Potansiyometrenin çıkışındaki analog değeri ADC kullanarak ölçmeyi öğrendik. Ölçtüğümüz bu değer 0 ile 1023 arasındaydı. Yapacağımız voltmetre uygulaması ile bu değeri daha anlamlı bir şekle getireceğiz.  Bunun için öncelikle adım aralığını bulmamız gerekir. 5 volt 1023’e karşılık geldiği için adım aralığımız 5/1023 olmaktadır.  Eğer bu kesir ADC ölçümü ile çarpılırsa ölçülen değerin gerilim karşılığı bulunur. Bulduğumuz bu sonucu ekrana yazdıralım. 

 

void setup() {
  Serial.begin(9600); //Seri haberleşmeyi başlattık.
}

void loop() {
  int pot = analogRead(A3); //Analog A3 girişinden alınan 0-1023
  //arasındaki değeri pot değişkenine atadık.
  float gerilim = (5 / 1023) * pot;
  /*
    float (noktalı sayı)
    tipindeki gerilim değişkenine
    5/1023 yani 0,005'i pot'tan alınan 0-1023 arasındaki
    değerle çarpıp sonucunu yükledik.
  */
  Serial.print(gerilim);
  Serial.println(" Volt");
}

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler