int led = 13;
int ldr;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  ldr = analogRead(A2);
  if (ldr < 700)
    digitalWrite(led, 1);
  else
    digitalWrite(led, 0);
  Serial.println(ldr);
}byte LED = 3;
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
  analogWrite(LED, 255);
  delay(1000);
  analogWrite(LED, 128);
  delay(1000);
  analogWrite(LED, 64);
  delay(1000);
  analogWrite(LED, 0);
  delay(1000);
}

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler