Görsel 3.17’daki devrede turn off devresi  işlemsel yükseltecin karşılaştırıcı olarak kullanılmasıyla yapılmıştır. Devreye enerji verildiğinde eviren girişteki Vref noktası R2 ve R3 gerilim bölücü dirençleriyle yaklaşık olarak 1 V olur. Evirmeyen girişteki Vg noktası ise 0 V’tur. Eviren giriş evirmeyen girişten büyük olduğundan karşılaştırıcının çıkışı negatiftir ve LED sönüktür. B butonuna basıldığı anda C1 kondansatör kaynak gerilimine (yaklaşık 12V) şarj olur. Vg>Vref olduğundan çıkış pozitif olur ve LED yanar. Butondan el çekildiğinde C1 kondansatörü R1 ve potansiyometre üzerinden deşarj olur. Deşarj süresi R1, POT ve C1’e bağlıdır. C1 üzerindeki gerilim (Vg), Vref geriliminin (yaklaşık 1 V) altına indiğinde çıkış negatif olur ve LED söner.

Görsel 3.17:İşlemsel yükselteçli Turn off devresi

 

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 1k 3 adet
Direnç 10k 1 adet
Potansiyometre 1M 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Buton Push buton (Başlatma) NO 1 adet
Kondansatör 1000uf/16V 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 3.17’daki devreyi kurunuz.
  2. Voltmetreyi Vç nokastına bağlayınız.
  3. Butona basarak LED’in yanık ve sönük durumlarında Vç gerilimini ölçüp Tablo 3.12’ye yazınız.
  4. Voltmetreyi evirmeyen girişe (Vg) bağlayınız. Butona basarak Vg gerilimini gözlemleyiniz? Vg<Vref olduğunda LED sönecektir.
  5. Potansiyometrenin farklı konumlarında butona basarak devrenin çalışmasını gözlemleyiniz.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 3.12: Vç gerilimini ölçme

Çıkış Gerilimi LED Yanık LED Sönük
   

 

                SORULAR

  1. C1 kondansatörü hangi dirençler üzerinden deşarj olmaktadır?
  2. R3 direncinin değeriyle LED’in yanma süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
  3. LED’in yönünü ters çevirirsek devre hangi devreye dönüşür?

 

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler