Görsel 6.xx’deki devre 7476 entegresiyle yapılmış JK flip flop görülmektedir. JK, RS flip flobun geliştirilmiş seklidir. J girişi Q çıkışını kurma (set) görevi yaparken, K girişi Q çıkışını sıfırlama (reset) görevini yapmaktadır. JK’nın her ikisi “0” olduğunda çıkış değişim göstermezken, JK’nın her ikisinin “1” olduğu durumlarda ise her clock palsinde çıkış sürekli konum değiştirir.

D tipi filip flop ise J ve K arasına değil kapısı konulmuş şeklidir. RS flip flobun tek girişlisi şeklide de düşünülebilir. D girişi “1” olduğunda kurma (set) gerçekleşir ve Q çıkışı “1” olur. D girişi “0” olduğunda ise Q çıkışı sıfırlanır.

T tipi filip flop ise J ve K girişlerinin birleştirilmiş şeklidir. JK’nın her ikisi aynı anda “1” veya “0” olur. T girişi “0” olduğunda Q çıkışı değişmezken, T girişi “1” olduğunda ise her clock palsinde çıkış sürekli konum değiştirir.

Görsel 6.xx: JK, flip flop devresi ve 7476 iç yapısı                 

Adobe Systems

Görsel 6.xx: D flip flop devresi ve 7404 içyapısı

Görsel 6.xx: T flip flop devresi

MALZEME LİSTESİ

AdıÖzelliğiSembolüGörünüşüMiktarı
7402IC (Entegre) (DIL-16 kılıf)1 adet
7404IC (Entegre) (DIL-14 kılıf)1 adet
Direnç330Ω4 adet
Direnç10kΩ1 adet
LEDKırmızı4 adet
Anahtar3 Pin SPDT Mini On Off Switch2 adet
ButonPush buton (NO) 1 adet

İŞLEM BASAMAKLARI

 1. Görsel 6.xx’deki devreyi kurunuz.
 2. Besleme kaynağının (+) ucunu 74 entegresinin 5          numaralı ayağına, (-) ucunu ise 13 numaralı ayağına bağlayınız. Devreye enerji veriniz.
 3. Giriş J, K anahtarlarının konumlarını Tablo xx’e uygun şekilde ayarlayarak Q ve Q’ çıkış ifadelerinin durumlarını tabloya yazınız.
 4. Görsel 6.xx’deki devreyi kurunuz.
 5. 7404 entegresinin 14 numaralı ayağına, (-) ucunu ise 7 numaralı ayağına bağlayınız. Devreye enerji veriniz.
 6. Giriş D anahtarının konumunu Tablo xx’e uygun şekilde ayarlayarak Q ve Q’ çıkış ifadelerinin durumlarını tabloya yazınız.
 7. Görsel 6.xx’deki devreyi kurunuz.
 8. Giriş T anahtarının konumunu Tablo xx’e uygun şekilde ayarlayarak Q ve Q’ çıkış ifadelerinin durumlarını tabloya yazınız.
Tablo xx JK FF Doğruluk Tablosu S R Q Q’ 0 0     0 1     1 0     1 1    Tablo xx D FF Doğruluk Tablosu Clk D Q Q’ 1 0     1 1    Tablo xx D FF Doğruluk Tablosu Clk D Q Q’ 0 0     1 0     0 1     1 1    

            SORULAR

 1. JK ile RS flip flop arasındaki fark nedir?
 2. Girişi “1” olan T tipi flip flobun çıkışının değişmesi için neyi beklemektedir?
 3. Birinci alkışla yanan, ikinci alkışla sönen lamba devresi yapılmak istenilse hangi flip flop tercih edilir?
 4. Flip Flop çeşitlerini yazınız?
 5. Flip Flopların genel özelliklerini yazınız?

Görsel 6.xx’deki devre 7476 entegresiyle yapılmış JK flip flop görülmektedir. JK, RS flip flobun geliştirilmiş seklidir. J girişi Q çıkışını kurma (set) görevi yaparken, K girişi Q çıkışını sıfırlama (reset) görevini yapmaktadır. JK’nın her ikisi “0” olduğunda çıkış değişim göstermezken, JK’nın her ikisinin “1” olduğu durumlarda ise her clock palsinde çıkış sürekli konum değiştirir.

D tipi filip flop ise J ve K arasına değil kapısı konulmuş şeklidir. RS flip flobun tek girişlisi şeklide de düşünülebilir. D girişi “1” olduğunda kurma (set) gerçekleşir ve Q çıkışı “1” olur. D girişi “0” olduğunda ise Q çıkışı sıfırlanır.

T tipi filip flop ise J ve K girişlerinin birleştirilmiş şeklidir. JK’nın her ikisi aynı anda “1” veya “0” olur. T girişi “0” olduğunda Q çıkışı değişmezken, T girişi “1” olduğunda ise her clock palsinde çıkış sürekli konum değiştirir.

Görsel 6.xx: JK, flip flop devresi ve 7476 iç yapısı                 

Adobe Systems

Görsel 6.xx: D flip flop devresi ve 7404 içyapısı

Görsel 6.xx: T flip flop devresi

MALZEME LİSTESİ

AdıÖzelliğiSembolüGörünüşüMiktarı
7402IC (Entegre) (DIL-16 kılıf)1 adet
7404IC (Entegre) (DIL-14 kılıf)1 adet
Direnç330Ω4 adet
Direnç10kΩ1 adet
LEDKırmızı4 adet
Anahtar3 Pin SPDT Mini On Off Switch2 adet
ButonPush buton (NO) 1 adet

İŞLEM BASAMAKLARI

 1. Görsel 6.xx’deki devreyi kurunuz.
 2. Besleme kaynağının (+) ucunu 74 entegresinin 5          numaralı ayağına, (-) ucunu ise 13 numaralı ayağına bağlayınız. Devreye enerji veriniz.
 3. Giriş J, K anahtarlarının konumlarını Tablo xx’e uygun şekilde ayarlayarak Q ve Q’ çıkış ifadelerinin durumlarını tabloya yazınız.
 4. Görsel 6.xx’deki devreyi kurunuz.
 5. 7404 entegresinin 14 numaralı ayağına, (-) ucunu ise 7 numaralı ayağına bağlayınız. Devreye enerji veriniz.
 6. Giriş D anahtarının konumunu Tablo xx’e uygun şekilde ayarlayarak Q ve Q’ çıkış ifadelerinin durumlarını tabloya yazınız.
 7. Görsel 6.xx’deki devreyi kurunuz.
 8. Giriş T anahtarının konumunu Tablo xx’e uygun şekilde ayarlayarak Q ve Q’ çıkış ifadelerinin durumlarını tabloya yazınız.
Tablo xx JK FF Doğruluk Tablosu S R Q Q’ 0 0     0 1     1 0     1 1    Tablo xx D FF Doğruluk Tablosu Clk D Q Q’ 1 0     1 1    Tablo xx D FF Doğruluk Tablosu Clk D Q Q’ 0 0     1 0     0 1     1 1    

            SORULAR

 1. JK ile RS flip flop arasındaki fark nedir?
 2. Girişi “1” olan T tipi flip flobun çıkışının değişmesi için neyi beklemektedir?
 3. Birinci alkışla yanan, ikinci alkışla sönen lamba devresi yapılmak istenilse hangi flip flop tercih edilir?
 4. Flip Flop çeşitlerini yazınız?
 5. Flip Flopların genel özelliklerini yazınız?

JK ile RS Flip Flop Arasındaki Fark Nedir?

 • RS (Reset-Set) Flip Flop: RS flip flop, set (1) ve reset (0) olmak üzere iki girişi olan bir flip flop türüdür. Ancak, bazı durumlarda yasa dışı durumlar (S = 1 ve R = 1) olduğunda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, RS flip floplar genellikle yasaklanır veya kullanımı kısıtlanır.
 • JK Flip Flop: JK flip flop, Set (S) ve Reset (R) girişleri yerine birleşik bir J ve K girişine sahiptir. JK flip flop, daha fazla işlevsellik sağlar. JK flip flop, S=1 ve R=1 durumunu yasaklayarak RS flip flop’un olumsuz durumları engeller.

Girişi “1” Olan T Tipi Flip Flop’un Çıkışının Değişmesi İçin Ne Beklemektedir?

T tipi flip flop’un girişi “1” olduğunda, her tetikleme darbesi (veya saat darbesi) geldiğinde çıkış durumu değişir. T flip flop, her tetikleme sinyalinde çıkışını toggle (tersleme) yapar, yani çıkış durumunu değiştirir.

Birinci Alkışla Yanan, İkinci Alkışla Sönen Lamba Devresi Yapılmak İstenilse Hangi Flip Flop Tercih Edilir?

Bu tür bir devre için T tipi flip flop tercih edilebilir. Çünkü her tetikleme sinyalinde (örneğin, bir alkış algılandığında) çıkış durumu terslenir. Bu durumda, birinci alkışta lamba yanar, ikinci alkışta söner.

Flip Flop Çeşitleri:

 1. RS (Reset-Set) Flip Flop
 2. D (Data) Flip Flop
 3. JK Flip Flop
 4. T (Toggle) Flip Flop

Flip Flopların Genel Özellikleri:

 • Bellek Elemanı Olarak Kullanılabilirler: Flip floplar, dijital bellek elemanları olarak kullanılabilir; bir durumu hafızada saklayabilirler.
 • Zamanlama ve Sinyal İşleme: Dijital sinyalleri işleme ve zamanlama işlevleri için kullanılırlar.
 • Sınırlı Giriş ve Çıkışlar: Her flip flop türü belirli sayıda giriş ve çıkışa sahiptir.
 • Tetikleme Sinyali: Genellikle bir saat darbesi veya tetikleme sinyaliyle çalışırlar.
 • Farklı İşlevsellik: Farklı tipleri, farklı işlevsellikler sağlar. Örneğin, T tipi flip flop sinyali terslerken, JK tipi flip flop daha fazla işlevsellik sunar ve bazı durumlarda daha tercih edilir.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler