void setup()
{
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(11, HIGH);
  delay(3000); 
  digitalWrite(11, LOW);
  
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(1000); 
  digitalWrite(10, LOW);
  
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(5000); 
  digitalWrite(9, LOW);
  
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(1000); 
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
}

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler