Görseldeki LM35 sıcaklık dedektörünün pin yapısı görülmektedir. Görsel 6.2’deki LM35’li sıcaklık dedektörü devresi, ortam sıcaklığı 30 °C’yi aşınca ses ve ışıkla ikaz verir.

+V: 5 V besleme.

OUT: Analog veri çıkışı.

GND: Toprak pini.

const byte buzzer = 13, LED = 12;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  int deger = analogRead(A0); //Analog girişi oku.
  float gerilim = (5000.0 / 1023.0) * deger; //Analog girişteki gerilim (mV).
  float  sicaklik = gerilim / 10.0; //Sıcaklık °C
  Serial.print(sicaklik);
  Serial.println(" °C");
  if (sicaklik > 30)
    alarm(); //alarm() fonksiyonunu çağır.

}

void alarm() {
  digitalWrite(buzzer, !digitalRead(buzzer)); // Çıkışı tersle.
  digitalWrite(LED, digitalRead(LED ^ 1)); // Çıkışı tersle.
  delay(1000); //Bir saniye bekle.
}

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler