Görsel 2.4’daki devrede PT100’ün oda sıcaklığında (25 °C) direnci yaklaşık 110 Ω’dur. PT100 ısıtıldığında direnci doğrusal olarak artacaktır. PT100 120 Ω’un üstedeki değerlere ulaştığında (>55 °C) R3 üzerindeki gerilim düşümü azalacak yükselteç çıkışı +5V olacak ve LED yanacaktır.

Görsel 2.4: PT100 uygulaması

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
PT100 Sonda tipi, iki telli.   1 adet
Opamp LM358(DIL-08 kılıf) 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Direnç 120 (Karbon Film) 3 adet
Direnç 330 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

 1. Görsel 2.4’teki devreyi kurunuz.
 2. Devreye enerji veriniz. LED’in durumunu Görsel 2.4’e yazınız.
 3. PT100’ü ısıtınız. (Havya kullanılabilir.)
 4. LED’in durumunu Görsel 2.4’e yazınız.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 2.4: PT100 uygulaması

Ağırlık Sensörü LED’in Durumu (Yanık / Sönük)
Oda Sıcaklığında (25 °C)  
Isıtıldığında (>55 °C)  

 

                SORULAR

 1. PT100 nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.
 2. Sıcaklıkla direnci doğrusal olarak artan PT100’ün grafiğini araştırınız ve çiziniz.
 3. Daha yüksek sıcaklıkta LED’in yanması için hangi direncin değeri büyütülmelidir?

 

 

 1. PT100 Nerelerde Kullanılmaktadır?
 • PT100, genellikle endüstriyel sıcaklık ölçümlerinde kullanılan bir platin termistör türüdür. Özellikle gıda endüstrisi, otomotiv sektörü, tıbbi cihazlar, iklimlendirme ve ısıtma sistemleri, kimyasal endüstri gibi birçok alanda sıcaklık ölçümü için kullanılır. Dayanıklı ve doğru ölçümler sağlaması nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir.
 1. Sıcaklıkla Direnci Doğrusal Olarak Artan PT100’ün Grafiği
 • PT100, platinin sıcaklıkla orantılı olarak değişen direncini temsil eden bir grafikle ifade edilir. Bu grafik genellikle 0°C’den 100°C’ye kadar olan sıcaklık aralığında direncin değişimini gösterir ve doğrusal bir artışı temsil eder. PT100’ün direnç-sıcaklık ilişkisini gösteren grafikleri, sıcaklık ölçüm teknikleri veya sensör üreticilerinin teknik dokümantasyonlarında bulabilirsiniz.
 1. Daha Yüksek Sıcaklıkta LED’in Yanması İçin Hangi Direncin Değeri Büyütülmelidir?
 • LED’ler genellikle belirli bir maksimum akım değerine kadar sıcaklıkta çalışabilirler. Bu değer genellikle LED’in veri sayfasında belirtilir. LED’in daha yüksek sıcaklıkta yanmasını istiyorsanız, LED’e bağlı olan akımı artırmak için direncin değerini büyütmek gerekir. Daha büyük bir direnç, LED’e bağlı olan akımı azaltacak ve LED daha düşük bir parlaklıkta veya daha yüksek bir sıcaklıkta çalışacaktır. Ancak, LED’in daha yüksek sıcaklıkta çalıştırılması, LED’in ömrünü kısaltabilir veya performansını etkileyebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler