Görsel 2.9’deki devrede R1 ve R2 gerilim bölücü dirençleriyle Vref noktasında 6 V’luk gerilim oluşmaktadır. Kare ağırlık sensörüne parmakla güç uygulandığında sensör çıkış gerilimi referans gerilimini aşacak ve LED yanacaktır. Daha büyük ağırlıklar için referans gerilimi R1 veya R2’nin değerleriyle aylarlanabilir.

Görsel 2.9: Ağırlık sensörlü devre

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Ağırlık Sensörü Kare Loadcell Yarım Köprü   1 adet
Opamp LM358(DIL-08 kılıf) 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Direnç 1k 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 2.9’Deki devreyi kurunuz.
  2. Voltmetreyi Vref noktasına bağlayınız.
  3. LED’in durumunu Tablo 2.8’ye yazınız.
  4. Ağırlık sensörüne baskı uygulayınız.
  5. LED’in durumunu Tablo 2.8’e yazınız.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 2.8: Ağırlık sensörlü devre

Ağırlık Sensörü LED’in Durumu (Yanık / Sönük)
Ağırlık yok  
Ağırlık var  

 

                SORULAR

  1. Kare loadcell ağırlık sensöründe çıkış ucu, sensörün diğer iki ucuna uygulanan gerilimin kaç katıdır?
  2. Weston köprüsü nedir? Şeklini çiziniz.
  3. Loadcell’in iç yapısı nasıldır?
  4. Daha büyük ağrılıkta LED’in yanması için hangi direncin değeri büyütülmelidir?

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler