Asenkron motorun iki yönde elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme

6 asenkron motorun iki yönde elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirmeİŞLEM BASAMAKLARI

  • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
  • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
  • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
  • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.

SORULAR

  1. Kontaktörler arasında elektriksel kitleme nasıl yapılır yazınız.
  2. Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.