Görsel 4.8’teki devrede başlangıçta TR1 transistörü iletimdeyse TR2 transistörü yalıtımdadır. LED sönüktür. Devredeki Set veya Reset butonlarına basılmadığı sürece transistörler bu konumlarını korurlar. Set butonuna basıldığında TR1 transistörü kesime gider. Aynı anda beyz polarması alan TR2 iletime geçer ve LED yanar. Reset butonu TR2 beyzini şayese çekip kesime götürür ve LED söner. Butondan el çekilse dahi TR2’nin beyzi iletime geçen TR1 üzerinden şaseye bağlıdır. Butonlara sırayla basılarak LED’in durumu değiştirilir.

Görsel 4.8: Çift kararlı multivibratör devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Transistör BC237 (TO-92 kılıf) 2 adet
LED Kırmızı 1 adet
Direnç 220Ω 1 adet
Direnç 10kΩ 2 adet
Direnç 22kΩ 2 adet
Buton Push buton (Başlatma) NO 2 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 4.8’teki devreyi kurunuz.
  2. Devreye enerji veriniz.
  3. Set butonuna basınız. LED ‘in durumunu yazınız.
  4. Reset butonuna basınız. LED ‘in durumunu yazınız.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 4.7: Çift kararlı multivibratör

Buton LED’in Durumu (Yanık / Sönük)
Set  
Reset  

 

 

                SORULAR

  1. LED’in yanık kalma süresi var mıdır?
  2. Tetikleme palsi nasıl verilmektedir?

 

 

LED’lerin bir kullanım ömrü vardır ve bu ömür LED’in ne kadar süreyle aydınlatıldığına, sıcaklığa ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişir. LED’ler genellikle ortalama olarak belirli bir süre boyunca %70-%80 oranında ışık verme kapasitesini korurlar. Bu duruma “yanık süresi” veya “kullanım ömrü” denir. Kullanım ömrü, LED’in ışık verme kapasitesindeki azalma süresini ifade eder. LED’in tamamen çalışmaz hale gelmesi değil, ışık verme kapasitesinin azalması anlamına gelir.

Tetikleme darbesi, genellikle bir cihazın veya devrenin belirli bir özelliğini etkinleştirmek veya değiştirmek için gönderilen kısa süreli bir sinyaldir. Bir LED’i tetiklemek için, LED’e bağlı olan devre tarafından genellikle belirli bir voltaj veya akım seviyesi sağlanır. Bu sağlanan voltaj veya akım, LED’in ışık vermesini sağlar veya durdurur.

LED’ler, genellikle voltaj veya akımın belli bir eşiği aşmasıyla (örneğin, belirli bir voltajda veya akımda çalışmaya başlamak) veya belli bir eşiğin altına düşmesiyle (örneğin, voltaj veya akımın kesilmesi) aktive edilir veya devre dışı bırakılır. Bu tetikleme darbeleri, LED’in çalışma durumunu kontrol etmek veya değiştirmek için kullanılır.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler