Finishing
çakar  içe for döngüsü
1
byte i, x;
2
int sure = 100;
3

4
void setup() {
5
  for (i = 0; i < 10; i++) {
6
    pinMode(i, OUTPUT); // 0 - 9 pinleri çıkış yap.
7
  }
8
}
9
void loop() {
10
  for (x = 0; x < 3; x++) { // İçerdeki iki for döngüsünü üç kez tekrarla.
11
    for (i = 0; i < 5; i++) { // İlk beş LED'i yak. (Hepsi aynı anda yanar görünür.)
12
      digitalWrite(i, 1);
13
    }
14
    delay(sure);
15

16
    for (i = 0; i < 5; i++) { // İlk beş LED'i söndür.
17
      digitalWrite(i, 0);
18
    }
19
    delay(sure);
20
  }
21

22
  for (x = 0; x < 3; x++) { // İçerdeki iki for döngüsünü üç kez tekrarla.
23
    for (i = 5; i < 10; i++) { // Son beş LED'i yak.
24
      digitalWrite(i, 1);
25
    }
26
    delay(sure);
27

28
    for (i = 5; i < 10; i++) { // Son beş LED'i söndür.
29
      digitalWrite(i, 0);
30
    }
Seri Monitör


No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Dersler