Görsel 2.4’daki devrede PT100’ün oda sıcaklığında (25 °C) direnci yaklaşık 110 Ω’dur. PT100 ısıtıldığında direnci doğrusal olarak artacaktır. PT100 120 Ω’un üstedeki değerlere ulaştığında (>55 °C) R3 üzerindeki gerilim düşümü azalacak yükselteç çıkışı +5V olacak ve LED yanacaktır.

Görsel 2.4: PT100 uygulaması

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
PT100 Sonda tipi, iki telli.   1 adet
Opamp LM358(DIL-08 kılıf) 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Direnç 120 (Karbon Film) 3 adet
Direnç 330 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 2.4’teki devreyi kurunuz.
  2. Devreye enerji veriniz. LED’in durumunu Görsel 2.4’e yazınız.
  3. PT100’ü ısıtınız. (Havya kullanılabilir.)
  4. LED’in durumunu Görsel 2.4’e yazınız.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 2.4: PT100 uygulaması

Ağırlık Sensörü LED’in Durumu (Yanık / Sönük)
Oda Sıcaklığında (25 °C)  
Isıtıldığında (>55 °C)  

 

                SORULAR

  1. PT100 nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.
  2. Sıcaklıkla direnci doğrusal olarak artan PT100’ün grafiğini araştırınız ve çiziniz.
  3. Daha yüksek sıcaklıkta LED’in yanması için hangi direncin değeri büyütülmelidir?

 

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler