Görselde röle modülünün beslemesi Arduino kartının 5 V ve GND uçlarından verilir. Modülün
sinyal girişine Arduino’nun çıkış olarak ayarlanan 13 numaralı pini bağlanır. Modülün NO-COM
uçlarına 220 V’la seri bağlanan lamba normalde sönüktür. Modülün sinyal girişi Arduino’nun 13
numaralı pininden lojik 1 (5 V) bilgisini aldığında röle içinde COM ucu NO kontağıyla temas eder
ve lamba yanar. Modülün sinyal girişi Arduino’nun 13 numaralı pininden lojik 0 (GND) bilgisini
aldığında röle içinde COM ucu NO kontağından ayrılır (NC kontağıyla temas eder.) ve lamba
söner.
Arduino’nun 13 numaralı pini byte tipinde role değişkenine atanmıştır (role ifadesinin içine 13
sayısı yüklenmiştir.). Program içerisinde 13 sayısı yerine role ifadesi (değişkeni) kullanılır. role
değişkeninin içeriği program içinde değişmesi istenmediğinden const ifadesi kullanılmıştır.

int role = 13;              // Arduino'nun 13 nolu ucu röle değişkenine atandı.
void setup() {              // Setup ayarları // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı bölüm.
  pinMode(role, OUTPUT);    // role, yani 13 nolu pin çıkış olarak tanımlandı.
}

void loop() {               // LOOP sonsuz döngüsü.
  digitalWrite(role, HIGH); // role değişkenini HIGH (1) yap.
  delay(1000);              // Zaman gecikmesi // Bekle 3000 ms = 3 sn
  digitalWrite(role, LOW);  // role değişkenini LOW (0) yap.
  delay(1000);              // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
}

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler