Devrenin Bağlantı Şeması

                 Bir Buton Bir Zil Tesisatı KAPALI Şeması                                    Bir Buton Bir Zil Tesisatı KAPALI Şeması

                   Bir Buton Bir Zil Tesisatı AÇIK Şeması                                      :Bir Buton Bir Zil Tesisatı AÇIK Şeması

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • Sigorta 6A W-otomat 1 Adet
 • Trafo 220/12V 5W. 1 Adet
 • Buton sıva üstü veya sıva altı 1 Adet
 • Zil elektromekanik veya elektronik 1 Adet
 • İletken tel 0,5 NYA (Zil teli) 10 metre
 • Buat sıva üstü veya sıva altı 1 Adet
 • Elektrik bandı 1 Adet
 • Dirsek 14PVC 1 Adet
 • Kroşe metal veya çivili 10 Adet
 • Fiş topraksız 1 Adet
 • Uzatma kablosu 2×0,75 NYA ve fişli 2 metre

Devrenin Çalışma Prensibi

Bir buton ile zil tesisatı genellikle tek katlı konutlarda, bir yerden bir kişinin çağrılmasında kullanılır. Çağırma ve bildirim tesislerinin temelini teşkil eder. Buton basıldığında zil çalar, bırakıldığında zil çalmaz.

Elbette, bir buton ve bir zil ile çalışan basit bir uygulama devresi yapalım. Bu devre, butona basıldığında zilin çalmasını sağlayacak.

Malzemeler:

 1. Bir adet düğme (buton)
 2. Bir adet elektromanyetik zil
 3. Bir adet 9V pil veya güç kaynağı
 4. Bir adet pil klipsi veya güç kaynağı adaptörü
 5. Bağlantı kabloları
 6. Lehimleme ekipmanı (isteğe bağlı)

Devre Bağlantısı:

 1. Düğme üzerinde genellikle dört bacak bulunur. Bunlar iki çift olarak karşılıklıdır. İki bacağı birbirine bağlayarak içerdeki teması açar. Bu bağlantıyı yapın.
 2. Düğmenin diğer iki bacağını zilin pozitif (+) ve negatif (-) uçlarına bağlayın. Hangi bacakların nereye bağlanacağı, kullanılan buton ve zil modeline göre değişebilir. Eğer bağlantılar düzgün değilse, deneme yanılma yöntemiyle doğru bağlantıyı bulun.
 3. Düğme ve zilin negatif (-) uçlarını toprakla (örneğin pilin negatif kutbu) birleştirin.
 4. Düğmenin diğer iki bacağını pilin pozitif (+) ucuyla birleştirin. Böylece düğmeye basıldığında devre kapanacak ve zil çalacaktır.
 5. Pilin pozitif (+) ucunu da zilin pozitif (+) ucuna bağlayın.
 6. Devre tamamlandığında, düğmeye bastığınızda zil çalacaktır.

Eğer lehimleme yapmıyorsanız, bağlantıları birbirine sıkıca sabitlemek için bağlantı terminalleri veya bant kullanabilirsiniz.

Bu basit devre, butona basıldığında zilin çalmasını sağlar. Ancak, unutmayın ki bu devre düşük voltajlı bir oyuncaktır. Daha yüksek voltajlı uygulamalar için daha fazla güvenlik önlemi almanız gerekebilir.

Devrenin bağlantı şeması

Bir Buton İki Zil Tesisatı KAPALI Şeması

Bir Buton İki Zil Tesisatı KAPALI Şeması

Bir Buton İki Zil Tesisatı Açık Şeması

Bir Buton İki Zil Tesisatı AÇIK Şeması

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • Sigorta 6A W-otomat 1 Adet
 • Trafo 220/12V 5W 1 Adet
 • Buton sıva üstü veya sıva altı 1 Adet
 • Zil elektromekanik veya elektronik 2 Adet
 • İletken tel 0,5 NYA (Zil teli) 10 metre
 • Buat sıva üstü veya sıva altı 2 Adet
 • Elektrik bandı 1 Adet
 • Dirsek 14PVC 1 Adet
 • Kroşe metal veya çivili 10 Adet
 • Fiş topraksız 1 Adet
 • Uzatma kablosu 2×0,75 NYA ve fişli 2 metre

Devrenin Çalışma Prensibi

    Bir buton iki zil tesisatı uygulama devresinde, iki zil birbirine paralel bağlanmıştır. Butona basıldığında devreden geçen akım iki eşit kola ayrılır ve iki zil birden çalar.

 

Elbette, bir buton ile iki zilin çalıştığı bir uygulama devresi yapalım. Bu devrede, butona basıldığında her iki zil de çalacak.

Malzemeler:

 1. Bir adet düğme (buton)
 2. İki adet elektromanyetik zil
 3. Bir adet 9V pil veya güç kaynağı
 4. Bir adet pil klipsi veya güç kaynağı adaptörü
 5. Bağlantı kabloları
 6. Lehimleme ekipmanı (isteğe bağlı)

Devre Bağlantısı:

 1. Düğmenin bacaklarından birini, zil 1’in bir ucuna bağlayın.
 2. Düğmenin diğer bacağını, zil 2’nin bir ucuna bağlayın.
 3. Zil 1’in diğer ucu ile zil 2’nin diğer ucunu birbirine bağlayın. Bu, zillerin seri olarak bağlanması anlamına gelir.
 4. Düğmenin diğer ucu, pilin pozitif (+) ucuna bağlanmalıdır.
 5. Zil 1 ve Zil 2’nin diğer uçları, pilin negatif (-) ucuna bağlanmalıdır.
 6. Devre tamamlandığında, düğmeye bastığınızda her iki zil de çalacaktır.

Eğer lehimleme yapmıyorsanız, bağlantıları birbirine sıkıca sabitlemek için bağlantı terminalleri veya bant kullanabilirsiniz.

Bu basit devre, bir düğmeye basıldığında iki zilin de çalmasını sağlar. Yine de, unutmayın ki bu devre düşük voltajlı bir oyuncaktır. Daha yüksek voltajlı uygulamalar için daha fazla güvenlik önlemi almanız gerekebilir.

Devrenin Bağlantı Şeması 

İki Buton Bir Zil Tesisatı KAPALI Şeması

İki Buton Bir Zil Tesisatı KAPALI Şeması

2 Buton Bir Zil Tesisatı Açık Şeması

 

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • Sigorta 6A W-otomat 1 Adet
 • Trafo 220/12V 5W. 1 Adet
 • Buton sıva üstü veya sıva altı 2 Adet
 • Zil elektromekanik veya elektronik 1 Adet
 • İletken tel 0,5 NYA (zil teli) 10 metre
 • Buat sıva üstü veya sıva altı 2 Adet
 • Elektrik bandı 1 Adet
 • Dirsek 14PVC 1 Adet
 • Kroşe metal veya çivili 10 Adet
 • Fiş topraksız 1 Adet
 • Uzatma kablosu 2×0,75 NYA ve fişli 2 metre

Devrenin Çalışma Prensibi

İki buton bir zil tesisatı uygulama devresinde, iki buton birbirine paralel bağlanmıştır. Bu şekilde butonlar birbirinin işlevini yapabilirler. Her iki butona da basıldığında zil çalar. Bu uygulama apartmanlardaki cümle kapı ve ev girişindeki zil için kullanılır.

 

Elbette, iki buton ile çalışan ve bir zilin çaldığı bir uygulama devresi tasarlayabiliriz.

Malzemeler:

 1. İki adet düğme (buton)
 2. Bir adet elektromanyetik zil
 3. Bir adet 9V pil veya güç kaynağı
 4. Bir adet pil klipsi veya güç kaynağı adaptörü
 5. Bağlantı kabloları
 6. Lehimleme ekipmanı (isteğe bağlı)

Devre Bağlantısı:

 1. İlk düğmenin bacaklarından birini, zilin bir ucuna bağlayın.
 2. İkinci düğmenin bacaklarından birini, zilin diğer ucuna bağlayın.
 3. Her iki düğmenin diğer bacaklarını birbirine bağlayın. Bu, iki düğmenin seri olarak bağlanması anlamına gelir.
 4. İlk düğmenin diğer bacağını, pilin pozitif (+) ucuna bağlayın.
 5. İkinci düğmenin diğer bacağını da pilin pozitif (+) ucuna bağlayın.
 6. Zilin ve pilin negatif (-) uçları birbirine bağlanmalıdır.
 7. Devre tamamlandığında, her iki düğmeye de bastığınızda zil çalacaktır.

Eğer lehimleme yapmıyorsanız, bağlantıları birbirine sıkıca sabitlemek için bağlantı terminalleri veya bant kullanabilirsiniz.

Bu basit devre, iki düğmeye basıldığında zilin çalmasını sağlar. Yine de, unutmayın ki bu devre düşük voltajlı bir oyuncaktır. Daha yüksek voltajlı uygulamalar için daha fazla güvenlik önlemi almanız gerekebilir.

 Devrenin Bağlantı Şeması
 1 Kat 1 Daireli Kapı Otomatiği Tesisatı Kapalı Şeması1 Kat 1 Daireli Kapı Otomatiği Tesisatı Açık Şeması

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • Sigorta 6A W-otomat 1 Adet
 • Trafo 220/12V 5W. 1 Adet
 • Buton sıva üstü veya sıva altı 3 Adet
 • Zil elektromekanik veya elektronik 1 Adet
 • Kapı otomatiği 1 Adet
 • İletken tel 0,5NYA (zil teli) 20 metre
 • Buat sıva üstü veya sıva altı 3 Adet
 • Elektrik bandı 1 Adet
 • Kroşe metal veya çivili 10 Adet
 • Fiş topraksız 1 Adet
 • Uzatma kablosu 2×0,75NYA ve fişli 2 metre

 

Devrenin Çalışma Prensibi

Kapı otomatiği bir alıcı çeşidi olup içindeki bobin enerjilenince gerili yay tırnaktankurtulur ve kapı açılır.
12 Volt ile çalışır. Eğer kapı otomatiği zincirli tip ise gergi ayarınıniyi yapılması gerekir. Kapı otomatiği (kapı
kiliti) apartman giriş kapısı üzerindedir.Apartman kapısındaki zil butonuna (Z) basıldığında dairedeki zil çalar.
Daire içindekikapı otomatiği butonuna (K) basıldığında apartman giriş kapısı açılır. Daire kapısınagelindiğinde
buradaki zil butonuna (Z) basılınca tekrar dairedeki zil çalar. Zilbutonları birbirine paralel bağlıdır.

Bir katlı, bir daireli apartmanda kapı otomatiği ve zil tesisatı kurulumu oldukça yaygındır. Bu sistem, binanın girişindeki ana kapıyı kontrol etmek ve ziyaretçilerin içeri alınmasını sağlamak için kullanılır.

İşte bu tür bir tesisatı kurarken dikkat etmeniz gereken adımlar:

Malzemeler:

 1. Kapı otomatiği
 2. Zil paneli
 3. Zil düğmesi (dairenin kapısına monte edilen)
 4. Kablo ve bağlantı aksesuarları
 5. Lehimleme ekipmanı (isteğe bağlı)

Devre Bağlantısı:

 1. Zil Düğmesi Bağlantısı:
 • Daire kapısına bir zil düğmesi monte edin. Bu düğme, ziyaretçilerin kapıyı çalmasını sağlar.
 • Zil düğmesini zil paneline bağlayın. Bu, ziyaretçinin çağrısının zil paneline iletilmesini sağlar.
 1. Kapı Otomatiği Bağlantısı:
 • Kapı otomatiğini kurarak, ziyaretçilerin içeri alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Kapı otomatiği, binanın ana kapısını kontrol eden cihazdır.
 1. Zil Paneli Bağlantısı:
 • Zil paneli, ziyaretçilerin hangi dairenin zil düğmesine basması gerektiğini belirtir.
 • Zil panelini zil düğmesi ile daire kapısının arasına bağlayın.
 1. Kablo Döşeme:
 • Zil paneli ile zil düğmesi arasında kablo döşenmelidir. Bu kablo, zil sinyallerini iletecek.
 1. Test Etme:
 • Sistem tamamlandığında, zil düğmesini ve kapı otomatiğini test edin. Herhangi bir sorun varsa, bağlantıları kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin.
 1. İzolasyon:
 • Tüm bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu adımları takip ederek, bir katlı bir daireli apartmanda kapı otomatiği ve zil tesisatını kurabilirsiniz. Eğer bu işlem sırasında herhangi bir teknik zorluk yaşarsanız, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Ayrıca, güvenlik önlemlerine her zaman dikkat etmek önemlidir.

Devrenin Bağlantı Şeması

Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi Kapalı Şeması
Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi Açık Şeması

 

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • 1 adet adi anahtar (sıva üstü veya sıva altı)
 • 1 adet duy (duvar veya tavan tipi)
 • 1 adet lamba (akkor telli 25W ~ 100W)
 • 2 adet klemens (1,5’lik)
 • 1 adet sigorta 10A W-otomat
 • 2 metre iletken tel (1,5 NYA)
 • 1 adet elektrik bandı

 

Devrenin Bağlantı Şeması

Devre seri bağlanmış anahtar ve lambadan oluşmuştur. Girişteki seri sigorta kısa devre durumunda devreyi açar, tesisatın zarar görmesini önler. Anahtar kapatıldığında devreden geçen akım lambanın ışık vermesini sağlar.

Adi anahtar tesisatı, genellikle evlerde ve ofislerde kullanılan basit bir anahtar devresidir. Bu devre, bir lambayı veya başka bir cihazı açıp kapamak için kullanılır.

Malzemeler:

 1. Anahtar (tek kutuplu veya çift kutuplu olabilir)
 2. Ampul veya elektrikli cihaz
 3. Elektrik kablosu
 4. Prize sahip bir elektrik kaynağı

Devre Bağlantısı:

 1. Anahtarın Bağlantısı:
 • Adi anahtarın kutupları vardır. Tek kutuplu bir anahtar kullanıyorsanız, bir “giriş” ve bir “çıkış” olacaktır. Çift kutuplu bir anahtar kullanıyorsanız, iki giriş ve iki çıkış olacaktır.
 • Giriş kutusu, elektrik kaynağından gelen kabloyu alır. Çıkış kutusu, lamba veya diğer cihazın olduğu yere giden kabloyu alır.
 1. Kabloların Bağlanması:
 • Elektrik kaynağından gelen kabloyu anahtarın giriş kutusuna bağlayın.
 • Lamba veya cihazın olduğu yere giden kabloyu anahtarın çıkış kutusuna bağlayın.
 1. Lamba Bağlantısı (Opsiyonel):
 • Eğer lamba kullanıyorsanız, lambayı anahtarın çıkış kutusuna bağlayın.
 1. Test Etme:
 • Anahtarı çevirerek veya basarak devreyi açıp kapatın. Lamba veya cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 1. İzolasyon:
 • Bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu şekilde, adi anahtar tesisatını kurabilirsiniz. Ancak, elektrik çalışmaları konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Eğer bu işlemler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa veya daha karmaşık bir sistem kurmanız gerekiyorsa, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Unutmayın, güvenlik her zaman önceliklidir.

Devrenin Bağlantı Şeması

 

Adi Anahtar Priz Tesisatı Uygulama Devresi Kapalı ŞemasıAdi Anahtar Priz Tesisatı Uygulama Devresi Açık Şeması

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • 1 adet adi anahtar (sıva üstü veya sıva altı)
 • 1 adet duy (duvar veya tavan tipi)
 • 1 adet lamba (akkor telli 25W ~ 100W)
 • 1 adet priz (sıva üstü veya sıva altı)
 • 4 adet klemens (2,5’lik)
 • 1 adet sigorta (10A W-Otomat)
 • 2 metre iletken tel (1,5 NYA)
 • 2 metre iletken tel (2,5 NYA)
 • 1 adet elektrik bandı

Devrenin Çalışma Prensibi

Adi anahtar tesisatı önceki uygulama ile aynıdır. Bu tesisatta fazladan bir priz bağlantısı yapılmıştır. Priz bağlantısı yapılmıştır. Priz bağlantısı yapılırken dikkat edilecek husus priz uçlarının doğrudan faz ve nötr bağlanmasının yapılmasıdır. 

Adi anahtar ve priz tesisatı, bir odaya elektrik enerjisi sağlamak ve bu enerjiyi açıp kapamak için kullanılan temel bir elektrik devresidir. Bu devre, bir anahtar aracılığıyla prizi açıp kapamak için kullanılır.

Malzemeler:

 1. Anahtar (tek kutuplu veya çift kutuplu olabilir)
 2. Priz
 3. Elektrik kablosu
 4. Prize sahip bir elektrik kaynağı

Devre Bağlantısı:

 1. Anahtarın Bağlantısı:
 • Adi anahtarın kutupları vardır. Tek kutuplu bir anahtar kullanıyorsanız, bir “giriş” ve bir “çıkış” olacaktır. Çift kutuplu bir anahtar kullanıyorsanız, iki giriş ve iki çıkış olacaktır.
 • Giriş kutusu, elektrik kaynağından gelen kabloyu alır. Çıkış kutusu, prizi besleyen kabloyu alır.
 1. Priz Bağlantısı:
 • Prizin kendisinde genellikle üç terminal vardır: “Faz” (L), “Nötr” (N) ve “Toprak” (E).
 • Faz kablosunu (genellikle siyah veya kahverengi) L terminaline bağlayın.
 • Nötr kablosunu (genellikle mavi) N terminaline bağlayın.
 • Toprak kablosunu (genellikle yeşil/sarı) E terminaline bağlayın.
 1. Kabloların Bağlanması:
 • Elektrik kaynağından gelen kabloyu anahtarın giriş kutusuna bağlayın.
 • Anahtarın çıkış kutusundan çıkan kabloyu prizin girişine bağlayın.
 1. Test Etme:
 • Anahtarı çevirerek veya basarak devreyi açıp kapatın. Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 1. İzolasyon:
 • Bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu şekilde, adi anahtar ve priz tesisatını kurabilirsiniz. Elektrik çalışmaları konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Eğer bu işlemler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa veya daha karmaşık bir sistem kurmanız gerekiyorsa, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Unutmayın, güvenlik her zaman önceliklidir.

Devrenin Bağlantı Şeması

 

Komütatör Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi Kapalı Şeması
Komütatör Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi Açık Şeması

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • 1 adet komütatör anahtar (sıva üstü veya sıva altı)
 • 2 adet duy (duvar veya tavan tipi)
 • 2 adet lamba (akkor telli 25W ~ 100W)
 • 4 adet klemens (1,5’lik)
 • 1 adet sigorta (10A. W-Otomat)
 • 3 metre iletken tel 1,5 NYA
 • 1 adet elektrik bandı

Devrenin Çalışa Prensibi

Komütatör iki adi anahtarın tümleşik halidir. İki lambayı bağımsız olarak kontrol etmeye yarar.

Ortak uç ve iki ayrı çıkış olmak üzere üç bağlantı ucu bulunur. Faz ortak uca girer iki ayrı çıkıştan lambalara bağlantı yapılır. Lambaların çıkışı nötr bağlanır.

Komütatör anahtar, aynı lambayı veya cihazı birden fazla yerden kontrol etmek için kullanılır. Bu tip anahtarlar, evlerde ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılır.

Malzemeler:

 1. 2 adet komütatör anahtar
 2. Lamba veya cihaz
 3. Elektrik kablosu
 4. Prize sahip bir elektrik kaynağı

Devre Bağlantısı:

 1. Anahtarların Bağlantısı:
 • Komütatör anahtarlarının her biri iki “anahtar terminali” ve bir “komütatör terminali”ne sahiptir.
 • Her anahtarın birinci terminalini birbirine bağlayın.
 • Her anahtarın ikinci terminalini ise lambanın veya cihazın olduğu yere bağlayın.
 1. Lamba Bağlantısı:
 • Lambanın bir ucunu elektrik kaynağına, diğer ucunu da komütatör anahtarların komütatör terminaline bağlayın.
 1. Kabloların Bağlanması:
 • Anahtarların birinci terminali ile komütatör terminalini birbirine bağlayan bir kablo döşenmelidir.
 1. Anahtarların Konumları:
 • Anahtarların başlangıçta farklı pozisyonlarda olmasına dikkat edin. Böylece, lambayı farklı yerlerden kontrol edebilirsiniz.
 1. Test Etme:
 • Her iki anahtarı da kullanarak lambayı açıp kapatın. Anahtarların doğru çalıştığından emin olun.
 1. İzolasyon:
 • Bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu şekilde, komütatör anahtar tesisatını kurabilirsiniz. Elektrik çalışmaları konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Eğer bu işlemler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa veya daha karmaşık bir sistem kurmanız gerekiyorsa, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Unutmayın, güvenlik her zaman önceliklidir.

Devrenin Bağlantı Şeması

 

Vaviyen Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi Kapalı ŞemasıVaviyen Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi Açık Şeması

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • 1 çift vaviyen anahtar (sıva üstü veya sıva üstü)
 • 1 adet duy (duvar veya tavan tipi)
 • 1 adet lamba (akkor telli 25W ~ 100W)
 • 2 adet klemens (1,5’lik)
 • 1 adet sigorta (10A. W-Otomat)
 • 3 metre tel (1,5 NYA)
 • 1 adet elektrik bandı

Devrenin Çalışma Prensibi

Vaviyen anahtar çift olarak kullanılır. Koridorun bir ucundan ışığı yakıp diğer ucundan söndürmek ya da diğer ucundan yakıp öteki ucundan söndürmek için kullanılır. Genellikle iki katlı binaların merdiven boşluğu aydınlatmasında ve koridorların aydınlatmasında kullanılır.

Vaviyen anahtar, lambayı veya başka bir cihazı iki veya daha fazla yerden kontrol etmek için kullanılan bir anahtardır. Bu tip anahtarlar, evlerde ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılır.

Malzemeler:

 1. 2 adet vaviyen anahtar
 2. Lamba veya cihaz
 3. Elektrik kablosu
 4. Prize sahip bir elektrik kaynağı

Devre Bağlantısı:

 1. Anahtarların Bağlantısı:
 • Vaviyen anahtarların her biri iki “anahtar terminali”ne sahiptir.
 • Her iki anahtarın da birinci terminalini birbirine bağlayın.
 1. Lamba Bağlantısı:
 • Lambanın bir ucunu elektrik kaynağına, diğer ucunu da vaviyen anahtarların ikinci terminaline bağlayın.
 1. Kabloların Bağlanması:
 • Anahtarların birinci terminali ile lamba arasına kablo döşenmelidir.
 1. Anahtarların Konumları:
 • Anahtarların başlangıçta farklı pozisyonlarda olmasına dikkat edin. Böylece, lambayı farklı yerlerden kontrol edebilirsiniz.
 1. Test Etme:
 • Her iki anahtarı da kullanarak lambayı açıp kapatın. Anahtarların doğru çalıştığından emin olun.
 1. İzolasyon:
 • Bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu şekilde, vaviyen anahtar tesisatını kurabilirsiniz. Elektrik çalışmaları konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Eğer bu işlemler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa veya daha karmaşık bir sistem kurmanız gerekiyorsa, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Unutmayın, güvenlik her zaman önceliklidir.

Devrenin bağlantı şeması

Floresan Lamba Tesisatı Uygulama Devresi Kapalı Şeması
Floresan Lamba Tesisatı Uygulama Devresi Açık Şeması

 

Devrede Kullanılan Elemanlar

 • 1 çift adi anahtar (sıva üstü veya sıva altı)
 • 1 adet balast (20W veya 40W bobinli)
 • 1 adet starter (20W veya 40W)
 • 2 adet soket (çubuk floresan için)
 • 2 adet klemens (1,5’lik)
 • 1 adet floresan lamba (20W veya 40W)
 • 1 adet sigorta (10A. W-Otomat)
 • 3 metre iletken tel (1,5 NYA)
 • 1 adet elektrik bandı

Devrenin Çalışma Prensibi

Floresan lambaların düşük güçle yüksek ışık vermesi ve ısınmaması, ışık dağılımının düzenli ve ömürlerinin uzun olması nedeniyle tercih edilir. Floresan lamba tesisatında, floresan, balast ve starter kullanılır.

Floresan lamba, cam borudan yapılmıştır, içerisindeki hava boşaltılarak argon gazı doldurulmuş ve ayrıca içerisine az miktarda cıva konulmuş lambalardır. İki ucunda tungstenden yapılmış flaman bulunur. Simit, çubuk vb. şeklinde imal edilirler.

Floresan lamba tesisatı, genellikle ofisler, depolar ve endüstriyel tesisler gibi büyük alanlarda aydınlatma için kullanılır. Bu tür lambalar enerji verimliliği açısından avantajlıdır.

Malzemeler:

 1. Floresan lamba armatürü
 2. Floresan lamba tüpü
 3. Floresan balast (örneğin, elektronik balast)
 4. Elektrik kablosu
 5. Prize sahip bir elektrik kaynağı

Devre Bağlantısı:

 1. Balast Bağlantısı:
 • Elektronik balastın üzerinde genellikle birkaç terminal bulunur: “Faz” (L), “Nötr” (N) ve “Lamba Terminali” (Lamp).
 • Elektrik kaynağının faz kablosunu (genellikle siyah veya kahverengi) L terminaline bağlayın.
 • Elektrik kaynağının nötr kablosunu (genellikle mavi) N terminaline bağlayın.
 • Lamba terminalini lamba armatüründeki ilgili terminalle bağlayın.
 1. Lamba Tüpünün Takılması:
 • Lamba armatürünün içinde, tüpün yerleştirileceği bir yuva bulunur. Tüpü doğru şekilde yerleştirin.
 1. Kabloların Bağlanması:
 • Armatürün diğer ucundaki kabloyu elektrik kaynağının nötr terminaline bağlayın.
 1. Test Etme:
 • Floresan lambayı prize takarak test edin. Lamba yanmalıdır. Eğer lamba yanmıyorsa, bağlantıları kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin.
 1. İzolasyon:
 • Bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu şekilde, floresan lamba tesisatını kurabilirsiniz. Elektrik çalışmaları konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Eğer bu işlemler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa veya daha karmaşık bir sistem kurmanız gerekiyorsa, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Unutmayın, güvenlik her zaman önceliklidir.

AMAÇ : Tek damarlı iletkenlerin düz eklenmesiyle ilgili bilgi ve becerileri kazanmak.

GİRİŞ : Elektrik tesisatının yapımı sırasında iletken uzunluğunun yetmemesi veya başka nedenlerle iletkenler birbirine

eklenir. İç Tesisat Yönetmeliği’nin 180.maddesine göre iletkenlerin boru içerisinde eklenmesi yasak olduğundan ekler, buat

içerisinde yapılır. Düz ek, ince kesitli iletkenlerde el, pense veya kargaburun kullanılarak yapılır. Düz ekler tekniğine uygun

yapıldığında sağlam olur ve güvenle kullanılır. Ekin iyi olmaması durumunda akım geçişi zor olacağı için ek yerinde ısınma olur

ve bu ısınmalar yangınlara sebep olabilir.

Çok damarlı iletkenlerde yapılacak eklerde ek yerinin karşı karşıya gelmemesine dikkat edilmelidir. Ek yerleri izole bant ile

sarılarak yalıtılmalıdır.

KULLANILACAK ARAÇ GEREÇLER : Pense, yankeski, kargaburun, çakı, izolebant, 1,5mm2 kablo.

düz ek

20151020_104505

İŞLEM BASAMAKLARI :

1. İletkenlerin uç kısmından 3’er cm’lik kısmı soyunuz.

2. İletkenleri şekildeki gibi 2cm’lik uç kısımları dışarıda kalacak şekilde çapraz tutunuz.

3. İletkenleri kesişme noktasından 90° lik dik açıyla bükünüz.

4. İletkenlerden birini, diğerinin üzerine aynı yönde ve birbirine paralel olacak şekilde sarınız.

5. Aynı işlemi diğer iletken için de ters yönde yapınız.

6. İletken fazlalıklarını keserek ekleme işlemini tamamlayınız.

7. İşinizi öğretmeninize gösterdikten sonra ek yerini izolebant ile yalıtınız ve teslim ediniz.

DEĞERLENDİRME SORULARI :

1. Düz ek nerelerde kullanılır?

2. Düz ek, her kesitteki iletkenlere uygulanır mı? Nedenini açıklayınız.

3. Düz ek yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

 

 1. Düz Ek Nerelerde Kullanılır?
 • Düz ek, elektrik akımının taşınmasında kullanılan bir yöntemdir. Özellikle elektrik tellerinin birleştirilmesinde, iletkenlerin bağlantılarında, elektrik devrelerinde ve elektrik bağlantılarının sağlanmasında kullanılır.
 1. Düz Ek, Her Kesitteki İletkenlere Uygulanır mı? Nedenini Açıklayınız.
 • Düz ek, her kesitteki iletkenlere uygulanmaz. Bazı iletkenlerin kesitleri büyük olduğunda veya yüksek akım taşıdığında, düz ek yeterli bir bağlantı sağlayamayabilir. Özellikle büyük kesitli iletkenler veya yüksek akım taşıyan iletkenler için özel bağlantı teknikleri kullanılması gerekir. Düz ek, genellikle daha küçük kesitli iletkenler veya düşük akım taşıyan devreler için daha uygundur.
 1. Düz Ek Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 • Temizlik: İletkenlerin bağlantı yapılacak yüzeyleri temiz olmalıdır. Kir, yağ veya oksitlenmiş tabakalar bağlantının kalitesini düşürebilir.
 • Uygun Ekipman Kullanımı: Bağlantı için uygun malzemeler ve aletler kullanılmalıdır. Kaliteli lehim, bağlantı kelepçeleri veya bağlantı terminalleri tercih edilmelidir.
 • Sıkı Bağlantı: İletkenler birbirine sıkıca bağlanmalıdır. Sıkı olmayan bağlantılar elektriksel direnç artışına veya bağlantı kaybına sebep olabilir.
 • İzolasyon: Bağlantı yapıldıktan sonra, bağlantı noktalarının uygun şekilde izole edilmesi önemlidir. İzolasyon olmaksızın açıkta kalan bağlantılar kısa devre veya güvenlik riski oluşturabilir.

Bu hususlar, düz ek yapılırken göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlardır. Bağlantıların sağlam, temiz ve güvenli olması elektrik devrelerinin düzgün çalışmasını sağlar ve güvenliği artırır.

Tek damarlı iletkelerin birleştirilmesi işlemine “düz ek” denir. Bu işlemle, bir cihaz veya devredeki iki ayrı tek damarlı iletkeni birleştirerek elektrik akımının sorunsuz bir şekilde geçişini sağlarız. Düz ek yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli adım vardır:

 1. İlk olarak, birbirine ekleyeceğiniz iki iletkedeki yalıtım kaplamalarını temizleyin. Bu, her iki ucun da temiz ve düzgün olmasını sağlar.
 2. Sonra, temizlenmiş uçları birbirine denk getirin. İki ucu bir araya getirerek, uçları birbirine iyice oturtun.
 3. Düz ek yaparken kullanacağınız lehimleme cihazını hazırlayın. Lehim cihazını ısınması için bekletin.
 4. Lehim cihazı yeterince ısındığında, iletkenlerin birleşim yerine lehim sürün. Bu, iletkenlerin birbirine sıkıca yapışmasını sağlar.
 5. Lehim işlemi tamamlandığında, soğumasını bekleyin ve ardından bir izolasyon bandı veya termo-küçültme tüpü ile birleşim noktasını güzelce izole edin.

Düz ek, tek damarlı iletkeleri bir araya getirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu işlemi doğru bir şekilde yapmak, elektrik devrenizin düzgün çalışmasını sağlar.

AMAÇ: Karşılıklı çağırma tesisatını kurmak ve çalıştırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.

GİRİŞ: İki ayrı yerde bulunan kişilerin haberleşmesi için kullanılan bu devrede bulunan I no.lu zil ile II no.lu buton, birinci kişinin bulunduğu yerdedir. II no.lu zil ile I nolu buton ise diğer kişinin bulunduğu yerdedir. Birinci kişi I no.lu butona bastığında diğer taraftaki bir no.lu zil çalar ve o kişiyi haberdar eder. Aynı zamanda II no.lu butona basıldığında da II no.lu zil çalar. İki kişi birbirini haberdar etmek amacı ile bu devreyi, konuşmak için ise telefon veya diyafon tesisini kullanırlar.

Karşılıklı Çağırma Tesisatı açık şemaKarşılıklı Çağırma Tesisatı kapalı şema

İŞLEM BASAMAKLARI:

 1. Çizdiğiniz devre şemasına göre yapacağınız temrinde kullanılacak araç, gereç ve malzemeleri temin ediniz.
 2. Plançete üzerinde zil ve butonların yerlerini belirleyiniz.
 3. Açık şemaya göre iletkenleri borular içerisine döşeyiniz (Gerekli uzunluktaki iletkenleri, bir önceki temrinde söktüğünüz iletkenler arasından bulunuz).
 4. Buatlar içerisinde gerekli ekleri alınız.
 5. Butonları ve zilleri uygun ağaç vidası ile yerlerine monte ediniz.
 6. İletkenlerin uçlarını soyarak zil ve buton klemenslerine bağlayınız.
 7. Devreye öğretmeniniz denetiminde enerji vererek çalıştırınız.
 8. İşinizi teslim ettikten sonra zil, buton ve iletkenleri dikkatlice sökünüz.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI:

 1. I ve II no.lu butonlara aynı anda basılırsa ne olur?
 2. Devre kurulurken yanlışlıkla zil yerine buton, buton yerine zil bağlanırsa ne olur?

 

Karşılıklı çağırma tesisatı, genellikle evlerde veya işyerlerinde kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, iki farklı bölüm arasında iletişimi sağlar. Örneğin, bir kişi odasında bulunuyorsa ve dışarıdaki biriyle iletişim kurmak istiyorsa, bu tür bir tesisat kullanılır.

İhtiyacınıza göre, kablosuz veya telli bir karşılıklı çağırma sistemi kurabilirsiniz. İlk olarak, hangi türü tercih ettiğinizi belirlemeniz önemlidir.

Telli Karşılıklı Çağırma Sistemi

Bu sistem telli bir bağlantı kullanır. Bir oda içindeki kişi bir düğmeye basarak dışarıdaki kişiyi çağırabilir. Dışarıdaki kişi de bu çağrıyı yanıtlamak için bir düğme veya zil kullanır.

Kablosuz Karşılıklı Çağırma Sistemi

Bu sistem kablosuz teknoloji kullanır. Genellikle bir verici ve bir alıcıdan oluşur. Bir oda içindeki kişi, vericiyi kullanarak dışarıdaki kişiyi çağırır. Dışarıdaki kişi de alıcıyı kullanarak çağrıyı yanıtlar.

Hangi sistemi tercih ederseniz edin, genel olarak iki temel bileşen vardır:

 1. Çağrı Gönderici (Transmitter): Odadaki kişi bu cihazı kullanarak dışarıdaki kişiyi çağırır.
 2. Çağrı Alıcı (Receiver): Dışarıdaki kişi bu cihazı kullanarak çağrıyı yanıtlar.

Kurulum ve bağlantılar, seçtiğiniz sistemin modeline göre değişebilir. Kullanıcı kılavuzları, cihazın doğru şekilde kurulmasına yardımcı olacaktır.

Bu tip bir tesisatın profesyonel bir elektrikçi tarafından kurulması ve bağlantıların güvenli bir şekilde yapılması önemlidir. Ayrıca, her iki tarafta da cihazların doğru çalıştığından emin olun. Bu şekilde, iletişim sorunsuz bir şekilde sağlanabilir.

AMAÇ: Bir kat bir daireli apartman kapı otomatiği ve zil tesisatını kurmak ve çalıştırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.

GİRİŞ: Kapı otomatiği bir alıcı çeşidi olup içindeki bobin enerjilenince gerili yay tırnaktan kurtulur ve kapı açılır. 12 Volt ile çalışır. Eğer kapı otomatiği zincirli tip ise gergi ayarının iyi yapılması gerekir. Kapı otomatiği (kapı kiliti) apartman giriş kapısı üzerindedir. Apartman kapısındaki zil butonuna (Z) basıldığında dairedeki zil çalar. Daire içindeki kapı otomatiği butonuna (K) basıldığında apartman giriş kapısı açılır. Daire kapısına gelindiğinde buradaki zil butonuna (Z) basılınca tekrar dairedeki zil çalar. Zil butonları birbirine paralel bağlıdır.

1 Kat 1 Daireli Kapı Otomatiği Tesisatı Açık ŞemasıBir kat bir daireli apartman kapı otomatiği ve zil tesisatı kapalı şema

İŞLEM BASAMAKLARI:

 1. 1. Devre bir kat bir daireli olduğuna göre binanın girişi ve üstünde bir kat var demektir. Tesisatı döşerken buna dikkat etmeliyiz. Plançeteyi dikey olarak tutmalıyız.
 2. Devre şemasına göre elemanları seçiniz, plançete üzerinde buton, zil ve kapı otomatiği yerlerini belirleyiniz.
 3. Plançetede borular döşenmemişse kapalı şemaya uygun olarak boruları döşeyiniz(kroşelerle).
 4. Plançete üzerindeki borular içerisinden, açık şemaya uygun olarak iletkenleri geçiriniz, iletkenleri lüzumsuz yere kesmeyiniz.
 5. Buat içerisinde klemens kullanarak veya tekniğine uygun olarak ek alınız ve ek yerini yalıtınız.
 6. Buton, zil ve kapı otomatiğini yerine ağaç vidası ile monte ediniz.
 7. İletkenlerin uçlarını soyarak buton, zil ve kapı otomatiğini bağlayınız ve devreye enerji vererek çalıştırınız.
 8. Kapı otomatiği zincirli tip ise gergi ayarını yapınız.
 9. Kesinlikle enerji altında çalışmayınız.
 10. İş güvenliği tedbirlerine uyunuz.

11.El aletlerini kullanırken çok dikkat ediniz.

 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI:

 1. Devreye enerji verildiği hâlde zillerden birisi veya ikisi çalışmıyorsa arıza ne olabilir?
 2. Bir apartmanda zil, buton, transformatör, sigorta ve dağıtım tablosunun yerleri neresidir? Yazınız.
 3. Bir kat iki daireli apartman zil tesisatının açık ve kapalı şemasını çiziniz.

Bir katlı bir daireli apartmanda kapı otomatiği ve zil tesisatı kurulumu oldukça yaygındır. Bu tür bir sistem, binanın girişindeki ana kapıyı kontrol etmek ve ziyaretçilerin içeri alınmasını sağlamak için kullanılır.

İşte bu tür bir tesisatı kurarken dikkat etmeniz gereken adımlar:

Malzemeler:

 1. Kapı otomatiği
 2. Zil paneli
 3. Zil düğmeleri (dairelerin kapılarına monte edilen)
 4. Kablo ve bağlantı aksesuarları
 5. Lehimleme ekipmanı (isteğe bağlı)

Adımlar:

 1. Zil Paneli ve Zil Düğmelerinin Yerleştirilmesi:
 • Zil panelini binanın girişine monte edin. Bu panel ziyaretçilerin hangi dairenin zil düğmesine basması gerektiğini belirtir.
 • Her dairenin kapısına bir zil düğmesi monte edin. Bu düğmeler, ziyaretçilerin belirli bir daireye çağrıda bulunmasını sağlar.
 1. Kablo Döşeme:
 • Zil paneli ile daireler arasında kablolar döşenmelidir. Bu kablolar zil sinyallerini iletecek.
 1. Kapı Otomatiği Bağlantısı:
 • Kapı otomatiği, binanın ana kapısını kontrol eden cihazdır. Bu cihazı kurarak, ziyaretçilerin içeri alınmasını sağlayabilirsiniz.
 1. Daire Zil Düğmesi Bağlantıları:
 • Her dairenin zil düğmesi, daire sahibine ziyaretçinin geldiğini bildirir. Bu düğmeler, zil paneline ve kapı otomatiğine bağlanmalıdır.
 1. Test Etme:
 • Sistem tamamlandığında, her dairenin zil düğmesini ve zil panelini test edin. Herhangi bir sorun varsa, bağlantıları kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin.
 1. İzolasyon:
 • Tüm bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu adımları takip ederek, bir katlı bir daireli apartmanda kapı otomatiği ve zil tesisatını kurabilirsiniz. Eğer bu işlem sırasında herhangi bir teknik zorluk yaşarsanız, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Ayrıca, güvenlik önlemlerine her zaman dikkat etmek önemlidir.

AMAÇ: Cümle kapısından çağırmalı üç kat üç daireli apartman zil tesisatını kurmak ve çalıştırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.

GİRİŞ: Bir önceki temrinde yapılan iki katlı apartman tesisatında butonlar yalnızca daire kapısı önünde bulunuyordu. Hâlbuki çok katlı apartmanlarda apartman  cümle kapısının kapalı olması durumunda, daire sakinlerine haber vermek zorlaşır. Bu nedenle yapacağımız temrinde daire içerisinde bulunan zil, hem daire giriş kapısı önündeki buton ile, hem de apartman cümle (sokak) kapısı dışındaki buton ile çalıştırılabilmektedir.

Üç kat üç daireli apartman zil tesisatı

İŞLEM BASAMAKLARI:

 1. Devrede kullanacağınız araç, gereç ve malzemeleri takımhaneden adınızı yazdırarak teslim alınız.
 2. Plânçete üzerinde zil ve butonların yerleri ile hangi buat ve boruları kullanacağınızı tespit ediniz.
 3. Açık şemaya uygun olarak iletkenleri borular içerisine döşeyiniz.
 4. Buatlar içerisinde gerekli eklemeleri yapınız ve yalıtınız.
 5. Butonları, zilleri ve butoniyeri uygun ağaç vidası ile yerlerine monte ediniz.
 6. İletkenlerin uçlarını soyarak zil, buton ve butoniyer klemenslerine bağlayınız.
 7. Devreyi kontrol ediniz ve buat kapaklarını kapatarak, öğretmeniniz denetiminde devreye enerji veriniz.
 8. Zilleri kat butonlarından ve butoniyerden çalıştırarak işinizi teslim ediniz.
 9. Devreyi sökerek elemanları takımhaneye tam ve sağlam olarak teslim ediniz.
 10. Plânçete önünü temizleyerek iletken ve vidaları dolabınıza kaldırınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI:

 1. Cümle kapısında bulunan butoniyerde 1. kat butonuna basıldığında 3. kat zili, 3. kat butonuna basıldığında ise 1. kat zili çalıyorsa arıza ne olabilir?
 2. Butoniyerdeki bütün butonlara basıldığı hâlde zillerin hiçbiri çalmıyorsa arıza nedir?

Üç katlı, üç daireli bir apartmanda zil tesisatı kurulumu oldukça yaygındır. Bu sistem, binanın girişindeki ana kapıyı kontrol etmek ve ziyaretçilerin içeri alınmasını sağlamak için kullanılır.

İşte bu tür bir tesisatı kurarken dikkat etmeniz gereken adımlar:

Malzemeler:

 1. Zil paneli
 2. Zil düğmeleri (her dairenin kapısına monte edilen)
 3. Kablo ve bağlantı aksesuarları
 4. Lehimleme ekipmanı (isteğe bağlı)

Devre Bağlantısı:

 1. Zil Paneli:
 • Zil panelini binanın girişine monte edin. Bu panel ziyaretçilerin hangi dairenin zil düğmesine basması gerektiğini belirtir.
 1. Zil Düğmeleri:
 • Her dairenin kapısına bir zil düğmesi monte edin. Bu düğmeler, ziyaretçilerin belirli bir daireye çağrıda bulunmasını sağlar.
 1. Kablo Döşeme:
 • Zil paneli ile daireler arasında kablolar döşenmelidir. Bu kablolar zil sinyallerini iletecek.
 1. Bağlantılar:
 • Her zil düğmesini zil paneline bağlayın. Bu, ziyaretçinin çağrısının zil paneline iletilmesini sağlar.
 1. Test Etme:
 • Sistem tamamlandığında, her dairenin zil düğmesini test edin. Herhangi bir sorun varsa, bağlantıları kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin.
 1. İzolasyon:
 • Tüm bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu adımları takip ederek, üç katlı, üç daireli bir apartmanda zil tesisatını kurabilirsiniz. Eğer bu işlem sırasında herhangi bir teknik zorluk yaşarsanız, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Ayrıca, güvenlik önlemlerine her zaman dikkat etmek önemlidir.

 • 3×1,5ttl kablo 3 metre
 • 3 lü topraklı priz 1 adet
 • Topraklı fiş 1 adet
 • Zil teli 10 metre
 • Klemens 10 lu 1 adet
 • 1,5mm2 kablo tek damar 6m kahverengi
 • 1,5 mm2 kablo tek damar 6m metre mavi

Amaç: Bir fazlı motorun paket şalterle kumandasını kavrar.

Giriş: Paket şalter: Bir eksen etrafında dönebilen, bir mil üzerinde dizilmiş ve paketlenmiş, birçok kontak yuvalarından oluşan şalterlere denir. Şalterin her kontak yuvasında 1, 2, 3 veya 4 kontak bulunur. Kontak elemanları gümüş kadmiyumla kaplanmıştır.

           Motor: Aldığı elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir alıcı çeşididir. Oluşturacağımız devrede monofaze (bir fazlı) motor kullanılacaktır. Bir fazlı motorların ana ve yardımcı sargıları vardır. Klemens tablosunda bağlantı yapar iken bu sargı uçlarına dikkat edilmelidir. Ana sargı ile yardımcı sargı birbirine paralel bağlıdır. Yardımcı sargısının motor kalkındıktan sonra devreden çıkarılması gerekir. Yardımcı sargıyı devreden çıkartma yöntemlerinden birisi de merkezkaç anahtarla devreden çıkarılmasıdır.

 • Paket şalter ile monofaze motorun çalıştırılmasında, doğru bağlantı yapıldığında, şalter 0 konumundan 1 konumuna getirilir. Bu esnada paket şalter kontakları faz ve nötürü motora uygulayacak duruma geçmiştir. Motor normal devrine geldiğinde yardımcı sargısı otomatik olarak devreden çıkacak ve motor ana sargı ile dönmeye devam edecektir. Motoru durdurmak istersek şalteri 0 konumuna getirmeliyiz.

Bir Fazlı Motorların Paket Şalterle Kumandası açık şema Bir Fazlı Motorların Paket Şalterle Kumandası kapalı şema

 

İşlem Basamakları:

 1. Kesinlikle enerji altında bağlantı yapmayınız.
 2. Paket şalterin muhafaza kutusu içinde montaj ve bağlantılarını yapınız. Monofaze (1 fazlı) motorun klemens bağlantısını doğru yapınız ve motor etiket değerinde gerilim uygulayınız.
 3. Motor çalışırken kesinlikle motorun miline dokunmayınız.
 4. Motoru bir yere sabitleyerek çalıştırınız.
 5. Motor bağlantılarında en az 2,5 mm² kablo kullanılır.

Sorular:

S.1. Bir fazlı motorlarda devir yönü nasıl değiştirilir.

S.2. Bir fazlı motorlarda yardımcı sargının görevi nedir.

Bir fazlı motorun paket şalterle kontrol edilmesi oldukça yaygındır. Bu tür bir kontrol sistemi, bir fazlı motorun çalıştırılmasını ve durdurulmasını sağlar.

Malzemeler:

 1. Bir fazlı motor
 2. Paket şalter (motor kontrol cihazı)
 3. Elektrik kablosu
 4. Prize sahip bir elektrik kaynağı

Devre Bağlantısı:

 1. Paket Şalterin Bağlantısı:
 • Paket şalter, motorun çalıştırılması ve durdurulması için kullanılır. Üzerinde genellikle “Start” (Başlat) ve “Stop” (Dur) düğmeleri bulunur.
 • Paket şalterin “Start” düğmesini, motorun başlaması için kullanılır. “Stop” düğmesi ise motora enerjiyi keser ve durmasını sağlar.
 1. Motor Bağlantısı:
 • Motorun başlangıç (start) bobini, paket şalterin “Start” düğmesine bağlanır.
 • Motorun durdurma (stop) bobini, paket şalterin “Stop” düğmesine bağlanır.
 1. Elektrik Kaynağı Bağlantısı:
 • Elektrik kaynağının faz kablosu (genellikle siyah veya kahverengi) paket şalterin girişine bağlanır.
 • Elektrik kaynağının nötr kablosu (genellikle mavi) doğrudan motorun nötr terminaline bağlanır.
 1. Kabloların Bağlanması:
 • Motorun çalıştırılması ve durdurulması için gerekli olan kabloları paket şalter ve motora bağlayın.
 1. Test Etme:
 • Paket şalteri kullanarak motoru başlatın ve durdurun. Motorun doğru şekilde çalıştığından emin olun.
 1. İzolasyon:
 • Bağlantıları izole bandı veya termo-küçültme tüpü gibi uygun malzemelerle güzelce izole edin.

Bu şekilde, bir fazlı motorun paket şalterle kontrolünü sağlayabilirsiniz. Elektrik çalışmaları konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Eğer bu işlemler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa veya daha karmaşık bir sistem kurmanız gerekiyorsa, mutlaka bir elektrik uzmanından yardım almalısınız. Unutmayın, güvenlik her zaman önceliklidir.