7 asenkron motorun sınır anahtarı ile iki yönde çalıştırılmasıİŞLEM SIRASI

  • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
  • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
  • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
  • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.

SORULAR

  1. Sınır anahtarları ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz.
  2. Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örnekler veriniz.
  3. Yaklaşım anahtarları hakkında bilgi veriniz

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler