Görsel 3.16’daki devrede turn on devresi  işlemsel yükseltecin karşılaştırıcı olarak kullanılmasıyla yapılmıştır. Devreye enerji verildiğinde  Evirmeyen girişteki Vref noktası R2 ve R3 gerilim bölücü dirençleriyle yaklaşık olarak 1 V olur. Eviren girişteki Vg noktası ile 0 V’tur. Eviremeyen giriş eviren girişten büyük olduğundan karşılaştırıcının çıkışı pozitiftir ve LED yanmaktadır. B butonuna basıldığı anda C1 kondansatör kaynak gerilimine (yaklaşık 12V) şarj olur. Vg>Vref olduğundan çıkış negatif olur ve LED söner. Butondan el çekildiğinde C1 kondansatörü R1 ve potansiyometre üzerinden deşarj olur. Deşarj süresi R1, POT ve C1’e bağlıdır. C1 üzerindeki gerilim (Vg), Vref geriliminin (yaklaşık 1 V) altına indiğinde çıkış pozitif olur ve LED yanar. B butonuna basıldığında kısa devre korumalı güç kaynakları kısa devre korumasına geçebilir. Bunu önlemek için butona (veya C1’e) seri 100 Ω’luk direnç bağlayınız.

Görsel 3.16: İşlemsel yükselteçli Turn on devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 1k 3 adet
Direnç 10k 1 adet
Potansiyometre 1M 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Buton Push buton (Başlatma) NO 1 adet
Kondansatör 1000uf/16V 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 3.16’daki devreyi kurunuz.
  2. Voltmetreyi evirmeyen girişe bağlayıp Vref gerilimini ölçüp Tablo 3.11’e yazınız.
  3. Voltmetreyi eviren girişe (Vg) bağlayınız. Butona basarak Vg gerilimini gözlemleyiniz? Vg<Vref olduğunda LED yanacaktır.
  4. Potansiyometrenin farklı konumlarında butona basarak devrenin çalışmasını gözlemleyiniz.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 3.11: Vref Ölçümü

Eviremeyen giriş V
Vref  

 

                SORULAR

  1. Vref’in değerini yükseltmek için hangi direncin değeri arttırılmalıdır?
  2. R1 direnci olmasaydı (kısa devre olsaydı) hangi eleman zarar görürdü?
  3. C1 kondansatörü en az kaç Ω üzerinden deşarj olur.

 

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler