerek gösteririniz.

4.Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler