Görsel 6.xx deki senkron yukarı sayıcı devresinde flip flopların clock girişleri birleştirilerek clock sinyali aynı anda tüm flip floplara uygulanmaktadır. Toggle modda çalışan flip floplar, J ve K girişleri “1” olduğunda her clock palsinde konum değştirir. J ve K girişleri “0” olduğunda ise konumlarını korurlar. Sayma sırası tasarımına bağlı olrak devrede iki adet AND kapısı kullanılmıştır.

Görsel 6.xx: : Senkron ileri sayıcı devresi

MALZEME LİSTESİ

AdıÖzelliğiSembolüGörünüşüMiktarı
7476IC (Entegre) (DIL-16 kılıf)2 adet
7408IC (Entegre) (DIL-14 kılıf)1 adet
Direnç330Ω3304 adet
Direnç1kΩ1 adet
Kondansatör1nF1 adet
LEDKırmızı4 adet
ButonPush buton (NO) 1 adet

İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 6.xx’deki devreyi kurunuz.
  2. Besleme kaynağının (+) ucunu 7476 entegresinin 5 numaralı ayağına, (-) ucunu ise 13 numaralı ayağına bağlayınız.
  3. Besleme kaynağının (+) ucunu 7408 entegresinin 14 numaralı ayağına, (-) ucunu ise 7 numaralı ayağına bağlayınız. Devreye enerji veriniz.
  4. Clock butonuna her basıldığından Q çıkış ifadelerinin (LED’lerin) durumlarını ve onluk karşılığını Tablo xx’e yazınız.

DEĞERLENDİRMELER

Tablo xx Senkron İleri Sayıcı Devresi

CLKÇıkışlarDecimal
eşdeğeri
QD (D4)QC (D3)QB (D2)QA (D1)
0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

SORULAR

  1. Senkron sayıcıların özelliklerini araştırınız.
  2. Senkron ve Asenkron sayıcılar arasındaki ayırt edici özellik nedir?

Senkron Sayıcıların Özellikleri:

Senkron sayıcılar, bir sayıcıda her bir flip flop’un tetikleme sinyalinin (clock) diğer flip flopların çıkışıyla senkronize olduğu sayıcı tipleridir. Özellikleri şunlardır:

  • Tetikleme Sinyali ve Senkronizasyon: Her bir flip flop’un tetikleme sinyali, bir önceki flip flop’un çıkışı ile senkronize edilir. Bu, sayıcıdaki tüm flip flopların aynı anda tetiklendiği anlamına gelir.
  • Yüksek Hassasiyet ve Düzenlilik: Senkron sayıcılar, daha az hata eğilimlidir ve daha düzenli bir şekilde çalışırlar. Bu nedenle, senkronizasyon işlemleri düzgün bir şekilde gerçekleştiği için daha güvenilirdirler.
  • Uygulama Alanları: Sayma işlemlerinde, zamanlama kontrollerinde ve dijital sistemlerde genellikle senkron sayıcılar tercih edilir.

Senkron ve Asenkron Sayıcılar Arasındaki Ayırt Edici Özellik:

  • Tetikleme Mekanizması: Senkron sayıcılar, her flip flop’un tetikleme sinyalini diğer flip floplarla senkronize eder. Bu, tüm flip flopların aynı anda tetiklendiği anlamına gelir. Asenkron sayıcılarda ise her flip flop’un tetiklenmesi genellikle dış bir tetikleme sinyaliyle veya bir önceki flip flop’un çıkışıyla bağlantılı değildir. Her flip flop kendi zamanlamasına göre tetiklenir.

Bu temel farklılık, senkron sayıcıların daha düzenli ve senkronize bir şekilde çalışmasını sağlarken, asenkron sayıcıların zamanlama ve senkronizasyon sorunlarına daha açık olabileceğini gösterir.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler