Kodlar: //Yasin Demir (Shield/Kodu) #include <Servo.h> Servo motor; String data; const int trig=6; const int echo=7; […]
Çizgi izleyen robot kodu: #include <QTRSensors.h> //Qtr v4.0 #define AIN1 4 //A sağ motor. #define AIN2 […]
Bluetooth_Veri_Okuma apk uygulaması void setup() {  Serial.begin(9600); //Seri iletişimi başlat. 0 ve 1 numaralı pinler kullanılır. } […]
kod: #include <PID_v1.h> #include <LMotorController.h> #include “I2Cdev.h” #include “MPU6050_6Axis_MotionApps20.h” #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE #include “Wire.h” #endif […]
Joystick_araba ares dosyaları kutuphane dosyaları joystick kod: #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h>   #define CE_PIN 9 #define […]
DENEY BORDUNDA ARDUİNO EL İLE UZAKTAN KONTROLLÜ ARABA YAPIMI İÇİN TIKLAYANIZ Verici modülde kullanılan malzemeler: MPU6050 […]
MQ-2_PCB_GÖRÜNÜM ares dosyası //MQ-2 Gaz sensörünün kullanımı #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 2, 3, 4, 5); int […]
MQ-2_5110_EKRANLI _PCB ares dosyası kodlar: #include <LCD5110_Graph.h> //Kütüphaneyi projeye dahil ettik. LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12); extern unsigned char TinyFont[]; […]
LM35_DEVRESİ ares dosyası //Yasin Demir lcd termometre uygulaması #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); int lm35=A7; float voltaj_deger=0; float […]
Dersler