Görsel 3.19’daki çıkartıcı devre girişlerindeki gerilimlerin farkını alıp (Vg2 – Vg1) kazanç kadar yükselterek çıkışa aktaran devredir. P1 ve p2 potansiyometreleriyle ayarlanan gerilimler birbirinden çıkarılır. Eviren girişteki gerilim büyük olursa çıkışta negatif gerilim değeri görülürken, evirmeyen girişteki gerilim büyük olduğunda çıkışta pozitif gerilim değeri görülür. Görsel 3.19’daki devrede kazanç RF/R1  1’e eşit olduğundan fark yükseltilmeden çıkışa aynen  aktarılır. Kazanç ne kadar büyük olursa olsun çıkış gerilimi besleme gerilimini aşamaz. Devrede iki potansiyometrenin kullanılmasının amacı eviren veya evirmeyen girişlerinin istenilen gerilim değerine ayarlanmasıdır. Sabit bir referans değeri için potansiyometre yerine zener diyot kullanılabilir.

Görsel 3.19: İşlemsel yükselteçli çıkarıcı devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 10k 4 adet
Direnç 22k 1 adet
Direnç 33k 1 adet
Direnç 47k 1 adet
Direnç 100k 1 adet
Potansiyometre 10k 2 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 3.17’daki devreyi kurunuz.
  2. Voltmetreyi Vg1 ve Vg2 noktalarına bağlayınız.
  3. Vg1 ve Vg2  gerilimlerini sırasıyla Tablo 3.13’teki değerler  olacak şekilde P1 ve P2 potansiyometreleriyle ayarlayınız.
  4. Vç noktasındaki gerilimleri ölçüp Tablo 3.13’e yazınız.
  5. Farklı RF direnç değerlerini kullanarak çıkışı gözlemleyiniz.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 3.13: Vç Gerilimini Ölçme

Vg1 Vg2
2 V 7 V  
4 V 5 V  
6 V 3 V  
8 V 1 V  

 

                SORULAR

  1. Çıkarıcı devrenin karşılaştırıcı devreden farkı nedir?
  2. RF direnci R1 veya R2’den küçük olabilir mi?
  3. R2 ve R3 dirençlerinin görevi nedir?
  4. Evirmeyen girişe R2 ve R3 dirençleri olmadan gerilim verildiğinde çıkarıcı devrenin formülü nasıl olurdu?

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler